Belgian Solar Day
Belgische PV-sector wil jaarlijks 1.000 megawattpiek zonnepanelen installeren

De Belgische zonne-energiesector wil dat de nationale regering de ambitie voor hernieuwbare energie naar boven bijstelt. De sector wil dat er jaarlijks 1.000 megawattpiek aan zonnepanelen wordt geïnstalleerd.

Edora, ODE Vlaanderen, Becquerel Institute, APERe en Techlink organiseerden in oktober voor de tweede keer de Belgian Solar Day. Daar riepen de organisaties de nationale overheid op om meer ambitie te tonen. “Om de geïnstalleerde capaciteit aanzienlijk te verhogen en de belangrijke rol van zonnepanelen voor onze elektriciteitsvoorziening te behouden, verwachten we van de overheid voldoende en passende signalen”, aldus de stakeholders.

Nationaal energie- en klimaatplan

De organisaties pleiten onder meer voor het valoriseren van elektriciteit die burgers en bedrijven opwekken en invoeden op het elektriciteitsnet. Naast de digitale meter pleit men voor het invoeren van netwerktarieven die lokale gelijktijdigheid stimuleren (red. het samenvallen van productie en verbruik).

“Het ontwerp van het nationale energie- en klimaatplan voorziet een doelstelling van 18 procent hernieuwbare energie in het Belgische energieverbruik”, schrijven de organisaties. “De Europese Commissie vraagt een aanzienlijke verhoging van deze doelstelling tot 25 procent. De PV-sector is klaar om de uitdaging aan te gaan en roept België, via de verschillende regionale overheden, op om de ambitie te verhogen met een jaarlijks bijkomend vermogen van 1.000 megawattpiek.”

Energiegemeenschappen

Europa vraagt volgens de organisaties de Belgische overheid ook om energiegemeenschappen mogelijk te maken. “Het delen van energie tussen deelnemers uit deze gemeenschappen is een kans om meer en meer hernieuwbare energie te installeren terwijl toch de lokale congestie beperkt wordt en onnodige versterkingen van het elektriciteitsnet vermeden worden. Dit door het verhogen van de gelijktijdigheid tussen productie en lokaal verbruik door deze gemeenschappen. De PV-sector speelt dus een cruciale rol in het koolstofvrij maken van ons energiesysteem en in het garanderen van onze bevoorradingszekerheid in combinatie met andere hernieuwbare-energiebronnen in België.”

Blog: Solarmagazine.nl

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

10 reacties

 1. De technologie voor grootschalige opslag is voorradig.
  En zelfs in een Belgisch bedrijf op basis van waterstofproductie.

  Waar een wil is een weg. Hier ontbreekt gewoon …

  1. Walter, Jean,
   Als China nu al in Australië stukken woestijn opkoopt om vol te zetten met PV-panelen om H2 te produceren, om dan met tankers (die op waterstof varen) de waterstof naar China te vervoeren, om daar de waterstof terug om te zetten in elektriciteit en steden te bevoorraden met GROENE stroom, dan is de technologie zeker aanwezig.
   Indien alle (kortelings) on-rendabel gespendeerde miljarden zouden zijn gespendeerd in deze technologieën, dan stonden wij nu al een pak verder.

 2. Om de dode momenten van de zonnepanelen en windmolens op te vangen, ik zou eens willen weten hoe groot dat die batterijenparken moeten zijn en wat de kost is voor de belasting betaler, ook de energie nodig voor de reciclage van alles niet vergeten. Er zijn wereldwijd al miljarden en miljarden geïnvesteerd om de opwarming tegen te gaan, maar met weinig of geen resultaat. In het tegendeel volgens bepaalde geleerden blijft de temperatuur stijgen en steeds maar sneller.
  Hieruit kunnen we conclusies trekken, 1 we doen te weinig of 2 de oorzaak ligt ergens anders en heeft maar heel weinig te maken met CO2 productie.
  Zou het een fenomeen kunnen zijn dat te maken heeft met de reactie van de zon, andere natuurelementen.
  Alles wordt door één en dezelfde bril bekeken, natuurlijk ziet men dan niet alles.
  Wat mag dan wel de oorzaak geweest zijn, hoe lang registreren we de temperatuur 100duizenden jaren, ik denk het niet, we zitten misschien in de laatste fase van die 100duizenden jaren, en is het verloop niet lineair maar exponentieel en zitten we binnen 100duizende jaren terug in een ijstijd. Weet jij het?

  1. Jean,

   Nee dat weet ik niet.
   Maar feit is dat groene energie produceren middels wind, water (+getijden), zon, GEEN fijn stof produceert.
   Door dit fijn stof kan je in sommige locaties beter de straat opgaan met een masker.

 3. ik heb panelen laten plaatsen op 3/3/2013, ik heb steeds een gsc gehad, maar nu zeggen ze dat ik 20366 kwh moet hebben voor één certificaat, daarvoor was het 3571kwh, kan men dit zo maar veranderen, de minister is natuurlijk van n-va

  1. Inderdaad Frans. Dit verandert jaarlijks per 1 augustus voor installaties die na 1 jan 2013 geplaatst Zijn. Ieder jaar wordt de bandingsfactor berekend. Die factor die een maat is voor de rentabiliteit bepaalt grotendeels hoeveel KWh je moet produceren om 1 GSC te krijgen. Blijkbaar is de rentabiliteit voor <10 KVA sterk toegenomen.

 4. Wie heeft deze morgen, weerman Frank horen zeggen dat tijdens de winderige periode, de elektriciteitsproductie van het windmolenpark, meer dan 20% (ik meende 27% gehoord te hebben) van de in België benodigde energie bevatte?
  Nu nog die overproductie kunnen stockeren…

 5. Ik roep de overheid op om met onze betaalde belastingen, te investeren in de “langdurige” opslag van de (door zon, wind, water) opgewekte GROENE energie.
  Dit gaat dan hand in hand met het idee van “energiegemeenschappen”:
  Verdeel ons energienetwerk per regio’s (GRIDS) (bv. arrondissement of gegroepeerde gemeenten).
  Maar behoud de mogelijkheid om met elkaar te verbinden (schakelknooppunten) in geval van noodsituatie van één van deze “grid’s”.
  Sla alle (tijdens de zomer- (PV); winderige dagen (windturbines); getijden (water) ) opgewekte “overmatige” GROENE energie op in een waterstofcentrale (elke grid zijn eigen opslag centrale) en laat deze “centrale” functioneren als batterij.
  Met de “verkregen” warmte (fuelcells) kunnen de grids voorzien worden van gratis warmte energie, die de verbruikers dan enkel nog moet bijstoken naar de gewenste temperatuur.
  Dit is naar mijn mening de enige juiste weg naar een haalbare ecologische toekomst.
  Dit idee zal uiteraard nog steeds gigantisch veel centen kosten…
  Velen zullen de wenkbrauwen fronsen bij het lezen van WATERSTOF, maar bedenk dat je nu ook naast een (vloeibare) propaan of butaan tanker kan staan aan de rode lichten.
  En dat er fabrieken bestaan waar men jaren lang werkt onder en tussen leidingen waarin drukken van 1800 bar heersen.
  Onbekend is onbemind…

  1. De energie zelf is niet meer zo duur, maar het zijn vooral de bijkomende kosten die de factuur vandaag zo hoog maken. Ik ga dus ook volledig akkoord met het idee dat er geïnvesteerd moet worden in opslag.

   Hopelijk sponsort de overheid – met ons belastingsgeld – geen monopolist die de burgers nadien met buitensporige facturen opzadelt. Anders zie ik al een nieuw gouden kalf van de energiemaatschappijen in de verte opdoemen.

 6. Dat is jaarlijks evenveel vermogen als een recente kerncentrale. Maar van het opgestelde vermogen wordt door een kerncentrale 40% effectief gebruikt en van zonnepanelen wordt er slechtst 3% effectief gebruikt. Dit komt natuurlijk omdat kerncentrales dag en nacht werken terwijl zonnepanelen enkel in de zomer overdag kunnen werken. Als men dus 1 kerncentrale van 1000 Mw wil vervangen door zonnepanelen heeft men 10000 Mw aan zonnepanelen nodig om aan hetzelfde bruikbaar vermogen te komen. Maar dan nog is dat bruikbaar vermogen enkel in de zomer inzetbaar. Daarom denk ik dat de passende signalen van de overheid eerder richting opslag van zonneenergie moet gaan zodat het bruikbaar vermogen van zonnepanelen zou stijgen van 3% naar 6%. waardoor je ineens maar 5000Mw aan zonnepanelen nodig hebt om 1 kerncentrale te vervangen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS