Brussel installeert recordhoeveelheid van ruim 51 megawattpiek aan zonnepanelen

PV mooi

Brussel installeert recordhoeveelheid van ruim 51 megawattpiek aan zonnepanelen

Brussel heeft afgelopen kalenderjaar ruim 51 megawattpiek aan zonnepanelen in gebruik genomen. Nog nooit nam het Belgische gewest zoveel zonnepanelen in gebruik als in 2020. Een jaar eerder was er ook al een record.

Ten opzichte van 2019 zag Brussel de verkopen van zonnepanelen met 30 procent groeien.

2.703 nieuwe installaties
In 2020 werd een recordaantal van 2.703 installaties met zonnepanelen in gebruik genomen.

Onderstaande tabel bevat het aantal installaties dat per kalenderjaar gemonteerd is, alsook het totaal aantal opgestelde installaties.

KalenderjaarAantal nieuwe installatiesTotaal aantal installaties
20124232.595
20134233.018
20141243.142
20151473.289
20162603.549
20172563.805
20186684.473
20192.3466.819
20202.7039.522

Vermogen per kalenderjaar

Het geïnstalleerd vermogen per kalenderjaar, en het totaal geïnstalleerde vermogen, is in onderstaande tabel weergegeven (red. uitgedrukt in megawattpiek)

KalenderjaarNieuw geïnstalleerd vermogenCumulatief geïnstalleerd vermogen
201211,8720,58
201326,1546,73
20142,1948,92
20153,852,72
20165,2357,95
20179,1667,1
201824,0191,12
201939,38130,5
202051,17181,67

10 procent bij consumenten

Bijna 10 procent van het totaal opgestelde vermogen aan zonnepanelen bevindt zich bij particulieren, te weten 18,29 megawattpiek.
Private bedrijven zijn goed voor 82 procent en 148,75 megawattpiek aan zonnepanelen. Tot slot zijn publieke instellingen goed voor 8 procent en 14,62 megawattpiek aan zonnepanelen.

7 jaar terugverdientijd

Of de huidige installatiecijfers ook in 2021 gerealiseerd kunnen worden is nog de vraag, temeer omdat de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt Brugel per 1 januari de steun voor zonnepanelen heeft verlaagd.

Brugel herberekent elk jaar de vermenigvuldigingscoëfficiënten om ervoor te zorgen dat zonnepanelen na 7 jaar rendabel blijven. Met dit systeem weet iedere Brusselaar zeker dat hij zijn pv-installatie in 7 jaar tijd terugverdiend heeft, ongeacht het moment waarop hij beslist om erin te investeren.

Bron: Solarmagazine.nl, 29 januari 2021

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *