Capaciteitstarief elektriciteitsfactuur onder de loep

Energiefactuur

Capaciteitstarief elektriciteitsfactuur onder de loep

De VREG en netbeheerders Infrax en Eandis onderzoeken momenteel de mogelijkheid om de elektriciteitsfactuur te hervormen. Een cruciale rol hierin spelen de distributienettarieven.

Energiefactuur

Uw elektriciteitsfactuur is opgebouwd uit de elektriciteitsprijs (bepaald door uw energieleverancier), btw en heffingen (vanuit verschillende overheidsinstanties) en de distributienettarieven (vergoeding voor distributie-, transmissie- en transportkosten).

Het zijn de nettarieven die momenteel aan een hervorming onderworpen worden. Gemiddeld maken deze kosten ongeveer 40,5% van uw elektriciteitsfactuur uit.

Verbruikstarief vs capaciteitstarief

Anno 2017 worden de distributienettarieven berekend volgens verbruik, dat wil zeggen: op basis van de elektriciteitsafname in kWh. Gezinnen die minder elektriciteit verbruiken betalen dus minder dan grotere verbruikers en omgekeerd.

Bij een capaciteitstarief betaalt een gezin een vast bedrag per jaar voor het gebruik van het distributienet. De kost die men dient te betalen wordt berekend op basis van de maximaal benodigde capaciteit, oftewel de maximumhoeveelheid elektriciteit die men op en bepaald moment van het net kan afnemen zonder dat de hoofdzekering het begeeft.

Waarom is een verandering nodig?

Het Vlaams energielandschap kent een sterke evolutie. We nemen niet alleen energie van het net af, maar we produceren ook steeds meer (decentraal) met bijvoorbeeld zonnepanelen.  De opmars van groene energietoepassingen zoals zonnepanelen heeft ervoor gezorgd dat de afname van elektriciteit via het distributienet een dalend verloop kent.

Capaciteitstarief

Toch toont onderstaande figuur dat het tijdstip van productie en verbruik en elektriciteit beter dienen samen te vallen dan momenteel het geval is. Met een batterijopslagsysteem kan men het verbruik van de geproduceerde energie uitstellen naar een later tijdstip.

Capaciteitstarief

Omwille van de evolutie in het energielandschap is de betaling van distributienetkosten op basis van afname stilaan achterhaald. Een billijke verdeling van de netgebonden kosten over alle netgebruikers is noodzakelijk. In dat opzicht biedt de invoering van een capaciteitstarief een oplossing. De nieuwe tariefstructuur laat toe om het aansluitingsvermogen zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de gebruiker.

Capaciteitstarief

Impact op prosumenten?

Het distributienettarief voor eigenaars van bijvoorbeeld zonnepanelen is hetzelfde als voor alle andere klanten.

De netgebonden kosten worden niet langer aangerekend op basis van het vermogen van de omvormer, maar op basis van het aansluitingsvermogen. Dit is de maximale hoeveelheid elektrische energie (capaciteit) die men thuis of in een onderneming ter beschikking heeft.

Er wordt na de invoering van het capaciteitstarief geen specifiek prosumententarief of injectietarief meer aangerekend.

Tariefschijven

Een gebruiker met een klein aansluitingsvermogen betaalt uiteraard een lagere distributienetkost dan iemand met een groot aansluitingsvermogen. Het is praktisch echter onhaalbaar om voor elke soort aansluiting een afzonderlijke aanrekening te maken. Daarom worden gebruikers opgedeeld in zeven vermogensschijven in functie van hun aansluitingsvermogen.  Per schijf geldt een vast capaciteitstarief voor een periode van een jaar.

Een standaard aansluiting heeft een vermogen van 9,2 kVA en valt daarmee in vermogensschijf X3.

Capaciteitstarief

Simulatie

Onderstaande tabel toont de distributienetkosten onder de huidige en de nieuwe tariefstructuur in euro per jaar voor een gemiddeld gezin. Zoals eerder aangegeven bevindt een gemiddeld gezin zich met een standaard aansluiting in vermogensschijf X3. De totale distributienetkosten onder de nieuwe tariefstructuur (323,15 €/jaar) zijn in dit geval goedkoper dan onder de huidige tariefstructuur (346,37 €/jaar).

Figuur 5

Bron: Herziening tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven – VREG

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Comments (7)

 • jean pierre engels Reply

  1. Ik heb een accumulatievloerverwarming, berekend op 7 uren lading ’s nachts en 2 uren “nalading” tijdens de dag, Nl. van 14.15u tot 16.15uur.
  Deze nalading heb ik nodig om ook ’s avonds voldoende geaccumuleerd te hebben.Wat gaat de slimme meter hiermee doen?????
  2.Waarschuwing;Opgelet met de distributietarieven:
  Tijdens de piek:.0.013eurokes.
  ’s nachts en weekends:0.011.
  exclusief nacht:0.005.
  Waarom is dit zo verschillend??? Is het doorsturen van stroom dan moeilijker tijdens de piekuren????

  4 maart 2017 at 11:51
 • Hornx Reply

  Toch wat bedenkingen omtrent het capaciteitstarief.
  Bij mensen met elektrische verwarming werd zoals bij mij door de toen lokale distribiteur een zware aansluiting voorzien zodat de capaciteit van stroom voldoende was om aan de behoefte te voorzien. Ik heb vastgesteld dat deze meter veel te zwaar is in functie van de nodige capaciteit .
  De gewone mensen met zonnepanelen worden weer eens de dupe van de historie . Grote bedrijven zoals Electrabel blijven zelf buitenschot. Zou men beter eens weer vertrekken van de standpunten van toen om de zonnepanelen te subsidiëren ( tijd van Freya Van den Bossche en het klimaatakkoord Kyoto en de hoge boete bij niet naleving akkoord CO2 emissie – ja , dat zijn ze vergeten).
  Het zal weer een regeling worden voor de mensen met zonnepanelen nu de slimme meter niet kan terug tellen bij overschot dagproductie zonnepanelen. Weer zal de modale man de dupe zijn .
  Als ik iets wil dan moet ik er voor betalen. Nu wil de overheid en de distributiemaatschappijen iets dat voor hen voordelig is . Ik vindt dat zij de kosten zelf moeten dragen .Het is zeker onsociaal om mensen met een laag inkomen +/- 300 € te laten ophoesten . Misschien moet Mr. Tommelein eens opdracht geven aan een extern bureau om zelf de distributiemaatschappijen te laten doorlichten qua efficiëntie en werking . Het is niet voor niets dat zij behoren tot de hoogste lonen in België . Als ik sommige verhalen hoor , dan denk ik dat er serieus met geld wordt gesmosd.
  Dus minister van energie , laat uw niet niets wijs maken door de vertegenwoordigers van de distributiemaatschappijen en haar lobbyisten maar wees volwassen genoeg om zelf een klare kijk te hebben op deze materie

  2 februari 2017 at 14:40
 • Bontinck E. Reply

  Even reageren op de vraag van Jan. Zeer terecht, mensen met accumulatie hebben GEEN vrije toegang tot het net voor hun verwarming. De netbeheerder bepaalt zelf wanneer men stroom krijgt en ook het mogelijke verbruik hangt af van de geinstalleerde verwarmingen waarvoor men toelating gehad heeft.
  Hoe gaat men dan bepalen wat de tarieven zijn?
  Excuus voor een paar spellingsfoutjes in vorige mail.

  1 februari 2017 at 17:43
 • jan Reply

  Wat zijn de gevolgen voor iemand die verwarmt met accumulatie?

  1 februari 2017 at 12:29
 • Georges Reply

  Het zijn wellicht “snuggere heren” die bovenstaande berekeningen gemaakt hebben, maar ik heb toch ernstige bedenkingen.
  Ik heb een vakantiewoning in Spanje waar men dergelijk systeem toepast. Vanzelfsprekend ben ik er in sommige maanden veel minder en is mijn verbruik dan zeer laag. Volgende cijfers (In beide gevallen zonder BTW en taksen) , met betrekking op maart/april vorig jaar, zeggen voldoende: prijs verbruikte elektriciteit = € 1,58, prijs potentieel vermogen = € 42,74 ! Hallo?

  1 februari 2017 at 11:22
 • Eddy Keuninckx Reply

  Wat zijn dan de gevolgen van het meten in KVA in plaats van kWh?

  1 februari 2017 at 10:34
  • Bontinck E. Reply

   Dit alles wil dus zeggen dat de ampere van de hoofdzekering gaan bepalen wat men betaald aan distributie kosten. Vroeger, vooral voor mensen met elektrische verwarming, die men dan rijkelijk aanprees, werd er naar geen amperke gekeken! Die gaan nu zeker het gelach betalen? Of kan men een hoofdzekering met lager amperage vragen en moet dat dan ook betaald worden? Nu wordt ook duidelijk waarom Eandis een goed jaar geleden de amperages heeft komen nazien. Ze zijn hier altijd slim als het er op aankomt het geld uit de mensen hun zakken te kloppen en steeds met het argument dat een ene niet moet betalen voor de andere. Mooi uitgespeeld! Als of dat vroeger wel zo was! Heef ons maar de tijd van Electrabel terug, als of het nu goedkoper op geworden is!

   1 februari 2017 at 16:24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *