Duitse PV-opslagmarkt: een (niet) te volgen voorbeeld?

Zonnepanelen

Duitse PV-opslagmarkt: een (niet) te volgen voorbeeld?

De Duitse PV-markt wordt vaak beschouwd als een voorloper van de Belgische. Daarom is het interessant om dieper in te gaan op de evolutie van residentiële PV-opslagsystemen in Duitsland.

Het Duitse Federale Ministerie van Economische Zaken nam maatregelen om de ontwikkeling van residentiële PV-opslagbatterijen te stimuleren. De gunstmaatregelen werden echter aan het einde van 2015 stopgezet. Bij wijze van verantwoording, verklaarde het Ministerie dat het oorspronkelijke doel van het programma het stimuleren van de marktonwikkeling van stationaire PV-opslagbatterijen was. Dit uiteraard met het oog op een kostenreductie die de eindconsument ten goede zou komen.

Een gegrond besluit? “Sinds mei 2013 heeft in Duitsland een kostenbesparend proces voor PV-opslagsystemen plaats gevonden”, legt Martin Ammon van EuPD Research uit. “Met een marktvolume van ongeveer 30.000 nieuw geïnstalleerde PV-opslagsystemen tussen mei 2013 en december 2015 is er in deze markt nog geen sprake van massaproductie.”

VERKEERD SIGNAAL

Welke invloed zal de beslissing van de Duitse regering uitoefenen op de groei van de markt? “We verwachten nog steeds een groeiende markt voor PV-opslagsystemen”, legt Ammon uit. “De huidige berekeningen van EuPD Research voorspellen in 2016 een groei van 13% ten opzichte van het voorbije jaar. Toch zal het besluit van de Duitse regering een negatief effect hebben op de ontwikkeling van de markt. Het is een verkeerd signaal voor een groeiende markt en zijn spelers, met inbegrip van fabrikanten, groothandelaars, installateurs alsmede de eindklant. Investeringskosten voor nieuwe opslagsystemen liggen nog steeds hoog. Het verminderen van deze kosten kan bereikt worden door een hogere graad van automatisering en massaproductie.”

ZELF-CONSUMPTIE

Zal er een verschuiving plaats vinden van de residentiële markt naar grootschalige PV-opslagsystemen? “Investeringen in grote opslagsystemen vinden al enkele jaren plaats in Duitsland”, zegt Ammon. “Grid-toepassingen waren tot dusver prioriteit. Dit betekent dat de opslagtoepassingen werden geïnstalleerd voor verbruik in een gebalanceerde energiemarkt. Grotere opslagsystemen voor eigen gebruik worden in het commerciële segment geconfronteerd met EEG-heffingen op zelf geproduceerde elektriciteit.In het geval van innovatieve oplossingen zoals lokaal gedeelde opslagsystemen, worden zij geconfronteerd met onduidelijke of restrictieve wettelijke kaders.”

“Zolang er geen bindende wettelijke basis bestaat, kunnen er geen business models opgesteld worden voor PV-opslagsystemen. De Duitse regering wordt nu opgeroepen om een wettelijk kader te ontwikkelen voor opslagsystemen om investeringen mogelijk te maken”, besluit Ammon.

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief !

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *