Energiemonitor Smappee

Met energiemonitor Smappee tovert u uw huis om tot een slimme, energiezuinige woning. Hij bezorgt u realtimegegevens over de opbrengsten van uw zonnepanelen en uw elektriciteitsverbruik. Met de App kan u Smappee vanop afstand bedienen.

Bovendien kan u met Smappee op een eenvoudige manier bepalen welk tariefsysteem voor zonnepanelen na plaatsing van de digitale meter het meest interessant is voor u. Ook helpt Smappee u in de beslissing om uw zonnepaneleninstallatie al dan niet uit te rusten met een batterijopslagsysteem.

Smappee

Kenmerken Smappee

ilumenEenvoudige implementatie in uw woning

ilumenReal-time verbruiksgegevens

ilumenOpsporen ‘energievreters’ en sluipverbruikers binnen uw woning

ilumenReal-time productiegegevens zonnepanelen

ilumenGegevens direct verbruik ter bepaling optimale tariefsysteem digitale meter

ilumenBepaling geschiktheid thuisbatterij

Optimaal tariefsysteem zonnepanelen

Bij plaatsing van de digitale meter dient u zelf te bepalen onder welk tariefsysteem u wenst te vallen:

1) Het bestaand tariefsysteem met 15 jaar voordeel terugdraaiende teller (vanaf datum AREI-keuring) en betaling prosumententarief.

2)Het nieuwe tariefsysteem met netbelasting op basis van de werkelijke afname van het net. Prosumententarief en voordeel terugdraaiende teller vervallen.

De keuze voor het optimale tariefsysteem is geen gemakkelijke, maar wel een belangrijke beslissing. Gelukkig kan u met Smappee in één oogopslag bepalen welke tariefsysteem het meest interessant is voor uw situatie.

Smappee app
Smappee app

Vraag uw offerte aan

Uw verbruik en stroomproductie in real-time opvolgen? De optimale tariefstructuur kiezen na plaatsing digitale meter? Vraag nu uw offerte aan voor Smappee (Solar) Energy Monitor! 

Bijzonder voorwaarden

Het Smappee toestel waarvan sprake is de Smappee (Solar) Energy Monitor.

Klant doet zelf afstelling Smappee. Aanwezigheid Wifi-netwerk (met bijhorend paswoord) is noodzakelijk voor werking Smappee.

Indien er geen werkend Wifi-netwerk beschikbaar is bij installatie, zal er mits goedkeuring van klant voor een meerkost van 35 euro (excl. btw) een repeater worden geplaatst. Zonder werkend WiFi-netwerk zal Smappee enkel geplaatst worden en bijgevolg niet onmiddellijk in gebruik genomen kunnen worden. De klant dient in dit geval nadien zelf de installatieprocedure te voltooien.

Het is enkel mogelijk om met Smappee zowel verbruiksgegevens als zonnepanelengegevens te monitoren indien de afstand tussen de aansluiting van de omvormer en de hoofdaansluiting van de woning minder dan 3 meter bedraagt.

Een goede werking van Smappee is enkel gegarandeerd op een 2.4 GHZ Wifi-netwerk (en dus niet op een 5 GHZ netwerk).

Smappee kan maximaal met één zonnepaneleninstallatie gekoppeld worden.

Voor woningen ouder dan 10 jaar wordt een btw-percentage van 6% toegepast. Bij jongere woningen geldt een btw-percentage van 21%.

De prijszetting die van toepassing is geldt enkel voor zonnepaneleninstallaties gelegen in België.

Een partneronderneming van iLumen zal de plaatsing van de Smappee voor zijn rekening nemen.