2019, het jaar van de digitale meter: “Succes hangt in grote mate af van klant zelf”

digitale meter thumb

2019, het jaar van de digitale meter: “Succes hangt in grote mate af van klant zelf”

2019 is het jaar waarin de digitale meter zijn intrede doet in Vlaanderen. De meter maakt het mogelijk om via een betere monitoring en slimme toestellen of toepassingen minder energie te verbruiken.

digitale meter thumb

“Vlaanderen digitaliseert en uiteraard kunnen we daar met de energiesector niet in achterblijven”, zegt Frederik Loeckx van Vlaamse energiecluster Flux50. “Ook wij moeten mee met de tijd en de 21ste eeuw binnen treden. Bijvoorbeeld in het meten van de energiewaarden moeten we ervoor zorgen dat onze analoge data op een digitale manier beschikbaar worden, zodat deze in ‘real time’ doorgestuurd kunnen worden wanneer nodig. Dit om calamiteiten op te vangen en te verhinderen dat meteropnemers met bestelwagens dagelijks moeten rondrijden om bij u langs te komen wanneer u er misschien niet bent. Die actie kunnen we vermijden door een digitale meter, die ons toestaat om nieuwe energiediensten te definiëren.”

“Met een digitale meter kunnen we bekijken hoe we energie binnen de woning kunnen optimaliseren door middel van opslag, zelfconsumptie en nieuwe tariefstructuren. Aan de andere kant geeft de meter een beter inzicht wat betreft energieverbruik en energie-efficiëntie in de woning. Kortom, het algemene databeheer vanuit Vlaanderen is zeer gebaat bij een digitale meter.”

400.000 digitale meters in 2019

Netbedrijf Fluvius heeft in Gent en Genk twee testlabo’s ingericht voor de digitale meter, samen met de UGent, Imec en Energyville. “Het is de verwachting dat er in 2019 zo’n 400.000 digitale meters zullen geplaatst worden in bedrijven en woningen”, legt Paul Adriaensen van Fluvius uit. “De digitale meter biedt de eindgebruiker bijkomende mogelijkheden als hij toepassingen aanschaft om zijn energieverbruik beter onder controle te houden. Fluvius ontwikkelt zelf geen toepassingen, maar rekent op de commerciële markt. Wel zorgen we uiteraard voor de nodige ondersteuning bij de ontwikkeling en het testen in labo’s.”

Succes afhankelijk van eindgebruiker

“Uiteindelijk moet de combinatie van de digitale meter met slimme diensten bijdragen aan een energiesysteem dat beter aangepast is aan de uitdagingen van de toekomst”, gaat Adriaensen verder. “Het succes van de digitale meter hangt in belangrijke mate af van de manier waarop de klant zal omgaan met de data van de meter via de innovatieve toepassingen die hij kan aanschaffen. Daarom vinden we het belangrijk dat die toepassingen vanaf dag één beschikbaar zijn. Niet enkel voor de klant die zijn voordeel doet maar ook voor de netbeheerder, aangezien de digitale meter een belangrijke rol zal spelen in het netbeheer van de toekomst.”

Bron: Z-Energy (Kanaal Z) – Teslabo’s voor de digitale meter

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Comments (80)

 • jan bijnens Reply

  Om een klein beetje nut van de digitale meter te hebben moet men zeer zwaar investeren en moete n wij ons aanpassen aan de zon niet andersom huishouden doen ovderdag snachts gaan werken en slapen wanneer?

  10 april 2019 at 14:40
 • Jean-Pierre Philippe Reply

  Nog een decennia en we hebben geen digi-meter meer nodig , kunnen we overschot in de zomer omzetten in waterstof en in de winter terug naar elektriciteit!! 😉
  https://www.protonventures.com/nl/news/

  16 januari 2019 at 18:19
 • Serwy Damien Reply

  Kan ik die ‘ slimme meter ‘ weigeren ?

  13 januari 2019 at 02:00
 • L. Michielsen Reply

  Ik heb al 9 jaar een slimmer meter!
  Hoezo? Wel, dat ben ik zelf! Ik noteer maandelijks mijn verbruik en mijn productie en heb dat al te tijd nauwgezet bijgehouden.
  Wat heeft mij dat geleerd?
  Dat ik in de zomer energie opwek die ik in de winter verbruik.
  Zo gaat het voor de meeste zonnepaneeleigenaars. Uiteraard. Een kind weet dat zonnepanelen vooral opbrengen van april tot oktober.
  De stroom die ik lever ( en waarvoor ik procumententaks betaal) kan de stroomleverancier dat (duur) verkopen aan bedrijven, instellingen of personen die het wel nodig hebben.
  Een prima deal toch?

  10 januari 2019 at 20:48
 • L. Michielsen Reply

  Wanneer je een digitale meter plaatst krijg je dan je oude analoge meter terug ( je hebt er intussen héééééél veel voor betaald.
  Ik zou aanraden om de vraag te stellen want op die manier kan je te stroom overschotten schenken aan je buren in ruil voor een klusje aan je woning links of rechts. ( in het andere geval word je geacht uw stromm gratis af te staan aan;;;;ja, aan wie eigenlijk?)
  Als de digitale meter volgens de leverancier moet worden geplaatst waarom moet ik deze dan betalen? Ik heb er niet om gevraagd.
  Waarom mag ik mijn teveel opgewekte kW van de zomer niet opgebruiken in de winter? Ik heb speciaal elektrische convectoren met een A++ label geplaatst om op een niet vervuilende manier te kunnen verwarmen. Was elektriciteit niet de energie van de toekomst? Of moet ik dan maar met steenkool gaan verwarmen?
  Of moet ik dan – wat ik nu niet heb- een airco installatie plaatsen om toch maar mijn energieproductie te kunnen opgebruiken.
  Waarom, o overheid, of energieregulator noem je dat een slimme meter. Ik heb maar één antwoord: omdat jullie op die manier ontzettend veel gratis kW krijgen die jullie vervolgens veel te duur doorverkopen.
  O.k. een slimmer meter dus.
  Mijns inziens een dubieuze manipulatie.

  L. Michielsen, Nijlen

  10 januari 2019 at 20:42
 • Stroobant Alfons Reply

  Wij hebben zonnepanelen, wij hebben gemiddeld een opbrengst van 3600 KWH en mijn verbruik is ongeveer 2300KWH per jaar.
  Met andere woorden betaal ik niets voor mijn elektriciteit, enkel het abonnement en de nieuw uitgevonden taks voor het dubbel gebruik van het net.
  De nieuwe digitale meters kunnen niet meer terug draaien, wat ik wel in vraag stel, ik dacht dat men met digitaal alles kon.

  Volgens de Vreg moeten we maar afwassen, koken en wassen als de zon schijnt, zo kunnen we nog voordeel halen uit onze zonnepanelen.
  Dat wil wel zeggen dat we alle elektriciteitsverbruik s’ avonds en s’ nachts moeten betalen.
  Wat doen we met de winter, als in de winter de zon schijnt heb ik een opbrengst van 3 KWH per dag terwijl ik gemiddeld 9 KWH per dag verbruik, dus weer betalen.
  We kunnen toch moeilijk de was en de afwas opsparen tot de lente en de zomer, moeten we dan in de winter niet meer koken?

  Sorry, maar ik vind dit een schandalige zet van de Vreg en de overheid.
  En nogmaals, als die meters zo intelligent zijn, zorg er dan voor dat ze ook kunnen terug tellen.
  En als het echt niet kan, dat tergtellen, geef ons dan 2 meters, 1 voor het verbruik en 1 voor de opbrengst van de zonnepanelen en maak op de dag van de afrekening het verschil, dan moet ik terug niets betalen en eigenlijk nog terug trekken voor de geleverde elektricitei.

  Met vriendelijke groeten,

  Stroobant Alfons

  10 januari 2019 at 09:36
 • verpoorten frans Reply

  waarom geen digitale meters plaatsen die terug draaien?

  10 januari 2019 at 00:35
  • willy truyers Reply

   geen dig.meter voor mensen met zonnepanelen lijkt mij de enige juiste oplossing

   10 januari 2019 at 10:08
 • pv-eigenaar Reply

  beste pv eigenaars, ik kan niets meer toevoegen aan alle correcte commentaren – alles info’s zijn meer dan duidelijk en terecht. Mijn conclusie is devolgende : arrogante politiekers en netbeheerders kunnen we best van hetzelfde laken een broek geven – laten we met z’n allen op een aantal piekmomenten onze omvormer tijdelijk afkoppelen – zelf hebben we er geen last van (buiten een zeer beperkt / verwaarloosbaar opbrengstverlies) – en hopelijk is er dan ook nog weinig wind zodat beleidsfiguren aan den lijve kunnen ondervinden hoe sterk de pv-eigenaars samen staan. 1+1 is veel meer dan 3 !
  Samen staan we sterk !

  9 januari 2019 at 23:57
 • Peter de Nijs Reply

  Ik heb zonnepanelen liggen waarmee ik heel het jaar mijn eigen energie voldoende heb .
  Ik verwarm elektrisch dus in de winter gebruik ik wat ik in de zomer op het net heb gezet dus
  operatie 0€ . Gezien men nu weer het sucses ervan bij de klant gaat leggen weet ik niet meer hoe
  ik mijn eigen opgewekte elektrisiteit zal kunnen recupereren . VOOR MIJ GEEN DIGITALE METER

  9 januari 2019 at 23:21
 • Trog christiane Reply

  Trog

  Er wordt altijd besproken over het voordeel dat er geen persoon meer moet langs komen voor de opname van meterstand,
  maar dit is toch gemakkelijk op te lossen ,door een foto te maken van onze meter (met data) en dit door te sturen via internet naar de netbeheerder,

  9 januari 2019 at 21:33
 • Patrick V Reply

  zonder duidelijkheid, zonder terugtellende digitale meter weiger ik elke installatie en ik hoop vele andere eigenaars van zonnepanelen met mij. Ik wil zelfs meedoen om op een zeer zonnige dag in het late voorjaar zonder wind mijn installatie een dag te ontkoppelen.
  Wie kan er nu eindelijk eens heel duidelijk voordelen opsommen voor de gebruiker (eigenaar zonnepanelen). Ik wil niet weten op welk moment van de dag ik het meeste produceer, wel wat ik jaarbasis produceer. Trouwens er rijden al lang geen auto’s meer rond om meterstanden te noteren, ik geef dit door via de website. Gemiddeld genomen is dit elke jaar van dezelfde grootteorde dus er bestaat zeker intelligente software om dit te vergelijken en te toetsen. Ik wil zelfs mijn meterstanden “naar eer en geweten doorgeven”.
  De oplossing met zet bij eigenaars van zonnepanelen parallel naast de analoge meter een digitale meter, louter informatief en niet bindend. We blijven dus betalen op basis van de analoge meter. Na 5 jaar vergelijken we de resultaten en de eigenaar kan dan beslissen, ja of neen.

  9 januari 2019 at 21:27
 • Beyens Reply

  Als dat een slimme meter is dan ben ik een slimme zonnepaneeleigenaar door deze rommel van mijn dak te smijten,dat men een digitale meter niet kan doen terugdraaien kan men de kat misschien wijsmaken maar een normale mens toch niet.

  9 januari 2019 at 21:22
 • Emiel Reply

  Blijkbaar nog steeds veel misverstand over die aankomende digitale meters : De digitale meter zal “kwartier-integratie” doen d.w.z. per kwartier het verschil maken van de kWh die men afhaalt van het net en de kWh die men terugstuurt. Het communicatiesysteem verbonden aan de meter stuurt dit dan door naar de centrale computer van de netbeheerder. Tot nog toe, met de terugdraaiende teller gebeurt die “integratie” slechts een keer per jaar. Hierdoor kon men in de zomer een kWh-saldo opbouwen om het vervolgens in de winter terug te nemen. Als die 2 in evenwicht staan, heb je op jaarbasis geen verbruik gedaan en dan betaal je ook niet mee voor de kosten van het net. Anderen moesten dan in uw plaats betalen, en dat is niet eerlijk. En dat is dan ook de reden geweest voor de invoering van het forfaitaire systeem prosumententarief. Met de digitale meter zal iedereen dus correcter gaan betalen voor zijn netgebruik en geen “profitariaat” meer van de ene ten opzichte van de andere. Het is dan ook in ieders belang (en billijk) dat je zelf verbruikt op het ogenblik dat je PV-installatie produceert. Helaas minder interessant voor ons als PV-eigenaars aangezien de geproduceerde kWh minder betaald worden dan de geconsumeerde, … Maar men moet de waarheid voor ogen durven zien : het elektriciteitsnet moet ook aangelegd en onderhouden worden, en gratis bestaat niet. Alleen toen in de tijd van sinterklaas of van ome Steve en tante Freya bestond gratis !

  9 januari 2019 at 21:22
  • Johan Reply

   Enkele vragen :
   Betaal je dan ook de momentae kWh kwartier prijs ?
   Krijg je ook de momentane prijs ?
   Zit er bij die slimme meter ook een schakelkast die bepaalde verbruikers kan schakelen (diepvries, boiler, vaatwasser, wasmachine, droogkast, …) als de prijs te laag is ?
   Kan ik die zelf programmeren ?
   Hoe communiceert die meter ? via het elektriciteitsnet, of draadloos ? wat met nieuwbouw waar geen draadloze signalen buiten/binnen geraken ?
   tot slot:
   Hoeveel betalen de grote energiecentrales om hun elektriciteit op het net mogen te zetten ?

   12 januari 2019 at 14:55
  • Dirk Reply

   Beste emiel, zoveel jaar terug moest men het enige energiebedrijf opsplitsen in 3 stukken. Producerend gedeelte , onderhoud , en vervoer. Alle leidingen en pilonen – die toen al afgeschreven waren – zijn dan “verkocht” aan het “bedrijf” dat voor het vervoer moest zorgen. Aangezien deze dat dan als aankoop beschouwden , en ingeschreven in de boekhouding , werden deze voor een 2e keer ingebracht en weerom afgeschreven op ons kosten. Leuk hè, ons nu voor de derde keer te laten betalen!

   14 januari 2019 at 07:12
 • Peter Reply

  Hallo, ik ga mee met het verhaal van Jacky Lefevere (zie 9 januari 2019 at 10:46) Voor mij is dit het zelfde verhaal.
  Gelukkig heb ik sinds de plaatsing de totale opbrengst en gebruik geregistreerd, en zal indien ik echt een digitale meter moet laten plaatsen zal ik zeker de standen minstens voor een jaar bijhouden. Als op het einde het verhaal niet klopt laat ik mij afsluiten van de elektriciteit. Hoe dan verder? Ik zie het wel. Voor iedereen heb ik tot slot het advies: Registreer zo goed mogelijk nu en van het verleden de opbrengst van uw panelen, zodat u later kan aantonen wat je opbrengst en gebruik is. Bij de noorderburen is dit ook een complete rel en chaos. Succes.

  9 januari 2019 at 20:50
 • Geertjack Reply

  1. meterstanden worden al grotendeels zelf opgegeven, sechts om de 3 jaar of zo komt men eventueel langs.
  2. Hier petitie tegen de “slimme” meter die er geen is want er zijn geen toepassingen….en dan nog…als je stroom nodig hebt doet die meter er niks aan. Droogkast , wasmachine zet je zeker niets ’s nachts onbeheerd op. En als je warmte pomp hebt voor verwarming is het niet in het midden van de nacht of in de zomer .
  3. Ze komen er niet in , de meter doet het nog prima.
  Petitie: http://www.digitalemeterzonderkosten.be

  Gewoon gansters zijn het en Tommelein, die is er al weer vandoor juist zoals de OVLD’ers die indertijd absoluut eisten dat de grote firma’s en andere dik mee moesten kunnen profiteren van de gsc’s. En mocht het niet zo zijn dat de kleine man er alleen iets aan kon terugverdienen toen de panelen etc nog duur waren.
  Al de rest is geleuter die slimme meter bespaart niks, het manneke in huis moet het doen.
  Allemaal het gevolg van de politiek die niet liever doet dan geld strooien subsidieren waar enkel de “vriendjes” aan de vetpotten moeten zitten anders is het niet goed, maar een goed energiebeleid waar a 15 jaar of meer nood aan is….hola no way….
  En ter verantwoording roepen ….dat kan niet, ze zitten dan terug in hun stad of Europees…binnen te rijven.

  9 januari 2019 at 20:40
 • Dejongh L Reply

  De zitpenningen voor de politici die zetelen in de beheerraden van de energieleveranciers
  Moeten toch regelmatig in positieve zin kunnen worden aangepast?????

  9 januari 2019 at 20:23
 • Marc Gouwy Reply

  Graag een oplossing ,via een andere slimme meter ons werkelijk verbruik meten , is het werkelijk verbruik overschreden dan systematisch de zonnepaneel installatie in vermogen gaan beperken zodat de slimme teller niet zal achteruitdraaien .

  Dus enkel de opgewekte energie die we zelf verbruiken komt van de zonnepaneel installatie .

  We zullen natuurlijk geen zoveel premies meer hebben , doch dit moet gecombineerd worden door het prosumenten tarief dat ze dan in dit geval moeten afschaffen .

  Welk bedrijf komt met deze oplossing ??? als tegenzet ???voor de digitale meter .
  Dan zal er wel anders gedacht worden .

  9 januari 2019 at 20:00
 • jos Roggen Reply

  dit is een zuivere bandieten streek ,het duurd veel meer jaren voor al eer dit systeem met niet terug draaiende meter de kosten dekt van de aankoop,dit is niet wat men beloofde
  waarom zou je nog panelen leggen als je zelf de aankoop kost nooit terug betaald krijgt (wat ze blijven niet ewig werken! dit is enkel goed voor de staat ,de leverancier en eandus

  9 januari 2019 at 18:59
 • bert Reply

  Uit alle reacties die je leest blijkt dat niemand de digitale meter verwelkomd. Terecht trouwens.
  Er wordt volop mist gespuid door de verantwoordelijke minister ( s) voorheen Tommelein en de nieuwe;
  Het komt er tenslotte alleen op neer dat de kleine prosument betaald, om de dividenden van de aandeelhouders te kunnen betalen. België is zo dom geweest zijn energievoorziening te verkopen aan Frankrijk ( GDF SUEZ)
  Nooit slim om je basisvoorzieningen in de handen te laten van privé aandeelhouders. Het zijn mede zij die via onze bevoegde ministers aandringen op de digitale meter omdat dat nu eenmaal voor hen goed uitkomt. Er moet en zal grove winst worden gemaakt. De bevoegde instanties willen gewoon van het dure kostenplaatje af dat indertijd is gecreëerd. ( subsidies ten allen kante). Nu blijkt dat men zijn hand heeft overspeeld worden er allerhande taksen en lasten verzonnen om toch maar genoeg geld te recupereren. ( prosumententarief, turteltax,verhoogde BTW, afschaffen/ vervangen terugdraaiende teller) Uiteindelijk wordt de rekening betaald door de gewone man met de kleine installatie < 10000kw De grote producten blijven buiten schot. een voorbeeld van de georganiseerde diefstal is het prosumententarief. als je goed nakijkt zie je dat die verschilt van regio tot regio afhankelijk van de netbeheerder waaronder je valt. Ik vind het onlogisch dat stroom op het net zetten in de ene regio dubbel zo veel kost dan in een andere. Dat lijkt meer op willekeur dan op een rechtvaardige belasting. Denk even na. Wanneer je bij de bakker een brood haalt betaal je dat, maar wanneer de
  leverancier van diezelfde bakker grondstoffen levert, betaald hij dan ook aan de bakker of maakt hij dan een factuur?

  9 januari 2019 at 18:08
 • Diricx D Reply

  De burger is altijd het slachtoffer: Eerst wat geld geven om zonnepanelen te leggen (omdat anders België een boete krijgt van Europa) en dan het dubbel en dik terugpakken, dit is een vorm van contractbreuk.
  Het is net zoals bij water – de nieuwbouwer wordt verplicht om regenwater op te vangen en te gebruiken voor bv WC, wassen enz…… Allemaal voor het milieu. Tot daar kan men volgen maar dan hoor ik eind 2018 het volgende: de watermaatschappij gaat de prijs van het water omhoog brengen – de reden “omdat men minder winst maakt” en onze beleidsmakers maar verder lullen over het milieu en dat we iets moeten bijdragen om de opwarming enz tegen te gaan.
  Dieselwagens moeten weg in ’t stad (Antwerpen – Brussel enz) – eigenlijk niet want als je eventjes wat geld op tafel legt mag je gerust met je diesel in het stad rondtoeren. Een duidelijker voorbeeld dat alles draait om geld van de burger vast te krijgen (bovenop al onze belastingen) is er niet.
  We moeten consumeren, een nieuwe wagen kopen, liefst een elektrische…… maar niemand heeft al eens aangetoond hoeveel energie en vervuiling het maken van deze nieuwe wagen teweegbrengt. Wat gaat men binnen enkele jaren doen met de batterijen van deze wagens? En het mooiste moet nog komen, onze wagens worden op een vrachtwagen of boot gezet en rijden nog jaren rond in andere landen die nog niets gehoord hebben over milieumaatregels.
  Dat men eerst de belastingen en accijnzen eens aanpakt: waarom moeten vliegtuigmaatschappijen geen taks betalen op brandstof, kerosine is in feite een mengeling van diesel en benzine. Hoe zit het met de zware stookolie waarmee de zeereuzen containers en ander vracht naar hier transporteren. Wat met de cruiseschepen, men gaat zorgen voor walstroom zodat tijdens het aanleggen aan de kade de motoren moeten blijven draaien, maar als deze schepen vertrekken en verder over de zee reizen zullen ze toch hun motoren moeten gebruiken.
  Tommelein en Co zouden daar eens mogen over komen praten.
  Nog eentje om over na te denken: Ik roep niet op een communistisch systeem, maar de noodzakelijke dingen zoals: water – gas – elektriciteit zouden door de staat moeten beheerd worden, niet door de privé. Wie heeft jaren geleden onze energieproducent aan Frankrijk verkocht. Dat is zoiets als Verhofstadt die gebouwen verkocht om ze nadien terug te huren, alleen maar om de begroting in orde te krijgen op dat moment, misschien daarmede dat ze dit nu niet meer in orde krijgen zonder de burger pijn te doen.

  9 januari 2019 at 18:01
 • jo vael Reply

  als ik de keus heb, komt die big brother dief NIET in mijn huis ! Eerst de mensen warm maken voor zonnepannelen, dan een extra belasting , prosumpentarief genoemd, en nu gaat men wéér in mijn zakken zitten<. Op jaarbasis produceer ik als particulier ongeveer wat ik nodig heb, met dat digitaal diefstalsysteem ben ik helemaal gepluimd.

  9 januari 2019 at 17:12
 • Bert Reply

  Het “gele hesjes” voorstel vind ik niet slecht. Ik ben een komplete social media – leek maar is het niet mogelijk om een whats app-groep op te richten om aktie te voeren? Er kunnen dan bvb afspraken gemaakt worden om op een zonnige dag om 12:00u gezamelijk onze zonnepanelen uit te schakelen om ze dan bvb een half uur later weer gezamelijk in te schakelen. Eens zien hoe het net, waar we prosumententarief voor betalen, daar op reageert. Of is oproepen voor zo’n aktie strafbaar?

  9 januari 2019 at 15:28
  • Dirk Reply

   Bert, ik volg

   14 januari 2019 at 07:18
 • LVM Reply

  Mens, mens, mens…… Tommelein wil eerst zoveel mogelijk mensen proberen aan de zonnepanelen te krijgen met ons van alles wijs te maken omdat Belgie moet voldoen aan de Europese normen ivm ‘groene energie’….. Is hem niet gelukt omdat zij hem door hebben; eerst de prosumententaks en nu weer met de digitale meters…. Er worden al veel minder nu installatie geplaatst. Een dikke hoop bedriegers zijn het !

  9 januari 2019 at 14:51
 • Lameyze Reply

  Wie onlangs of nu Panelen plaatste, heeft normaal recht op een terug draaiende meter voor 15j vanaf plaatsen panelen.
  Denk van daar dat Tomelein sprak van compensatie.
  Normaal is de bedoeling dat Prosumententarief verdwijnt.
  En je een bepaalde som ontvangt voor wat je op het net zet.
  Wat je verbruikt blijft als nu.
  Dus moeten ze een bedrag afspreken die mensen zoals wij niet benadelen.
  Zonnepanelen hebben en verwarming op warmtepomp.
  Dit zijn de milieu vriendelijkste gezinnen en moeten dus een bedrag hebben dat ze niks meer moeten betalen dan nu.

  9 januari 2019 at 14:35
 • nulens Reply

  Laat ze gewoon niet binnen ,punt. Als ze willen afsluiten kunnen ze zorgen voor de veiigheid van de aangesloten zonnepanelen,punt. Drijven ze door, media verwittigen(vrt,vtm, enz. ) Blijkbaar was het invoeren van prosumenten tarief nog niet genoeg diefstaf(voor mij althans wel) WIe kan me zeggen de kostprijs van een KW geleverd op het net ,van een bedrijf en van een znnpnlpark? De mijne als partikulier ken ik althans , (prosumententarief plus btw gedeeld door de geproduceerde kw), Hemeltergend afschuwelijk discriminerend verschil .
  DUS laat ze gewoon niet binnen of bent niet thuis.

  9 januari 2019 at 14:31
 • Coppens Reply

  Ik bezit zonnepanelen vanaf 2010 en kom jaarlijks tot de constatatie dat ik een overschot heb voor de dag en een verbruik voor de nacht. Ik zou dus beter af zijn met een enkelvoudige teller. Jaren geleden deed ik hiernaar een prijsonderzoek en een overschakeling zou me meer dan 230 € kosten. Een maand geleden deed ik opnieuw die vraagstelling en nu zal me dat 74 € kosten. Ik heb dan ook de beslissing genomen om over te schakelen. Nu morgen komt Eandis de wijziging doorvoeren. Ik hoop nog jaren verlost te zijn van een digitale teller want een zonnepaneeleigenaar is toch de pineut van al dat tromgeroffel. Waar zijn de voordelen verborgen, niemand die hier enig duidelijk antwoord op geeft. Misschien ben ik te dom om het te begrijpen maar één zaak staat als een paal boven water, zij die het installeren zijn de enigen die er baat bij hebben. Laat de zonnepaneeleigenaars als laatsten aan de beurt komen en misschien is er op dat ogenblik al een betere versie van dit verschrikkelijk monster in de markt. Ik hoop dat de omschakeling nog lang mag duren en dat politici eens een duidelijk standpunt innemen. Moet ik nog inspiratie zoeken over het feit dat de burger zich meer en meer afkeert van de huidige politieke machthebbers. Op wie zal ik stemmen in mei ? Op degene die kan praten en zich niet laat beïnvloeden door allerlei lobby groepen. Ik ben het zat !!!!

  9 januari 2019 at 14:07
 • michel Reply

  ok er zal wel iets uit de bus moeten komen
  voor de verkiezingen want daar hangen wel veel
  stemmen vanaf dus de druk zal groot zijn
  om een deftige gelijkwaardige oplossing te
  vinden als de terugdraaiede meter
  vele zonnepaneelbezitters hebben hun financieel
  plan daar op lange termijn ingesteld (investering tov opbrenst)
  nu is er een ander probleem het tijdstip wanner
  men de digitale meter gaat vervangen dit is van groot belang voor de fakturatie
  normaal zou dat in september moeten zijn want dan staat de meter terug nul (dus minimum faktuur)

  is dat in maart dan is het anders dan moet men het verbruik van de winter volledig betalen
  HOE GAAT MEN DIT OPLOSSEN

  dus u ziet maar er valt nog veel te bespreken en op te lossen vooraleer men aan deze installatie
  kan beginnen

  9 januari 2019 at 14:07
 • Partij "zonnenpaneleneigenaars" Reply

  Er is een duidelijke website http://www.digitalemeter.be.
  Wat staat daar op:
  1. Volgens een berekening van de VREG zal een gemiddeld gezin jaarlijks € 16,36 meer betalen voor elektriciteit en € 11,59 meer voor aardgas bij een uitrol over 20 jaar. Te betalen door de consument! Maar in schijfjes
  2. Wie geen geld heeft, maar wel elektriciteit verbruikt, moet niet betalen! De kost van de budgetmeters wordt gesolidariseerd. Wat een mooi woord “gesolidariseerd”.
  Maw de kostprijs van de digitale meter is op enkele euro’s na gekend.
  De kost van de budgetmeters, en dat zijn er geen 100 maar duizenden, komt daar ook bij. Dat je geld gaat besparen staat ook op die site door elektriciteit te verbruiken als hij goedkoop is. Hmm, ik heb zonnepanelen, ik steek in de zomer stroom op het net. Dus als ik in de zomer mijn droogkast gebruik (niet nodig) dan moet ik daar niet voor betalen en bespaar ik geld. Doe ik datzelfde in de winter, dan moet ik wel betalen voor mijn elektriciteit.
  Als je de logica volgt van de politici moet je een hele winter je zelfde kleren aanhouden én in de zomer alles wassen…
  De partij die naar de verkiezingen trekt met het agendapunt “geen VERPLICHTE digitale meter” krijgt mijn stem.
  Wat wel grappig is, mensen die gestudeerd hebben, kunnen blijkbaar niet lezen op digitalemeter.be hoeveel die gaat kosten. Maar €16,36 + €11,59 is toch € 559 op 20 jaar.

  9 januari 2019 at 13:54
 • Jan B Reply

  Ik vrees dat de digitale meter vooral wordt gebruikt om in de winter de dure aangekochte stroom aan de klant te faktureren. Nu gaat dat moeilijk omdat men niet weet wanneer de stroom verbruikt wordt.
  Wat men ook beweert, niet ten voordele van de gebruiker.
  Zie maar naar het prosumententarief. Was er eerst ook niet.

  9 januari 2019 at 13:44
 • andre Reply

  wanneer gaan ze nu eindelijk eens ophouden mensen te beliegen en bedriegen.
  die meter moet en zal er komen om de mensen te kunnen controleren en geld afhandig te maken.
  ik ben niet van plan die paljassen binnen te laten.
  een privebedrijf dat mensen bedriegt daagt men voor de rechter.

  9 januari 2019 at 13:35
 • Johan S Reply

  Voor de producenten is het inderdaad een slimme meter, en daar stopt het verhaal.
  de meter is dus slim in 1 richting.
  Zo zie je maar weer dat dit gezegde klopt: Laaghangend fruit wordt altijd eerst geplukt.
  En daar zijn politiekers het beste in.
  “Wij hebben een mandaat van de kiezer gekregen zeggen ze dan.”
  geen enkele kiezer heeft ooit gevraagd om slimme meters, geen enkele kiezer heeft ooit gevraagd om de pensioenleeftijd te verhogen etc…
  Politiekers zoeken enkel naar middelen om henzelf en hun vriendjes te verrijken op de rug van de werkende mens. Niets meer of minder.
  Ik vraag me af of je überhaupt kan weigeren om een bestaande meter te vervangen?

  9 januari 2019 at 13:17
 • Johan Reply

  Voor de producenten is het inderdaad een slimme meter, en daar stopt het verhaal.
  de meter is dus slim in 1 richting.
  Zo zie je maar weer dat dit gezegde klopt: Laaghangend fruit wordt altijd eerst geplukt.
  En daar zijn politiekers het beste in.
  “Wij hebben een mandaat van de kiezer gekregen zeggen ze dan.”
  geen enkele kiezer heeft ooit gevraagd om slimme meters, geen enkele kiezer heeft ooit gevraagd om de pensioenleeftijd te verhogen etc…
  Politiekers zoeken enkel naar middelen om henzelf en hun vriendjes te verrijken op de rug van de werkende mens. Niets meer of minder.
  Ik vraag me af of je überhaupt kan weigeren om een bestaande meter te vervangen.

  9 januari 2019 at 13:15
 • Chris Nollet Reply

  We zijn veel te braaf!! Wat zou er gebeuren als alle PV- eigenaar zin hadden om de installatie op een zonnige, windstille dag eens uit te schakelen? Zouden ze dan luisteren?

  9 januari 2019 at 13:13
 • Patrick Reply

  Als het voor de Netbeheerder een besparing is om geen meteropnemer rond te sturen bij de plaatsing van de Digitale meter. Waarom moet de consument de digitale meter dan betalen?

  9 januari 2019 at 13:12
 • Jean Reply

  Wat vadertje staat je geeft, komt men later tienvoudig terug halen.
  Vroeger terug draaiende meter onbeperkt in de tijd, nu 15 jaar
  Het gebruik van het net gratis, nu procumententaks betalen, we betalen meer dan de grote stroom producenten.
  Hoe noem je dat, contractbreuk en dit zonder gerechtelijke gevolgen.
  Ik werk CO2 neutraal in de zomer praktisch geen verbruik, mijn overproductie gaat naar de buren, dit moet niet geleverd door de fossiele centrales.
  In de wintermaanden draait mijn warmtepomp om het huis te verwarmen.
  Neen dat kan niet meer, hier wordt niets meer verdiend en dat kan niet.
  Ik heb mijn eerste installatie in 2007 geplaatst, de tweede installatie in 2011, hoe gaat men dit doen met de digitale meter?
  Wat mij betreft en ik hoop dat velen mij zullen volgen op het einde van de terug draaiende meter, alles afsluiten, hetgeen je krijgt voor de productie is pinots.
  Dat de mensen die aan contractbreuk doen, dat zij zich inspannen voor het behalen van de kyoto norm.
  De regering heeft de burger gevraagd om mee te investeren en dit onder bepaalde voorwaarden, om het mogelijk te maken om de kyoto norm te halen en dan zonder blozen contractbreuk.
  Bedankt

  9 januari 2019 at 13:06
 • Jean Reply

  Mijn visie
  Wat vadertje staat je geeft, komt men later tienvoudig terug halen.
  Vroeger terug draaiende meter onbeperkt in de tijd, nu 15 jaar
  Het gebruik van het net gratis, nu procumententaks betalen, we betalen meer dan de grote stroom producenten.
  Hoe noem je dat, contractbreuk en dit zonder gerechtelijke gevolgen.
  Ik werk CO2 neutraal in de zomer praktisch geen verbruik, mijn overproductie gaat naar de buren, dit moet niet geleverd door de fossiele centrales.
  In de wintermaanden draait mijn warmtepomp om het huis te verwarmen.
  Neen dat kan niet meer, hier wordt niets meer verdiend en dat kan niet.
  Ik heb mijn eerste installatie in 2007 geplaatst, de tweede installatie in 2011, hoe gat men dit doen met de digitale meter

  9 januari 2019 at 12:59
 • hubert k Reply

  De slimme meter ,is dit een mopje gelijk er zo veel zijn in Belgie ?????????
  als de meter zo slim is waarom kan hij dan niet terug draaien , de vooruitgang 100 percent slim maar terug draaien oeps kan ik niet ,dus niet zo slim of toch voor de leverancier ?????????

  9 januari 2019 at 12:45
 • Jean Reply

  Alles wat vadertje staat ons geeft komt ze in tienvoud terug halen, we zijn begonnen met de terugdraaiende meter onbeperkt in de tijd, nu 15 jaar, dan de procumententaks ingevoerd, was ook niet voorzien, we betalen meer den de grote producenten,hopelijk heeft de nieuwe minister oor voor deze oneerlijke praktijken, de contractbreuk, maar ik twijfel hier sterk aan

  9 januari 2019 at 12:32
 • Frans Reply

  Volledig akkoord met Danny Vermeulen.
  Technisch moet het mogelijk zijn om de slimme meters door slimme IT-ers in te stellen dat ze kunnen terug draaien. Laat ze anders hun slimme meters maar houden.

  9 januari 2019 at 12:30
 • decock Reply

  Plaats en batterij, ja wie zal dat terug betalen, hoelang gaat deze batterij meegaan, hoeveel batterijen zullen er met de tijd geen kortsluiting geven en brand veroorzaken, wie zit er dan terug met problemen?
  Ik denk dat men beter geen zonnepanelen meer zou leggen, want wat zal het kostten als we ze moeten verwijderen? Het komt altijd op hetzelfde neer eerst geeft men een toemaatje en langs de andere kant nemen ze het dubbel terug. Zie naar het loon, verhogen met 168 € in 3 jaar maar BTW op elektriciteit van 6 naar 21% meer taks op drank enz.enz. Het wordt tijd dat er eens een actie komt waar blijft test aankoop en dergelijke organisaties?

  9 januari 2019 at 12:21
 • Willy Bogaert Reply

  Denk na bij d evolgende verkiezingen ,voor welke prutsers gaan we keizen ?

  9 januari 2019 at 12:20
 • Deschrijver André Reply

  Mijn vragen :
  1/ wie wordt verplicht deze digitale meter te laten zetten ?
  2/ wanneer is het uiterste verplichte tijdstip ?
  3/ wie draagt de kosten van toestel en plaatsing ?
  4/ worden zonnepaneel-eigenaars financieel afgestraft als ze hetzelfde verbruiksprofiel blijven aanhouden zoals VOOR de digitale meter
  OF wordt dit nadeel op een of andere wijze VOLLEDIG gecompenseerd ?

  9 januari 2019 at 12:18
 • Luc Verhaegen Reply

  Typisch België, eerst iedereen overtuigen om te investeren, daarna presenteren ze je de rekening. Tommelein stelde het allemaal zo mooi voor maar nu wordt het te warm onder zijn voeten en gaat hij burgemeesterke spelen. Als de politiekers maar niet moeten inleveren want dat staat nooit op hun agenda. Degoutant.

  9 januari 2019 at 12:16
 • grouwels Reply

  Beste,

  Dit en nog zo veel andere “verhalen” hebben we dus gehad en begrepen. Concreet heb ik kleine simpele vragen, waar dat elke bevoegde instantie angstvallig het stilzwijgen bewaard.
  1 De digitale meter registreert mijn werkelijk verbruik. Ja / nee ?.
  2.De digitale meter registreert de geproduceerde zon-energie van de panelen. Ja / nee?
  3. hierdoor krijg ik bij de jaarlijkse factuur afrekening de werkelijk verbruikte stroom aangerekend. Ja / nee ?
  4. krijg ik ook bij de jaarlijkse factuur afrekening ook de prosumententarief 5kW . Ja /Nee?
  Besluit:
  Zelfs indien ik de premie (belofte bij aanvang gedurende 25 jaar) voor elke kW productie ontvang, blijft dit jaarlijks een verhoging van mijn factuur voor de verbruikte stroom. 25 jaar garantie premie. Ja/nee?
  Nog niet in rekening genomen de kosten voor de plaatsing en gebruik van de digitale meter.
  Bedankt voor uw verhelderend antwoord wat ik hoop,per kerende, mag verwachten.
  En naar ik mag verhopen is dit een eenduidig, waterdicht garantiebewijs voor wat komen gaat.

  Vriendelijke groeten
  Roger Grouwels

  9 januari 2019 at 12:05
 • Mariusz Reply

  Tekst zonder inhoud. De digitale meter zal niet terugdraaien. Er is ook geen compensatie voorzien. Dit betekent dat de eigenaar van zonnepanelen za met € 750 gemiddeld per jaat bestolen worden. Mijn raad: Digitale meters massaal weigeren!. Hoe meer mensen weigeren hoe sterker staan wij.

  9 januari 2019 at 12:01
 • bezorgde zonnepaneeleigenaar Reply

  Wij hebben zonnepanelen die gedurende de zomer tijdens de dag goed opleveren. Maar tijdens de zomer hebben wij niet veel elektriciteit nodig. De reis en kampmaanden, lange heldere dagen: nagenoeg geen verlichting nodig ,geen verwarming nodig ,veel buitenhuis leven, Tijdens de winter hebben wij die wel nodig: korte dagen, veel binnenhuis activiteit,warmtepomp voor verwarming draait ongeveer constant . Nu is onze energiebalans (financieel)in evenwicht. Zal dit met de digitale meter ook nog zo zijn?

  9 januari 2019 at 11:48
 • DUCHEYNE FREDDY Reply

  Ik heb nog geen cijfers gezien over de voordelen/nadelen die eigenaars van zonnepanelen zullen ondervinden.
  Zelfs zonder zonnepanelen is het voordeel onduidelijk.
  Hetgeen de politici hierover zeggen is onduidelijk en niets concreet. Harde cijfers hebben we nodig.

  9 januari 2019 at 11:38
 • Pol Vandenberge Reply

  lees goed DE DIGITALE METER BIEDT VOORDELEN AAN WIE ZICH DE TOEPASSINGEN AANSCHAFT. Die toepassingen zullen niet gratis zijn heeft Ecopower mij al laten weten. Wanneer je ze niet aanschaft heb je geen enkele controle over uw verbruik. Dit artikel is praat tegen de vaak enkel winst maken (geen meter opnemers meer nodig) en het verbruik zal opgemeten worden zonder aftrek van de opbrengst zonnepanelen. Ik ben benieuwd nu betaal ik geen elektriciteit door mijn zonnepanelen en terugdraaiende meter

  9 januari 2019 at 11:37
 • Vermeulen Danny Reply

  Volledig akkoord met de vorige opmerkingen.
  Waar zijn al die slimme toestellen en diensten die ons moeten in staat stellen om energie te besparen?
  En een “slimme” elektronische meter die niet eens in staat is om terug te tellen?
  Je maakt me niet wijs dat dit niet mogelijk is.
  Kortom: de “slimme” meter is ingevoerd om het rendement van de zonnepaneelbezitters te beknotten. Waarom spreekt Tommelein anders van compensatie? Plaats gewoon een slimme terugdraaiende teller.
  Hemeltergend.

  9 januari 2019 at 11:36
 • Herwig Vercauteren Reply

  Eén grote oplichting !
  Er is maar één winnaar en dat is de energieleverancier.
  Waarom moeten wij bovendien (dan) ook nog voor de kosten opdraaien ?
  Voor de stroom die wij op het net zetten worden we niet meer vergoed (meter draait niet terug), maar voor de stroom die we afnemen moeten we wel betalen !
  Waarom hoor ik van de consumentenorganisaties (genre Testaankoop) geen reactie.
  Kan er geen gezamenlijke reactie van de bezitters van zonnepanelen komen ?

  9 januari 2019 at 11:32
 • Van Hoeck Reply

  Door de installatie van warmtepompen in combinatie met zonnepanelen is het jaarlijkse totale energieverbruik van de woning gewoon nul (gezien ook geen verbruik van fossiele brandstoffen of gas).
  Dit vereist wel een terugdraaiende teller zodat in de zomer de nodige “elektriciteitsbuffer” ontstaat om het verbruik van de warmtepompen de winterperiode te kunnen overbruggen.
  Door de invoering van de digitale meter worden de gedane investeringen in zonnepanelen en warmtepompen compleet teniet gedaan en worden tevens de bijdrages aan de klimaatopwarming volledig gedesavoueerd.
  Het argument dat de digitale meter in dit geval het energieverbruik in de woning zal optimaliseren door zelfconsumptie, opslag (die hoe dan ook totaal onvoldoende zal kunnen zijn) en nieuwe tariefstructuren kan hier dus onmogelijk een toepassingsbereik vinden.

  9 januari 2019 at 11:31
 • wouter Reply

  Deze tekst zegt niets. Begin eens uit te leggen wat deze meter doet, hoe men berekeningen maakt verbruik versus opbrengst zonnepanelen en tijdbasis der metingen.
  Ik heb zonnepanelen. Gaat men mij vergoeden in de zomer voor de electriciteit die we op het net zetten? Of rekent men met het verschil van de electriciteit dat men verbruikt ( ’s nachts en dagen zonder genoeg licht om zonnepanelen te laten werken ).
  Wat is er “slim” aan de meter ? Graag details.

  9 januari 2019 at 11:30
 • Pieters Reply

  Beste

  Graag had ik wetenschappelijk onderbouwd vernomen welke de voordelen zijn, indien die er zijn, van een digitale meter voor een eigenaar van zonnepanelen waarvoor dank?

  9 januari 2019 at 11:27
 • l.van Olmen Reply

  Is het niet toepasselijk dat Tommelein de plaat poetst om hier niet over te vallen met al zijn loze beloftes.
  Door zonnepanelen bij particulieren valt op dit moment een derde van de inkomsten weg.
  Om hun logge structuur en hoge lonen en dividenten te behouden zal de massa er weer maar eens voor opdraaien.Bij Proximus krijgt men nu de rekening .
  Bedankt politici.

  9 januari 2019 at 11:19
 • Walter Janssens Reply

  ‘Het succes van de digitale meter hangt in belangrijke mate af van de manier waarop de klant zal omgaan met de data van de meter via de innovatieve toepassingen die hij kan aanschaffen. Daarom vinden we het belangrijk dat die toepassingen vanaf dag één beschikbaar’ staat in het artikel. Voor zover ik op hoogte ben is de benodigde software nog niet klaar, er wordt hiervoor gemikt op medio 2020. Ook worden toepassing ontwikkeld door de commerciële markt, dat deze niet gratis gaat zijn voor de gebruiker is wel duidelijk. We gaan dus in het begin een digitale meter krijgen die net hetzelfde doet als de huidige analoge, namelijk het meten van het verbruik. De besparing is voor de netbeheerder die geen personeel meer moet rondsturen voor de meteropnames. Degenen die bv. toestellen slim willen aansturen zullen zich bijkomende apps moeten aanschaffen tegen betaling. Ook kan/zal de digitale meter elke kwartier uw verbruik kunnen doorgeven, dat dit volgens de privacycommissie geen probleem is verwondert mij ten zeerste. Wat het ook wordt, het zal voor de eindgebruiker een meerkost zijn.

  9 januari 2019 at 11:17
 • Vercammen A Reply

  Betere tittel “De digitale DIEF doet in 2019 zijn intrede”
  Zonnepanelen eigenaars worden bestolen , enkel als je bij zonneschijn je vaatwasser / droogkast /wasmachine of krachtige halogeen lampen (oude type) inschakelt , is de buit van de dief minder groot.
  Van vooruitgang gesproken , heren politiekers.

  9 januari 2019 at 11:15
 • Serge Meerpoel Reply

  Ik zie als zonnepaneelbezitter die de beslissing genomen heeft om er te plaatsen (zonder energiecertificaten), totaal geen voordeel meer, als er een digitale meter geplaatst wordt.
  Alleen vadertje staat vaart er wel bij. Zij behalen hun milieunorm die door Europa opgelegd wordt en wij hebben er dik voor betaald.
  Nu doen zelfs de energieleveranciers al voordeel met de analoge meter. Wat je niet verbruikt hebt, heb je wel op het net gestuurd en hebben zij wel elders doorverkocht. Ik zie hier geen enkel compensatie voor. Noch terugbetaling van de teveel geproduceerde kW’s aan de verkoopsprijs of een evenredige vermindering van de prosumerprijs. Met de digitale meter zullen ze alleen nog meer kW’s kunnen verkopen die wij geproduceerd hebben.
  Daarnaast zullen we zelf nog moeten betalen voor ons verbruik als er geen zon is en in de wintermaanden.
  Verbruiken als je zelf produceert is ook makkelijk gezegd. Hoe kan iemand de was doen,koken,…, als hij weg werken is?
  Ook zal mijn investering nooit meer terugverdiend kunnen worden.
  Bedankt vadertje staat en jullie nutsbedrijven, om weer eens het geld bij de kleine hardwerkende burgers te gaan halen.

  9 januari 2019 at 11:14
 • Peter Reply

  Ik zie veel voordelen in die digitale meter … voor de netbeheerder.
  Voor de consument zie ik vooralsnog geen enkel voordeel. Bovendien zwijgt men nog maar eens in alle talen of die nieuwe meter nog zal terugtellen bij de mensen met zonnepanelen. Ik vrees dus het ergste.
  Zelfs als hij terugtelt is het nog altijd een voordeel voor de netbeheerder, een voordeel dat door de consument gefinancierd wordt. Als ze niet meer terugtellen is het een regelrechte vorm van diefstal.

  9 januari 2019 at 11:13
 • Victor Reply

  Wat een gedoe en dan wordt er nog niet gesproken over kosten van nieuw omvormers En een batterij voor opslag .

  9 januari 2019 at 11:13
 • Azou Gilbert Reply

  Men probeert nog maal eens ons te overtuigen dat men zal overgaan tot “gedeligeerde diefstal” van elektriciteit iedere dag, waarbij men nog verplicht de installatiekosten op de verbruiker te leggen. De consument vraagt deze digitale meter niet !! Heel het systeem dient enkel om de elec. maatschappijen meer inkijk te geven in het verbruik, waar zit nu de privacy ?? en de aandeelhouders tevreden te stellen.
  M.a.w. Eérst iedereen zonnepanelen doen leggen, om daarna het profijt af te nemen.
  Voor mij hoeven geen zonnepanelen meer, het kost u alleen maar.

  9 januari 2019 at 11:12
 • verpoorten frans Reply

  voor iedereen ook voor zonnepaneel eigenaars zal het weer geld kosten, waarom laten ons niet zelf beslissen welke meter we willen, dit is wel het geval over de taalgrens

  9 januari 2019 at 11:01
 • William Wauters Reply

  Als er geen afdoende oplossing wordt gevonden voor de eigenaars van zonnepanelen, moeten die ook maar eens op straat komen zoals de gele hesjes!!!

  9 januari 2019 at 11:01
 • Jef Benats Reply

  De zonnepaneeleigenaar zal leer betalen. Het het dan gen enkele sin meter o’ nog paneles te plaatsen. Bedankt!

  9 januari 2019 at 10:57
 • Evrard KERKHOFS Reply

  Het is toch onvoorstelbaar dat de administratie van Tommelein er niet in geslaagd is
  een fabrikant van digitale meters te vinden die mits een “aanpassing” van de gebruikte software
  het terugdraaien van de klassieke meter kan simuleren.

  Waar dienen al die goedbetaalde IT mensen voor als ze dat niet eens kunnen?

  9 januari 2019 at 10:54
 • Peter Reply

  Ik zie veel voordelen in die digitale meter … voor de netbeheerder. Voor de consument zie ik vooralsnog geen enkel voordeel. Bovendien zwijgt men nog maar eens in alle talen of die nieuwe meter nog zal terugtellen bij de mensen met zonnepanelen. Ik vrees dus het ergste.
  Zelfs als hij terugtelt is het nog altijd een voordeel voor de netbeheerder, een voordeel dat door de consument gefinancierd wordt. Als ze niet meer terugtellen is het een regelrechte vorm van diefstal.

  9 januari 2019 at 10:51
 • Jacky Lefevere Reply

  Als eigenaar van zonnepanelen, geplaatst op een rijwoning, zit ik met een belangrijke vraag.
  Wij hebben een installatie die op jaarbasis +- 3500 KW produceert. Dit is +- 100 KW meer dan ons gemiddeld verbruik. Momenteel draait de meter dus +- 3500 KW terug zodat wij, in principe qua verbruik, niets hoeven te betalen.
  Met de digitale meter zou dit terugdraaien wegvallen. Wij zouden dus op jaarbasis voor het verbruik van die 3500 KW moeten betalen.
  Wat is het nut dan om zonnepanelen geplaatst te hebben? Voor de stroomleveranciers?
  Hoe zal het nieuwe systeem eigenlijk in zijn werk gaan,

  met vriendelijke groeten

  Jacky Lefevere

  9 januari 2019 at 10:46
 • William Goemaere Reply

  En wat met de teveel geproduceerde stroom bij de eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende teller. Ik heb tot op heden nog geen enkele reactie gelezen hoe dit opgelost zal worden zonder dat dit een meerkost zou betekenen voor deze gebruikers?

  9 januari 2019 at 10:39
 • Geert Verhecken Reply

  Beste,
  Ik heb momenteel dubbeluurtarief met zonnepanelen. Ik verbruik ongeveer 1000 Kw nacht en heb 1500Kw overschot dagtarief via de zonnepanelen. Gezien ik dus voordeliger zou zijn met een enkelvoudige meter , loont het nog de moeite mijn meter te vervangen gezien de digitale meter er aan komt. Moet ik nog die kost doen want die digitale meter is al meerdere malen uitgesteld en wie weet wanneer komt die er bij mij.
  Beda,kt voor de reactie
  Geert Verhecken

  9 januari 2019 at 10:33
 • Lammens Reply

  Geachte,
  Heel fijn. Ik heb zonnepanelen en die geven ongeveer het rendement dat ik op jaarbasis nodig heb. Ik kan begrijpen dat de installatie van een digitale energiemeter voor de leverancier heel interessant is want dan moeten de camions niet meer rondrijden om de meterstanden op te nemen. Ik heb echter een vraag over de onkosten die de aanschaffing van specifieke innovatieve toepassingen voor de gebruiker meebrengen. Graag had ik daar wat meer klaarheid over gelezen. Misschien krijg ik wel een uitleg langs deze weg.
  Met vele groeten van
  Luk Lammens

  9 januari 2019 at 10:30
 • Mortier Filip Reply

  Kan het iets duidelijker aub! Wat heb ik aan zo’n tekst. Beter is eens uitleggen hoe de meter werkt en hoe er geregistreerd wordt. Volgens geruchten zal de overproductie tijdens de dag niet s avonds en snachts kunnen gerecupereerd worden. Als de overproduktie vanctijdens de dag niet vergied wordt is dit zeer negatief..!!!

  9 januari 2019 at 10:25
 • Vernelen Willy Reply

  Ik begrijp niet welk voordeel de gebruiker met zonnepanelen hier baat bij heeft, de teller zal niet meer terug draaien van deze digitale meter.

  9 januari 2019 at 10:22
 • Willy Bogaert Reply

  Dat is gewoon lucht verkopen en kosten opdrijven voor de gebruiker

  9 januari 2019 at 10:22
 • Eric Cox Reply

  Ik maak mij erge zorgen over de digitale meter. Als je zorgzaam bent kan een gewone analoge meter juist zo goed leiden tot energie efficiënt beheer van je woning. De analoge meter is daarenboven veel duurzamer en goedkoper. In mijn ouderlijke woning draait de analoge meter nog steeds, zal dat met de digitale ook zo zijn of zal je hem om de 10 jaar moeten vervangen door weer een ander systeem met andere voordelen voor de sector en de staat. Daarenboven kan de digitale meter niet wat de analoge kan, namelijk energie van de zonnepanelen of andere bronnen in rekening brengen van je verbruik. Ik lees veel slogan teksten, waarbij men zegt dat de digitale meter moet ….. . Niemand geeft mij met cijfers een wetenschappelijke onderbouw waar de winst voor de gebruiker is. Ik lees daarentegen wel in rapporten van onze buurlanden dat dit niet de verhoopte winst geeft. Het kan toch niet moeilijk zijn om uit onze buurlanden het cijfermateriaal te publiceren dat ons moet overtuigen dat er winst is. Ook in de tekst hierboven zie ik een dubbele bodem. Immers er staat dat als het niet opbrengt wat gezegd wordt voor de gebruiken, het de fout is van de gebruiker. Mag ik daaruit verstaan dat het meer zal kosten? Dat is in ieder geval wat ik doe.

  9 januari 2019 at 10:21
 • Devos Reply

  Sukses hangt af van de klant ? Dat is een uitspraak die enkel gedaan wordt door iemand die er wel kan van profiteren, namelijk de energieleveranciers. Wie betaalt de rekening weer? De klant uiteraard en dan nog niet gesproken over de bezitters van zonnepanelen.
  Over schijnheiligheid gesproken.

  9 januari 2019 at 10:14
  • Freddy Reply

   Gelijk man, als je die heren moet geloven kunnen we nog slimme toestellen gaan aankopen (die op dit moment zo goed als niet te krijgen zijn) om op de piekopbrengstmomenten onze wasmachines e.d. te laten draaien, dus nog een bijkomende kost voor de consument, terwijl ze Uw overschot aan stroom duur verkopen aan je buurman. Die slimme meter hoort terug te draaien zolas de analoge, zoniet is het pure diefstal. In de wintermaanden heb je sowoeso weinig opbrengst en zullen we de verbruikte stroom duur betalen, niettegenstaande dat uw teveel geproduceerde stroom in de zomer op het net gezet werd en doorverkocht aan andere verbruikers.

   10 januari 2019 at 10:03

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *