Zuhal Demir
Demir formeel: ‘Geen aanpassing compensatiepremie door uitstel capaciteitstarief’

Een aanpassing van de retroactieve investeringspremie voor eigenaren van zonnepanelen omdat de invoering van het capaciteitstarief wordt uitgesteld, is niet aan de orde. Dat meldt minister van Energie Zuhal Demir.

De minister heeft hierover vragen van het Vlaams Parlement beantwoord. Sam van Rooy van het Vlaams Belang en Tom De Meester van PVDA hadden Demir om uitleg gevraagd over het eventuele uitstel van het capaciteitstarief. Van Rooy wilde onder meer weten of de minister nog altijd van mening is dat het capaciteitstarief in de nabije toekomst – al dan niet met uitstel – ingevoerd moet worden. De Meester vroeg de minister naar de impact van de invoering van het capaciteitstarief op de compensatiepremie voor de gedupeerden van de zonnepanelenaffaire. Dit omdat het Grondwettelijk Hof op 14 januari 2021 in een uitspraak het recht voor Vlaamse eigenaren van zonnepanelen vernietigde om 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller te behouden. ​

Nog niet overtuigd

“Als men het nettarief afhankelijk wil maken van een slim capaciteitstarief, in die zin dat degene die het net extra belast, daar ook iets meer voor zal moeten betalen, dan zou dat wel een goede vorm van tarifering zijn”, stelt Demir. “Maar ik heb verschillende gesprekken gehad met de VREG. Die is me dat ook op verschillende manieren komen uitleggen aan de hand van 5 cases. Ik was niet overtuigd.”

De VREG heeft Demir naar eigen zeggen nog niet overtuigd van het capaciteitstarief zoals men dat wil invoeren. “De VREG beweert dat het voor veel gezinnen een verlaging zal zijn, maar zoals het vandaag de dag voorligt en volgens de vele gesprekken die ik heb gehad, lijkt me dat geen slim, goed en effectief capaciteitstarief.”

1.000 doorsneegezinnen

“De VREG zegt dat het capaciteitstarief in het algemeen een verlaging zal betekenen, maar dan moet hij me overtuigen”, vervolgt Demir. “Dat wil zeggen dat ik een simulator wil waarmee we ongeveer 1.000 doorsneegezinnen kunnen uittesten en aan de hand daarvan het capaciteitstarief kunnen evalueren. Als er daar inderdaad excessen zijn zoals het middenveld, de vakbonden, ik en het Vlaams Parlement aanbrengen, dan vind ik het niet meer dan normaal dat de VREG daar ook naar luistert en daaraan tegemoetkomt. Hij moet het capaciteitstarief daaraan aanpassen. Zoals het nu is, ben ik blijkbaar niet de enige die zegt dat het voor heel wat groepen niet goed zal zijn. Er zijn nog andere mensen die dat zeggen. Dan denk ik dat het capaciteitstarief nog niet klaar is. Ik ga de opdracht geven om dat ruim te testen, van die test ook een evaluatie te maken en te kijken waar er nog problemen zitten. Ik vind ook niet dat je onrechtvaardige situaties in de hand moet werken.”

Betekenis voor individu

Demir stelt er op zich geen probleem mee te hebben dat degenen die veel gebruikmaken van het stroomnet, iets meer betalen. “Maar het kan niet zijn dat het een algemene verhoging is. Daar ben ik het niet mee eens. Daarom de oefening en de evaluatie. Er moet een evaluatie komen zodra de simulator er is, en we een brede doorsnede van onze samenleving daarop hebben proefgedraaid. Dan zullen we opnieuw met de VREG aan tafel gaan. Dan is het ook nuttig dat het Vlaams Parlement, aan wie de VREG verantwoording moet afleggen, dat op een goede manier evalueert. De tijd dat men dingen uitvond en dat men dat onmiddellijk in de praktijk omzette, met alle gevolgen van dien, is voorbij. Het was ook mijn vraag om dit even on hold te zetten en eerst te kijken wat het heel concreet betekent voor een individu.”

Retroactieve investeringspremie zonnepanelen

De retroactieve investeringspremie die eigenaren van zonnepanelen krijgen in verband met het schrappen van de terugdraaiende teller door het gerechtshof houdt rekening met het invoeren van een capaciteitstarief in 2022.

Demir hierover: “Indien het capaciteitstarief later dan 1 januari 2022 ingaat, zal mede dankzij de retroactieve investeringspremie een gemiddeld rendement op een zonnepaneelinstallatie gehaald worden van iets meer dan 5 procent. Naast het capaciteitstarief zullen ook nog andere factoren dat rendement bepalen. Denk bijvoorbeeld aan de evolutie van de elektriciteitsprijs of van de federale tarieven. Gezien de beperkte impact van het capaciteitstarief, in combinatie met andere mogelijk wijzigende parameters, verkies ik voorspelbaarheid en duidelijkheid ten aanzien van de prosument. Een aanpassing van de retroactieve investeringspremie lijkt me dan ook niet aan de orde.”

Bron: Solarmagazine, 6 april 2021

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

5 reacties

 1. De ongelijkheid blijft bestaan ondanks alle beloftes; voor de laatste investeerders is er compensatie voor de eerste investeerders niet ook al hebben zij later uitgebreid om hun electriciteitsbehoefte te compenseren.
  Steeds doet men ondoordachte uitspraken ( leugens) om ons te paaien maar als men dan de artikelen leest wanneer die goedgekeurd zijn is er weer een draai aan gegeven en vallen heel wat groene energie investeerders uit de boot. En wanneer men niet akkoord is dreigt men direct met juridische acties.

 2. Beste Michel De Mulder, uw commentaar op minister Demir is veel te kort door de bocht. Het debacle van de zonnepanelen is veroorzaakt door Mevrouw Peeters die in een vorige Vlaamse minister voor energie was, en door Mijnheer Tommelein en Mevrouw Turtelboom, eerder nog. Wat onder het beleid van Mevrouw Demir gebeurt is het zo goed en zo kwaad mogelijk de meubelen van zonnepaneeleigenaars redden. Voor sommigen, u bent daar waarschijnlijk bij, is het onvoldoende, maar als het kabinet van Mevrouw Demir niets had gedaan, dan was het nog veel erger geweest.

  1. Beste, wat ik dan niet kan begrijpen is waarom men bij de vorming
   van de vlaamse regering de post energy niet gewoon gelaten had aan de
   partij van Tommelein en Peeters,daar zij de oorzaak zijn van al de ellende.
   Verder zou Demir maar eens moeten uitzoeken waarom minister van energy MARGHEM in de
   federale regering destijds (volgens PANO reportage) niet reageerde op de opdracht
   van die federale regering om tot een oplossing te komen.
   En dan denegrerend doen ook nog tegen de panoreporter ( het rapport teruggevend met de woorden:
   hier, waar staat dat ergens?!)
   Dat de vlaamse leeuw zijn tanden maar eens laat zien !

  2. Mevrouw Demir heeft inderdaad weinig te maken met de beloften uit het verleden. Anderzijds hebben NVA & CD&V wel actief meegewerkt (onder leiding van OVLD) aan de puinhoop van vandaag, de volledige Vlaamse regering heeft overigens passief meegewerkt !
   Nu NVA in de huidige Vlaamse regering met minister Demir ook vol verantwoordelijk is om de puinhoop inzake energie aan te pakken kan NVA zich eens bewijzen ! Momenteel is er slechts het bewijs dat men de personen die gekozen hebben om fors groen te investeren met een habbekrats wil paaien … bovendien moeten ze afzien van verdere procedures in de toekomst ! Men hoopt nu volop dat men hiermee het protest en ongenoegen kan smoren ! Erg fraai is dit niet vanwege de huidige Vlaamse regering, het is alvast geen reden om in de toekomst nog eens een stem uit te brengen op een van deze partijen !
   NVA kan zich nu eens bewijzen ! Men zou eens een tabula rasa kunnen doen en meteen alle puin inzake energie en klimaat beleid (of wat daar tot nu toe voor doorging) van tafel vegen ! Beste NVA, kom minstens de beloofde return op onze investeringen na, d.w.z. terugdraaiende teller verrekening voor iedereen die investeerde en rekende op de beloofde return. Leg voor het eerst sinds de oudheid een ernstig haalbaar energie en klimaat beleid op tafel. Dit kan perfect !
   Het grondwettelijk hof heeft beslist dat een 15 j. garantie geen beslissingsrecht van de Vlaamse regering is. Niets meer dan dat werd beslist. Dus we vallen terug op de situatie van daarvoor ! Dit betekent een terugdraaiende teller verrekening voor iedereen !
   Het levende bewijs is er, het kan immers in Brussel en Wallonië !
   Beste NVA, hiermee is duidelijk wanneer jullie mijn stem nog eens verdienen !

 3. Mevr. Demir zou beter aftreden. Het feit dat zij duizenden gezinnen die investeerden in zonnepanelen om een achterlijke misleidende en totaal incorrecte wijze bejegend zegt genoeg. Dat n-va als partij dat laat gebeuren , dat blijkt dat alleen de Vlamingen daar nu de meeste last en kost zullen van dragen, zij die juist neutraler trachten te zijn in het kader van milieu belasting, in vergelijking ket onze Franstalige vrienden, wier politieke bewindvoerders niet stemden voor de terugdraaiende teller – als verplichting … Knoeiwerk Demir en je bent niet competent als minister en je vertegenwoordigt de autochtone weldenkende mensen NIET. Foei.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS