Digitale meter
Compensatieregeling digitale meter goedgekeurd: “Rendement op investering blijft gegarandeerd”

Na de commissie Energie twee weken geleden, keurt nu ook de plenaire vergadering van het Vlaams parlement het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’ goed, en dit zonder enige tegenstem. Eigenaars van zonnepanelen kunnen nu 100% zeker zijn dat ze gedurende 15 jaar na indienstname minstens hetzelfde rendement hebben als bij een terugdraaiende teller.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Nu kunnen we eindelijk tot actie overgaan: vanaf 1 juli kan de uitrol van de digitale meters beginnen. Prosumenten behouden daarbij minstens het rendement van een terugdraaiende teller, zoals de Vlaamse regering ook beloofd had.”

Het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’ werd vorig jaar, op 29 juni 2018, al goedgekeurd. Sindsdien lag het ter goedkeuring in het Vlaams parlement. Belangrijk was nog om de 15 jaar garantie op het voordeel van de terugdraaiende teller te concretiseren.

Die garantie kwam er dankzij de amendementen die drie Vlaamse parlementsleden van de meerderheid indienden en die de prosumenten de keuze geven: ofwel de digitale meter plaatsen met behoud van het huidige systeem, met een compensatie voor de terugdraaiende teller en de betaling van het huidige prosumententarief. Ofwel overstappen naar het systeem dat de VREG uitwerkte, waarbij de zonnepaneleneigenaar enkel nettarieven betaalt op de elektriciteit die hij van het net afneemt.

De plaatsing van de digitale meter gaat van start op 1 juli 2019 en wordt uitgevoerd door de distributienetbeheerder Fluvius. Eerst komen de zonnepaneleneigenaars aan de beurt, de (ver)nieuwbouwwoningen, mensen met defecte meters of budgetmeters. Daarna volgt de rest van Vlaanderen. We schatten dat de uitrol voltooid zal zijn tegen 2034.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Zonnepaneleneigenaars kunnen op twee oren slapen: hun investering in zonnepanelen blijft gegarandeerd, ook na de komst van de digitale meter. Bovendien zal de digitale meter hen een meer gedetailleerd inzicht geven in hun energieverbruik.”

Bron: Lydiapeeters.be

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

130 reacties

 1. De garantie op 15/jaar terugdraaiende teller is een lachertje omdat men hier discrimineert tot en met madam de minister.
  Ik heb verschillende installaties geplaatst op verschillende data waar zijn die gegarandeerde 15 jaar terugdraaiende teller voor mijn latere installaties?????¿

  1. Eerst gedaan en dan gedacht heeft menig een in het leed gebracht zo werkt onze regering en de vreg en wij zijn de dupe.
   Eerst een regling uitwerken met nieuwe tarieven die tot dan ongekend zijn want anders zouden ze de nieuwe regeling er niet doorkrijgen wegens teveel tegenwerking!!!!!!!!
   Kunst en vliegwerk is de nieuwe compensatie regeling zelfs niet voor iedereen!!!!!!!!!!!!

 2. het lijkt inderdaad zo te zijn dat de gekozen slimme meter niet terugloopt, maar hij registreert wel afzonderlijk wat we van het net halen en wat we er op plaatsen aan elektriciteit…. nu denk ik wel dat al die geleerde mensen van regering, fluvius, Vreg etc… wel naar het school geweest zijn en dus weten dat als je je netto verbruik kan berekenen door beide meterstanden van elkaar af te trekken.
  In Nederland krijg je voor het verschil alvast een “terugleveringsvergoeding”. In Belgie is hier geen sprake van.. ,

 3. Volgens simulatie op http://www.VREG …. zou ik 173 €/jaar “voordeel” kunnen halen uit hun DIG.meter …. ?
  Volgens MIJN EIGEN berekeningen zal ik 300 tot 400 €/jaar extra moeten betalen …. ?

  ZO KRIJGT EEN MENS DE HOOP DAT HIJ ZICH GRONDIG VERGIST ……… ?!

  Ik vrees echter dat deze VREG-simulatie even waardeloos is als hun simulatie ivm. zonneboiler (enkele jaren geleden) … toen ik volgens deze simulatie meer geld zou besparen dan mijn elektrische boiler maximum kan verbruiken ……… ?! (boiler-vermogen x aantal laaduren/nacht x 365 nachten/jaar x kWh nachttarief-kost)

 4. M.i. kan die diefstalsoap alleen maar gestopt worden via een gerechtelijke procedure. Dergelijke procedures duren meestal wel ettelijke jaren als de aangestelde advocaat de nodige vertragingsmiddelen aanwent.
  In de tussentijd kan m.i. noch de regering, noch de VREG die digitale meters plaatsen en moeten de certificaten gewoon verder uitbetaald worden.
  Hoe krijgen we dit geregeld ?
  – Ilumen moet zelf geen procedure opstarten, maar kan m.i. wel eens een vergadering organiseren waar de aanwezigen dan zelf de nodige procedures en vertegenwoordigers vastleggen. Zij hebben immers de beschikking over onze emailadressen en kunnen derhalve de nodige info met 1 muisklik versturen naar alle gedupeerden.
  – M.i. moet er op het ogenblik dat men de digitale meter wil komen installeren contact opgenomen worden met
  de politie die dan officieel een proces-verbaal m.b.t. ‘contractbreuk’ kan opstellen.
  – Er moet contact opgenomen worden met een advocatenkantoor dat ons gezamelijk kan vertegenwoordigen
  als een gerechtelijke procedure wordt opgestart. Uiteraard zullen hiervoor kosten moeten betaald worden, maar die moeten dan onder de deelnemers verdeeld worden.
  Voorbeeld : – Zelfs als een procedure 500.000 euro kost en bijvoorbeeld 1000 deelnemers dan 500 euro moeten betalen, doen we hier nog steeds voordeel.
  Eventueel kan dit soort verzet georganiseerd worden via bv. TESTAANKOOP, die met dergelijke procedures WEL ervaring hebben.

  Ik ben GEEN advocaat, maar een advocaat kan ons wel inlichten welke reacties/sancties we kunnen verwachten van de tegenpartij, ingeval we die procedure zouden verliezen. In België ben je immers nooit zeker van het vonnis van een rechter (er worden zelfs moordenaars ONMIDDELLIJK vrijgelaten ZONDER gevangenisstraf als Vermassen tussenkomt !!!!)

 5. Vandaag proef gedaan zon alles op gezet ( was + drogen ) zon weg alles uit ,je moet er veel tijd in steken,als dit de bedoeling van het nieuwe system is dan bedank ik daar schoon voor Linda voor mij bent U gebuist.

  1. Vandaag dit antwoord gekregen op de vraag; wat indien je een bijkomende installatie zonnepanelen 10jaar na de eerste installatie hebt bijgeplaatst.

   Beste Dirk, 

   Het compensatieprincipe van 15 jaar start vanaf de indienstname van de eerste installatie zonnepanelen.
   Leg je zonnepanelen bij, dan is dit een uitbreiding, en loopt de garantie van 15 jaar mee met de dag van in gebruik name van die eerste set zonnepanelen.  

   Via  http://www.fluvius.be/digitalemeter en via http://www.fluvius.be/vragenoverdigitalemeters vind je meer informatie over de digitale meter.

   Moest je alsnog vragen hebben, ik help je graag verder.   

   Vriendelijke groeten,

   Deborah

   Mijn besluit, Ik ga telkens ik niet thuis ben, op zijn minst 1 installatie van het net afschakelen.

 6. In september 2012 werd door Eandis een folder uitgegeven onder de naam ” Een slimme electriciteitsmeter ! Wat met uw zonnepanelen?
  U kan deze folder vinden op http://www.vreg.be/ Een slimme electriciteitsmeter ! Wat met uw zonnepanelen ?
  Het is de moeite om deze folder te lezen en vaststellen dat wat er toen (2012) en intussen beslist is een heel groot verschil is.Er is nergens sprake van tijd nu is er sprake van 15 jaar ! In de folder staat “De nieuwe meters registreren afname en injectie afzonderlijk.Maar dat betekent niet dat de berekening van uw verbruik voor facturering wijzigt. wat u hebt geinjecteerd,blijft uw winst.Daar staan wij garant voor.U krijgt een correcte verrekening-over een volledig jaar-tussen uw afname en injectie.”

 7. Uit slimme meters kan je voordelen halen maar terugdraaien kunnen ze niet.
  De gewone werkman zal zijn vrije tijd moeten gaan opofferen om dat uit te zoeken en wat gaat dat allemaal weer kosten. Als de zon schijnt uw machines gebruiken, ons wasmachien stond een paar weken geleden in de fik, de zekeringen springen dan wel af en gelukkig waren we thuis maar voor hetzelfde geld uw kot afgebrand.
  Hoeveel energie zal het weer kosten om die nieuwe meters te maken en de oude te vernietigen.
  Pardon, vernietigen, verkopen in het buitenland zeker zoals onze dieselwagens, zullen die Belgen wel laten betalen voor die nieuwe meter en het kastje dat er rond komt enz. Als je een friet haalt of blijft het zelfde wat, dan betaal je toch ook niet de ketel.
  Als mijne oude meter versleten is mogen ze deze vervangen en anders komt ie er niet in

 8. Volgens mij zit er nog een bijkomend addertje onder het gras.
  Men belooft ons nu een compensatie van de terugdraaiende teller gedurende 15 jaar vanaf datum van plaatsing van de zonnepaneelinstallatie. Maar die compensatie kan volgens mij enkel werken als we blijven spreken over een JAARLIJKSE opname, waarbij het teveel geproduceerde in de zomer kan teruggenomen worden in de winter.
  Stel U maar eens voor dat de digitale meter MAANDELIJKS automatisch zou worden uitgelezen (wat waarschijnlijk zo wel zal zijn), dan klopt die hele redenering NIET !
  Dan zijn we weeral opnieuw extra bedrogen want dan zegt men zoals nu bij de jaarlijkse opname dat alles wat je teveel hebt opgewekt je gewoon kwijt bent (de nieuwe stand bij opname mag niet lager zijn dan de vorige stand want dan ben je de teveel opgewekte energie gewoon kwijt). Ziet je dit al gebeuren in de zomer ?
  Als het over een jaar gaat, kan je de situatie zelf wat in de gaten houden door de teveel geproduceerde energie in de zomer opnieuw te gebruiken in de winter. Bij een maandelijkse opname ben je het teveel geproduceerde
  iedere maand gewoon kwijt.
  Denk hier maar eens over na en graag jullie mening hierover !
  Ook graag een reactie van ILumen hoe zij dit zien ?
  Dus of die compensatie wel een ECHTE compensatie is, blijft voor mij een zeer groot vraagteken ???

  1. 100% zeker !!,minstens hetzelfde rendement als bij een terugdraaiende teller,dat ze dat maar op papier(contract)
   zetten vooraleer ze aan de installalie beginnen hé en zeker met een jaarlijkse meteropname en afrekening.
   Desnoods bij notaris,want ze hebben ons al genoeg liggen gehad. Denk maar aan ,prosmtarief,altijd terugdr teller,
   en niet 15 jaar,het hemelsbreed verschil tussen particulieren en bedrijven en zonnepanelen parken.
   DUS er zal nog veel moeten gebeuren vooralleer ik akkoord ga of ze binnen laat.

 9. ik ga dus niet akkoord , toen ik mijn zonnepanelen plaatste 11 jaar geleden zou die meter zolang wij het systeem hadden , terugdraaien , nu komen ze met deze onzin af , ik wil in ieder geval géén digitale meter , anders halen ze de panelen er maar af ,misschien zoals eerder al werd aangegeven dat alle zonnepaneel eigenaars zich moeten verenigen , maar wie gaat daar zijn schouders onderzetten ,

 10. Iedereen heeft het over het milieu, en terecht. Ook wij wensten dat onze kleinkinderen nog in een gezonde wereld zouden kunnen leven. Dus beslisten we In 2015 om een zeer grote investering te doen. Dak en muren isoleren, warmte pomp, zonneboiler en zonnepanellen om zo energie nuetraal te zitten. Hiervoor hebben we een lening lopen, dit kon omdat de energie kosten grootendeels zouden wegvallen. Ondertussen hebben ze de prosumententaks in het leven geroepen en betalen we al 72 euro per maand enkel als prosumententaks, en de lening waardoor het bedrag voor energie nog evenveel betalen als voorheen. Wat gaan we betalen als met de digiale meter dan.
  Een simulatie kunnen we niet maken want dat gaat niet als je een warmtepomp hebt. Logisch want het verbruik is heel groot in de winter als er weinig opbrengst is, maar tot nu toe werd dit gecompenseerd met de terugdraaiende meter als er veel zon is. Nu moeten ze mij eens uitleggen hoe ze 15 jaar gaan garanderen dat het nog steeds een goede investering blijft.

 11. Ik heb tot nu met veel interesse gans die heisa rond de digitale meter gevolgd omdat wij ook zonnepanelen hebben sinds april 2009, en dus binnenkort ook voor de keuze staan bij de overstap naar de digitale meter: ofwel nog verder het prosumententarief betalen ofwel enkel de nettarieven aangerekend krijgen voor de stroom die we afnemen van het net.
  1)
  Volgens ik het begrepen heb, zou er gekeken worden naar de hoeveelheid stroom die je injecteerde en de hoeveelheid stroom die je afgenomen hebt.
  Het verschil in kWh bij de jaarlijkse meteropname, zal je moeten betalen aan je leverancier. Als dat verschil positief is, zal je moeten betalen, als het negatief is zal je geen kWh stroom aangerekend worden. Maar die energie die je op het moment van de telleropname teveel opgewekt hebt, ben je sowieso ook kwijt. Dit is nu ook al het geval, met de terugdraaiende teller.
  Tot zover wat betreft de eigenlijke stroomprijs. –
  2)
  Voor het gebruik van het net, dus de nettarieven, heb je dan de keuze (volgens ik begrepen heb):
  ofwel betaal je het prosumententarief dat berekend wordt aan de hand van het totale AC vermogen van je omvormer(s), ofwel betaal je transportkosten (netvergoeding) voor de stroom die je van het net gehaald hebt op momenten dat je niet zelf in je energiebehoefte kon voorzien met je zonnepanelen, zelfs al had je die stroom (bvb overdag, of de maanden voordien) zelf opgewekt.
  Als je dus overdag, je opgewekte stroom onmiddellijk verbruikt voor je wasmachine, droogkast, vaatwasser, diepvries, koelkast, warmtepompboiler, PC, enz… dan zal je minder stroom moeten afnemen wanneer het donker is, en zal je dus minder moeten betalen voor transportkosten.
  Het is dus aan de consument om zelf te plannen wanneer hij zijn elektrische apparaten inschakelt!
  “Overdag” wassen, strijken, de afwas doen, water verwarmen …. in plaats van tijdens de zogenoemde daluren. Dus mensen die overdag thuis zijn kunnen daardoor voordeel halen en daardoor dus lagere transportkosten betalen dan het huidige prosumententarief. –
  3)
  Wat betreft de groenestroomcertificaten: die zal je netbeheerder blijven uitbetalen zolang je contract loopt en aan de prijs die bij de aanvang van het contract werd bepaald. –
  Als ik fout ben in mijn redenering, of als blijkt dat ik gans de nieuwe regeling in verband met de digitale slimme meter verkeerd heb begrepen, zou ik zeer graag feedback krijgen en uitleg ontvangen over hoe het dan wel in zijn werk gaat.

  Wanneer gaan ze ons eens in duidelijke eenvoudige taal uitleggen hoe alles in elkaar zit, want de ene begrijpt het zo en de andere interpreteert het weer op een andere manier. Dat zorgt enkel voor verwarring en enorme frustraties!

  1. Dag Linda ,

   Zie ook mijn eigen reactie van vandaag 11/04 onder naam Hugo.
   Ik denk dat jouw redenering klopt, maar onder jouw punt 1) : Wat zou er gebeuren indien men NIET meer spreekt over een jaarlijkse meteropname, maar een automatische MAANDELIJKSE meteropname wat de bedoeling is van de digitale meters, vergeet dit niet hé.
   Als er gekeken zou worden naar de hoeveelheid stroom die je injecteerde en de hoeveelheid stroom die je afgenomen hebt op maandbasis, dan ben je in de zomer telkens het teveel geproduceerde gewoon kwijt!
   Frustratie blijft.

 12. WE MOETEN ONS INDERDAAD VERENIGEN,DE VOORWAARDEN EN BELOFTEN DIE DESTIJDS ZIJN GEMAAKT MOETEN WORDEN NAGELEEFD!!! DE VRAAG IS HOE ORGANISEREN WE DAT.

  1. Vraag dat eens aan Anuna De Wever die zogezegd helemaal alleen zonder steun uit politiek links heel de heisa rond het milieu in gang gezet heeft, het kan toch niet moeilijk zijn als zo’n puber dat kan? Ik ben allesinds eerste in de rij om me aan te sluiten bij degene die protesteren tegen die de zoveelste keer dat men de gewone man grof het geld uit zijn zakken pikt.

  2. Misschien vraag je dat best eens aan Anuna De Wever die zogezegd helemaal alleen en zonder de steun van de groen linkse politiek heel de heisa over het milieu en het ons aanpraten van een collectief schuldgevoel heeft in gang gezet, als zo’n puber dat kan kan het toch niet moeilijk zijn om de menigte in beweging te krijgen? Ik ben in ieder geval de eerste in de rij om me aan te sluiten bij de protesterende slachtoffers “gewone mensen” die voor de zoveelste keer het slachtoffer zijn van de politiek die ons het geld uit ons zakken pikt.

  3. Klopt Piet, we moeten ons inderdaad eens gaan verenigen en iets gaan ondernemen. Maar er zullen er toch een paar moeten opstaan, anders kunnen we niets bereiken. Ik denk dat het ook nu het ideale moment is net voor de verkiezingen. Ik ben aangesloten bij Zonstraal, een vereniging voor mensen met zonnepanelen. Ik begrijp niet waarom zij het zo maar laten gebeuren.

  4. Ik ben een echte social-media leek (heb nog een gsm met knopjes), maar het moet toch mogelijk zijn om ons online te verenigen en in plaats van in Brussel te gaan betogen een what’s app groep op te richten of zo en daar afspraken te maken om ons zonnesysteem gezamelijk af te schakelen en even later terug in te schakelen om zo het door ons gefinancierde stroomnet uit balans te halen? Of is dit opruien en strafbaar? Ik zou er mijn oude gsm voor wegdoen en een echte smartphone kopen. Plaats een oproep en ik doe mee !!!

 13. Naar verluidt worden er kosten aangerekend voor de nieuwe meter, een maandelijkse huur of dergelijke. In Frankrijk betaal ik NIETS voor de digitale meter en daar kost de elektriciteit nog altijd maar 9 ct./kW.
  Als er moet betaald worden voor die nieuwe meter dan laat ik die kerels gewoonweg niet binnen.

 14. Ik heb 150 batterijen besteld voor 5000 a 7000 euro per stuk , voor mijn stroom in de zomer op te slaan en in de winter terug af te nemen voor mijn dure warmte pomp te kunnen laten draaien . Nooit investeer ik nog in iets dat goed is voor het milieu. Schande , Bovendien zet ik alles af zodat er niets op het net achterblijft van mijn teveel opgewekte stroom.

 15. Lap, wij hebben het weer liggen:
  Uitverkozen – uitverkoren!!! – als ‘eersten’ voor de digitale slimme meter. Dankjewel!!!
  Om te testen?????? Ligt het model en de afstelling al vast??? Heb ik iets gemist???
  M.h o:
  Wij betalen gemiddeld 25 cent voor onze kwh. (dagtarief, nachttarief, + kosten o.a. distributie,transport, taksen enz.enz.): De fameuze 100% van de factuur..
  En zullen denkelijk maar 10 cent voor de teruggestuurde kwh. terugkrijgen, Op de povere 28% van de factuur.
  Dank-of te wijten aan -de slimme digitale meters met de 2 meetsystemen: opgebruikte en teruggestuurde kwh.
  Is dit hetzelfde rendement????
  Zeg mij dat ik fout ben!, mevr.Peeters.
  Laat U niet vangen, zonnepaneeleigenaars.
  Betwist samen met mij deze beslissing, aub.

  1. En waarom niet,zoals vroeger beslist en beslist logischer: eerst vervanging van de budgetmeters, de defecte meters,de gewijzigde en de nieuwe installaties -met duidelijke taal en uitleg wat deze gebruikers en de latere te wachten staat??? En dit vooraleer de plaatsingen.
   Dan konden wij allen de reacties en de startfoutjes en de gevolgen beter opvangen?

 16. Vroeger werd de dieselwagen aangeprezen. Nu is deze des duivels en moet deze uit de steden verbannen worden. Enkele jaren geleden werden zonnepanelen aangeprezen want dat was voordelig voor het stroomverbruik en dus ook goed voor het milieu. Nu gaat men de voordelen hiervan afpakken en ons de stroom aanrekenen die wij voordien op het net gestuurd hebben. En waarom moeten de eigenaars van zonnepanelen in de toekomst gaan betalen voor de stroom die zij van het net onttrekken als zij deze er voordien aan geleverd hebben?
  Wie gelooft onze politici nog die eerst met mooie beloften komen en er nadien laten voor betalen door allerlei trukjes. De diesel kost zoveel als de benzine en in enkel steden mag je er al niet meer mee binnen. (Misschien beter deze wagen te verkopen? Dan wordt hij misschien uitgevoerd en kan hij ergens anders de lucht gaan vervuilen I.p.v. de oude diesels die nu nog rondrijden met rust te laten. Die wagens blijven toch niet eeuwig rijden)
  GEWOON SCHANDALIG!

 17. Al die zure commentaren… Er is niemand hierboven die geen voordeel doet met zijn zonnepanelen, maar voor sommigen is het nooit genoeg. Politiek is niet bedoeld om jullie individuele zakken te vullen maar is er om voor iedereen, onze maatschappij dus, zo’n efficiënt mogelijk systeem op te zetten dat liefst ook nog eens duurzaam is… Zet die oogkleppen eens af en kijk naar het ruimere plaatje. En anders kan je altijd nog batterijen plaatsen.

  1. Efficiënt??? Wat moet er met die oude meters gebeuren en hoelang zullen die nieuwe meegaan? 15 jaar en dan weer een nieuwe meter moeten plaatsen. . Tegen dan zijn al de nieuwe meters zelfs nog niet geplaatst. Ze mogen bij mij een nieuwe meter komen zetten in 2034 als één van de laatste. Ik begrijp ook niet goed dat ze de oude meters willen vervangen, tenzij het is om geld uit onze zakken te halen, ze hebben hun diensten al jaren bewezen en zullen nog jaren kunnen meegaan. Denk dat het met de digitale meter wel iets anders zal zijn.

 18. Als de digitale meter pas in juli van start gaat, waarom gaat de regel van 15 jaar gebruik van de terugdraaiende meter dan niet op dezelfde datum in? Eerlijkheidshalve !

 19. De overheid blijft ons maar bestelen en dit niet alleen met de zonnepanelen. De overheid heeft toch altijd gelijk en daar kan je toch niks tegen beginnen. Dus oproep aan iedereen om voortaan zoveel mogelijk alles in het zwart te doen en terug te pakken.

 20. Begrijp er ook niet zo veel meer van, maar één ding begrijp ik wel en dat is dat gelijk hoe je het keert of draait we ons minder voordeel gaan doen dan nu het geval is. Ons eerst warm maken om een investering te doen ( voor een gewone arbeider nog steeds een zware) en dan geleidelijk aan ons de keel toe knijpen.

 21. Regelrechte woord- en contractbreuk vanwege politici. Ik wens geen digitale meter die niet terugdraait. Dat men terugdraaiende digitale meters installeert Moeten we thuis binnen blijven om huistaken te doen als de zon schijnt . Volledig nutteloos want kunnen opgespaarde stroom niet meer gebruiken bij avond, nacht en bij geen zon. Een echte schande maar wat had je van politici gedacht. Ik weet dat mijn stem alleszins niet naar Open Vld, Cd&V of N-VA zal gaan .

  1. Inderdaad, je hebt groot gelijk. Het moet toch niet moeilijk zijn als je aan een firma vraagt om slimme digitale meters te maken , dat die ook terug kunnen draaien. Kan perfect maar brengt dan niet genoeg in het laadje voor de overheid. Maar uiteindelijk op wie we ook stemmen ze zullen toch allemaal hetzelfde doen hoor.

  1. Steeds niet thuis zijn of steeds niet binnenlaten voor de plaatsing van de slimme meter ? Probeer maar …. tot ze je afsluiten van hun net. Dada opbrengsten zonnepanelen, dada elektriciteit in huis, dada gezaag (platte – batterijen – PC, i-Phone, …..). Jullie kunnen ze dan gaan opladen bij mensen ZONDER zonnepanelen die niet (kunnen) zagen voor het betalen (ook voor ons, met zonnepanelen) van het net. Wees eens wat positiever ingesteld en minder egoïstisch !

   1. Wie betaald er voor onze zonnepanelen??? Als je weet dat de groenstroomcertificaten ,die wij ontvangen,door verkocht worden aan bedrijven die niet groen genoeg zijn , en daardoor wel hun doelstellingen halen, maar de opbrengst van deze certificaten niet terug in dezelfde kas terechtkomen.

 22. 15 jaar garantie terugdraaiende meter, wat een flauwe kul, deze moet terug draaien zolang je zonnepanelen hebt.
  Deze zetten toch ook zolang stroom op het net en als ze versleten zijn zullen de meeste onder ons geen nieuwe meer leggen, dan kunnen ze ons nogmaals beboeten op co2 overschotten.
  Promoten van electrische wagens en warmtepompen, heb prijs laten maken voor warmtepomp, ge valt op uw gat, het verbruik zou gemiddelt 7500 klw per jaar zijn, leg dan maar zonnepanelen.
  Dat ze eerst een gaan investeren op een zwaarder lichtnet inplaats van die slimme meters want de bekabelingen kunnen het gewoon niet aan, zelfs die ministers en de vreg weten van geen hout pijlen maken

 23. Men doet niet anders dan ballonnetjes oplaten om de zonnepaneel eigenaars in het harnas te jagen maar een voostel komt er niet;alleen een nieuwe domme meter. Zowel van de vreg als van eandis (fluvius) als van ilumen heb ik nog niets gehoord over de werking van die domme meter zodat we het eens kunnen bestuderen.
  Dat de klimaat betogers(spijbelaars ) maar eens daar voor opkomen want wij doen als particulier door eigen investeringen wel iets voor het klimaat en worden daarbij nog gestraft

  1. Die klimaatbetogers/spijbelaars hebben nu geen tijd om te betogen. Die zijn momenteel op reis naar verre oorden. Met het vliegtuig. Uiteraard, of wat had je gedacht…

 24. Nu dat ze geen rekeningrijden willen/durven invoeren, vindt de huidige regering een andere melkkoe: De eigenaars van zonnepanelen. Ze melken ons dat het niet schoon is en niemand reageert en die simulator van de Vreg vertrouw ik voor geen cent. Die werken alleen voor de huidige regering en spreken dezelfde taal. Ze gaan er sowieso voor zorgen dat je kiest voor de digitale meter. Onafhankelijk my ass!!

 25. Wanneer gaat het stoppen.
  Altijd betalen en betalen.
  In Belgie kan alles, waar blijft test aankoop nu om de krachten te bundelen.
  Ik wil die digitale meter niet!!!!!!
  Ze kunnen perfect een digitale meter maken die terug tellen.
  Maar wie heeft deze meters weer besteld?

  1. Ik was van plan volgend jaar nog zonnepanelen bij te leggen omdat we infraroodverwarming zouden leggen. Maar hoe gaat dat dan? Begint die 15 jaar voor de nieuwe panelen ook te tellen vanaf 2011, het jaar van onze eerste installatie? Of gaan ze een aparte digitale meter installeren hiervoor, zoals de nieuwe panelen ook op een aparte nieuwe installatie moeten liggen? Ik begrijp dit allemaal niet meer.
   En waarom moeten wij als zonnepaneeleigenaars perse als eerste aan de beurt zijn? Dat ze daar eens een goede reden voor geven. Ik vind ook dat we ons moeten verenigen. Het pesten door de Vlaamse overheid duurt maar voort.

  2. Voor alle duidelijkheid., ik heb ook zonnepanelen. Ik heb ze geplaatst voor 2012 en investering was binnen het jaar afgeschreven (subsidies – 43%; aftrek hypothecaire krediet Kap + intrest dan 64%, nu nog max 54%; groenestroomcertificaten). Iedereen die dan een dak had kon ze dan ook bijna gratis laten plaatsen. En ja, ik heb dan nog geen optimale oriëntatie (rendement van 78% kWh vs Wp).
   Wat is dan het probleem nu? Klagen en zagen omdat de meesten niet slim genoeg zijn om het te begrijpen wat geen excuus is; en oeioei de portemonée van de Vlaming !
   Is het niet normaal dat we betalen voor het gebruik van het net die we als batterij van onze eigen opgewekte energie gebruiken. Ik ga zelfs nog winst doen om over te stappen (geen prosumententarief maar wel nettarieven). Al zelf eens uitgerekend ? En voor de hardleers, je kan gemakkelijk je keuze bepalen na een jaar proefdraaien wat voor je persoonlijk het voordeligst is. En dan is er nog een derde oplossing, koop zelf een opslagbatterij en je zult merken dat het gebruik van het net nog altijd stukken goedkoper zal zijn.

   1. Dat is allemaal juist. Zo zal het eerst zijn maar daarna kunnen ze vanuit Brussel je digitale teller aanpassen in hun voordeel. Ik vertrouw ze voor geen cent.

   2. gratis zonnepanelen laten installeren????? ik heb voor die “gratis” ruim 20 000 euro betaald, en ben nu 8 jaar later ze nog steeds aan het afbetalen….

   3. In 2006 zonnepanelen laten plaatsen. Max gesubsidieerd vermogen was 3kW piek. Kostprijs 25000€ incl 21% btw (nieuwbouw).
    Eenmalige overheidssteun van 10% = 2500€ + eenmalige belastingsaftrek van 1280€.
    Reken uit Paul. We hebben niet allemaal even veel geluk als jij!!!
    We hebben ze destijds laten plaatsen vanwege ons groene bloed. Ondertussen kleurt mijn bloed terug donkerrood!

    1. Bert, waar woon jij?? Waarschijnlijk niet in Vlaanderen…
     Ik heb mijn panelen in 2011 laten leggen en heb volledige andere wettelijke procedure gekend:
     – groene lening aan goedkope interestvoet
     – 40% van je investering teruggevorderd bij je belasting in jaarlijkse schijven.
     – Groene stroom certificaat per 1000kW voor 20 jaar lang
     Was dit in 2006 nog niet van toepassing voor jou?
     Mvg,

 26. 1. “EEN compensatie voor de terugdraaiende teller”. Wat is dat ?
  2. “Betalen voor het afgenomen verbruik.” Als ik vandaag verbruik en morgen terug op het net zet, hoeveel betaal ik dan ?

  Twee bijzonder vage regelingen. En de zonnepaneeleigenaars komen nu ineens als eerste aan de beurt.
  Dat stinkt alweer serieus.

 27. Het is heel simpel, laat de eigenaars van zonnepanelen hun terugdraaiende meters hangen tot wanneer hun overeenkomst van 20 jaar certificaten ontvangen is afgelopen .

 28. Simpele rekening!
  Ik heb zonnepanelen en heb toch nog een afname van 1208 KW per jaar.
  Ik betaal hiervoor 776€ dus 1 kw kost mij 0.64€!!!
  Van afzetterij gesproken.
  In Spanje kost 1 KW mij +- 0.23€ zonder zonnepanelen en iedereen vindt Spanje een duur land voor elektriciteit!?!?

 29. Met het behoud van het rendement , maar dan 5 jaar minder !!!!!!!. Hoe legt men dit uit ????
  Eenzijdige contractbreuk KAN dit zomaar zonder vergoeding ???????.
  De mensen die het goed meenden om groene energie op te wekken staan weeral in de kou !!!!!

 30. Volgende bemerkingen en vragen:
  1) hoe zal de digitale meter, die kennelijk toch moet geplaatst worden en nog wel eerst bij eigenaars van zonnepanelen, het eerdere terugdraaien van de teller meten en dus in een juiste compensatie voorzien, te controleren door de gebruiker?
  2) De jaarlijkse meteropname bij mij gebeurde telkens rond 1 november. Bij installatie van de digitale meter reeds vanaf 1 juli ben ik onmiddellijk al het voordeel kwijt van de terugdraaiende teller in de zomermaanden tot oktober net voor de meteropname. De plaatsing van de digitale meter zou dus moeten samenvallen met de jaarlijkse meteropname zodat het voordeel van de opbrengst er van in de gunstige maanden niet teniet gaat. Quid?
  3) De investering in mijn zonnepanelen gebeurde in 2009: toen nog 17.000€ voor 18 stuks. Vandaag zou dit nog slechts 6.000€ zijn. De keuze om dit te doen is toen toch gemaakt omdat werd voorgehouden dat het rendement ervan gewaarborgd werd op lange termijn. Na het prosumententarief nu dit. Van betrouwbaar beleid gesproken!

  Wat dit alles betreft: weinig of geen transparantie en mogelijk zelfs kwaadwillig opzet?

  Luc Devriendt

  1. Luc,
   Ik blijf ook met veel vragen zitten!
   Er is inderdaad geen enkele vorm van transparantie, laat staan, verstaanbare technische en wettelijke uitleg over de juiste afspraken.
   Betreft je 1ste vraag:
   Wij dienen onze “officiële” geijkte tellers van de omvormers door te geven om onze groene stroom certificaten te verkrijgen. En wees gerust!! indien je (per ongeluk) een te hoge productiewaarde opgeeft zal je vlug een mailtje ontvangen, dat wat je opgegeven hebt, onmogelijk waar kan zijn…
   Dus weten ze verdomd goed wat wij (kunnen) produceren.
   Voordeel is dat wij STEEDS precies weten wat wij met moeder natuur, op een GROENE manier, aan elektriciteit hebben opgewekt.
   Het verschil tussen deze (onze) productiewaarde, met wat de nieuwe meters opgeeft aan “afgenomen” uit het net, zou moeten gebruikt worden om onze factuur op te maken. Dus GEEN terugdraaiende meter nodig indien de regering dit aanvaard.
   En dan wil ik gerust de 900€ procumententaks blijven betalen.
   Deze 900€ vind ik dan een persoonlijke tegemoedkoming om hun net tijdens de zomer te gebruiken als “batterij”.
   Terwijl ik perfect weet dat mijn buurman mijn geinjecteerde stroom onmiddelijk kan opgebruiken en hij de volle pot dient te betalen aan zijn stroomproducent!
   Mvg,

   1. CORRECTIE door mijzelf:

    De berekening die ik hierboven maak, zou toegepast moeten worden indien de “slimme meter” enkel registreert wat wij van het net afhalen.
    Maar indien hij ook registreert wat wij injecteren, klopt mijn vorige redenering niet…
    Stel: op een periode van 1 maand:
    – geproduceerd met zonnepanelen = 2000 kwh
    – geinjecteerd op het net = 1000 kwh
    – van het net afgehaald = 200 kwh
    Resultaat:
    Hiermee weten wij het volgende:
    – wij hebben 2000 – 1000 = 1000 kwh van eigen productie opgebruikt
    – daarbovenop hebben wij (tijdens zonloze periodes, 200 kwh van het net gebruikt
    – dus werkelijk huisverbruik = 1000 + 200 = 1200 kwh op die maand.
    – uiteraard hebben wij 1000 kwh gratis (GROENE STROOM) aan onze medeburgers geleverd

    Nu is de vraag, wat moeten ze nu op de factuur zetten????

    Dit zou ik graag eens door de specialisten uit de doeken willen laten doen!

 31. Er is een oplossing : Dat de Vreg of Fluvius ons zonnepanelen installatie terug koopt aan het prijs dat wij hebben betaald , en zelfs het beheer van de de productie opneemt : geen certificaten te betalen en wij het dure geld terug hebben om dan in een buitenlands groenproduct te investeren . Dan moet geen certificaat meer betaald worden , en fluvius huur betalen voor het gebruiken van onze daken… Het zou zeker minder kosten dan de 1.000.000 dat de certificaten kosten . En Fluvius produceert dichtbij van zijn klanten , waardoor minder energie verlies voor het vervoer van de stroom …en kosten

 32. Nu denk ik toch dat we, zoals overeengekomen, 20 jaar lang de certificaten zullen uitbetaald krijgen.
  Anderzijds krijgen we de zekerheid een verbruik aangerekend te krijgen door de opbrengst van de zonnepanelen af te trekken van de digitale meterstand.
  Dit zou dit dan moeten 1 maal per jaar verrekend te worden. De opbrengst van de zonnepanelen moet dan bvb telkens op 1 juli van de digitale meterstand afgetrokken worden. OP EEN VASTE JAARLIJKSE DATUM!
  Maar gaat dit ook zo gebeuren???
  Ik noteer elke dag alle tellers en zet ze in een excel-file. En ja, bij de jaarlijkse opname heb ik dan een nagenoeg 0-gebruik.
  Na die fameuze 15 jaar verval je dan (denk ik) in het alternatieve systeem waar je er moet trachten voor te zorgen dat de digitale meter helemaal “stilstaat”, want zowel stroom uploaden als downloaden zal betalend worden.

 33. Mij is verteld door een controleur dat ze hier naar een maandelijks systeem willen zoals ons internet.
  Elke maand een afrekening.
  In de zomer dus opwekken en een peulschil er voor krijgen en in de winter mooi duur bijbetalen.

  1. Peter,

   Volgens mij gaan ze nog verder gaan….
   De €/kWh-tarieven zullen tijdens de ZON-LOZE maanden veel hoger zijn dan tijdens de zomermaanden..
   Nog erger!! Er is zelfs spreke om dat op UUR-basis te doen!!
   Dus tijdens de uren dat de mensen thuiskomen van het werk om de vaat te doen, de was te doen, sanitair warm water op te warmen, zullen aan hogre tarief zijn dan bvb rond de middaguren, wanneer iedereen gaan werken is…
   Mvg,

 34. Zonnepaneeleigenaars enkel betalen op electriciteit die hij afneemt.
  Bijna alles wat we op het net zetten halen we er ook weer af, wat is de redenering?

  1. Jos,

   Dat is net waar ze al jaren op aansturen!
   In jou geval zal je beter zijn om te evalueren wat de terugverdientijd zou zijn bij aanschaffing van een opslagbatterij.
   Mvg,

 35. Zonnepaneeleigenaars enkel betalen op electriciteit die hij afneemt.
  Bijna alles wat we op het net zetten halen we er ook weer af, wat is de renering?

 36. 1.’…hetzelfde rendement als bij een terugdraaiende teller’ Is dit het ‘TOTALE’ rendement???.
  enne:
  …behoud van het huidige systeem,met “”een compensatie”” voor de terugdraaiende teller!!!

  Dit is verwarrend en onduidelijk : wat voor een compensatie!!!:
  Is dit een compensatie voor de TERUGGELEVERDE KWH-KOST ( +/-28% van de factuurprijs) oftewel voor de teruggeleverde KWH TOTALKOST, INBEGREPEN DE BIJKOMENDE KOSTEN ( aan +/-72% van de factuurprijs): o.a. Distributie, Transport, BTW, . overige taksen, t.t.z.ALLE -of bijna alle-TE BETALEN SUPPLEMENTEN ???
  2. Is er ook een oplossing voor de exclusief nachtteller voor verwarming en/of electrische boiler?

  1. Jpe,

   Ik zit met dezelfde gedachte!
   Het is zo onduidelijk verwoord in het artikel (sorry iLumen) dat velen onder ons het op verschillende manieren interpreteren.
   Ik hoop dat er iemand opstaat die het eens in ( voor iedereen) vertaanbare taal uitlegt wat er nu precies is vastgelegd.
   Mvg,

 37. Van prosumententarief was bij installatie zeker geen sprake. Neen, gratis energie met terugdraaiende teller en als compensatie €450 gedurende 20 jaar. Er schiet eigenlijk niet veel meer over van de investering van € 33000
  die toen heel rendabel was. Beetje bij beetje worden alle voordelen afgesnoept, nu weer terugdraaien beperken tot 15 jaar en dit terwijl dit onbeperkt was in de tijd vroeger. Een installatie brengt gegarandeerd nog minstens 80% op na 25 jaar dus hier zijn we minstens al 10 jaar verloren. De VREG vind het discriminatie tov. zij die geen panelen hebben kunnen aankopen toen omdat ze de middelen niet hadden. Wat vind de VREG dan van zij die hun woning niet kunnen isoleren, met oude energieverslindende auto’s rijden enz. omdat ze geen nieuwe kunnen kopen?
  Zou het niet wenselijk zijn om ons te organiseren en samen druk uit te oefenen of juridische stappen te ondernemen? Anders rest er ons niet meer dan gewoon blijven ja knikken tot er niets meer overblijft.

 38. Het ontwerpdecreet is goedgekeurd. Dus met een terugwerkende kracht van 10 JAAR als je zonnepanelen in 2009 geplaatst zijn. Wat gaan ze nog allemaal uitvinden om ons te kunnen bestelen?
  Heb 5 jaar geleden een elektrische wagen gekocht voor mijn werk om overdag klanten te bezoeken. Moet ik voortaan ’s nachts werken zodat mijn auto overdag kan opladen?
  Enkel de zon schijnt voor niets zeggen ze soms, ook dat is al niet meer waar in Vlaanderen!
  NOOIT investeer ik nog in zonne-energie !!

 39. >Hoe en tegenover welke nieuwe beslissingen van volgende regeringen kunnen we als zonnepanelen eigenaars onderstaande beslissingen vastleggen in een bindend contract?

  >Wat wordt er bedoeld met: hun investering in zonnepanelen blijft gegarandeerd ?
  -Mijn investeringsafspraak van 7jaar geleden houdt in dat de elektriciteitsmeter tijdens opwekking van energie door de zonnepanelen de elektriciteitsmeter terug draait indien er minder eigen verbruik is dan de productie van de zonnepanelen.

  >Echt geloofwaardig zijn de contracten met de overheid niet, er is reeds een eerste investeringsafspraak niet gehouden, zijnde:
  -De burgers werden aangespoord om zonnepanelen te installeren waarbij er geen enkele kost werd aangerekend voor het gebruik van het elektriciteitsnet, enkele jaren later wordt er uit het niets toch kosten aangerekend voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Of dit nu een terechte maatregel is of niet laat ik in het midden, maar in elk geval is dit een inbreuk op de afspraak tov de investeringsgarantie.

  >Uittreksel uit beslissing plenaire vergadering
  Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Zonnepaneleneigenaars kunnen op twee oren slapen: hun investering in zonnepanelen blijft gegarandeerd, ook na de komst van de digitale meter. Bovendien zal de digitale meter hen een meer gedetailleerd inzicht geven in hun energieverbruik.”

  Geef toe, veel vertrouwen in de beslissingen en uitspraken van politieke beslissingen geeft dit niet.

  Als je, garanties biedt conform het plenaire vergaderingverslag, is het aangeraden/verplicht om elke bezitter van zonnepanelen een ondertekend contract voor te leggen waarin je alle afspraken met gedetailleerde timing vastlegt.

  1. Jan,

   Uit het lezen van alle reacties, leer ik dat er nood is aan iemand die “opstaat” om een actiegroep op te richten om deze corupte aanpak van de regering aan te klagen en duidelijk te maken dat alle zonnepaneel eigenaars bijdragen tot een milieuvriendelijker België.
   Uit je reactie heb ik het gevoel dat je de geknipte man zou zijn om dit op gang te trekken.
   Ik ben alvast de eerste in rij om je hierin te steunen!
   Mvg,

 40. waarom werd destijds iedereen gepusht om zonnepanelen te plaatsen met terzelfdertijd afbouwende voordelen?
  wat gaat er gebeuren met het verschil tussen zonnepanelen geplaatst bij de industrie en deze van particulieren. Waarom eens geen concreet voorbeeld geven van berekening voor een gewoon gezin (vb 4 pers.) voor een gebruik bij de huidige meter en deze met de nieuwe digitale meter en met aanwezige zonnepanelen.
  Op welke basis gaan de voordelen van zonnepanelen berekend worden?
  Allemaal vragen waar nog niemand antwoord kreeg.
  Josée

  1. Beste,

   Bedankt voor uw bericht.

   De VREG ontwikkelde een platform waar u zelf voor uw eigen situatie kan simuleren welke impact de introductie van de digitale meter op het rendement van uw investering heeft. U kan deze tool bereiken via volgende link: https://simulatordigitalemeter.vreg.be/ .

   Vriendelijke groet,

   Thomas Voets
   Marketing & Communicatie
   iLumen

   1. ik heb juist de test gedaan en kom steeds bedrogen uit steeds verlies daar waar ik nu sinds het leggen van de panelen in 2011 niets betaal €0,0 prosumententarief niet meegerekend. Moet ik mijn panelen dan een tijdje afleggen om €o te moeten verliezen

   2. beste, die simulatie werkt niet, is gewoon bijgewerkt door vreg om een goed resultaat te bekomen wanneer ge het doet das al

   3. Thomas,

    Zoals Pol en Frans, zijn er zeer velen die het zelfde gevoel hebben bij de simulatie.
    Hoe kan men trouwens weten of het financieel beter of slechter zou zijn als er met geen woord gerept wordt over, welke prijzen er zullen gehanteerd worden.
    Mvg,

 41. De VREG is tegen de gewone man die zonnepanelen heeft geplaatst. Dat is 100% zeker.
  De politici zijn niet te vertrouwen en plegen continu contractbreuk, ook nu weer met de zonnepanelen. Dat is ook 100% zeker.
  En wie iets wil doen tegen de klimaatopwarming en voor groene energie wordt in de zak gezet. Dat is ook 100% zeker.

 42. Grote vraag, kan men die digi meter weigeren?
  Ik denk niet dat wij een contract met de overheid getekend hebben voor 20 jaar certificaten en terug draaiende tellers. Dat weten die poenpakkers ook. Dus zal alles wel legaal lijken.
  Misschien eens aan denken in het stemhokje. Ik alleszins wel.

  1. Ilumen, wat was het nut van de recente enquete over .digitale meters? Hieruit was duidelijk dat nagenoeg NIEMAND de digitale meter wil. Wat doen jullie met die cijfers? De politiek overtuigen? Wat is trouwens jullie mening over deze heisa. Jullie zitten toch in het ‘’vakgebied’’?

   1. Beste Luc,

    iLumen heeft de resultaten van deze enquête (inclusief reacties van het lezerspubliek) integraal en in alle objectiviteit bezorgd aan het Kabinet van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

    Zelf neemt iLumen als commerciële organisatie geen politieke standpunten in. Met onze nieuwsbrief en blogpagina trachten wij ons lezerspubliek zoveel mogelijk te informeren over wat er leeft in het Vlaamse zonnepanelenlandschap.

    Vriendelijke groet,

    Thomas Voets
    Marketing & Communicatie
    iLumen

    1. waarom stellen jullie niet eens de vraag aan de minister waarom er in Nederland ook de geleverde stroom gemeten wordt met de digitale meter en niet enkel de afgenomen stroom

     MVG

     1. in nederland wordt inderdaad de geleverde en de afgenomen elektriciteit verrekend tot een zgn terugleveringsvergoeding, als je meer produceert dan je afneemt. als alles in heel europa gelijk moet zijn zoals de ministers verkondigen, moet dat hier ook gebeuren en niet tegen een fractie van de aangekochte stroom maar aan zelfde prijs. dat gaat de mensen motiveren om meer te besparen, terwijl de zonnepaneeleigenaars nu extra gaan verbruiken om niet te veel moeten teruggeven, waar je niks voor krijgt

    2. Thomas,

     Lees eens de reactie van Inez van den dries.
     In Nederland lijkt het meer een eerlijke regeling te zijn.
     De vraag betreft EU is hier ook nog onbeantwoord…
     En klopt het dat zelfs in ons eigen land, er verschillende wettelijke procedures zijn tussen bvb Wallonie en Vlaanderen, betreft zonnepaneel eigenaars???
     Mvg,

 43. ze komen hier niet binnen met hun digitale meter.
  ik heb hier niet om gevraagd en heb geen boodschap aan die digitale toestand.
  mijn meter werkt perfect.
  net na de zomer komen wanneer de meter max negatief staat,om dan alles kwijt te spelen………………..

  1. Je zal de digitale meter waarschijnlijk wel door je strot geduwd krijgen en anders zullen ze wel dreigen met een brief dat ze je van het net zullen afsluiten. Vergeet niet dat Iverlek/eandis/fluvius (die naamsveranderingen ook steeds om de zoveel tijd die hòpen geld kosten aan…ja de gebruikers van het net, wij dus alweer) heden ten dage elke dag met een immens geldverslindend spotje op tv (beseffen jullie wel hoeveel een tv-spot kost ???) reclame zitten te maken voor zichzelf terwijl er totaal geen concurrentie is en dus publiciteit totaal overbodig is ! En die organisatie mag dan beslissen over het beheer van het net dat publiek is ? We worden niet dubbel genaaid maar ook nog eens kompleet uitgezogen en wij maar denken dat we het klimaat helpen en een goede investering deden. Een gouden regel om nooit meer te vergeten: als de overheid iets aanprijst, blijf er dan zeker met je handen af want ze naaien je gewoon achteraf (koop dus zeker geen elektrische auto’s mensen !!!!). Ik heb mijn lesje geleerd.

 44. Heb 34 zonnepanelen liggen. De eerste 22 werden geplaatst 8 jaar geleden. De 12 overige pas 2 jaar geleden. Het genot van de terugdraaiende teller begint vanaf de installatiedatum van de eerste reeks van 22 en NIET vanaf de installatie van de tweede reeks van 12. Eigenaars hebben blijkbaar GEEN keuze en moeten steeds maar de beslissingen van de overheid ondergaan. Een overheid die hoegenaamd NIET kan verdragen dat de gewone man op één of andere manier een armzalig centje profijt zou kunnen hebben. Eén bende bedriegers.

 45. over het plaatsen van die digitaal meter :

  Waar blijft de vrijheid van de mensen : ik vindt normaal dat in mijn oude huis van 1928 waar de 4 meters nog van voor 1950 zijn ze prioritaire vervangen zou zijn met ook de nieuwe verbouwde huizen of nieuwe gebouwde huizen…. en dan het verouderde installaties …omdat meestal de meters van de huizen met zonnepanelen recenter en meestal bij nieuw gebouwde huizen van de jaren 1990.-2000
  De investeringen bij de industrieel of kmo ook behalve( en ook) de boerderijen ….
  De nieuwe meters moeten GRATIS zijn en de volledig plaatsingskosten voor fluvius …. Dab ook een extra aftrekpost voor degene die heeft in groen energie investeerde ( zelfde premie als de firma’s)Aftrek en niet reduceren van het belasting zoal gegeven aan Katoennatie.

  1. Hallo Jos,
   Dit zal mogelijk gebeuren ,( Indien het goedgekeurd wordt):
   Totaal KWH prijs van de gemeten teruggestuurde waarde: oftewel fractie van de factuur; +/- 28% .
   Saldo: distributie, transport, taksen en alle overige sommen: oftewel +/-72% van de factuur, blijft ten onzen laste.
   Dit noemt men dan: “behouden van her rendement”!!!…..
   Hopelijk tuimelt mevr. Peeters hier niet in.
   T.t.z.: De trukken van de foor……
   Niet akkoord, wat? Blijf oppositie steunen.
   “”Maar , jongens, al die Tommelein-meters zijn al besteld (geleverd???), wat moeten wij er nu mee””???? 🙂 ;-).
   M.h.o.
   Jean Pierre E.

 46. hoe zit het met de grote bedrijven die zonnepanelen hebben dat ze daar eerst de slimme meters gaan plaatsen,schijnbaar komen die pas op het laatste aan de beurt ik vraag mij toch af waar om ?

 47. Wat zou er gebeuren als de eigenaars van zonnepanelen deze terugdraaiende meter willen behouden ?

  – Wordt dat dan dwingend voorgeschreven ?
  – Of Is dit een vrijblijvende zaak ?

  NB;
  Ik kan hier nog tot Sint Juttemis over gaan reageren , dit heeft weinig of geen zin op deze manier !
  Niemand van Ilumen geeft ooit hier een antwoord op ! Waarom ?
  Wij zijn ,denk ik ,geen klanten of toekomstige klanten van Ilumen , niet interessant !
  Waar zijn wij mee bezig !

  1. Geachte heer Winters,

   Bedankt voor uw bericht.

   iLumen is in de eerste plaats een commerciële onderneming die producten aanbiedt om de werking van zonnepaneleninstallaties te optimaliseren. Met onze blogpagina en nieuwsbrief trachten wij een platform aan te bieden waar zonnepaneleneigenaars hun mening kwijt kunnen over actuele thema’s.

   Uiteraard zijn wij verheugd met de massale reacties van ons lezerspubliek. Wij trachten zoveel mogelijk op de reacties van ons lezerspubliek te reageren, maar u begrijpt dat wij deze stroom niet voortdurend ‘live’ kunnen monitoren.

   Om op uw vraag te antwoorden: de vervanging van uw meter is een verplichting die wordt opgelegd door de Vlaamse overheid. U kan deze vervanging niet weigeren.

   Vriendelijke groet,

   Thomas Voets
   Marketing & Communicatie
   iLumen

   1. Beste Thomas,

    Ik begin de positie van iLumen te begrijpen…
    Hoe sneller de overheid de VERPLICHTE meter installeerd bij “particuliere” zonnepanelen-eigenaars, hoe meer kans er is dat iLumen een batterij kan verkopen bij die eigenaars.
    Indien dit niet jullie strategie is en toch meer opkomt voor EEN GROENERE PLANEET, dan verwachten wij, zonnepaneel eigenaars, dat u er alles aan doet om ons te steunen.
    Mvg,

    1. Beste,

     Achter onze berichtgeving zit geen enkele strategie met betrekking tot de producten die wij op de markt aanbieden.

     Thuisbatterij iLubat is onder de bestaande regelgeving vooral interessant in combinatie met een omvormer van een kleiner vermogen, om zo het prosumententarief te verlagen.

     Ook onder het nieuwe tariferingsregime is de iLubat interessant aangezien deze kan bijdragen aan een lagere afname van het net (hoger direct verbruik).

     iLumen tracht met zijn blog op een zo objectief mogelijke manier de belangrijkste nieuwtjes uit het zonnepanelenlandschap te bundelen, zonder enige politieke vooringenomenheid.

     Alvast bedankt voor uw begrip.

     Vriendelijke groet,

     Thomas Voets
     Marketing & Communicatie
     iLumen

 48. De energie producent firma’s had met de vreg een overeenkomst over de kosten van het aankoop van de certificaten : ze mogen minimum 11% van de certificaat waarde extra extra kosten , dit was voorzien voor het gebruikt van de elektriciteit faciliteiten : lijnen en meters,dat kon naar een maximum 18-19 % lopen …en dan de prosument tarief …..
  Dat is ook het probleem van de kernenergie (milliarden dat de consumenten hebben in de jaren 80-90 moeten extra betalen voor het recycleren van de kerncentrale die niet meer in het jaarverslag van electrabel/fluvius is te vinden …….
  Dus is aan Frankrijk een gratis bonus gegeven toen ze electrabel hebben gekocht …..
  Morgen zullen wij moeten betalen om zonnenergie te produceren…
  Firma’s zoals Katoen natie hebben hun zonnenpanelen mogen voor 120% mogen aftrekken , en ook die dure certificaten krijgen ….. Wie zetel in de raad van bestuur van die grote firma’s ?

 49. De geplaatste zonnepanelen dekken nagenoeg mijn jaarlijks verbruik. Dit is al zo een 8tal jaren.
  Heb twijfels dat hun “compensatie” gelijk zal zijn.
  De meeste zon is er tijdens de daguren, en als je werkt, dan kan je daar niet of veel minder van genieten……
  Feit is, als is nu wel zal moeten betalen voor mijn verbruik, zal de kans groot zijn dat ik ze niet meer zal gebruiken en afschakelen.
  Heb mijn twijfels aan de nieuwe regeling, zal ons weer geld extra kosten….

 50. waarom moeten wij ons verbruik opvolgen ,en als je je verbruik wil weten heb je daar geen digitale meter voor nodig .En waarom kan een digitale meter niet terugdraaien (slimme meters) ,omdat de slimme mensen waarschijnlijk de opdracht hebben gekregen om dit zo te maken.Vroeger zijn er mensen beboet omdat ze alles elektrisch voorzien hadden in huis en nu is het het beste wat je kan hebben (kernafval is ok).Er komen verkiezingen aan en elke partij begint het beste van zichzelf te laten zien (tot na de verkiezingen).

 51. Dacht dat de personen met zonnepanelen de keuze hadden, ofwel overstappen naar een digitale meter ofwel 15 jaar vanaf indienststelling met de huidige meter? hoe kunnen jullie vaststellen hoeveel onze meter zal terug draaien met een digitale meter? Onze meter is vorig jaar 2700 Kwatt teruggedraaid, hoe gaan jullie dit berekenen voor de komende jaren? Wordt het niet eens tijd om ermee te stoppen telkens de kleine man de rekening te presenteren. Waarom particulieren wel en de grote bedrijven niet? Eerst investeren en dan alles terug afpakken. Hier wordt je moedeloos van!

  1. Eerst gedaan en dan gedacht heeft menig een in het leed gebracht zo werkt onze regering en de vreg en wij zijn de dupe.
   Eerst een regling uitwerken met nieuwe tarieven die tot dan ongekend zijn want anders zouden ze de nieuwe regeling er niet doorkrijgen wegens teveel tegenwerking!!!!!!!!

 52. Dit is nog maar eens een verdoken contractbreuk!!
  Ik heb zonnepanelen geplaatst in 2009 met, contractueel, opbrengst van groenstroomcertificaten aan 450 Euro/MWh en dat voor een looptijd van 20 jaar, dus tot 2029.
  Nu gaat de regeling in, met plafonnering tot 15 jaar “na aansluiting”, dus in mijn geval tot 2024 !!! Ik zal dus 5 jaar minder return hebben.
  Schande wat hier door de (blauwe) ministers, na het prosumententarief (Turteltaks, Tommeleintaks) en nu Lydia Peeters gepresteerd wordt. Contractbreuken op legale wijze worden door beleidsmensen toch wel graag gerealiseerd !! Ik denk er sterk over na om na 2024 mijn zonnepanelen van mijn dak te halen !!
  Voor gewone burgers is het onmogelijk om onder bestaande contracten onderuit te geraken want dat heet, nogmaals, “CONTRACTBREUK” !
  Proficiat overheid om ons dat door de strot te rammen !!!!!!

  1. Geachte,

   Het klopt dat u gedurende 15 jaar recht heeft op het voordeel van de terugdraaiende teller.

   Dit wil echter niet zeggen dat u nadien het rendement op uw investering verliest. Na 15 jaar valt u immers on het nieuwe tariferingsregime, zonder prosumententarief en met nettarieven op basis van de hoeveelheid stroom die u van het net haalt.

   Net als voor u is het voor ons nog even afwachten hoe dit nieuwe regime er zal uit zien, maar het is absoluut geen zekerheied dat u met het nieuwe regime slechter zal af zijn dan met het bestaande regime.

   Vriendelijke groet,

   Thomas Voets
   Marketing & Communicatie
   iLumen

   1. Beste Thomas (iLUMEN)

    Kan je ons de gedetailleerde tekst die u hierboven beschrijft via een link bezorgen aub?
    Wat moeten wij verstaan onder “voordeel van de terugdraaiende teller”???
    Wat moeten wij verstaan onder “het nieuwe tariferingsregime” en “nettarieven op basis van de hoeveelheid stroom die u van het net haalt”??

    Dank bij voorbaat voor een degelijke terugkoppeling.
    Mvg,

    1. Beste,

     De tekst van dit artikel is afkomstig uit het officiële persbericht van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

     Om op uw vragen terug te komen:

     – Voordeel terugdraaiende teller: het huidige tariefregime waarbij uw meter terugdraait wanneer u stroom in het net injecteert. U kan
     – Nieuw tariferingsregime: het regime waar u na plaatsing van een digitale meter kan voor kiezen, waarbij de nettarieven die u betaalt berekend worden op basis van de afname van het net. Onder dit regime betaalt u geen prosumententarief.

     Na plaatsing van uw digitale meter kan u zelf kiezen onder welk regime u wenst te vallen. U kan maximaal 15 jaar onder het bestaande regime blijven vallen (vanaf datum AREI-keuring van de installatie).

     Vriendelijke groet,

     Thomas Voets
     Marketing & Communicatie
     iLumen

 53. Zopas de berekening gemaakt op de VREG site indien ik zou overstappen op de zo genaamde “slimme teller” . Gevolg 72 euro meer betalen voor mijn electriciteit.
  Bedankt vlaamse politiekers, ik zal aan jullie denken in het kieshokje.

  1. Prosumententarief reeds afgetrokken ?
   Ik betaal € 480 per jaar aan prosumenten
   – die € 72 bij te betalen is dus nog € 408 dat ik niet hoef te betalen ,juist ?

  1. Zo zie ik het ook wij hebben zeer dure pannelen geplaatst en een contrakt aan gegaan met de overheid een schadevergoeding is hier wel op zijn plaats mss zou daar de ombudsdienst zich mee mogen bezig houden

   1. Geachte,

    Het klopt dat u gedurende 15 jaar recht heeft op het voordeel van de terugdraaiende teller.

    Dit wil echter niet zeggen dat u nadien het rendement op uw investering verliest. Na 15 jaar valt u immers on het nieuwe tariferingsregime, zonder prosumententarief en met nettarieven op basis van de hoeveelheid stroom die u van het net haalt.

    Net als voor u is het voor ons nog even afwachten hoe dit nieuwe regime er zal uit zien, maar het is absoluut geen zekerheied dat u met het nieuwe regime slechter zal af zijn dan met het bestaande regime.

    Vriendelijke groet,

    Thomas Voets
    Marketing & Communicatie
    iLumen

 54. Beste I Lumen,
  Betreft de digitale meter en de compensatie voor de zonnepanelen. Wij hadden het geluk deze al aan te kopen in Juni 2009! Nu krijgen we de garantie van 15 jaar, maar niet van het moment dat de meter geplaatst zal worden. Wel van het moment dat de zonnepanelen geplaatst werden, d.w.z. in ons geval als we de meter dit jaar krijgen nog 5 jaar!!! Dit kunnen we toch niet ok vinden. Eerst krijgen we het prosumenten tarief door onze strot geduwd en nu dit. In 2009 waren de zonnenpanelen nog vrij duur, zal u ook wel weten. 12 panelen en omvormer voor 13.300,00. Hoop dat we de installatie van de digitale meter kunnen uitstellen tot 2029.

  Grtn, Patrick

   1. Geachte,

    Het klopt dat u gedurende 15 jaar recht heeft op het voordeel van de terugdraaiende teller.

    Dit wil echter niet zeggen dat u nadien het rendement op uw investering verliest. Na 15 jaar valt u immers on het nieuwe tariferingsregime, zonder prosumententarief en met nettarieven op basis van de hoeveelheid stroom die u van het net haalt.

    Net als voor u is het voor ons nog even afwachten hoe dit nieuwe regime er zal uit zien, maar het is absoluut geen zekerheied dat u met het nieuwe regime slechter zal af zijn dan met het bestaande regime.

    Vriendelijke groet,

    Thomas Voets
    Marketing & Communicatie
    iLumen

  1. Bij ons van het zelfde, klagen zagen en betalen maar zeker,en later gewoon afkoppelen.
   Misschien kunnen we samen wel iets bereiken de vraag is hoe.

 55. 15 jaar gegarandeerd rendement vanaf installatie zonnepanelen. Wel wij hebben 20 jaar recht op certificaten, dus we verliezen 5 jaar rendement.

  1. Geachte heer Van Oost,

   Het klopt dat u gedurende 15 jaar recht heeft op het voordeel van de terugdraaiende teller.

   Dit wil echter niet zeggen dat u 5 jaar rendement verliest. Na 15 jaar valt u immers on het nieuwe tariferingsregime, zonder prosumententarief en met nettarieven op basis van de hoeveelheid stroom die u van het net haalt.

   Net als voor u is het voor ons nog even afwachten hoe dit nieuwe regime er zal uit zien, maar de stelling dat u 5 jaar rendement verliest gaat dus niet helemaal op.

   Vriendelijke groet,

   Thomas Voets
   Marketing & Communicatie
   iLumen

 56. als ze de digitale meter komen plaatsen, dan wanneer gewoonlijk de meterstand word doorgegeven, anders verliezen we weer alles, waarom niet wachten tot de laatste? weer een truk om onze opgespaarde energie af te nemen?

 57. … Ofwel de digitale meter plaatsen met behoud van het huidige systeem, met een compensatie voor de terugdraaiende teller (AAN WELK TARIEF?) en de betaling van het huidige prosumententarief (DAT KENNEN WE WEL). Ofwel overstappen naar het systeem dat de VREG uitwerkte, waarbij de zonnepaneleneigenaar enkel nettarieven betaalt (AAN WELK TARIEF VOOR WELKE HOEVEELHEID EN OP WELK TIJDSTIP VAN DE DAG?) op de elektriciteit die hij van het net afneemt.

  Politiek zegt A, maar niet B.
  Dus een berekening/evaluatie is niet te maken.

  1. WAAROM ZONNEPANEEL EIGENAARS EERST, DAS SIMPEL AL WAT UW HUIDIGE METER HEEFT TERUG GEDRAAID BENT GE KWIJT, DUS DIT KAN ALLEEN GEBEUREN WANNEER DE METERSTAND NORMAAL WORD OPGENOMEN, ANDERS IS HET GEWOON DIEFSTAL

 58. De VREG was en is nog steeds tegen, jullie zijn 100% zeker dat ze de eerste 6 maand geen gerechterlijke stappen ondernemen?

  1. Mijn analoge meter blijft hangen minstens tot 2032. Eens ik geen gsc meer ontvang mogen ze nog eens terugkomen, ondertussen blijft mijn deur dicht!

   1. Alle zonnepaneelhouders zouden zich moeten verenigen en als er sprake is van contractbreuk dit gerechtelijk aanvechten.

    1. Jef,

     Ik ben de eerste in de rij om met een groepering, de juiste mensen (advocaten) te zoeken die dit voor het gerecht wil trekken.
     Mvg,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS