Hoe gaat de afrekening van AMR-meters in zijn werk?

Energiefactuur

Eén van de drie types meternummers die vandaag in België bestaan is de Automatic Meter Reading (AMR). Doorgaans is de AMR-meter voorbehouden aan zakelijke verbruikers met een hoog verbruik. De index van de AMR-meter met teleopname wordt elk kwartier automatisch uitgelezen. Hierbij betaalt de consument enkel wat hij daadwerkelijk verbruikt heeft. Maar hoe gaat dan […]

Kunnen batterij-eigenaars op laagspanningsnet meespelen op de markt voor evenwichtsdiensten?

Hoogspanning

Op de markt voor evenwichtsdiensten koopt transmissienetbeheerder Elia vandaag volgende flexibiliteitsproducten aan: FCR (R1), aFRR (R2) en mFRR (R3). Sinds september 2020 is ook het laatste product ‘aFRR’ opengesteld voor netgebruikers op het middenspanningsdistributienet. Dit geldt ook voor batterijen. Wij gingen bij Leen Vandezande, woordvoerster van energieregulator VREG, te rade over hoe deze markt nu […]

Verstrenging normering klasse solarkabels in kader brandveiligheid

PIDbox

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie gaf op 1 juni 2020 toestemming om solarkabels van het type F1, Eca of Dca bij plaatsing van een zonnepaneleninstallatie in laag of in bundel toe te laten. Deze beslissing werd genomen als gevolg op de onbeschikbaarheid op de markt van kabels met als kenmerk F2 en […]

Nieuw AREI-reglement van kracht vanaf juni 2020: wat zijn de gevolgen?

iLubat installatie commercieel

In België mag een elektrische installatie pas in werking worden gesteld nadat deze is gekeurd conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Voor zonnepaneelsystemen zijn er specifieke regels vastgelegd in de documenten C10/11 en C10/26 van de federatie van netbeheerders Synergrid. Op 1 juni 2020 treedt een volledig herzien AREI in werking. “Het […]

Oude autobatterij krijgt nieuw leven als thuisbatterij

UCLL thuisbatterij

Slaan we binnenkort thuis goedkoper elektriciteit op? Als het van het Hogeschool UCLL in Diepenbeek afhangt wel. Onderzoekers vormden de batterij van een elektrische auto om tot een thuisbatterij. Een batterij waarmee u thuis de overbodige elektriciteit van uw zonnepanelen opslaat om de energie later te gebruiken, is voorlopig een relatief dure aangelegenheid. Het prijskaartje […]