Energiefactuur
Capaciteitstarief vanaf 2022: wat verandert er voor u?

Na een uitgebreid proces van besprekingen en openbare raadplegingen waarbij de inbreng van alle betrokkenen aan bod kon komen, beslisten energieregulator VREG definitief over een capaciteitstarief vanaf 2022. 

Wat verandert er vanaf 2022?  

De ‘netkosten’, de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit, worden vanaf 2022 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend en niet langer op basis van de hoeveelheid elektriciteit (kWh) die u van het net afneemt.

Voor een gemiddeld gezin bedragen de netkosten ongeveer 21% van de huidige elektriciteitsfactuur; voor een klein bedrijf aangesloten op laagspanning is dat 28%.

Simulatie VREG gezin

Waarom een capaciteitstarief voor elektriciteit?

Energieregulator VREG voert een capaciteitstarief in zodat de nieuwe nettarieven de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet beter weerspiegelen en deze kosten evenwichtiger worden toegewezen aan de verschillende netgebruikers. Door meer lokale hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden en zouden ze blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen. Die piekbelastingen zouden ertoe leiden dat de distributienetbeheerders in de toekomst zware investeringen moeten doen om het net betrouwbaar te houden, wat de distributienettarieven sterk zou kunnen doen toenemen. Om dit te vermijden en het net voor iedereen betaalbaar te houden, wil de VREG alle netgebruikers bewust maken dat hoge pieken in hun verbruik extra kosten voor het net met zich kunnen meebrengen en hen zo aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken.

Impact op een gezin en een bedrijf?

Energieregulator VREG begrijp dat de invoering van een nieuwe tariefstructuur voor elektriciteit een ingrijpende wijziging is die mogelijk heel wat vragen oproept. Ter voorbereiding van de invoering op 1 januari 2022 zal VREG, samen met de netbeheerders en energieleveranciers, de nodige acties ondernemen om de eindgebruiker wegwijs te maken in deze nieuwe situatie. Deze zal hierdoor beter kunnen inschatten wat het capaciteitstarief betekent voor uw portemonnee.

Bron: VREG Nieuwsbrief, 1 september 2020

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

79 reacties

 1. Dus ‘wegwijs maken’ volgt nog…..
  Maar hoe gaat dit verlopen voor eigenaars van bvb. accumulator- of accuvloerverwarming van +/- 20kw, die ’s winters 7 uren lading per nacht vergt en ook een middagnalading van 2 uren?
  En daarbij nog ‘ totaal gelijktijdig’ ingeschakeld wordt vanaf 22.15 u en 14.30 u?
  En wat indien het nacht/weekend en exclusief nachttarief wegvalt en dit dus overdag dient te gebeuren, samen met andere gebruikers zoals boilers,directe bijverwarmingen, electrisch voertuig enz….?
  Benieuwd wat hiervoor de aanpassing gaat moeten zijn….

  1. Men zal zich zeker moeten aanpassen als men minder wil betalen als vroeger. Maar het is niet onmogelijk om zich aan te passen. Het verwarmingssysteem neemt stroom van het net van 22u15 tot 05u15 en van 14u30 tot 16u30. Als die zelfs maar 1 keer op de maand slechts een kwartier op vol vermogen zouden werken is het kwartierpiekvermogen 20 kW. Dat zou dus het geval kunnen zijn van sep tot april. 8 maand een piek van 20 kW en in de zomer 4 maand een hoogste piek van 3.5 kW wat neerkomt op een gemiddelde jaarpiek van 14.5 kW.
   Voor die 8 maanden moet men wel zoveel mogelijk andere toestellen buiten de tijdschakeling van de accumulatoren gebruiken. Het voordeel hier is dat je tijdens die andere uren wel alle toestellen gelijktijdig kan gebruiken omdat je zonder accumulatieverwarming nooit aan een piek van 20 kW gaat komen. Vermits je een zeer groot verbruik hebt in kWh zal uw tweede luik van de distributiekost : nl datgene wat gerekend wordt op uw kWh afname van het net maar voor 60%aangerekend worden. Als de ODV kosten uit de factuur zouden verdwijnen gaat die kWh nog maar voor 20% aangerekend worden.. Het is dus niet alleen de piek die een vast bedrag zal zijn die je in rekening brengen maar ook de kWh kost en deze laatste is niet meer op uw totale afname maar slechts een percentage daarvan. (zie het als een korting op uw totale afname.) Vermits de prijzen nog niet gekend zijn is het moeilijk om in te schatten of die korting op de totale afname zal volstaan om enerzijds die hoge jaarpiek en anderzijds uw korting die je nu geniet op het exclusief nachttarief te compenseren. We weten dus niet wat de nieuwe kost / kWh zal zijn en ook niet de piekkost. De Vreg geeft een simulatie waarbij een gezin een jaarpiek heeft van 16 kW en een verbruik van 14000 kWh met een distributiekost van 1417€.

   1. Beste Jean D,
    Bij minus 12 graden buiten en gewenste temperaturen van plus 18, 20 en 22 graden binnen, zullen deze accu-apparaturen (vloer– of accumulatoren) mogelijk bijna de volle ‘9 uren
    nachtstroom’ ingeschakeld blijven.
    Daarbij komt dan nog de accumulatieboiler en sporadisch een andere gebruiker via licht- of stopkontaktennet.
    En zo zal de capaciteitspiek er dan uitzien in geval van exclusief nacht.
    Bij wegvallen van dit nachttarief blijkt mij de oplossing en berekening ervan een raadsel. Enig idee???? Dank voor commentaar.

    1. Het is geen raadsel maar wel geen gunstige situatie. Binnen hier en 3 jaar zal het exclusief nachttarief die vooral met de distributiekost een groot voordeel opleverde verdwijnen. Vermits accumulatieverwarming bij opwarming vooral langer dan een kwartier op hoog vermogen zal werken zal je ongetwijfeld een hoog kwartierpiekvermogen noteren. Daarbij is het van geen belang of dat nu een kwartier of 1 u of 5 u of 9 u opwarming vergt. Men neemt altijd de hoogste waarde in een maand. Voor accumulatie zal dat dus minstens 8 maand zijn. Gedurende de 4 zomermaanden zonder accumulatieverwarming zal de hoogste piek veel lager zijn en dan neemt men het gemiddelde van de 12 maand voor de vaste kost. De accumulatieboiler zou je toch moeten kunnen inschakelen op een ander moment dan uw verwarming. Ik heb geen idee hoeveel de hoogste kwartierpiek zal worden. Om een idee te hebben zou je bvb moeten nagaan voor de maand oktober als de koudste nacht en dag moet komen (nu vrijdag) hoeveel uw verbruik is vanaf het moment dat uw accumulatoren inschakelen maar dan wel op xx:00 u en xx;15 u en xx:30u en xx:45u . Dan heb je 3 keer het verbruik per kwartier dat je op een analoge meter kan aflezen tot op 0.1 kWh (de streepjes) nauwkeurig en dit verbruik per kwartier x 4 geeft je telkens het kwartierpiekvermogen. Deze hoogste waarde zal uw distributiekost verhogen. Daarnaast wordt de distributiekost verlaagd door het feit dat niet meer uw totaal verbruik in die 9 u wordt aangerekend. Het is ook maar een percentage van het totaal verbruik die aangerekend zal worden en dat beïnvloed uw prijs dus gunstig. Het probleem die je hebt is nl zal de minderkost in kWh afrekening gunstig genoeg zijn om de meerkost van de vaste prijs op piekvermogen op te vangen. Wellicht zal dit niet het geval zijn omdat de vermindering ongeveer 40% zal bedragen maar dan wel op uw totaal verbruik en je nu tot 70% vermindering had op enkel het exclusief nachtverbruik.

 2. Pure Kafka: De regering wil langs de ene kant vermindering CO2-uitstoot, en dus dat meer mensen hun auto op fossiele brandstof vervangen door één op elektriciteit, maar dan voert ze een capaciteitstarief in waarmee de mensen die dat doen, financieel worden afgestraft! En dan de politiekers maar wenen dat de burgers zich afkeren van de democratie! Als ze verder doen met dit soort achterlijke maatregelen, is er binnen 10 jaar geen democratie meer

  1. Mensen die een EV kopen en veel verbruik hebben worden met het capaciteitstarief beloond. Zie documenten in de links. Er is niet alleen de vaste prijs per piek die voor iedereen gelijk is; Er is ook de vermindering van de bijdrage per kWh omdat men maar een % van het kWh rekent en bijgevolg doet iemand met veel verbruik meer profijt dan iemand met weinig verbruik.

   1. De overheid moet dat verlies compenseren. Daarvoor liggen twee pistes op tafel: een accijns op elektriciteit en een kilometerheffing. Voor de accijns op elektriciteit biedt de slimme elektriciteitsmeter, die inmiddels verplicht is voor alle nieuwe installaties en binnen afzienbare tijd verplicht worden voor bestaande installaties. Die slimme meter is in staat om te zien wanneer een elektrische auto wordt opgeladen en vervolgens een specifiek (veel hoger belast) tarief aan te rekenen

    beste jean D , dit is de werkelijke reden voor een digitale meter en het capaciteitstarief, waarom verteld ge dit niet aan de mensen, en stop met uw gezever

    1. Accijnsgoederen zijn:
     bier
     wijn en tussenproducten (bijvoorbeeld sherry en port)
     overige alcoholhoudende producten (bijvoorbeeld gedistilleerde drank, ook wel genoemd: sterke drank)
     tabaksproducten (bijvoorbeeld sigaretten, sigaren en rooktabak)
     minerale olie (bijvoorbeeld benzine, diesel en LPG)
     Accijns is een tax die bedoeld is om het verbruik te verminderen.
     https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/andere_belastingen/accijnsgoederen_of_verbruiksbelastinggoederen_maken_in_nederland_2/wat_zijn_accijnsgoederen_verbruiksbelastinggoederen.
     Die piste ligt dus eerder op uw tafel. Kilometerheffing daarentegen is een piste die al lang op tafel ligt.

     1. dit heb u afgeprint, maar stroom komt daar ook bij, want als 10% een ev zou kopen hebben 10% minder ontvangst, denk gij nu echt dat wij dit niet weten, daarom die digitale meter en dat weet u ook, maar door uw werk mag u dit niet zeggen

    2. Accijnsgoederen zijn:
     bier
     wijn en tussenproducten (bijvoorbeeld sherry en port)
     overige alcoholhoudende producten (bijvoorbeeld gedistilleerde drank, ook wel genoemd: sterke drank)
     tabaksproducten (bijvoorbeeld sigaretten, sigaren en rooktabak)
     minerale olie (bijvoorbeeld benzine, diesel en LPG)
     Accijns is een tax die bedoeld is om het verbruik te verminderen.
     https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/andere_belastingen/accijnsgoederen_of_verbruiksbelastinggoederen_maken_in_nederland_2/wat_zijn_accijnsgoederen_verbruiksbelastinggoederen.
     Die piste ligt dus eerder op uw tafel. Kilometerheffing daarentegen is een piste die al lang op tafel ligt.

    3. 3 dagen geleden op kanaal Z :
     De Vlaamse regering vergroent de autofiscaliteit opnieuw vanaf 1 januari. Auto’s zullen daarbij belast worden op basis van hun reële CO2-uitstoot in plaats van de theoretische. Door de nieuwe Europese WLTP-test ligt die een pak hoger. Vlaanderen moest dus wel bijsturen. Het is daarbij de bedoeling dat de 30% meest vervuilende auto’s zwaarder belast zullen worden, ten voordele van de 70% properdere…

 3. Fernand,
  Wij beschikken over het sociaal tarief door de handicap van mijn echtgenote. Jaarlijks produceren wij met onze zonnepanelen ongeveer een 4500 kw, waarvan ongeveer een 1800 kw overschot dat we tijdens de wintermaanden verbruiken. Op dit ogenblik betalen wij enkel een jaarlijks bedrag voor de teller. Er is in mei eveneens een digitale meter geplaatst, en het toenmalig overschot zouden wij eveneens mogen verbruiken.
  Met alle veranderingen zien we in het bos de bomen niet meer! Wat moeten we verwachten van de nieuwe regeling??

  1. Voor beschermde klanten ; dat zijn klanten die genieten van een sociaal tarief; wordt er geen capaciteitstarief of nieuw tarief ingevoerd. Je zal nog steeds op uw nettoverbruik per kWh afgerekend worden tegen een vaste goedkope prijs; (=goedkoopste leverancier in Vlaanderen + goedkoopste distributienettarief in Vlaanderen onafhankelijk van waar je woont). Als je nu met je zonnepanelen 0 kWh verbruik hebt op een jaar en alleen maar de teller moet betalen zal dat in de toekomst ook zo blijven. Hierboven heeft IvoB de link gepost met de toelichting en het staat op blz 57

 4. STEL: Je hebt bijvoorbeeld 8 kW-piek aan PV-vermogen liggen. Bij een zonnige, “koele” dag produceer je overdag (tijdens dat het gezin op werk/school is) gedurende meerdere uren, pieken van meer dan 3,5 KWh GROENE stroom. Die GROENE energie stuur je over het net naar bijvoorbeeld het bejaardentehuis in de wijk.
  VRAAG: Zal je dan, per kwartier dat je GRATIS meer dan 3,5 KWh GROENE stroom naar je medemensen stuurt, PIEKBELASTING moeten betalen op je factuur?

  1. Neen : want dat is een negatieve piek. Er wordt enkel rekening gehouden met het kwartierpiekvermogen voor afname en niet voor injectie. Je moet dus op een kwartier tijd 625 Watt verbruiken en dus van het net afnemen om een kwartierpiekvermogen te hebben van 2.5 kW. Het hoogste kwartierverbruik die ik de laatste maand had bij het koken was 640 Watt op een kwartier en bijgevolg is de hoogste piek voor die maand 2.56 kW. Daarbij worden vaak 2 tot 3 kookplaten met capaciteit van 2.2 tot 2.5 kW samen aangezet gedurende verschillende minuten maar ondanks dat er dan momenten zijn dat de piek boven 5 kW gaat is het kwartierpiekvermogen toch niet hoger dan 2.56 kW

   1. Ter aanvulling: als je een PV-installatie hebt moet je het opgewekte vermogen nog eens aftrekken van het verbruik van dat ogenblik. Als je tijdens een kwartier gemiddeld 700 W zou verbruiken en je installatie levert gemiddeld nog 100 W heb je slechts 600 W afgenomen of een piekverbruik van 600/0,25 uur = 2.4 kW.

    1. Deze is volgens mij foutief : “Als je tijdens een kwartier gemiddeld 700 W zou verbruiken en je installatie levert gemiddeld nog 100 W heb je slechts 600 W afgenomen of een piekverbruik van 600/0,25 uur = 2.4 kW.”

     Kwartier piek vermogen is hier 0,6 kW. Het uur piekvermogen is ook 0.6 kW

     1. Neen Bart. Je bent verkeerd. 600 Watt verbruiken op een kwartier heb je bvb als je een kookplaat van 2.4 kW vermogen een kwartier lang op volle kracht kan aanzetten. De overige 3 kwartier is uw verbruik 0. en uw totaal verbruik per uur 600 W. De 3 kwartier erna is uw kwartierpiekvermogen ook 0 ; geen verbruik is geen kwartierpiekvermogen. Om aan de 600 W verbruik te komen is uw hoogste kwartierpiekvermogen 2.4 kW geweest en zo berekent men dat voor ieder kwartier van de maand en de hoogste wordt bewaard. Dus altijd uw verbruik gedurende een kwartier x 4 rekenen. Het capaciteitstarief zal niet op het uurpiekvermogen bereknd worden maar wel op het kwartierpiekvermogen. en dit elk kwartier te beginnen bij 00;00 u tot 00;15 tot 00:30 enz.

    2. tenzij je niets meer verbruikte na dat ene kwartier, dan is het uur piekvermogen 0.125 kW ( of 125 W ) en de volgende 3 kwartieren piekvermogen zijn dan nul. Trouwens, als je zonnepanelen (nu) hebt is de nieuwe net tarifering niet van toepassing vanaf 2022

 5. gouden tip:
  – laat nooit een slimme meter plaatsen (met analoge meter kan men nooit een piekmoment bepalen)
  Ik geloof nooit dat dit het grondwettelijk hof kan passeren want dit is discriminatie vd hoogste graad omdat analoge meters nooit 100% zullen vervangen zijn tegen 2022
  – waar zit Europa ? Ik hunker naar het moment dat ik in het buitenland stroom kan aankopen – de overheid doet dit nu voor ons als er tekorten zijn maar eindverbruiker heeft geen vrije keuze ….

  1. Dat moet dan ook niet. Voor de analoge meter geldt altijd een piekverbruik van 2.5 kW. Er moet dus helemaal niets bepaald worden.

   Toch eens uw contract inzake netaansluiting er op nalezen. Jij roept dus netgebruikers op eenzijdig contractbreuk te plegen? Ga je hun boetes en kosten die ze daardoor dreigen op te lopen ook vergoeden?

   Europa? Vlaanderen is in de EU bijna een uitzondering op het niet algemeen gebruik van de digitale meter. Niet de voorloper.

   Je rijdt nog met paard en kar en roept op tot verzet tegen de automobiel? Iedereen weet hoe dat is afgelopen.

   En ik wil nog de eerste particulier zien welke bij het GH een procedure gaat aanspannen tegen de digitale meter. Leg dan al maar minstens 30.000 € opzij voor de procedurekosten.

   Stroom kost bijna niets. Het zijn de netkosten welke het grootste deel van de factuur uitmaken. Ga je een eigen netwerkje uitrollen om je elektriciteit in het buitenland te gaan aankopen?
   En waarom zou je als ‘PV-eigenaar’ uberhaupt stroom gaan aankopen? Wek dan gewoon wat meer op voor jezelf.

   De overheid koopt geen stroom voor jou aan. Dat bepaalt de vrije markt van vraag en aanbod met als tussenpersoon private leveranciers die de aangekochte stroom tot bij de eindklant transporteren over een openbaar netwerk. Zonder dat netwerk zou er helemaal geen handel in energie mogelijk zijn.

 6. Ik heb weer eens alles gelezen. Ieder zijn waarheid zou ik zeggen maar geloof me vrij het wordt allemaal wollig verkocht maar in het nadeel van de elektriciteitsmaatschappijen zal het NOOIT zijn. Ik lees ook dat de vlaamse regering zich niet moeit met VREG. Wie heeft dit instituut dan opgestart en laat het in leven? Ik stel wel vast dat mijn contract van 20 jaar certificaten volgende week met 5 jaar verminderd door de nieuwe DM. Een “pc” waar ze je ieder moment mee in de hand hebben. En opkomen voor de gewone man? Laat me lachen. In iedere gemeente zit een schepen die hunkert naar een graaiplaatsje in de intercommunales voor de zitpenningen (en om hun mond niet open te trekken).Van onze politiek moet je het hebben? No way.

  1. Uw 20 jaar contract voor certificaten vermindert niet met het plaatsen van een digitale meter. Je hebt een aparte groene meter om de standen gedurende 20 jaar door te geven.

  2. Helemaal niet “iedereen zijn waarheid”. De regels zijn wat ze zijn. Voor iedereen.
   Dat er mensen zijn die commentaren geven zonder de moeite te doen de basisregels te kennen of te begrijpen wijzigt niets aan die regels zelfs. Het blijven de regels en geen persoonlijke mening.
   Of een regel goed is of slecht daarover kan je een persoonlijke mening hebben. Niet op de regels zelf.

   Jij begrijpt het blijkbaar ook nog niet altijd en geeft dus een volledig verkeerde mening weer die totaal niets met de regels te maken heeft. Dat je de moeite niet doet om de reglementering eens door te nemen kan ik nog begrijpen. Maar als zelfs in deze blog al tot in der treure is herhaald dat er NIETS wijzigt aan de GSC regeling en dat dit NIETS te maken heeft met de digitale meter en je blijft daarover gewoon doorranten en het tegendeel beweren is dat gewoon bewust verspreiden van desinformatie met een verborgen agenda. In het beste geval.
   Je stelt helemaal niet vast dat je GSC regeling van 20 naar 15 jaar wordt teruggebracht. Je verzint het gewoon.
   Je geeft al jaren je GSC waarden zelf door via de meting van je eigen MID gecertificeerde meter en deze stand vervolgens op de app van Fluvius in te vullen waarna automatisch de betaling volgt. Dat hoop ik toch voor jou of je kreeg al die jaren al gewoon niets.
   Dat gebeurt dus ook niet via een te manipuleren pc. Ook dat verzin je terwijl je zelf maar al te goed weet dat het zo niet werkt.

 7. Allemaal goed en wel, maar hoe komt het dat wij dagelijks gebombardeerd worden met aanbiedingen van energie-providers, en stoppen ze de oproep onmiddellijk als je zegt dat je sociaal tarief hebt? Daar maken ze geen winst meer op allicht.
  Maar toch ben ik ongerust dat ons sociaal tarief niet sociaal meer zal zijn nadat de nieuwe capaciteitstoestand in voege treedt.

  1. De voorstellen voor de nieuwe tarieven zijn niet van toepassing op beschermde klanten. Voor het sociaal tarief wordt nog altijd de laagste All in prijs per kWh gerekend. Voor deze groep klanten zal er dus geen capaciteitstarief toegepast worden.

 8. Stel voor dat de dikbetaalde directie en
  Bestuurders eerst hiermee naar het
  Grondwettelijk hof gaan. Dit is asociaal
  EN NIET TE GELOVEN DAT DIT ZOMAAR KAN

  1. Er is één conclusie men doet met ons als gewone burger wat men wil. Voor de netbeheerders ziet men de grote winsten verminderen en dan maar zeer ingewikkelde formules vinden om daar het winstbejag op pijl te houden. Wie met elektrische verwarming werkt is hier van de dupe. Probeer maar met de capacitiefs tarief uw piek tot een minimum te houden wasmachine droogkast aan verwarming af en zo verder. Ons comfort gaat achteruit maar de netbeheerder zal niet investeren in alle technologieën die mogelijk zijn om een net in evenwicht te houden. De vreg een glazen cocon met een mengeling getint met politieke kleuren niet te doorprikken.
   Burgerlijke ongehoorzaamheid is voor ons een enig verweermiddel de factuur niet betalen.

   1. Als je je factuur niet langer betaalt doe je met de digitale meter onmiddellijk voordeel want de budgetmeter zit er in verwerkt.

 9. Stel nu even dat ik omwille van het comfort deze extra belasting er bij zou nemen. Ja, ze bijna ‘graag’ betaal omdat gespreid verbruik me niet zo goed zou uitkomen. En stel nu dat dit laatste zo is voor het merendeel van de bevolking, dat iedereen graag of niet graag deze meerkost er bij neemt, omdat gespreid verbruik hen nu eenmaal niet lukt. En dat met ander woorden het huidig capaciteitsprobleem blijft bestaan. Wat gaat de VREG, leveranciers en betrokken (machts)belanghebbers dan doen? Dan toch maar investeren in een toekomstbestendig netwerk (wat ze mijn inziens zouden moeten doen met alles wat op ons afkomt). Of gaan ze gezinnen afkoppelen volgens een beurtrol wanneer er te weinig stroom is, en mensen gratis elektriciteit geven wanneer er teveel elektriciteitsproductie is? Ik ben heel benieuwd. In mijn lessen rond energie hebben we ook een simulatie spel. En om daar een stad/omgeving stabiel te laten draaien zijn er 2 vereisten die we in real life missen : een degelijk netwerk, én opslag. Mijn vermoeden met wat de VREG nu doet is tijd rekken, maar hopelijk doen ze dat om een en ander uit te bouwen!

  1. In sommige landen (bv. Spanje) is dit al de normaalste zaak van de wereld. Je betaalt voor een bepaalde capaciteit van de meter. Ga je er over slaat je meter gewoon af. Zo moeilijk is dit dus niet te realiseren.

   1. Spanje is absoluut geen voorbeeld van ‘menselijk bestuur’. Je moet maar aanvaarden dat je zonder luxe kan leven.. En daar is verwarming overigens een heel klein probleem, niet?

 10. Het principe om het stroomverbuik te spreiden is een gezond principe. Als we vandaag terzelfdertijd de wasmachien aanzetten, de droogkast (was van gisteren), de vaatwasser en beginnen elektrisch te koken, dan worden de kabels zwaar belast. Waar mogelijk, waarom dit niet spreiden?. De overheid zou hier het juiste incentief moeten geven. Het probeem is dat dit nu OVERHAAST wordt ingevoerd en is het EERLIJK ? Het smart huishouden bestaat nog niet (of is gigantisch duur, en dat mag de bedoeling niet zijn), dus men heeft geen tijd om zich hierop te organiseren. Is het Eerlijk?. Ik heb vernomen dat van zodra je 15 minuten een piekvermogen aanhoudt op je ganse maandfactuur wordt belast ook al verbruik je 29 dagen, 23 uur en 45 minuten helemaal niet meer dit piekvermogen. Dit kan je echt niet controleren of opvolgen, dit KAN TOCH de bedoeling niet zijn? Men spreekt over een referentie vermogen van 2500W en daarboven betaal je extra. 2500W stelt NIETS voor! Ik kan niet eens elektrisch koken voor een gezien van 5 personen (=4 kookplaten staan tegelijk op). Laat staan een was of de vaatwas van gisteren. En als werkend koppel (gelukkig voor de economie), moet we wel veel doen als je thuiskomt ’s avonds. Is het eerlijk dat zulke gezinnen evenzwaar zullen belast worden ? De werken mens ging toch extra gesteund worden vs omgekeerd vandaag. Men voelt zich hier “gepakt”. En hoe verrekent dit zich allemaal met zonnepanelen, analoge, digitale, injectietariefen, etc etc…Wat is het impact op the bottomline = onze jaarlijkse faktuur ?
  Alles zal afhangen van de details (the devil is in the details). Ook al is het princiepe zeker goed, laat het FAIR zijn voor de mensen aub. Een stapsgewijze invoering met het juiste incentive zou heel veel positiever overkomen.

  1. Inderdaad onze maatschappij is nog niet klaar voor ons energie probleem. Waterstof zou een oplossing kunnen zijn, maar is ook nog in ontwikkeling. En energie centraliseren is ook geen oplossing. Decentraliseren naar wijken en of steden ( per straat een energiepand op waterstof ) en dan is er een veel kleiner probleem met het netwerk.

  2. Je kan dit heel gemakkelijk opvolgen want als het capaciteitstarief je wordt aangerekend zal dit zijn met:
   – analoge meter => altijd 2.5 kW.
   – digitale meter => deze berekent dit zelf en je kan altijd je pieken opvragen. Desnoods door een eenvoudige vraag aan Fluvius om kosteloos de P1 poort van je DM voor je te openen.

   Het referentievermogen is niet 2.5 kW. Dit is het minimale tarief (ook al zit je daaronder of heb je geen DM). Het referentietarief zal tussen 3-3.5 kW piek schommelen. Hoe duur hogere pieken gaan zijn weet nog niemand.
   En het capaciteitstarief is alleen van toepassing op het deel netgebruik en niet op het deel elektriciteitsverbruik.

   Er is al lang sprake van het capaciteitstarief en er zijn al veel overlegrondes met de stakeholders aan vooraf gegaan. En het is ook niet morgen dat het ingevoerd wordt maar vanaf 2022..

    1. 21% netkosten zijn de kosten die naar Fluvius gaan om met hun personeel voor het onderhoud en uitbreiding van het net te zorgen. De 45% distributiekosten zijn alle kosten die met de netkosten bijkomend opgenomen zijn om groenstroomcertificaten en andere subsidies en gemeenten en andere openbare diensten zoals straatverlichting enz te kunnen financieren. De 24% overschot noemt men ODV kosten en het is de bedoeling om deze kosten niet meer via de electriciteitsfactuur te innen in de toekomst.

   1. Goeiedag,

    Stel :
    je hebt een kwartuurpiek van 4 kW
    tijdens datzelfde kwartier produceer je met je zonnepanelen continu 1 kW
    Gaat dan de aangerekende kwartuurpiek 3 kW zijn ?

    1. Als je op een kwartier 1000 Watt verbruikt heb je een kwartierpiek van 4 kW.
     Als je in dat kwartier zonnepanelen inschakelt die continu 1000 Watt leveren dan zal uw verbruik in dat kwartier 0 Watt zijn of je zal in dat kwartier 0 kW afgenomen hebben van het net . Uw kwartierpiek voor afname zal dan 0 kW zijn. (geen 3)

     1. Op een kwartier kan je geen 1000W verbruiken. Je kan wel 0.25 kWh verbruikt hebben op een kwartier als je een toestel van 1000 W gedurende dat kwartier liet aan staan. Hoe je aan een piek van 4000 W komt als je maar een toestel aan zet van 1000 W is me al helemaal een raadsel …

 11. Louis.
  Waarom verandert er weer iets bij vreg en altijd in ons nadeel.
  Heel simpel, in deze organisaties zitten politici van alle partijen in de rade van bestuur.
  Hoeveel te meer winst, hoe meer de zakken gevuld worden.
  De wijze woorden van een hoofdredacteur van een bepaalde krant luiden als
  Alle banken en politieke partijen zijn criminele ORGANISATIES.

 12. Enkel extra kosten zal men hebben om de electriciteitsrekening in bedwang te houden daar men een aantal vaste toestellen heeft die reeds op onmogelijke momenten aanslaan en daarbij de manuele toestellen gerekend zal men steeds aan een hogere capaciteit uitkomen of gaat men continu met zijn neus op de digitale teller zitten om de capaciteit in het oog te houden. Volgens de vreg moeten wij ons leven aanpassen aan de maatschappij ipv de maatschappij aan ons leven.

  1. En welke toestellen mogen dit dan wel zijn en heb je al berekend wat hun kwartuurpiekverbruik zal zijn in de meest ongunstige omstandigheden?
   Ik heb, voor mezelf, de rekening al gemaakt en je moet al heel erg je best doen om een kwartuurpiek van + 3.5 kW te genereren. En hier is alles elektrisch tot en met de mobiliteit.

 13. Nadat de groenestroomcertificaten vervallen overweeg ik ofwel offgrid te gaan ofwel de zonnepanelen af te koppelen. De uitkomst van een beetje rekenwerk zal dat dan bepalen

   1. Of je off grid kan gaan hangt helemaal samen met je individuele verbruikersprofiel en je eigen produktiecapaciteit over de seizoenen heen.
    Je kan dus alleen de rekening maken voor jezelf.

    In een normaal huishouden zal dit de eerste jaren nog altijd veel meer geld kosten dan gewoon te koppelen aan het net (al dan nie tmet prosumententarief).

    Iemand die zijn PV-installatie wenst af te koppelen of zich wil laten afsluiten van het net zal dit dus alleen uit principe doen en zeker niet uit economische overwegingen want hij snijdt twee keer in eigen vel. De netwerkbeheerder zal er ook niets op tegen hebben want je belast het net dan niet meer. Noch aan de injectiezijde, noch aan de afnamezijde.

 14. Momenteel is de impact van het laden van EV’s op het net beperkt. Echter het aantal PV installaties swingt de pan uit (verplichting bij nieuw of verbouw) zodat de stroom overschotten op dit lokaal net de spanning opdrijven.
  Met het nieuwe voorstel tot 2024 worden verbruikers in die laatste netten die de overschotten willen opgebruiken beboet indien ze dit doen (te hoge capaciteit).
  Het lijkt er op dat men eerst iedereen (met of zonder PV’s) in het keurslijf wil dwingen van capaciteit (gelijktijdig verbruik) om in 2024 hetzelfde (capaciteit injectie) op te leggen voor de PV bezitters. En gezien iedereen al gebrainwashed is van capacciteit zou dit een draagvlak moeten zijn om geld te kloppen uit de zakken van de OV eigenaars.
  Of hoe je groene energieproductie de nek kunt omdraaien.

 15. Al een aantal jaren hebben we problemen om elektriciteit te hebben in de winter periode. Nu nog 10% elektrische auto’s en we hebben zeker problemen het ganse jaar. En tegen 2025 geen kernenergie meer dan vieren we Kerstmis zeker gewikkeld in een winterjas en een kaars.

  1. Hoe zo electriciteitsproductie te kort?
   Wanneer het afschakelplan opgesteld werd, werd er ook uitgekeken naar (héle dure) noodproductie en wie diende een dossier in Engie.
   Engie die ervoor zorgde dat er meerdere kerncentrales buiten dienst waren op hetzelfde ogenblk. Gepland toeval?

   1. elk jaar hetzelfde liedje,weinig externe produktie,we leggen nog een kerncentrale stil,
    veel produktie,alle kerncentrales draaiende…
    manipuleren ,controleren,kassa kassa

  2. Ah ja? Is dat uw buikgevoel dat spreekt of wetenschappelijk onderbouwd?

   Er is nooit een tekort aan elektriciteit. Soms is er zelfs zoveel overschot dat producenten moeten betalen om er van af te geraken.
   Het probleem is vooralsnog het onevenwicht op het net en een beperkte opslagcapaciteit van groene energie.
   En kerncentrales hebben hetzelfde probleem dus die gaan dat niet oplossen.

   Elektrische auto’s zullen juist een onderdeel van de oplossing zijn.

   1. Niet buikgevoel maar berekend onderzoek. Dat soms is zeker niet in de winter! Het onevenwicht is omdat er geen controle is op welke fase energie wordt terug gestuurd. Het kan goed zijn dat alle huizen van 1 straat op dezelfde fase staan met de mogelijke problemen met de omvormer. Er is gewoon geen opslagcapaciteit die de schommelingen en de energie op langere periode kan vasthouden. Als er 10 elektrische wagens thuis komen en op het net gaan hebben we 320A meer verbruik in de straat welk net kan dit aan? Als bedrijfswagens op de firma gaan aansluiten welke installatie in kantoor gebouwen ( kelderverdieping ) is daar op voorzien? De elektrische auto’s zijn niet de oplossing , zeker niet zoals ze nu worden gebracht. Misschien als er koppeling is tussen wagens en huizen.

    1. Nou in ons bedrijf staan er 50 laadpalen en die waren bijna (pre corona) altijd volzet. Minstens 10 uur aan een stuk. Er was zelfs een app voor de werknemers om te waarschuwen als er een paal vrij was en je kon gaan aansluiten. En die de vorige waarschuwde als zijn auto was volgeladen. 6 AC 11 kW laadpalen en 44 AC 22 kW laadpalen. Het net is nooit uitgevallen hoor.
     Sinds corona laden we altijd thuis op aan 7 kW monofase. Nooit problemen gehad. Ook niet als de buren hun warmtepomp aansloeg of de inductievuren aansloegen. Voor je aan zulk openbaar doemdenken doet kan je beter de studies ter zake van Fluvius eens doornemen. Die zullen het wel beter weten dan uw ‘berekend onderzoek’.
     In Amsterdam staan meer laadpalen dan in heel Vlaanderen. Geen enkel probleem.

     1. Beste IVO
      Wat zijn de kosten voor jullie aan het bedrijf om je wagen er iedere dag op te laden? Hoe verrekenen ze dat?

     2. Bij u op het bedrijf misschien wel, in een productie omgeving kan u dat misschien realiseren in een administratieve omgeving kan u dat vergeten. Zoals ik zegde 32A gedurende ..uren, valt niet onder kwartuurpiekverbruik? Hoeveel in de straat? In Amsterdam zal het netwerk beter zijn dan in België hier moeten ze gaan investeren. Batterijen in huis van 5 of 8KW zijn niet voldoende en in verhouding duur. Centraal terugsturen van energie is niet de oplossing, het moet gedecentraliseerd worden. Batterijen is niet de oplossing en zeker niet als men de productie ervan analyseert op gebied van milieu. Waterstof dus

 16. Strategisch heel goed
  Zonnepanelen aantrekkelijk maken
  Prosumententaks invoeren
  Slimme meter en geen terugdraaiende tellers meer
  Nu capaciteitstarief, ik verwarm elektrisch , toffe kado , ze verkiezen vervuilende mazoutketels denk ik

 17. Ik denk dat deze maatregel een omgekeerd effect zal hebben waarbij er juist méér elektriciteit zal verbruikt worden.
  Zuinige verbruikers zullen geconfronteerd worden met een hogere vaste kost waarbij de meerkost voor een hoger verbruik klein zal zijn.

 18. Citaat de Vreg:

  Na een uitgebreid proces van besprekingen en openbare raadplegingen waarbij de inbreng van alle betrokkenen aan bod kon komen, beslisten energieregulator VREG definitief over een capaciteitstarief vanaf 2022.

  Mijn vraag is , zijn wij ( de verbruikers ) ook bij de betrokkenen of moeten we enkel betalen ?
  Mij hebben ze niets gevraagd, en zouden wij ook iets mogen zeggen ?
  Hoe kunnen wij in Godsnaam hieraan iets doen of moeten we enkel slikken ?

  1. Met die inbreng bedoelt men de inbreng van de stakeholders => verdedigers van belangengroepen.
   Verwacht je echt dat men voor iedere beslissing een individuele volksraadpleging gaat houden?

   Je kan altijd je verenigen in een belangengroep en je als stakelholder door afgevaardigden van die belangengroep laten vertegenwoordigen. En ja, ik heb dat zo gedaan en ben dus gehoord.

   Met hier en daar wat commentaar op het internet te leveren (welke meestal niet eens is nagerekend en zelfs dan nog gebaseerd is of verkeerde meningen en niet de fieten) kan je misschien 5 minuten je gemoed luchten maar ook niet meer dan dat.

   1. Juist, maar wat dan met de politiekers, die de belangen van de mensen, sommigen noemen ze plebs, dienen te verdedigen, of verdedigen ze enkel hun eigen geldbeugel?
    Energie is of maakt voor een deel, basis van primaire behoeften van mensen die leven in een maatschappij. Als het zou zijn dat die maatschappij democratische werkingsprincipes heeft en dat politiekers daar de inbreng hebben, namens de mensen, dan lijkt het mij eerder de taak te zijn van de politiekers om daar aandacht voor te hebben. Doen ze dat ? of gaat het hem weer over postjes en hoe gemakkelijk en op kosten van de burger en maatschappij zichzelf snel verrijken? Denk jij dat jouw inbreng iets zal uitmaken ? … tenzij je aandeelhouder bent ..?

    1. Politici moeten het algemeen belang dienen. Niet het individueel belang.
     Gezien het te besteden geld niet oneindig is en je nooit voor iedereen tegelijk goed kan doen versta ik ergens wel dat men piekverbruiken wil tegengaan. Ook al moet ik dan, uit eigenbelang, weer iets anders verzinnen om een op het eerste zicht nadeel om te buiten in een voordeel.
     Mijn inbreng maakt dus wel degelijk iets uit voor mij individueel en voor de groep met gelijklopende belangen.

     Met zagen en zeuren en het op een ander steken zal ik noch iemand anders een stap vooruit komen.

  2. Beste Marcel,
   Er is een openbare raadpleging geweest (ik heb eraan deelgenomen).
   Mocht je FB hebben sluit je dan aan bij de groep prosumententaried – dieventarief, daar deel ik altijd mee wat ik weet en he je zo een extra kanaal om op de hoogte gehouden te worden.

 19. Ik legde de maximumcapaciteit uit milieubewuste overtuiging. Ik geef ongeveer tussen de 3.000 à 5.000 kw gratis terug! Neen, ik betaal er zelfs voor via de prosumententarief! Dus ga ik vanaf 2022 moeten betalen op iets dat ik gratis teruggeef!!! Doe dit nu al : de prosumententarief – de groene certificaten doe ik nù nog een lichte winst. Maar na 2022???
  Conclusie: zonnepaneleninstallatie gedeeltelijk wegnemen!
  Wat een kl…land!!!
  Doe dan eens iets voor het milieu!

  1. Beste Marc
   Dit is wat ik al jaren zeg :wij moeten de elektriciteit betalen maar het overschot dat wij produceren verkopen ze (bij de afrekening) zonder dat wij er iets van zien. Tommelein ging het bekijken om ons te vergoeden: Nou ja hij bekijkt het nog steeds (heeft niks meet te zeggen) en gaat dan maar wat zingen op VTM. Hier draaien de elektrische vuurtjes overuren en ga ik er weer geraken op 0 te komen. Onverantwoord? JA maar mij iets ontzeggen is ook niet mooi.

  2. @Marc; je hebt het decreet niet gelezen want anders zou je weten dat je alleen maar voordeel gaat hebben met het nieuwe tarief. Punt 1 je betaalt nu een hoog prosumententarief die zal wegvallen. Punt 2 vanaf het moment dat de verkoop van geïnjecteerde stroom kan verkopen (in principe vanaf jan 2021) zal je geld krijgen voor de 3000 a 5000kWh die je nu gratis op het net zet. En gratis is het niet vermits je nu nog steeds een lichte winst maakt wat betekent dat je meer krijgt voor uw 3000 a 5000 kWh dan je moet betalen voor de rest.

 20. Ik ben niet tegen het systeem om piekverbruiken te beperken maar dan moet de ‘slimme’ meter wel slim genoeg zijn om mijn (toekomstige) toestellen aan te sturen.
  Ik wil gerust mijn toestellen laten aanspringen als ik stroom op het net aan het zetten ben bv diepvries laten bijkoelen tot -26°, wasmachine, droogkast, vaatwasser laten aanspringen, elektrische onderbouwboiler en oven in de keuken tijdelijk laten uitvallen als piek te hoog wordt,…
  Maar voor zover ik weet is hier nog weinig of niets commercieel beschikbaar voor.
  Ik hoor het graag als het wel zo is.

  1. Ik ben aan het kijken om via de P1/S1 poort de digitale meter te verbinden met domoticz om zo te zien of ik toestellen kan laten werken op bepaalde momenten van productie door de PV-installatie.

 21. Toen wij bouwden in 1991 werd electrische verwarming nog hard aangeraden .Wij hebben dat dus gedaan en zullen nu waarschijnlijk de rekening moeten betalen.Nietemin is electrische verwarming voor de buurt het properste verwarmingssysteem(geen Co2-geen verbrandingsgassen)en hebben Wij ook sinds 2009 aan groene energie gedacht en zonnepanelen geinstalleerd-als men dat ook maar is bekijkt en er conclusies uit trekt!

 22. Beetje de wereld op zijn kop. De juiste volgorde lijkt me de verplichte invoering van ‘slimme’ toestellen die op basis van ‘slimme’ meters hun verbruik kunnen sturen. Zoals het er nu naar uitziet heb je vrijwel geen controle op onvrijwillig veroorzaakte pieken, tenzij door een aanzienlijke inperking van gebruikscomfort

 23. De milieu onvriendelijke elektrische auto subsidiëren, daarna de elektriciteit factuur duurder maken omdat het net overbelast gaat geraken, een CO2 neutraal België maken, dus alle toestellen voertuigen elektrisch, ja dan gaan we nog wat beleven in dit apenland België

  1. J en van koude kernfusie geen sprake terwijl dat kan tot de oplossingen behoren evenals waterstof, maar ja daar zullen ze te weinig aan verdienen…

 24. De lage verbruikers en zuinige mensen zullen meer betalen op iets dat ze niet verbruiken dit is asociaal en onaanvaardbaar .
  En dan steunmaatregelen geven tegen armoede en hogere pensioenen ??, Dit raakt geen grond meer .
  Terug wereldvreemd van de VREG

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS