Hoe de omvormer van uw zonnepanelen optimaal dimensioneren?

Aftopping SMA

Onder het nieuwe tariefsysteem voor Vlaamse gezinnen met zonnepanelen is het cruciaal om zoveel mogelijk van de geproduceerde zonne-energie onmiddellijk te verbruiken en/of op te slaan. Alles begint echter met een optimale dimensionering van uw omvormer ten opzichte van uw zonnepanelen. Alvorens dieper in te gaan op de belangrijkste aspecten bij de dimensionering van een […]

Hoe de optimale ballast bepalen voor zonnepanelen op een plat dak?

In de montage van zonnepanelen op platte daken wordt er meestal geopteerd voor het principe van montage met behulp van ballast. Hierbij wordt het zonnepaneel verankerd aan een structuur die het paneel onder een hoek plaatst, en het geheel wordt dan verzwaard met behulp van betontegels of grind zodat het kan weerstaan aan de optredende […]

Hoe gaat de afrekening van AMR-meters in zijn werk?

Energiefactuur

Eén van de drie types meternummers die vandaag in België bestaan is de Automatic Meter Reading (AMR). Doorgaans is de AMR-meter voorbehouden aan zakelijke verbruikers met een hoog verbruik. De index van de AMR-meter met teleopname wordt elk kwartier automatisch uitgelezen. Hierbij betaalt de consument enkel wat hij daadwerkelijk verbruikt heeft. Maar hoe gaat dan […]

Nieuw AREI-reglement van kracht vanaf juni 2020: wat zijn de gevolgen?

iLubat installatie commercieel

In België mag een elektrische installatie pas in werking worden gesteld nadat deze is gekeurd conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Voor zonnepaneelsystemen zijn er specifieke regels vastgelegd in de documenten C10/11 en C10/26 van de federatie van netbeheerders Synergrid. Op 1 juni 2020 treedt een volledig herzien AREI in werking. “Het […]

Vlaanderen verwelkomt 154 megawattpiek zonnepanelen tijdens eerste 10 maanden 2018

dak zonnepanelen

Tijdens de eerste tien maanden van 2018 is er volgens het Vlaams Energie Agentschap (VEA) op Vlaams grondgebied voor 154 MWp aan zonnepanelen geïnstalleerd. In het totaal werden er tussen 1 januari en 31 oktober maar liefst 34.584 nieuwe PV-installaties geplaatst. Ter vergelijking: in 2017 werden in het totaal 42.875 installaties opgeleverd. Onder de nieuwe […]