digitale meter
Demir wil tegen 2024 voor 80 procent digitale meters, maar wil iedereen die wel?

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil de vervanging van analoge meters voor elektriciteit en aardgas door digitale meters versnellen. Vlaanderen is in juli 2019 gestart met de uitrol van de digitale meter. Oorspronkelijk was een termijn van 15 jaar voorzien voor de volledige uitrol.

Minister Demir wil dat nu beperken tot 10 jaar en tegen eind 2024 moet 80 procent van de gebruikers een digitale meter hebben. Wie weigert een digitale meter te laten plaatsen, kan in theorie afgesloten worden van het stroomnet. In de praktijk loopt het zo geen vaart, sust netbeheerder Fluvius.

In juli 2019 is Vlaanderen gestart met de invoering van de digitale meter. Die digitale meters komen in de plaats van de oude analoge of elektromechanische meters met een draaiteller. Met een digitale meter kunnen gebruikers op elk moment zien hoeveel elektriciteit en aardgas ze precies verbruiken. Gebruikers kunnen de meter ook slim gebruiken en op die manier energie en kosten besparen. De meterstanden kunnen ook vanop afstand uitgelezen worden, waardoor er geen manuele controles meer nodig zijn.

In totaal moeten er in Vlaanderen 5,7 miljoen analoge meters vervangen worden. Eind april stond de teller op 269.000 digitale meters. Daarmee hinkt Vlaanderen achterop ten opzichte van andere Europese landen. In zeven lidstaten hebben al 80 procent van de gebruikers een digitale meter of is de uitrol voltooid.

Daarom wil minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) nu een tandje bijsteken en de uitrol van de digitale meter versnellen. Zo is het de bedoeling om de termijn van de volledige uitrol te beperken tot 10 jaar in plaats van 15 jaar en tegen eind 2024 moet netbeheerder Fluvius bij 80 procent van de gebruikers een digitale meter geplaatst hebben.

Zal zo’n versnelde uitrol niet leiden tot hogere kosten bij de netbeheerders en dus ook tot hogere kosten voor de klanten? Minister Demir is overtuigd van niet. “De versnelde uitrol is wel degelijk mogelijk zonder te leiden tot hogere elektriciteitskosten voor de energieverbruikers. Het einddoel van deze versnelde uitrol is zelfs het tegenovergestelde: de factuur drukken voor mensen die bewust omgaan met hun energieverbruik.”

Weigeren heeft gevolgen

De installatie van digitale meters is verplicht. Toch weigert zowat 1 procent de plaatsing van een digitale meter.

Vlaams Belang waarschuwt dat wie een digitale meter weigert, uiteindelijk een afsluiting van het stroomnet riskeert. De partij vindt de maatregel “disproportioneel”.

Distributienetbeheerder Fluvius bevestigt dat de weigeraars van een digitale meter volgens de wet riskeren afgesloten te worden. “Maar dat willen we absoluut vermijden en ligt ook niet op tafel bij ons”, aldus woordvoerster Isabel Van Cutsem.

Wie de plaatsing van een digitale meter weigert, wordt in eerste instantie gecontacteerd door een overtuigingscel van Fluvius. “Uit die contacten blijkt dat weigeraars zich meestal baseren op foutieve informatie. Uiteindelijk gaat 70 procent van die mensen toch akkoord met een plaatsing.”

De volgende stap bij weigering is een ingebrekestelling van de klant door Fluvius, waarna een verzoeningsprocedure bij het vredegerecht volgt. “In twaalf dossiers zou het op dergelijke procedure kunnen uitdraaien”, bevestigt de woordvoerster. “Maar het is vooral de bedoeling van die procedure om te blijven praten. Finaal wil Fluvius het niet tot een afsluiting van het net laten komen.”

Bron: Het Belang Van Limburg, 5 juni 2020

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

46 reacties

 1. De Belgische overheid is een van de onbetrouwbaarste partners, ze doen niet anders dan mensen bedriegen en beliegen (prosumenten taks, digitale meters e.a.).

  1. Hier is onze minister in hetzelfde bedje ziek als haar voorganger, Door de uitrol nu te versnellen naar 10 ipv 15 jaar, D8t 8s niet wettelijk vastgelegd. Ik heb vorig jaar uitstel gevraagd naar 2030. Een heel jaar hebben ze niets laten weten nu vorige week heeft men mij terug gecontacteerd en dreigt men met juridische acties.
   Ik voel mij als opgejaagd wild daar ik nog vele zonne- energie installaties ken die zelfs nog niet weten wanneer het hun beurt is.
   Bedankt fluvius voor de onaangename contacten.
   Ze beloven werkzaamheden van aanpassing 230v naar 400v in maart 2019 maar wilden ze niet uitvoeren vanwege te veel werk maar in plaats daarvan hebben ze mij een transformator opgedrongen waarbij ik geen keus had, dit of geen electriciteit. En nu dit.

 2. beste Christiaan, uw visie is de enige juiste – ik heb op dit forum in het verleden ook reeds meermaals aangegeven dat de terugdraaiende teller levenslang geldig is en niet 15 maar 20 ! jaar gsc de overeenkomst was voor de pv eigenaars vh eerste uur – ik heb een bescheiden installatie van destijds 22000 ! € – de politiekers die nu de descionmakers zijn hebben geen flauw benul van de kostprijs van weleer. Het prosumententarief is ook een fameuze aderlating; Aansluitend wil ik nog even meegeven dat België in de top 2 ! staat op gebied van belastingsheffing (europa) en nog komt men hier niet toe. (ook voor corona uiteraard) In Nederland zijn er minder ambtenaren voor een aanzienlijk groter aantal inwoners. De Nederlanders lachten ons ook uit als ze horen dat er hier 9 ! ministers van volksgezondheid zijn. En zo kunnen we nog vele zaken opsommen. Als je de politieke inefficoëntie implementeerd in een bedrijf ga je gegarandeerd FAILLIET !
  ps : bij mij komt dat monstertje er NIET in.

  1. beste,van politieke inefficientie gesproken,6regeringen (federale,brusselse,duitstalig gewest,waals gewest,vlaams
   gewest en de franstalige gemeenschapsregering) met 6 minister- presidenten waarvan 5 franstalige en 1 vlaamse met
   hun kabinetten en gevolg.
   4 van PS ,1 van MR en 1van NVA.
   Een waalse stem met meer rechten dan een vlaamse,bv 700.000 WAALSE PS STEMMEN geven recht op 22 KAMERZETELS, 700.000 VLAAMSE CDNV STEMMEN geven slechts recht op 18 KAMERZETELS.
   arm vlaanderen,WIE heeft ons dit aangedaan ? en dan de federale FINANCIERINGSWET nog enz.

 3. Mag ik vragen waarom mijn reactie van daarnet is verwijderd aub? Men mag klagen maar geen initiatief voorstellen om een halt toe te roepen aan de willekeurige manier van beleid voeren door onze politici?

  1. Geachte heer Van Hecke,

   In sommige gevallen komen blogberichten terecht in de map van berichten die manueel dienen goedgekeurd te worden. Dit was voor uw bericht het geval, maar zoals u kan vaststellen is dit inmiddels goedgekeurd en dus verschenen.

   Vriendelijke groet,

   Thomas Voets
   Marketing & Communicatie
   iLumen

 4. In ben ook sterk anti DM en zal ook alle procedures gebruiken om die plaatsing uit te stellen. Ik ben er ook achter gekomen dat ik niets op papier heb om dit .juridisch aan te vechten De terugdraaiende teller was een goed aankoopargument en dat weten die heren. Ik ben het kotsbeu dat die heren, als ze lang genoeg hebben nagedacht, aanhoudend maar van koers veranderen om ons steeds meer te beknotten en om op onze rug willen profiteren met een goed besef van onze onmacht. Ik zal alle procedures gebruiken om die plaatsing uit te stellen. Ik zal de contractuele voorwaarden van de DM op papier vragen alvorens er een DM mag geplaatst worden. Zo kunnen ze mij in de toekomst niet meer confronteren met aanhoudende wijzigingen in toenemende kost aanslagen. Dat is mijn inziens de enige manier om die mannen hun wispelturigheid aan banden te leggen.

 5. Ik heb zonnepanelen sins juli 2009.
  Hoelang kan ik daarvoor Groene Stroom Certificaten ontvangen. 20 jaar of ook maar 15 jaar?

 6. Sommigen blijken overtuigd dat er ooit sprake was van 20 jaar terugdraaiende teller effect.
  Dit is NIET zo. Er was 20 jaar garantie van GSC en dat is ook tot op vandaag gegarandeerd.
  In de verkoop argumenten van destijds werd als pro aangstipt dat je van een terugdraaiende teller genoot.
  Er werd geen limit in de tijd gespecifieerd.
  Die 15 jaar limiet is iets wat opeens ten tijde van de heer Tommelein gelanceerd werd.
  Na enige tijd werd duidelijk die 15 jaar al zijn ingegaan op het moment dat de eerste zonnepanelen geplaatst werden. Voor veel zonnepaneel eigenaars van het eerste (toen waren installaties prijzig) uur waren er nog slechts enkele jaren terugdraaiende teller garantie over.
  De terugdraaiende teller (zonder limit in de tijd) was destijds een verkoopsargument ! Veel zonnepaneel eigenaars hebben hiermee rekening gehouden en hun installatie daarop afgemeten ! We hebben dus een soort meerjaren begroting met toekomst perspectief voor ons gezin opgesteld dat nu even door politici gekelderd wordt ! Beste heren politici, wij hebben geen geld over om te verbrassen, dit is anders dan wat jullie politici gewoon zijn. Mogen we stellen dat we BEDROGEN zijn door politici ? Weten politici echt waarmee ze bezig zijn of zijn ze voor de kar gespannen van lieden die het normaal vinden dat opgewekte energie zomaar zonder vergoeding op het net gezet wordt ?
  Nog even voor de duidelijkheid stellen :
  20 GCS waren een vorm van subsidie om te helpen een zonnepaneel installatie van het eerste uur te plaatsen.
  Een beperkte afschrijving via belastingen was eveneens een subsidie.
  Deze subsidies zijn nu terecht niet meer van toepassing, een huidige zonnepaneel installatie kost nog slechts een fractie van wat destijds betaald moest worden.
  Het terug draaiende teller effect was en is GEEN subsidie, het was een verkoopsargument !
  De enige faire en algemeen aanvaardbare oplossing is het terugdraai effect behouden.
  Dit kan perfect met een digitale meter, het is slechts een kwestie van software en goed fatsoen inzake faire zaken.
  Het gaat hier niet om al of niet een digitale meter, het gaat wel over fair handelen.
  Tot nu hebben OVLD /NVA er vooral voor gezorgd dat we MEER moeten betalen voor onze energie.
  We zijn de duursten van Europa, dat zijn we voor heel veel zaken …
  Alleen de pensioenen scoren daar laag tot zeer laag, we betalen heel veel belastingen maar toch hebben we de laagste pensioenen. Beste politici, mogen we concluderen dat het in België 1 grote knoeiboel is als het op goed bestuur aankomt ? Zowat ALLES loopt scheef of wankel.
  Er voor de volledigheid toch nog even bij vermelden dat de huidige 15 jaar terugdraaiende teller effect door de VREG wordt aangevochten, de kans bestaat dat het grondwettelijk hof hen nog gelijk geeft en dat ook die 15 jaar garantie van tafel geveegd wordt. Velen zijn zich hiervan niet bewust !
  Beste overheid van goed bestuur, schep eens duidelijheid, laat die 15 jaar beperking vallen en stel dat er faire zaken gedaan moeten worden, dit wil zeggen het behouden van het terugdraai effect onbeperkt in de tijd.
  Dit kan ook perfect met de digitale meter.

  1. Volledig mee eens !!! Het terugdraai-effect moet behouden blijven zelfs met digitale meter.
   Zonnepanelen werden indertijd aangekocht met de belofte van een levenslang terugdraaiende meter.
   Dat politiek dit zomaar wijzigt is regelrechte contractbreuk en schandalig beleid.
   Ik zal mij dan ook verzetten tegen dit onrechtmatig beleid.

 7. Ik plaatse zonnepanelen in 2009. Ook ik zal 5 jaar terugdraaiende teller inboeten. Maar probleem is dat we geen contract hebben afgesloten met de overheid. Er was alleen een besluit waarin stond dat de teller gedurende 20 jaar zou terugdraaien . Echter de overheid kan op elk ogenblik zijn besluiten herzien. Daar kan je “in principe” weinig tegen beginnen. Maar of dit nu getuigt van coherent of behoorlijk bestuur is natuurlijk een andere vraag. Op zijn minst is het zgn beginsel van de “verwekte verwachting” geschonden geweest, toen men terug kwam op zijn eerste beslissing. Daartegen kan men niet meer ageren, vermits de termijn van de beslissing tot het terugbrengen van de regeling van de terugdraaiende teller verstreken is. Laat staan dat het niet eenvoudig zou zijn om gelijk te halen mocht men dit aanvechten. Wat er ook van is heeft men vastgesteld dat het besluit van minister VandenBossche Freya een duur grapje werd. Echter waren het niet de kleine zonnepaneeleigenaars die zorgden voor een overproductie aan elektriciteit, maar de markt werd scheefgetrokken door de grote installaties op serres , in de industrie. Maar zoals het altijd is geweest : van zelfstandigen en bedrijven blijf je af en de kleine bezitters zijn de pineut. Nu tot slot , vooraleer ik naar een digitale meter overstap zal Fluvius mij heel goed moeten uitleggen wat voor mij het voordeligste is bij middel van een vergelijking. Ik ga dat zelf niet doen. Ook moet ik Vlaams Belang bijtreden wanneer zij stellen dat een dreigement tot uitsluiting disproportioneel is.

 8. Ik ben de politieke spelletjes hier beu aan het worden , eerst alles mooi uitleggen en later extra op betalen.
  Wat staat er ons te wachten met de volgende regering ? en zo is het altijd iets in ons klein Belgie .
  Waarschijnlijk 2021 corona taks ? en zo gaan we maar verder tot de burger geen centen meer over geeft .
  ik ben eigenaar van 21 panelen, 4900 watt , door een paar aanpassingen en verwijderen van dubbele teller ( nacht ) heb ik geen verbruik meer en toch betaal ik nog de volle pot aan kosten rechtstreeks bij leverancier .
  Bij deze laat ik weten dat ik de digitale meter zal weigeren zolang ik kan
  Mvg
  BART

 9. Aan zonnepaneeleigenaars van eerste decennium 2000:
  Kan iemand zijn contract publiceren en letterlijk laten zien dat 20j terugdraaiende teller gegarandeerd is zonder prosumentenkost.
  Ik heb alleen een aanvraag aan en goedkeuring van de toenmalig verantwoordelijke, met name vreg `tot toekenning van groenestroomcertificaten`. Voor meer inlichtingen werd toen verwezen naar http://www.vreg.be/zonnepanelen.

  Via een simulator constateer ik dat zolang mogelijk een terugdraaiende teller aanhouden voor 20prct of 300€ (dit is totale meerkost aan gasverwarming min 800€ wegvallende prosumententarief) efficiënter is dan direct verbruik (zonder nieuwe investering in batterij en zonder prosumentenkost).

 10. Op een gegeven moment publiceerde men via de media dat één van de redenen om de digitale meter door te voeren het verbruik van de consument te sturen via piek- en daluren waarbij verschillende tarieven gehanteerd zouden worden.
  Toen bij ons de digimeter geïnstalleerd was contacteerde ik Fluvius met de vraag: wanneer loopt het daluur en het piekuur.
  Antwoord van Fluvius: het piekuur loopt van 06.00u tot 22.00u en het daluur na 22.00u en in het weekend.
  Dus doordeweeks is het de hele dag piekuur terwijl er iets anders via de eerdere berichtgeving werd gesuggereerd want door thuis te zijn of door slimme apparaten zou je piekuren gedurende de dag kunnen vermijden. NIET DUS.
  Het is mijn indruk dat men bij Fluvius het zelf niet weet of dat men bewust de klanten misleid of info achterhoud
  Walter

 11. Ik heb zonnepanelen sinds 2008.
  Ik blijf gSC krijgen tot 2028 (20j)(heeft niets met een dm te maken)
  Hoeveel terugdraai-effect wordt van tafel geveegd met een digitale meter?
  5000 Kwh stroom 100% belgisch groen vast contract kost 1141.70€
  waarvan stroom aan 3.14 €cent /Kwh
  waarvan 100% belgisch groen aan 0.35 €cent /Kwh
  waarvan groenstroombijdrage aan 2.81 €cent /Kwh
  waarvan distributiekost aan 15.79 €cent /Kwh
  waarvan abonnementsgeld, taxen en BTW = …
  geen zonnepanelen is geen terugdraaieffect

  Voor een zonnepaneeleigenaar die 5000 Kwh productie heeft en een digitale meter krijgt
  blijft er terugdraaieffect voor verbruik van stroom (afname – injectie)
  blijft er terugdraaieffect voor 100% belgisch groen (afname – injectie)
  blijft er terugdraaieffect voor de groenstroombijdrage (afname – injectie)

  Is er geen terugdraaieffect voor distributiekost maar je kan kiezen om geen prosumententax te betalen.
  Voor diegenen die nu prosumenbtentax betalen met een analoge meter is er ook geen terugdraaieffect voor de distributierkost voor wat betreft uw zonnepaaneelproductie want je betaalt een vaste kost nl de prosumententax en dit is onafhankelijk van hoeveel uw meter terugdraait.

  Het enige dat verschilt met een digitale meter is dat je kan kiezen om voor dat deel geen prosumententax te betalen.
  In de plaats betaal je dan distributiekost op de totale afname.

  ALs bewijs kan ik u mijn laatste factuur bezorgen met het nieuwe tartief.
  met de distributiekost voor totale afname ipv het voor mij veel duurdere prosumententax.

  kopie van mijn factuur
  1.279 kWh Energie € 107,18
  Levering, Easy (vaste prijs)
  bedrag excl. btw btw 152 dagen Vaste vergoeding € 18,63
  238 kWh x € 0,0840300 Verbruik piekuren € 20,00
  1.041 kWh x € 0,0623000 Verbruik daluren € 64,85
  Uw keuze voor 100% Groen € 3,70
  1.279 kWh x € 0,0028900
  Kosten groene stroom (groene certificaten opgelegd door overheid) € 26,13
  Kosten WKK (WKK certificaten opgelegd door overheid) € 3,58
  Voordelen en/of kosten € – 51,15
  Welkomstvoordeel 40 % op de elektriciteitsprijs per kWh (exclusief vaste vergoeding, kosten voor groene stroom en desgevallend WKK)
  € – 33,94
  Welkomstvoordeel € – 17,21

  1-12-2019 tot 30-04-2020
  Netwerkkosten (opgelegd door Fluvius – tarief Iverlek) € 226,38
  2.063 kWh Distributiekosten € 189,62
  2.063 kWh Transportkosten € 36,76
  1-12-2019 tot 30-04-2020 Toeslagen (opgelegd door diverse overheden) € 8,27
  152 dagen Bijdrage Energiefonds € 2,15
  1.279 kWh Bijdrage op de energie € 2,47
  1.279 kWh Federale bijdrage € 3,65

  Er worden dus distributiekosten aangerekend op de totale afname (2063Kwh)
  in plaats van op het verbruik (1279Kwh) en ipv prosumententax.
  Voor al de rest blijft het principe van de terugdraaiende teller gelden.
  De prosumententax voor 152 dagen alleen al is 225€ Als ik het oude tarief bereken komt dat
  samen met de distributiekost op 1279Kwh op 383€
  Met het nieuwe tarief betaal ik dus voor deze 5 maanden 157€ minder dan
  met het vroegere tarief met de prosumententax
  Nu kan je ook zien dat het enkel de distributiekost is die wijzigt.
  Ik ben dus met mijn digitale meter goedkoper af omdat de distributiekost op de totale afname lager is dan de prosumententax.
  Zowel bij de analoge meter als bij de digitale meter is er geen terugdraaieffect voor de distributiekost op het gedeelte waarvoor uw zonnepanelen verantwoordelijk zijn.
  Voor al de andere kosten blijft het terugdraaieffect bestaan. Alleen wordt het bij een digitale meter
  geen terugdraaieffect genoemd maar noemt men het afname min de injectie.

  Ik zeg niet dat dit bij iedereen het geval zal zijn maar als het nieuwe tarief duurder zou zijn dan heb je de keuze
  om bij het prosumententax te blijven.

  Het is alleen omdat een DM de cijfers digitaal weergeeft en men geen schijf achteruit ziet draaien dat verkeerdelijk gedacht
  wordt dat je met de dm geen terugdraaieffect hebt.

  Na die 15 jaar blijft dat terugdraaieefect ook nog altijd bestaan behalve misschien bijkomend niet voor het gedeelte stroom.
  Alleen zal het nog veel voeten in de aarde nodig hebben om dit te veranderen.
  Hiervoor moet de regeering een minimum injectieprijs vaststellen.
  Moeten de leveranciers of producenten verplicht worden om die stroom op te kopen.
  Moeten particulieren een statuut krijgen waarbij ze facturen kunnen opmaken voor verkochte stroom.
  Moet het contract die je met Fluvius onderschrevenn hebt veranderd worden.
  Ik zie dat allemaal nog niet onmiddelijk gebeuren..

  1. Ja Jean, en als ze de prosumententax verdubbelen dan doe je nog meer winst met je DM. Dat zal uiteindelijk gebeuren om de laatste weigeraars over de streep te trekken. Ik blijf het contractbreuk vinden. Het was niet afgesproken van in het begin. Dat is hetzelfde als een voetbalmatch spelen en bij half-time andere regels invoeren.

   En zodra iedereen een DM heeft hebben ze vrij spel, dan doen ze met hun (distributie)tarieven wat ze willen. En niemand zal er nog aan uit kunnen wie wanneer welk tarief heeft. Verdeel en heers … De Grieken wisten het al voor onze jaartelling begon…

 12. Uit mailverkeer met de VREG (24/09/2018) blijkt dat men NIET VERPLICHT is om aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet.
  Kan iemand me informeren over het plaatsen van een betaalbaar en deugdelijk batterijsysteem?

  Jan.

 13. er wordt een aftrek gedaan van de positieve telling en het teruggestuurd vermogen op het net, dit verschil indien positief betaal je indien negatief niet , wel de prosumententaks en die kan je wegwerken; via een batterij als je vijftien jaar verlopen zijn en je meter niet meer het teruggestuurd vermogen in vermindering brengt en je toch je opbrengst zelf wilt opverbruiken bv; ’s nachts of op minder zonnige dagen , deze aankoop kan nu ook al maar de batterijen zijn nog een kostelijke investering . En ja ik heb zonnepanelen en ja ik heb ook een digitale meter en ja de certificaten blijven lopen voor de twintig jaar . Opgepast ik ben het ook niet eens met de maatregelen die er zijn maar men kan er nu eenmaal niet van onderuit .

 14. tuurlijk wil fluvius het niet zover laten komen.
  bij een afsluiting verliezen ze alles.
  zelf van het net afsluiten mag niet,dus weigeren van de teller de enige oplossing voor hen die zelfbedruipend zijn?

  1. Het is en blijft wraakroepend dat de Pipo van Oostende indertijd een digitale meter heeft besteld zonder de mogelijkheid van het “terug draaien” softwarematig te voorzien. Voor al die overbetaalde ICT specialisten moet dat toch een fluitje ven een cent zijn. Dat zou al de discussies en kunstgrepen achteraf overbodig gemaakt hebben.
   Follow the money. Wie wordt hier – buiten de heer T – beter van?

   1. Neen, dit is niet waar. De DM meet de injectie en afname in 2 aparte registers. Voor klanten die ervoor kiezen om in het oude systeem te blijven zullen op jaarbasis de kWh standen van de 2 registers opgeteld worden: vb: 3000 kwh afname en 2000 kwh injectie = 1000 kwh netto afname. De klant zal dus 1000 kwh moeten kopen (en nettarief betalen) + zijn prosumentenvergoeding. De klant kan er ook voor kiezen om in het nieuwe systeem te stappen, en betaalt dan enkel nettarief voor de werkelijke afname, maar ook geen prosumententarief. Hoe meer de klant zijn verbruik kan laten samenvallen met de PV productie (of met een batterij), hoe minder afname er zal zijn, hoe voordeliger. Op de website van de VREG kan je een simulatie doen, omslagpunt ligt op ongeveer 30-40% zelfconsumptie.

    Fluvius en de minister zijn voorstander om het eerste systeem (virtueel terugdraaiende teller met digitale meter) 15 jaar te blijven garanderen, de VREG wil het meteen afschaffen. Dat robbertje wordt nu uitgevochten…

    https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/digitale-meters-en-zonnepanelen-dit-moet-je-weten#:~:text=Elke%20Vlaamse%20prosument%20kan%20maximaal,(datum%20op%20het%20keuringsattest).&text=Met%20het%20principe%20van%20de%20terugdraaiende%20teller%20betaal%20je%20altijd%20het%20prosumententarief.

 15. Wanneer wordt er eens een correcte berekening of voorbeeld van fakturatie gegeven, zodat men weet wat er gebeurt met uw zonnepanelen.

 16. demir denkt voor sinterklaas te spelen
  10 jaar terug betaalde men rond de 15.000-20.000€ voor een instalatie van 3000kw
  nu betaald men tussen de 5000 en 7000€ voor het zelfde en krijgt men nog een premie van 1500€
  dat ze de mensen gerust laten en wat men vroeger beloofde moet men ook doen anders is de poletiek niet meer geloofwaardig zoniet krijgt men later toch de rekening gepresenteerd

 17. De digitale meter geeft zoals de bidirectionele meter die in Brussel wordt geïnstalleerd de energie die van het net wordt verbruikt en de energie die je opwekt met je zonnepanelen apart aan. In Wallonië wordt enkel een digitale meter geplaatst voor grootverbruikers ( > 6000kw) en voor fotovoltaïsche installaties van >5000kwh. Groenestroomcertificaten zijn gegarandeerd voor 20 jaar en het prosumententarief wordt afgeschaft vanaf 2021.
  Je kan echter ook i.p.v. de eenvoudige digitale meter te laten plaatsen kiezen voor een (duurdere) meter die de afname ( dag en nacht afzonderlijk) en injectie van de elektriciteit registreert. De meerkost is voor jou, natuurlijk.

 18. De grote leugens van 20 jaar terugdraaiende teller destijds blijkt normaal te zijn voor onze politiekers.

  Hoe gaan de VREG dit oplossen

  1. Als onze panelen stroom zetten op het net en wij krijgen hier niets voor, is dat dan geen diefstal. Of vloeit er geen stroom meer terug, opgewekt door onze panelen???

 19. Beste
  Wat zijn de gevolgen voor mensen met zonnepanelen geplaatst in 2010 met terug draaiende meter

  Grts luc

  1. In 2025 zijn uw 15 jaar om en is het gedaan met terugdraaien. 5 jaar in hun zakken. Simpel.
   Die van mij zijn in 2011 geplaatst, dus voor mij is het 2026. Daaag 20 jaar terugdraaiende teller.

  2. Je bedoelt de gevolgen van de wijzigingen van het energiedecreet voor mensen met een DM.
   Uw digitale meter meet altijd uw afname en injectie apart.
   Wat je vroeger terugdraaien noemde heet nu afname – injectie en levert hetzelfde resultaat. Zolang uw digitale meter werkt zal hij dit blijven doen onbeperkt in de tijd.
   Voor uw GSC blijf je via uw groene meter tot 2030 GSC ontvangen.
   Voor uw groenstroombijdrage en federale taksen blijft het terugdraaien onbeperkt in de tijd bestaan.
   Voor uw stroom en distributiekost blijft het terugdraaien bestaan tot 2025.
   Van nu tot 2025 kan je evenwel kiezen tussen ofwel prosumententax betalen ofwel distributiekost op uw afname.
   Vanaf 2022 zal daar nog een andere keuze van distributiekost bijkomen ; nl capaciteitstarief.
   Als je een keuze maakt is het definitief.
   Voor uw stroom blijft het terugdraaien ook bestaan tot 2025.
   Vanaf 2025 zal je als distributiekost enkel het capaciteitstarief overhouden.
   Vanaf 2025 zal je vergoed worden voor de stroom die je op het net zet en betalen voor wat je afneemt.
   Die vergoeding is volgens het decreet een verplichting maar is nu nog onbekend. Zolang dit niet bekend is blijft de vergoeding 1 op 1 (= terugdraaieffect)
   Stel dat het grondwettelijk hof de verschillende artikels die dit regelen vernietigd.
   Dan blijft voor uw stroom het terugdraaien bestaan onbeperkt in de tijd.
   Dan verandert vanaf 1 jan 2021 uw distributiekost naar distributiekost op afname en valt de prosumententax weg en verandert uw distributiekost opnieuw op 1 jan 2022 in capaciteitstarief.
   Groet

 20. Plaatsing van pv panelen met certificaten en terugdraaiende tellen, was voor 20 jaar
  ondertussen een boete via procumententarief; 1st contractbreuk
  nu digitale teller, geen vergoeding voor wat overdag teveel geproduceerd wordt 2 de contractbreuk
  alleen zeer grote installaties krijgen een vervoeding aan een fractie van de dagprijs
  Elke kwh die ’s nachts terug uit het net gehaald wordt is te betalen aan de volle pot 3 de contractbreuk
  Prosumenten tarief zou wegvallen ?
  Uiteindelijk wordt ge onrechtstreeks verplicht om batterijen te installeren. Weer een bijkomende kost

  heb ik het verkeerd begrepen, waar beb ik verkeerd ?
  Wie heeft de correcte info ?

  1. Proficiat zo is het. Er is maar 1 oplossing op straat komen en zorgen dat de bevoegde minister moet aftreden. eerder zijn er geen gevolgen.

  2. De terugdraaiende teller is 1 zaak. De betaling van de digitale meter en plaatsingskosten daarvan zijn een andere zaak. Vernieuwen is gemakkelijk als een ander ervoor moet opdraaien. Wat als de teller niet in de oude meterkast past?

 21. Ik heb al heel veel reacties op die digitale meters gezien maar nog niemand heeft gereageerd op het feit dat de terugdraaiende teller maar 15 jaar geldig is in plaats van 20 jaar die bij de installatie beloofd werd. Aan 2000KWh per jaar scheelt dat in mijn geval meer dan 10000KWh. Dit is weer de zoveelste woordbreuk. De turteltaks is ons ook al door de strot geduwd. Hoe kan zoiets weer stilletjes zonder protest passeren?
  Weet er ook iemand hoe de communicatie technisch verloopt? Via de elektriciteitsleiding, netwerk, SIM kaart, … ?

  1. Is me idd ook nog niet duidelijk. Ofwel gebruiken ze ze een eigen protocol en signaling over hun eigen bedrading (de leiding zelf), ofwel maken ze gebruik van LoRa. De communicatie tss digitale gasmeter (want die vervangen ze mee) en digitale elektriciteits meter is draadloos. Gasmeter rapporteert aan elektriciteits meter die dan alles gecentraliseerd doorstuurt.

 22. Hallo,
  Dat is dus de ultieme manier als je zelf bedruipend bent en zelf genoeg elektriciteit maakt.
  Je mag je niet van het net laten afsluiten, maar als je de digitale meter weigert, lukt het dus wel.
  Vriendelijke groeten,
  Marc

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS