50 procent groei voor hernieuwbare stroom tot 2024, België in wereldtop met zonnepanelen

Zonnepark

50 procent groei voor hernieuwbare stroom tot 2024, België in wereldtop met zonnepanelen

Het wereldwijd geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare energie zal de komende 5 jaren met de helft groeien. Zonne-energie zorgt voor maar liefst 60% procent van die groei. Dat voorspelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Volgens het rapport Renewables 2019 van IEA zal het vermogen van hernieuwbare energiesystemen tussen 2019 en 2024 met 1.200 GWp groeien. Dit cijfer correspondeert met de huidige totale energiecapaciteit van de Verenigde Staten. De sterke groei wordt gedreven door kostenbesparingen en overheidsbeleid. Hierdoor zal het aandeel van hernieuwbare energie in de wereldwijde elektriciteitsproductie naar verwachting stijgen van 26% naar 30% in 2024.

België en Nederland wereldtop

“Hernieuwbare energiebronnen zijn al ’s werelds op één na grootste bron van elektriciteit, maar hun inzet moet nog steeds worden versneld als we de doelstellingen op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit en toegang tot energie op lange termijn willen bereiken”, zegt Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA.

In tegenstelling tot wat volgens het IEA eerder werd verwacht, domineren commerciële en industriële toepassingen in plaats van residentieel gebruik de groei van het aantal opgestelde zonnepanelen. Deze 2 toepassingen zullen binnen het marktsegment van ‘distributed PV’ goed zijn voor driekwart van de nieuwe zonnepaneleninstallaties in de komende 5 jaar. Distributed PV zal op zijn beurt goed zijn voor bijna 50 procent van de totale groei van het wereldwijd opgestelde PV-vermogen.

Residentiële PV-systemen op daken van woningen zullen binnen de markt van distributed PV dus goed zijn voor 25 procent van de marktgroei. Daarbij zal het aantal woningen met zonnepanelen volgens de onderzoekers in 2024 verdubbeld zijn naar 100 miljoen stuks. Gerekend per hoofd van de bevolking (per capita) zullen Nederland, België, Oostenrijk, Australië en Californië volgens het IEA de belangrijkste afzetmarkten voor residentiële PV-systemen zijn.

15 tot 35 procent lagere kosten

De kosten voor het genereren van elektriciteit uit gedistribueerde pv-systemen liggen volgens het IEA in de meeste landen al onder de retailprijzen voor elektriciteit. Het IEA voorspelt dat deze kosten tegen 2024 met nog eens 15 tot 35 procent zullen dalen.

Bron: Solar Magazine, 22 oktober 2019

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Comments (33)

 • Marnix De Grie Reply

  2 kleine foutjes hieronder:

  *25%* ipv 50% (in 2de deel)
  *5750* ipv 4750 (in 2de deel)

  23 december 2019 at 20:17
 • Marnix De Grie Reply

  Voor de geïnteresseerden:

  Zoals beloofd in een reactie op 19 dec. om 21:55u, een vergelijk met Jean D zijn rekenvoorbeeld tussen een “instant” zelfverbruik van 50% en 25%
  Even de waarden herhalen:
  7000 kWh: TOTAAL jaarVERBRUIK
  5000 kWh: eigen zonneproductie
  2500 kWh: naar NET geïnjecteerd
  2500 kWh: “instant” eigenverbruik ( Is 50% van je eigen productie!!)
  4500 kWh: AFNAME van NET
  Te betalen DISTRIBUTIETAKS: 500€
  aangenomen distributietarief voor AFGENOMEN van NET: 0.15€/kWh
  In deze situatie krijgen we volgende factuur (ENKEL DISTRIBUTIE en PRO.TAKS!!):
  (met ANALOGE teller):
  4500 (afgenomen) – 2500 (geïnjecteerd) = 2000 kWh TE BETALEN:
  2000*0.15 = 300€ + 500€ PRO.TAKS = 800€
  (met DIGITALE teller):
  GEEN PRO.TAKS te betalen!
  4500 (afgenomen) en 2500 (geïnjecteerd):
  Op AFNAME: 4500 * 0.15 = 675€ (dit is 300€ voor de 2000kWh WERKELIJK afgenomen + 375€ voor de 2500kWh eigen zon-geproduceerde die op het net is gezet MAAR weer afgenomen tijdens de winterperiode)
  BESLUIT: bij een “instant” eigen gebruik van 50% is je WINST t.o.v. analoge 800 – 675 = 125€ (WINST)
  OPGELET: hier is GEEN rekening gehouden met alle andere taksen!!!!!
  NU VOOR 25% eigengebruik:
  7000 kWh: TOTAAL jaarVERBRUIK
  5000 kWh: eigen zonneproductie
  3750 kWh: naar NET geïnjecteerd
  1250 kWh: “instant” eigenverbruik ( Is 50% van je eigen productie!!)
  4750 kWh: AFNAME van NET
  Te betalen DISTRIBUTIETAKS: 500€
  aangenomen distributietarief voor AFGENOMEN van NET: 0.15€/kWh
  In deze situatie krijgen we volgende factuur (ENKEL DISTRIBUTIE en PRO.TAKS!!):
  (met ANALOGE teller):
  5750 (afgenomen) – 3750 (geïnjecteerd) = 2000 kWh TE BETALEN:
  2000*0.15 = 300€ + 500€ PRO.TAKS = 800€
  (met DIGITALE teller):
  GEEN PRO.TAKS te betalen!
  5750 (afgenomen) en 3750 (geïnjecteerd):
  Op AFNAME: 5750 * 0.15 = 862,5€ (dit is 300€ voor de 2000kWh WERKELIJK afgenomen + 562,5€ voor de 3750 kWh eigen zon-geproduceerde die op het net is gezet MAAR weer afgenomen tijdens de winterperiode)
  BESLUIT: bij een “instant” eigen gebruik van 25% is je VERLIES t.o.v. analoge 862,5 – 800 = 62,5€ (VERLIES)
  OPGELET: hier is GEEN rekening gehouden met alle andere taksen!!!!!

  23 december 2019 at 20:10
  • Marnix De Grie Reply

   Klein foutje rechtzetten op bovenstaande: in 2de deel: ( is *25%* van je eigen productie)

   23 december 2019 at 20:15
 • Marnix De Grie Reply

  Jean D,

  Terugkomend op je antwoord van 8/12 om 17:15u: ZEEER goed uitgelegd. en volledig duidelijk!
  Maar toch denk ik dat wij nog niet op dezelfde golflengte zitten qua visie dat we voor INJECTIE betalen.

  Je schrijft:
  “””””””””
  Mijn analoge teller zal op 2000 Kwh staan waarvoor ik 300€ distributiekost + 500€ prosumententax moet betalen = 800€
  Op mijn digitale meter komt er op de afname 4500Kwh en op de injectie 2500 Kwh = ook een verbruik van 2000Kwh
  In het nieuwe systeem betaal ik enkel distributiekost op 4500Kwh = 675€
  Of anders gezegd 300€ op 2000Kwh verbruik + 375€ op de extra afname die 2500Kwh is. Die 375€ moet je vergelijken met die 500€
  Er is nergens maar dan ook nergens sprake van distributiekosten op injectie.
  “””””””””””
  De huidige distributiekost (gebaseerd op het totaal vermogen van je omvormers) is in feite de “vergoeding” om het vermogen van je zonneopbrengst op het net te zetten en er terug af te halen.
  In je tekst vergelijk je zelf de 375€ met de procumententax…(die 500€)
  En dat is inderdaad voor de hoeveelheid die je EERST hebt GEINJECTEERD, om die dan terug van het net te halen.
  Maar al bij al, in je voorbeeld zal je INDERDAAD MINDER betalen voor de distributie!!!!
  NOOT: in je voorbeeld hebt je 50% !!!! “direct zelfgebruik”…
  In een volgende reactie (anders te lange teksten) ga ik verder met een voorbeeld waar je verlies maakt.
  JUIST doordat je veel van je geproduceerde zonneenergie INJECTEERT in het net.

  19 december 2019 at 21:55
 • Marnix De Grie Reply

  Jean D,
  In een voorgaande reactie schrijft u:
  “”””””
  Ik heb zelf een digitale meter en hij is al 1191 kWh teruggedraaid. Mijn zonnepanelen hebben in die periode 2806 kWh geproduceerd. Ik heb dus 58% zelfconsumptie. Daarom heb ik aan Fluvius gevraagd om het nieuwe tarief toe te passen op de distributiekosten. Dan moet ik maar 375 € distributiekosten betalen i.p.v. 545 € prosumententax. Ik ga dus in de volgende 4 jaar nog 170 € /jaar besparen dank zij de digitale meter.
  “””””””
  Dit moet u even nader argumenteren.
  Want 58% van 2806 kWh eigen productie = 1627,48 kWh (en niet 1191 kWh)
  Dus moet u in uw reactie mededelen hoeveel u hebt geïnjecteerd en hoeveel u hebt AFGENOMEN.
  Want die 1191 kWh zal het verschil zijn.
  Klopt mijn redenering?
  Kan je ook nog even meer argumenteren waar de bedragen 375 en 545 vandaan komen? Ik ga ervan uit dat voor het geïnstalleerd omvormervermogen, je bij je laatste afrekening, in totaal 545€ procumententaks hebt neergeteld.
  En hoe kan je voorspellen dat je maar 375€ distributiekosten zal betalen in de toekomst? Ligt het bedrag vast??
  Dank bij voorbaat voor de opheldering.
  Marnix

  2 december 2019 at 13:41
  • jean D Reply

   1191 Kwh is het geïnjecteerde deel = 42% van 2806. 1627 Kwh is hetgeen ik zelf gebruikt heb van mijn zonnepanelen = 58% van 2806Kwh. Dit deel wordt niet gemeten met een digitale meter. 2806 is de totale productie die ik kan aflezen van mijn aparte groene meter die ik gebruik voor mijn GSC. Als de rekening wordt gemaakt zal het geïnjecteerde deel afgetrokken worden van de afname = eindresultaat.. Vandaar dat dit overeenstemt met het teruggedraaide deel van vroeger. alleen kon ik vroeger niet weten hoeveel mijn analoge meter was teruggedraaid. Op een oude meter kan je dit niet aflezen. Je ziet alleen het eindresultaat.
   De waarden die ik opgaf waren voor een korte periode. De bedragen 375 en 545€ zijn voor een volledig jaar.
   Hoe kan ik dit voorspellen?
   Ik heb mijn jaarlijkse zonneproductie van 5800 KWh . Ik heb een zelfconsumptie van 58%. In de winter gaat dit zeker niet lager worden integendeel. Dat betekent dat ik volgend jaar 42% hiervan zal injecteren = 2436 Kwh. Die 2436 Kwh zal ik ook integraal terug afnemen van het net want ik heb geen overproductie. Dat is mijn gratis zelfgeproduceeerde afname waarvoor ik wel alleen distributiekost moet betalen. Mijn distributie kost = 0.154 € /Kwh. Dus 375€. Dit komt in de plaats van mijn prosumententarief die voor mijn 5.9,KVa omvormers 545€ bedraagt.
   Dus voor iemand die geen overproductie heeft moet je het prosumententarief vergelijken met de distributiekost van het geïnjecteerde deel. Iemand die veel zelfconsumptie heeft injecteert weinig. Bvb iemand die een batterij heeft kan zijn zelfconsumptie opdrijven tot 80% en injecteert dan maar 20%. In dit geval moet je de distributiekost berekenen op 20% van uw totale zonneproductie. Voor mij zou dat dan 5800 x 0.20 x 0.154€ = 178.64€ zijn ipv 545€ prosumententarief.
   Bij iemand die overproductie heeft mag je die overproductie beschouwen als zelfconsumptie. Vermits die overconsumptie niet gerekend wordt zal je er ook geen distributiekost moeten op betalen.
   Ik hoop dat dit een beetje duidelijker is, anders vraag je maar opnieuw wat ik nog bijkomend moet verduidelijken.

   5 december 2019 at 12:28
   • Marnix De Grie Reply

    Jean D,
    Ik denk dat je een “denkfout” maakt:
    Als je al een digitale meter hebt, waarom vermeld je de teller niet van wat je van het net getrokken hebt?
    Je vermeld: productie zonnepanelen = 2806 kWh
    Je vermeld: geïnjecteerd in het net = 1191 kWh (in je vorige reactie schrijf je: “” Ik heb zelf een digitale meter en hij is al 1191 kWh teruggedraaid. “”)
    Wat is de waarde van je teller voor het AFGENOMEN gedeelte?
    Vergeet niet dat je tijdens de winterperiode veel meer nodig hebt van het net en je hiervoor
    de volle pot zult betalen…
    En ben je zeker dat je, door te kiezen voor digitale meter ( en dus GEEN procumententaks meer), je geen distributiekosten aangerekend zult worden voor hetgeen je injecteert?
    Want in het NIEUW systeem bekijken ze die apart en zal je hier voor beiden, het netgebruik moeten vergoeden.

    8 december 2019 at 11:34
    • jean D Reply

     Ik zal u de tekst geven die op de website staat van Fluvius

     Ook de digitale elektriciteitsmeter kan terugdraaien, maar dat gebeurt op een slimme manier: wat je hebt verbruikt (af te lezen op de afnameregisters) wordt gewoon verminderd met wat je hebt geïnjecteerd (af te lezen op de injectieregisters).
     Als we je oude mechanische meter vervangen door een digitale meter, dan blijft het systeem van de terugdraaiende teller automatisch behouden.
     Elke Vlaamse prosument kan maximaal 15 jaar gebruikmaken van het principe van de ‘terugdraaiende teller’. Die periode loopt vanaf de datum waarop je installatie werd in dienst genomen (datum op het keuringsattest). Deed je nadien nog een uitbreiding van je installatie, dan komt die niet in aanmerking. Met het principe van de terugdraaiende teller betaal je altijd het prosumententarief. Dat wordt forfaitair berekend op basis van het vermogen van je omvormer.
     Zijn de 15 jaar voorbij? Dan krijg je een digitale elektriciteitsmeter en kom je vanaf 1 januari 2021 automatisch terecht in het nieuwe nettariefsysteem. In plaats van het prosumententarief betaal je dan netkosten op basis van je werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Als je dus vooral verbruikt als de zon schijnt, dan is dit voordelig. Dit voordeel bereken je via de simulator van de VREG.
     Vanaf 1 juli 2019 kunnen prosumenten met een digitale meter ook zelf kiezen om over te stappen naar het nieuwe nettariefsysteem. Let wel: als je kiest voor het nieuwe systeem, dan kun je nadien niet meer terug naar het prosumententarief.

     Zie jij hier ergens staan dat je distributiekosten gaat moeten betalen voor injectie?
     Ik niet. er staat OP DE WERKELIJKE AFNAME.
     er staat niet op de werkelijke afname en op de injectie. Dat staat er niet.
     Uit wat bestaat de werkelijke afname?
     Een deel dat je zo gebruikt die niet van uw zonnepanelen komt en een deel dat je gebruikt maar wel door uw zonnepanelen erop gezet is.
     Voor dat laatste deel moet je geen verbruik betalen. Voor dat laatste deel moet je alleen prosumententax betalen.
     Als je dus wil weten of je goedkoper af bent zonder prosumententax moet je alleen dat laatste deel vergelijken met de prosumententax. Als uw disttributiekost op dat laatste deel minder kost dan de prosumententax ben je voordeliger af met het nieuwe tarief.

     simpel voorbeeld
     iemand heeft een verbruik van 2000 Kwh : hij betaalt hiervoor 300€ distributiekost 2000*0.15€
     ik heb een verbruik van 7000 Kwh ; ik betaal hiervoor 1050€ distributiekost
     ik leg zonnepanelen van 5000 Kwh
     Mijn teller draait achteruit met 2500Kwh
     Ik verbruik 2500 onmiddellijk en 4500 Kwh van het net. = 7000Kwh
     Mijn analoge teller zal op 2000 Kwh staan waarvoor ik 300€ distributiekost + 500€ prosumententax moet betalen = 800€
     Op mijn digitale meter komt er op de afname 4500Kwh en op de injectie 2500 Kwh = ook een verbruik van 2000Kwh
     In het nieuwe systeem betaal ik enkel distributiekost op 4500Kwh = 675€
     Of anders gezegd 300€ op 2000Kwh verbruik + 375€ op de extra afname die 2500Kwh is. Die 375€ moet je vergelijken met die 500€

     Als na 15 jaar de terugdraaiende teller wegvalt dan kom je automatisch in het nieuwe nettariefsysteem terecht. Dit wegvallen van de terugdraaiende teller gaat dus enkel over de distributiekost en niet over uw verbruik. Ook niet na die 15 jaar. Na die 15 jaar wordt de distributiekost berekend op uw werkelijke afname. Er is nergens maar dan ook nergens sprake van distributiekosten op injectie.

     8 december 2019 at 17:15
 • verpoorten frans Reply

  beste jean D, u wilt dus zeggen, dat mensen die geen EV kunnen betalen , maar moeten opdraaien voor het te kort aan accijnzen en btw, dit is wel veeeeeeeel overdreven, als ze die EV is meer belasten, ze wegen meer en rijden onze wegen stuk, dus extra wegenbelasting(dubbel) en mensen met een Ev meer accijnzen en btw op stroom

  25 november 2019 at 15:42
  • jean D Reply

   Beste Frans, in het 2 jaarlijks global competitive report staat dat België naar de 56 plaats gezakt is (= -10) op de wereldlijst voor wat betreft de kwaliteit van het wegennet met juist achter ons Nicaragua. Dat komt heus niet door het gewicht van EV’s. Van alle nieuw ingeschreven wagens is nog geen 2% zuiver elektrisch. Er rijden veel wagens rond die meer wegen dan EV’s en vergeet ook niet alle vrachtvervoer. Als we een leefbaar milieu willen in 2050 zal er een veel grotere verschuiving van belasting moeten komen in het nadeel van fossiele brandstoffen en in het voordeel van groene energie. Sorry maar dat is nu eenmaal de toekomst waartegen we aankijken.

   26 november 2019 at 10:04
 • eddy Reply

  50 % groei klinkt fantastisch tot je kijkt hoeveel dit maar is in verhouding tot de fossiele energie die we verbruiken
  De vraag naar energie groeit even hard als er groene energie bijkomt
  Dus neemt de bijkomende groene energie geen plaats in van fossiele

  22 november 2019 at 23:08
  • jean D Reply

   Inderdaad eddy. Dit is wat men probeert te doen namelijk de groeiende vraag naar energie in te vullen met groene energie. Als je ziet dat vandaag de CO2 uitstoot nog steeds stijgt door de nog steeds toenemende verbranding van fossiele grondstoffen en de captatie van CO2 vermindert door bvb grootschalige ontbossing moeten de inspanningen om CO2 neutraal te worden nog veel intenser worden. Dat de zeespiegel in 2100 met 1 meter zal gestegen zijn staat nu al vast want dat is het minimum als de gemiddelde temperatuurstijging van de aarde kan beperkt worden tot 1.5 ° C. Het ziet er niet naar uit dat dit gaat lukken als men wereldwijd geen drastische maatregelen neemt.

   30 november 2019 at 10:39
 • Jean D Reply

  Dit artikel bevestigd wat ik al eerder gezegd heb. Tot 2024 kan het residentieel PV vermogen verdubbelen maar vanaf nu en voorbij 2024 zullen enkel grote zonneparken kunnen bijdragen tot groter zonne energievermogen. Een tweede punt : groene stroom is momenteel nog duurder dan grijze stroom maar ook dat is aan het veranderen. Als de investeringen 35% dalen in prijs zal de groene stroom ook dalen in prijs. Wij behoren tot de generatie die het keerpunt kunnen vormen om het milieu te redden. Wij zullen daarvoor moeten investeren en de prijs betalen om dit keerpunt waar te maken. Om het vb te nemen van de Ev’s. Als in 2035 de 50% van de voertuigen EV’s zijn kan de minder inkomsten aan accijnzen opgevangen worden door een verdubbeling van de accijnzen op diesel en benzine. Nu lijkt ons dat onmenselijk maar onze kleinkinderen die veel dichter bij de vernietiging van hun milieu zullen staan zullen misschien een 4 voudiging eisen om vervuiling tegen te gaan.
  Wij moeten dringend investeren in off Shore windparken, mega zonneparken en mega batterijen. Als kleine verbruiker kunnen we ook een kleine bijdrage leveren met max 10kva zonnepanelen en een kleine batterij. Hiermee kunnen we tot 80 % van onze geproduceerde energie zelf en gratis gebruiken. Dat zal altijd voordeliger zijn dan zonder zonnepanelen. Het is zelfs zo dat hoe hoger uw verbruik(ev, warmtepomp) hoe groter het voordeel en hoe lager de terugverdientijd. Als we dit niet doen zal het onbetaalbaar zijn wanneer het point of no return voor een leefbaar milieu overschreden wordt. Als laatste punt : de digitale meter meet hoeveel je injecteert en hoeveel je afneemt. Het geïnjecteerde deel is het teruggedraaide deel en hij zal dat levenslang meten. Binnen 100 jaar hij dat nog altijd meten. Die meter is dus het minste van uw zorgen want hij doet juist hetzelfde als uw oude meter

  20 november 2019 at 17:40
  • Jean Reply

   Je gelooft toch niet, dat België op zijn eentje, neem de Europese lidstaten er nog bij, dan nog zal de dure ingreep, geen oplossing brengen aan de opwarming, gans de wereld elektrisch is ook nog een ver van mijn bed show, niet haalbaar, er zijn toch nog mensen die geloven in de Sint

   20 november 2019 at 20:04
   • jean D Reply

    Neen dat geloof ik ook niet. Maar we kunnen wel het goede voorbeeld geven zoals oa op deze blogs wordt vermeld zoals de eerste gezinswagen op zonneenergie, de eerste plaats in de solar world race. Het WWW dus internet is uitgevonden door een belg. Zo ook eerste kunststof. eerste elektrische tram en niet te vergeten speculoosepasta.

    20 november 2019 at 21:23
    • Jean Reply

     Het goede voorbeeld geven, waarom doet 4/5 wan de wereld dat dan niet?
     Echt iets om over na te denken.

     21 november 2019 at 11:43
  • verpoorten frans Reply

   beste, als er veel EV’S komen , dan zullen we accijnzen en meer BTW betalen op electriciteit, deze plannen liggen al vast geloof me

   20 november 2019 at 23:36
  • verpoorten frans Reply

   beste, maar er zal geen rekening worden gehouden met het geinjecteerde van uw digitale meter, dus met andere woorden, wie nu zonnepanelen legt, zal die NOOIT terug verdienen, ik denk dat u ook aan de Vlaamse regering zit en ons probeert wat leugens wijs te maken

   20 november 2019 at 23:41
   • Jean D Reply

    Alfons, als jij die plannen al kent zou ik eerder het omgekeerde denken. Ik ben gepensioneerd en heb me nog nooit bezig gehouden met politiek, alleen met wetenschap.

    21 november 2019 at 01:12
    • jean Reply

     Jean D, klopt niet, de mensen investeren alleen maar als ze er baat bij hebben, het is de extreme idealist die dat wel doet, dat is de realiteit en al dikwijls bewezen.

     21 november 2019 at 11:48
     • Jean D

      Inderdaad beste naamgenoot. Prosumenten hebben tot 2013 enorm veel baat gehad bij het installeren van PV installaties. Gedurende 20 jaar krijgen zij GSC en hun geproduceerde stroom gratis op het prosumententax na. Dat betekent dat zij nu meer terugkrijgen dan ze moeten betalen. Diegenen die nu zonnepanelen leggen hebben er nog heel veel baat bij. Ze krijgen geen GSC meer maar hun installatie kost 5 keer minder. Zij krijgen eveneens hun zonnestroom gratis op het prosumententax na. Hun installatie gaat veel langer meegaan en is veel efficiënter. Er zijn mensen die hier beweren dat de digitale meter daar een einde gaat aan brengen maar niets is minder waar. Getuige de 36600 gezinnen die dit jaar al zonnepanelen gelegd hebben. Zij wisten toch allemaal dat de digitale meter in aantocht was. De realiteit bewijst het dus. Ik heb zelf een digitale meter en hij is al 1191 kWh teruggedraaid. Mijn zonnepanelen hebben in die periode 2806 kWh geproduceerd. Ik heb dus 58% zelfconsumptie. Daarom heb ik aan Fluvius gevraagd om het nieuwe tarief toe te passen op de distributiekosten. Dan moet ik maar 375 € distributiekosten betalen i.p.v. 545 € prosumententax. Ik ga dus in de volgende 4 jaar nog 170 € /jaar besparen dank zij de digitale meter. Je kan mij dus beschouwen als iemand die er baat bij heeft om de digitale meter te hebben en niet als een extreme idealist. Voor de distributiekosten stopt dus het terugdraaien. Maar voor het verbruik stopt het terugdraaien nooit. Na die 4 jaar of misschien zelfs vroeger kan ik met de digitale meter nog meer voordeel doen. Als er sprake is van saldering is de injectieprijs dezelfde als de afnameprijs maar bij overschot krijg je geld voor uw stroom. Als de saldering wordt afgeschaft betaal je voor de afname en krijg je geld voor je productie. Zolang groene stroom duurder is (op jaarbasis) dan grijze stroom zal je er voordeel bij hebben en je zal nog steeds uw overschot kunnen verkopen. Als groene stroom goedkoper wordt zal je enkel nog voordeel halen uit het overschot dat je produceert. Een reden dus om zonnepanelen bij te leggen. De extreme idealisten zijn die mensen die vrijwillig en volledig gratis zonnepanelen en stroomgeneratoren gaan leggen in derdewereldlanden op plaatsen waar geen stroom beschikbaar is.

      21 november 2019 at 15:29
  • bart Reply

   Beste Jean D
   “… kunnen we tot 80 % van onze geproduceerde energie zelf en gratis gebruiken.”
   “Gratis bestaat niet” zei de regering en onze gratis water, busvervoer, etc ging de deur uit.
   Ik bedoel maar : wat de regering zal missen door zelfgemaakte energie, zal ze recupereren door nog uit te vinden taksen (zie prosumententaks).
   Daarvoor installeren ze nu al de digitale meter waarbij ze exact kunnen zien wanneer hoeveel wordt verbruikt, zonder van hun stoel te moeten komen.

   22 november 2019 at 08:36
   • jean D Reply

    Beste Bart
    Daarom is het ook maar 80% en dat is alleen voor zonnepaneeleigenaars die batterijen hebben ook. En die 80% slaat niet op de distributietarieven maar op het verbruik dat je aan de leverancier betaalt. De totale distributiekosten in Vlaanderen op jaarbasis zal nooit verminderen omdat men anders het net niet op peil kan houden. Het gaat dus enkel om het verbruik zelf dat 80% voordeliger zal zijn voor PV eigenaars ivg met de niet-PV eigenaars. Daarom kan men de distributiekost in de toekomst ook niet meer 100% op verbruik baseren. Daarom zoeken ze alternatieven gebaseerd op capaciteit. Maar ook hier zal dat in het voordeel blijven van de PV eigenaar. Een PV eigenaar is de enige die een piekstroom kan herleiden tot 0 omdat hij die piekafname kan compenseren met een piekinjectie en die 2 heffen elkaar op. Ik kan dit nu reeds vaststellen op mijn digitale meter. Je moet dan wel uw toestellen gebruiken als de zon schijnt of de batterij opgeladen is.
    Stel dat binnen 5 jaar de distributiekosten gelijk gebleven (in 2020 zullen ze zoals reeds vastgelegd 3% dalen) zijn maar de stroom zelf 4 x meer kost omdat er een groot tekort is
    dan blijft voor de regering de BTW gelijk voor de distributiekost maar de BTW uitgaven op het verbruik verhoogt 4 maal voor de niet PV eigenaar maar voor de PV eigenaar zal die verhoging maar 20% kosten van het bedrag dat de niet PV eigenaar zal moeten betalen. Ik wil alleen maar aantonen dat de zonnepaneeleigenaars weeral eens de winnaars zullen zijn dank zij hun zelfgemaakte stroom.

    22 november 2019 at 09:27
 • LR Reply

  België …. ook de top in “zonnepanelen contractbreuk” en “invoering van de “prosumentenbelasting”.

  20 november 2019 at 14:15
 • Jean Reply

  Het is bijna sinterklaas, maar daar geloof ik niet meer in, iets te oud daarvoor. Wanneer er geen terug draaiende meter meer is, iedereen die dan nog installeert, heeft een slag van de molen. Terugbetaal tijd 15 jaar en langer.
  Groei te verwachten van nieuwe installaties 0% en minder.
  Ik hoop dat iedereen waarvan de 15 jaar in de nabije toekomst de terug draaiende meter gedaan is, zijn installatie van het net haalt, of daar moet een serieuze vergoeding zijn voor hetgeen we op het net zetten, hetgeen we niet zelf verbruiken.

  20 november 2019 at 12:31
  • IvoB Reply

   Wel voordeel heb je door je installatie van het net te halen?
   Veel prosumenten waarbij de termijn van 15 jaar terugdraaiende teller ten einde is zijn dan nog voor 5 jaar GSC gerechtigd. Die groep gaat al heel zeker zijn PV installatie niet van het net halen.

   Op een hoge vergoeding voor injectie zou ik ook al niet hopen. Me zal al blij mogen zijn dat men niet moet betalen voor te injecteren (want dat zorgt voor een onbalans en pieken op het openbaar net).

   De kunst (en oplossing) voor prosumenten zal dus eerder zijn om injectie zoveel mogelijk te voorkomen en zoveel mogelijk van de eigen productie te verbruiken. Wat uiteraard niet voor iedereen even eenvoudig zal zijn. (En hoe groter de PV installatie en hoe groter de onbalans tussen productie en verbruik hoe moeilijker de oefening zal zijn.)
   Voor nieuwe installaties zal het nog belangrijker zijn productie en afname in evenwicht te houden.

   20 november 2019 at 15:21
 • IvoB Reply

  @ Verpoorten Frans: Hoe gaat de digitale meter kunnen bepalen of je thuis elektriciteit afneemt voor je BEV of een andere grootverbruiker (denk aan inductiekoken, warmtepomp)?
  En, moest dat toch lukken, laad je de BEV toch gewoon op via de granny charger aan een doodgewoon stopcontact.
  En elektricteit voor huishoudelijk gebruik wordt nu al meer belast dan bv. LPG of CNG (dat al jaren verkrijgbaar is voor een groter deel van het wagenpark dan BEV).

  Ik vermoed dat de digitale meter eerder zal ingezet worden om de overproductie (en injectie) van huishoudelijke PV installaties te controleren en door de DNB te reguleren.
  Je ziet dat nu al gebeuren met de regelgeving voor thuisbatterijen met subsidie. Dan ben je al verplicht om een digitale meter (vervroegd) te plaatsen en het injectievermogen van de omvormer wordt eveneens al beperkt tot 60% van zijn max. vermogen.
  @ Roy Buckaneer: hoe ga je in Vlaanderen “Off grid” praktisch kunnen uitvoeren? Ofwel is tussen half november en half februari de productiecapaciteit van een doorsnee PV installatie te klein om dagelijks in de huishoudelijke energiebehoeften te voorzien (laat staan de reserve van een battijpack aan te vullen) , of – als je een zeer grote PV installatie kan aanleggen – heb je van mei tot september een enorm productieoverschot zodat dat na enkele dagen je batterij al volgeladen is en je met de energie geen kan meer op kan. Gezien je off grid bent kan je het dan ook niet meer aan het net kwijt geraken.

  20 november 2019 at 11:17
  • verpoorten frans Reply

   beste ivo B, ik heb dit niet verzonnen, het staat bij ‘auto 55’ en die mensen weten er meer van, maar als u even nadenkt is het juist, want als we allemaal een electrice wagen kopen, heeft de staat weinig inkomsten

   20 november 2019 at 13:14
   • IvoB Reply

    Beste Frans, ik beweer ook helemaal niet dat je dit verzint. Ik vroeg alleen hoe ze dit in de praktijk dan via de digitale meter zouden gaan toepassen als het zo eenvoudig te omzeilen is.

    Het duurt iets langer dan aan een laadpaal maar iedere EV kan thuis geladen worden via een eenvoudig 230V stopcontact.

    Als je de EV zou gaan belasten via een verhoogde bijdrage op de thuisafname van energie (kWh) raak je ook al niet aan de prosumenten. Zij produceren immers (deels) hun eigen energie.
    Ook tref je de salarisrijders niet (en zij zijn, door de grotere fiscale voordelen, bij de eersten die zich een EV kunnen veroorloven). Want velen van hen kunnen energie laden op de parking van het bedrijf (en een bedrijf betaalt veel minder per kWh dan een particulier).

    Er zijn heus wel andere methoden om bij dalende inkomsten op fossiele brandstoffen de inkomsten voor de overheid op peil te houden zonder de energie rechtstreeks te belasten. Ik denk maar aan rekeningrijden. Dat kan je alleen omzeilen door niet of minder op de openbare weg te komen (wat dan weer een bijkomend voordeel met zich meebrengt).
    Iedereen die zijn auto echt nodig heeft (wat de energiedrager dan ook mag zijn) zal dan onomkoombaar moeten bijdragen.

    20 november 2019 at 15:34
 • Roy Buckaneer Reply

  Maar hoe zal het verlopen met de prijs en toepassing van (thuis)batterijen en elektrische energieopslag? Die zijn onontbeerlijk wanneer PV-panelen en vooral ‘intelligente’ (lees niet terugdraaiende) meters verder toepassing gaan vinden? Bovendien zullen ze nodig ze nodig zijn om niet alleen aan het goedkoopste tarief elektriciteit te kunnen afnemen, maar ook om het stroomgebruik van het net beter te stabiliseren of zelfs off-grid te gaan en daarmee distributie- en belastingen op het stroomgebruik te vermijden. Die lopen in België zoals we weten heel aardig op. Alleen als je off-grid en dus zelfvoorzienend bent, kun je die (zotte) kosten vermijden. En wanneer gaan de kleine stadswindturbines toegelaten worden of vergund? De UDelft heeft een Archimedes turbine ontwikkelt, zie (https://www.youtube.com/watch?v=jL2IrkvMyKQ). Waar staat België hiermee? Mijn gedacht nog nergens. In China worden ze nu al geplaatst!

  20 november 2019 at 10:40
 • verpoorten frans Reply

  e nieuwe, digitale elektriciteitsmeter wordt aangehaald als een regulerende factor, die laadpieken moet vermijden. We berichtten hier bij auto55.be al eerder dat de nieuwe elektriciteitsmeter er mede komt om in de toekomst stroom voor elektrische auto’s te kunnen belasten. De miljarden die de schatkist misloopt aan accijnzen en BTW op benzine en diesel, zullen immers gecompenseerd moeten worden. Het wordt dan ook meteen mogelijk om stroom op bepaalde momenten extra te belasten.

  20 november 2019 at 10:30
  • Jean-Pierre Philippe Reply

   Dag Frans, belasten dat wordt moeilijk bij zonnewagens die er op termijn meer en meer gaan komen, gelijk de Lihtyear-One en de betaalbaardere Sion van Sono Motors, als je dan in de zomer niet al te veel km/dag maakt hoef je deze zelfs niet bij te laden (Max 34km/dag vd Sion (25500€) , Lihtyear is ongeveer 70-80km/dag (139 000€)

   20 november 2019 at 16:36
  • jean D Reply

   Beste Frans.
   In 2018 heeft de staat 8.77 miljard € accijnzen en BTW op brandstof geïnd. Er is 1.7 miljard aan verkeersbelasting geind. Ik zou het normaal vinden als de prijzen van EV vergelijkbaar worden met gewone auto’s dat die dan ook verkeersbelasting zouden betalen. Dus 1.7 miljard blijft behouden. Als 50 % brandstof wegvalt kan de resterende 50% verdubbeld worden aan accijnzen. Tenslotte zijn dat de grootste vervuilers en moeten die er op termijn toch uit als men het milieu wil beschermen.; 8.77 miljard blijft behouden.
   Momenteel pompt de ECB per maand 60 miljard euro in de economie. Dat is gratis geld dat de ECB aan banken geeft zodat die dit geld kunnen uitlenen aan bedrijven. Vanaf 2015 doen ze dit al a ratio van 80 miljard euro per maand. Vanaf volgend jaar zullen ze maar 30 miljard euro meer per maand aan de banken geven. Die economie kan echter maar blijven duren zolang we nog in een leefbaar milieu kunnen vertoeven. Als er niets verandert aan de bescherming van onze leefwereld is dat voor nog maximum 100 jaar en de volgende 10 jaar zal cruciaal zijn om die 100 jaar of meer te halen of niet. De doelstellingen zijn er en als die niet gehaald worden moet er alles aan gedaan worden om die wel te halen en dat zal in het voordeel zijn van elke zonnepaneeleigenaar of toekomstige zonnepaneeleigenaar.

   20 november 2019 at 20:52

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *