Fluvius maakt nieuwe cijfers uitrol digitale meter bekend

digitale meter

Fluvius maakt nieuwe cijfers uitrol digitale meter bekend

Op 1 juli 2019 begon Fluvius met de uitrol van de nieuwe digitale meters voor elektriciteit en aardgas bij Vlaamse gezinnen. De oude mechanische meters zijn immers niet meer beschikbaar.

Bij bouwers en verbouwers, nieuwe eigenaars van zonnepanelen en gezinnen die een budgetmeter krijgen, plaatst Fluvius die automatisch. Daarnaast loopt er nog tot eind 2022 een ombouwprogramma voor bestaande zonnepanelen- en budgetmeterklanten, en gezinnen met een ‘slimme meter’ uit vroegere proefprojecten. In totaal waren er op 31 januari 2020 al 206.428 digitale meters geïnstalleerd.

Sinds de officiële start op 1 juli 2019 weigerden in totaal 1 834 klanten de plaatsing hun digitale meters, minder dan 1 procent van alle voorziene installaties. Omdat je die plaatsing wettelijk gezien niet kan weigeren, worden die klanten systematisch opgebeld door Fluvius voor een nieuwe afspraak. Het grootste deel van de groep weigeraars gaat in op de uitnodiging om een nieuwe afspraak te maken. Meestal werden ze op het verkeerde been gezet door foutieve informatie, bijvoorbeeld over het prosumententarief, en kan Fluvius dat telefonisch snel rechtzetten.

Bron: Persbericht Fluvius

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Comments (43)

 • Johan Reply

  Misschien nog een ander zicht op de slimme meters
  De kosten: een oude meter kost ongeveer 50 a 70€ en gaat 30 jaar mee sommigen zelfs 40 jaar de kost is dus 2.33€ per jaar ( 70/30 j)
  Een slimme meter kost 300 a 350 meter ( zonder plaatsing , plaatsing 100€ ? ) hoe lang gaan de slimme meters mee gaan ?? 10 jaar , 15 jaar ?? (In Ialie is men na 10 jaar reeds aan een vervanging toe ) ;Ik denk niet dat elektronica 30 jaar gaat halen. Dus iedereen betaald dan 25€ tot 50€ per jaar extra voor wat ???

  14 april 2020 at 20:33
 • Jean D Reply

  Ik heb het nieuwe decreet nog eens goed onder de loep genomen en kan er volgende uitleg bij geven:
  Wat ons het meeste interesseert is de mogelijke invloed op de rentabiliteit
  Om de impact te kunnen inschatten moet je eerst het decreet begrijpen.
  Ik begrijp het als volgt:
  Er zijn 3 artikels die in het definitieve decreet gaan over kosten.
  artikel15.3.5/12 gaat over verbruik = bevoegdheid van de regering
  artikel15.3.5/13 gaat over injectie = bevoegdheid van de regering
  artikel 4.1.30/1 gaat over distributiekost = bevoegdheid van de Vreg
  (in het ontwerpakkoord stonden deze in 1 artikel maar in het definitief goedgekeurde decreet zijn het er 3)

  1 . Situatie vanaf 1 jan 2021 voor nieuwe installaties en installaties die dan reeds langer dan 15 jaar in gebruik zijn:
  1.A. Wat het verbruik betreft : betalen voor afname en ontvangen voor injectie.(voor dit laatste wordt verwezen naar artikel15.3.5/13)
  “(art15.3.5/13 : Voor productie-installaties voor zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA die geïnstalleerd worden vanaf 1 januari 2021 moet de elektrische productie die geïnjecteerd wordt op het distributienet worden opgekocht.
  De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten, en wie tegen welke minimumvergoeding moet opkopen.”
  (Die modaliteiten bepalen is tot nu toe nog niet gebeurd)
  1.B. Wat de distributiekosten betreft : artikel 4.1.30/1
  Tariefdrager gekozen door de Vreg :
  momenteel is dit vanaf 1 jan 2021 en installaties die dan reeds 15 jaar in gebruik zijn: distributiekost op afname
  (Dus geen prosumententax meer en vanaf dan ook geen keuze opties meer)

  2 . Iedereen die reeds zonnepanelen bezit of er laat plaatsen voor 1 jan 2021 heeft keuzemogelijkheden die 15 jaar vastliggen na indienstname van de installatie.
  Die afzonderlijke keuzemogelijkheden zijn:
  2.A. Voor wat het verbruik betreft : artikel 15.3.5/12
  1ste keuze mogelijkheid : injectie wordt afgetrokken van afname (maar niet verder dan tot 0 Kwh (= zoals het nu is)
  2de keuze mogelijkheid : systeem dat geldt vanaf 1 jan 2021 (dus betalen en ontvangen :zie hierboven)(deze keuze is onherroepelijk)
  (Momenteel kan je nog niet kiezen voor de 2de keuzemogelijkheid voor wat het verbruik betreft omdat de modaliteiten voor de injectie nog niet vastliggen.)
  2.B. Voor wat de distributiekost betreft: artikel 4.1.30/1
  1ste keuze mogelijkheid : distributiekost op (afname-injectie) + prosumententax (=standaard zoals nu)
  2de keuze mogelijkheid : distributiekost op afname zonder prosumententax
  3de keuze mogelijkheid : andere distributiekost die door de Vreg nog moet bepaald worden.
  (Ook hier is veranderen van keuze onherroepelijk))

  Enkel artikel 4.1.30/1 is wat de Vreg via het grondwettelijk hof aanvecht. Nl dat het vastligt dat er tot 15 jaar lang tot 3 verschillende tariefdragers kunnen gekozen worden die naast elkaar kunnen bestaan.
  In het ontwerpdecreet stonden alle keuzemogelijkheden in hetzelfde artikel maar in het door het parlement goedgekeurde decreet staan ze toch in verschillende artikels.
  Onderverdeeld in 2 artikels die over het verbruik gaan en 1 artikel die over de distributiekost gaat.
  Dit betekent dat de saldering wat het verbruik betreft zeker vervangen wordt door de nieuwe regeling voor nieuwe installaties vanaf 2021 en voor bestaande vanaf 15 jaar na ingebruikname.
  Dit wordt namelijk niet aangevochten door de Vreg: dat is ook hun bevoegdheid niet. Dat zal dus niet veranderen na een uitspraak van het grondwettelijk hof.
  Enkel voor de distributiekost zijn ze naar het grondwettelijk hof gestapt.
  Een uitspraak kan deze 3 keuzemogelijkheden doen wegvallen waardoor de Vreg opnieuw
  de datum kan vastleggen waarop de door hun gekozen tariefdrager van kracht wordt voor iedereen.
  Als ze dus gelijk krijgen wordt de distributiekost dan wellicht met terugwerkende kracht voor iedereen gelijk aan de 1ste keuzemogelijkheid want om een tariefwijziging door te voeren moet de Vreg een hele procedure doorlopen en een tijdspanne respecteren.
  Besluit : Wat er ook beslist wordt door het grondwettelijk hof:
  Het decreet blijft gelden voor wat het verbruik betreft.
  Enkel voor de distributiekost kan het veranderen:
  Als de Vreg gelijk krijgt valt iedereen terug op de 1ste keuzemogelijkheid : = standaard situatie zoals het nu is.
  Hierbij verandert er dus enkel iets voor diegenen die al hun keuze hebben veranderd.
  En kan de Vreg opnieuw voor iedereen op dezelfde datum een tariefwijziging doorvoeren. Je hebt dan voor de distributiekosten geen keuzemogelijkheden meer die nog 15 jaar gelden.
  Als de Vreg geen gelijk krijgt blijven de keuzemogelijkheden bestaan voor PV installaties tot 15 jaar na ingebruikname.
  Het dilemma waar nieuwe PV eigenaars voor staan is : moet ik nog voor 1 jan 2021 zonnepanelen leggen of niet?
  Voor nieuwe installaties is de uitspraak van het grondwettelijk hof niet zo doorslaggevend als artikel 15.3.5/13.
  Je kan namelijk de distributiekost nu al voorspellen.
  De modaliteiten van artikel 15.3.5/13. zijn moeilijker te voorspellen.
  Voor grote projecten zijn ze verschillend van project tot project.
  1 ding hebben ze wel gemeen : ze zijn rendabel dank zij steunmaatregelen. Tot 4.5% a 5% per jaar.

  Er zijn wel enkele mogelijke modaliteiten die je kunt aannemen door tss de regels te lezen.
  Beperking subsidies afhankelijk van zelfconsumptie (om zelfconsumptie aan te moedigen)
  Beperking toekenning GSC tot 10% van de installatiekostprijs per jaar. (installatie na 10 jaar terugbetaald door GSC)
  Beperking toekenning GSC tot 10 jaar na installatie.
  Minimum prijs 30% lager dan officiële marktprijs.
  Toestemming verlenen om injectie uit te schakelen of te verminderen bij dreigende overproductie.
  Verplichting om aan 1 en dezelfde producent te verkopen die het contract voor alle PV installaties in Vlaanderen in de wacht sleept.
  enz…
  Het zijn zo’n modaliteiten die worden toegepast bij grote PVproductieparken en dit ziet er voor hen dan inderdaad rooskleurig uit.
  Als de regering van alle particulieren samen een grote producent wil maken dan zorgen ze er best voor dat het ook voor hen rooskleurig uitziet.
  Als je nu nog zonnepanelen plaatst voor 1 jan 2021 ben je zeker nog 15 jaar gerust voor wat uw verbruik betreft.
  Daar zal het grondwettelijk hof niets aan veranderen.
  Je distributiekost kan slechts gewijzigd worden naar de 2de keuze ofwel door uzelf in de volgende 15 jaar ofwel niet meer door toedoen van het grondwettelijk hof.
  Als de nieuwe modaliteiten gunstiger uitvallen dan de huidige saldering kan je als je dat wil in die 15 jaar overschakelen naar het gunstiger verbruiksregime. Als je een keuze maakt is het onherroepelijk.
  Een laatste punt : het decreet kan wel enkel toegepast worden als je een digitale meter hebt maar het is niet de digitale meter zelf die bepalend is of ter discussie staat, het is de tariefbepaling en de modaliteiten die doorslaggevend zijn.

  9 maart 2020 at 01:12
  • IvoB Reply

   “Je kan namelijk de distributiekost nu al voorspellen.”

   Dat kan je nu net niet. Je weet immers het resultaat niet van de consultatieronde met betrekking tot de nieuwe tariefmethodologie vanaf 2021/2022. Zal deze grotendeels gebaseerd zijn op een vast capaciteitstarief per kwartieruurmeting waarbij slechts nog een klein deel (25%) zal bestaan uit de afgenomen kWh?

   Je kan dus helemaal niets voorspellen.

   9 maart 2020 at 08:32
   • Jean D Reply

    Ik bedoel: als de vreg geen gelijk krijgt kan de prosument die vandaag zonnepanelen installeeert gedurende 15 jaar niet verplicht worden om over te schakelen naar het capaciteitstarief. Als de vreg wel gelijk krijgt en iedereen moet in 2022 overschakelen naar capaciteitstarief dan zal voor zonnepaneeleigenaars het hoge capacireitstarief (prosumententax) vervangen worden door een ander capaciteitstarief. Je hebt gelijk dat je er geen exacte prijs kunt op plakken maar denk je niet dat PV eigenaars het minste financiële hinder zullen ondervinden van een capaciteitstarief misschien zelfs een voordeel door in de zomer de gemeten capaciteit van afname te verminderen door gelijktijdige injectie?

    9 maart 2020 at 09:25
    • IvoB Reply

     Gezien de VREG geen cijfers vrij geeft weet ik niet wat ik hier van moet denken.
     Prosumenten hebben alleen maar voordeel bij het feit dat ze hun zelf opgewekte elektriciteit gratis (of tegen de kost van het prosumententarief) kunnen verbruiken en geen andere kosten hebben. Als een energiefactuur voor 75% uit vaste kosten bestaat heb je nog maar 25% om voordeel te halen uit eigen productie. Dat is een duidelijke onbalans en noem ik geen voordeel.
     In dat geval moet je al bijna een thuisaccu koppelen aan je PV installatie om nog (deels) van je eigen productie te kunnen genieten en je piekverbruik (uitwisseling PV/net/afname) zo laag mogelijk te houden via de tussenstap van accu.

     Maar zolang er geen duidelijkheid is over hoe het nieuwe tarief zal berekend worden en wat de prijzen zijn is voor- of nadeel gewoon een gok en niet gebaseerd op feiten.

     Eén ding is wel duidelijk: een nieuw tarief zal er komen.

     En iedereen die een beetje vertrouwd is met de sector en kaas gegeten heeft van juridische constructies weet dat de kans groter is dat de VREG in het gelijk gesteld zal worden dan dat ze ongelijk krijgt. Zelf gok ik er dus niet op dat de 15-jarige regeling het tot het einde zal uitzingen.

     9 maart 2020 at 11:01
     • Jean D

      Ik ben daar nog niet zo zeker van omdat het artikel dat ze inroepen als bewijs dat er een conflict bestaat met artikel 4.1.30 geen verplichting bevat.
      Zij beroepen zich nl op ;artikel 4.1.32 paragraaf 1 punt
      2° “onverminderd de mogelijkheid om conform artikel 4.1.33, § 4, de tariefmethodologie tussentijds te herzien, stelt de tariefmethodologie het aantal jaren vast van de reguleringsperiode die aanvangt op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de VREG de tariefmethodologie heeft vastgesteld;”
      Het decreet zegt hier dat de Vreg onverminderd de mogelijkheid moet hebben om een tariefwijziging door te voeren en niet van een verplichte aanvaarding. Het zal op dergelijke details aankomen. Het is dus afwachten wat het hof daar van denkt.

      9 maart 2020 at 15:08
  • verpoorten frans Reply

   beste jean D, u vergeet natuurlijk 1 ding, als er meer EV bijkomen zullen we ook accijnzen moeten betalen op stroom, het verwondert mij dat u daar niets van weet?

   10 maart 2020 at 00:27
   • Jean D Reply

    Accijnzen zijn indirecte belastingen die niet alleen inkomsten betekenen voor de staat maar ook als doel hebben het verbruik af te remmen. Zie hoge accijnzen op tabak, alcohol en fossiele brandstoffen. In de maand januari 2020 waren de inkomsten via alle accijnzen 853.7 milj € op een totaal van 9741.7 milj € (terug te vinden op https://financien.belgium.be). Dat is bijna 10%. van alle belastingen. Je betaalt nu ook al directe belastingen op stroom nl BTW . Er is eerder sprake om andere taksen uit de factuur te halen. Dus neen ik denk niet dat er accijnzen zullen komen op groene stroom die men wil stimuleren ipv afremmen.

    10 maart 2020 at 10:29
   • IvoB Reply

    Beste Frans, het verwonder mij dat U niet weet dat elektriciteit nu al bij de meest belaste energiebronnen behoort en fossiele brandstoffen nog steeds van hoge subsidies kunnen genieten en de nadelige invloed van fossiel niet bij de gebruiker wordt gelegd maar doorgerekend aan de gemeenschap.
    Trouwens hoe gaan ze energie belasten die je zelf kan produceren en ter plaatse verbruiken?
    De inkomsten zullen in de toekomst dus eerder komen van het daadwerkelijk gebruik van een vervoermiddel (km-heffing) dan op het bezit en de energie die hij nodig heeft om zich voort te bewegen.

    11 maart 2020 at 12:13
 • Bart Reply

  Ha, deze keer kloppen de cijfers uit het artikel.
  Maar deze keer hebben jullie het aantal mensen die niet thuis waren vergeten te vermelden.
  Als ik me goed herinner kwam bij jullie eerder bericht het totaal op 30% dwz : 1% weigeraars + 29% toevallig niet thuis…

  5 maart 2020 at 11:18
 • De Grote Reply

  Ik lees hier veel opinies waar ik me meestal kan in vinden .
  Heb zelf ook al 8 tal jaar zonnepanelen. Wat ik nog nergens gelezen heb is dat uw netbeheerder U via uw slimme meter kan afschakelen op afstand . En dat is voor mij ook een extra argument om slimme meter voorlopig buiten te houden ( Mijn bron is iemand die in deze sector werkt , en geen kleine arbeider hoor )
  Dus ja wat en wie moet je nog geloven ?
  Wat gaat men nog veranderen in ons vroeger afgesloten contract bij de plaatsing.
  Arm Vlaanderen

  5 maart 2020 at 10:22
  • Jean D Reply

   Uit het decreet

   Art. 18. Aan titel IV, hoofdstuk I, afdeling IX, onderafdeling I, van hetzelfde decreet wordt een artikel 4.1.22/3 toegevoegd, dat luidt als volgt:
   “Art. 4.1.22/3. De digitale meter: 1° kan energiestromen en de kwaliteit ervan meten en registreren; 2° kan op afstand communiceren met de distributienetbeheerder; 3° bezit de technische mogelijkheid tot communiceren met applicaties van andere marktpartijen; 4° kan op afstand het toegangsvermogen instellen en de toegang tot het distributienet verlenen en onderbreken
   Uit het aansluitingsreglement :
   Als er een geplande onderbreking voorzien wordt dan zal volgens het eigen reglement van Fluvius
   Artikel 11 ; De DNB zal conform de in het TRDE vermelde termijnen en procedure de LS DNG verwittigen van geplande onderbrekingen.
   Bij niet geplande technische storingen kan volgens datzelfde artikel de DNG een vergoeding krijgen als de niet geplande onderbreking meer dan 4 uur duurt.

   5 maart 2020 at 12:48
  • IvoB Reply

   Maakt dat voor jou iets uit of een technieker ter plaatse je aansluiting aan de openbare weg onderbreekt of dit op afstand digitaal doet?

   5 maart 2020 at 14:34
  • Willem Van den Berghe Reply

   Reden te meer indien dit klopt, dat het nuttig is een thuisbatterij te plaatsen… ik heb er een en ben dan op dat ogenblik gerust…
   Het lijkt me echter niet zo evident dat men ons zomaar zou kunnen afschakelen… wat doen de mensen dan met de stroom die door de zon/het licht wordt gemaakt als je dit niet op net kan plaatsen…?? dit geloof ik niet echt…

   8 maart 2020 at 17:09
   • Jean D Reply

    Beste Willem, je hebt alleen maar stroom als er ook ergens verbruik is. Als er geen verbruik is (omdat er bvb geen connectie meer is met toestellen of het net) heb je van uw zonnepanelen dan alleen maar spanning en geen stroom. Als het net uitvalt op een zonnige middag en uw batterij is volledig opgeladen en je verbruik is zeer laag dan zal ondanks de hoge spanning van uw zonnepanelen er toch praktisch geen stroom geleverd worden door uw zonnepanelen. De mogelijkheid hebben om het vermogen via de digitale meter te kunnen aanpassen is net een voordeel voor alle klanten omdat men dan vanop afstand er kan voor zorgen dat iedereen bij een dreigende blackout toch nog voldoende stroom kan krijgen om de normale huishoudelijke toestellen te gebruiken. Dit is een typisch voorbeeld waarbij analoge toegangspunten zullen profiteren van de digitale toegangspunten. In dit opzicht is een thuisbatterij een extra voordeel omdat ondanks de beperking van het vermogen je toch extra vermogen voorhanden hebt die je onmiddellijk zelf kan gebruiken of in de toekomst (eventueel via een contract met Fluvius) gedurende een paar uur de helft van uw opgeslagen vermogen via uw batterij op het net stroom te leveren om te helpen het dreigend tekort te voorkomen. Dat is natuurlijk alleen mogelijk als je een digitale meter hebt.

    8 maart 2020 at 19:17
 • William Wauters Reply

  Ik heb mijn 24 zonnepanelen laten plaatsen begin 2009. Ondanks het feit dat deze panelen toen nog heel duur waren, ongeveer 30.000€. Ik heb toch beslist ze te laten plaatsen omdat de groenestroomcertificaten en de terugdraaiende teller de installatie rendabel maakten. Contractueel heb ik 20 jaar recht op de certificaten, waarom wordt een terugdraaiende teller dan maar voor 15 jaar toegestaan? Mij nu verplichten om de DM te laten plaatsen zonder dat ik weet wat men mij gaat betalen voor de elektriciteit die ik op het net plaats vind ik niet kunnen en ik overweeg om die reden de plaatsing te weigeren.

  5 maart 2020 at 09:47
  • IvoB Reply

   Omdat de groene stroom certificaten losstaan van de terugdraaiende teller. Er zijn massa’s prosumenten die na jou zonnepanelen geplaatst hebben met terugdraaiende teller maar zonder recht op GSC.

   Omdat de digitale meter de salderingsregeling niet uitsluit. Je bent niet verplicht te kiezen voor de nieuwe tarifering. Ook met de digitale meter kan je met PV geplaatst tot 31/12/2020 van dezelfde salderingsregeling genieten als de analoge meter.

   Omdat de elektriciteitsmeter niet jouw eigendom is maar in huur van de netbeheerder. En je met de netbeheerder een contract hebt afgesloten dat hij periodiek toegang moet krijgen (anders krijg je gewoon geen netaansluiting) tot de ruimte waar de meter staat om deze na te kijken, eventueel te onderhouden en/of te vervangen.

   Je hebt dus juridisch geen been om op te staan. Je hebt uiteraard het recht tot het weigeren van de toegang. Net zoals de netbeheerder dan het recht heeft de bijkomende kosten daarvan aan jou door te rekenen of – in het slechtste geval – je af te sluiten van het net. Het is maar wat je zelf wil.

   En we moeten ook niet flauw doen. De beste investering in PV was voor zij die dit deden tot en met 2011. De installatie was wel duurder maar je kon 20 jaar lang tot 450€ per MWh genieten + tot 2015 elektriciteit afnemen zonder enige kost (het prosumententarief is pas in 2015 ingevoerd) en eventueel als toemaatje nog een belastingsvoordeel genieten en/of een bijna gratis lening afsluiten . Zulke installlaties hebben zich niet alleen terugbetaald maar ook nog een mooie winst opgeleverd. Je hebt nu misschien iets minder winst dan je berekend had bij de plaatsing (toen had je een soort “win for life” gewonnen) maar minder winst is iets heel anders dan verlies.

   Vind ik dat zelf leuk. Neen want ik heb sinds 2011 zelf een PV installatie (en weet dus heus wel wat dat opbrengt). Maar voor je jezelf in de vingers snijdt kan het geen kwaad eerst eens te kijken tot wat je je zelf verbonden hebt voor je actie onderneemt.
   Als je vindt dat men je GSC overeenkommst moet respecteren (terecht), een salderingsovereenkomst tot in de eeuwigheid moet naleven (een leuk gegeven maar dan zou ik toch eerst die overeenkomst op papier willen zien voor ik juridische stappen onderneem) geldt dat uiteraard ook voor je overeenkomst met de netbeheerder met betrekking tot de vervanging van de meetapparatuur.

   5 maart 2020 at 11:23
  • Jean D Reply

   Beste William, je slaat de nagel op de kop. De regering heeft het decreet goedgekeurd zonder de minimum prijs vast te leggen voor het geïnjecteerde deel. Er staat in het decreet dat er een verplichte minimum vergoeding moet betaald worden voor die stroom ter vervanging van het huidige salderingsmechanisme. Vermits het decreet voor nieuwe installaties van kracht is vanaf 1 jan 2021 moet die prijs toch enkele maanden daarvoor bekend zijn. Vermits de commercialisatie van zonnepanelen pas goed op gang gekomen is in 2007 betekent dit dat die eerste installaties vanaf 2022 onder de nieuwe regeling van het nieuwe decreet vallen. Het is zelfs zo dat installaties die op 1 jan 2021 al langer dan 15 jaar in gebruik zijn nog respijt hebben tot 1 jan 2021 omdat die nu ook nog niet weten wat ze voor hun geïnjecteerde stroom krijgen. Ik denk dat die 15 jaar daarop gebaseerd is. Vroeg of laat zal de huidige saldering vervangen worden. Een analoge meter of een digitale meter zal daar niets aan veranderen. (wat men niet kan meten kan men ook forfaitair inschatten)
   Het enige dat ervoor kan zorgen dat die 15 jaar wegvalt en de verandering op 1 jan 2021 niet gebeurt is een uitspraak van het grondwettelijk hof ivm de klacht van de Vreg over het artikel die deze verandering beschrijft. Het gaat om 1 artikel waar de volledige verandering in staat. Het zou me verwonderen dat het artikel niet in zijn geheel ofwel goedgekeurd ofwel afgekeurd wordt. Maar bij afkeuring zal het niet lang duren vooraleer er een nieuw decreet komt waarbij de verandering voor iedereen op dezelfde datum zal gebeuren en wellicht helemaal anders zal zijn. (invoering capaciteitstarief, wegvallen dag en nachttarief enz. (maw ze zullen kunnen argumenteren dat het omwille van de uitspraak van het grondwettelijk hof het iedereen gelijk voor de wet is ; zonnepanelen of geen zonnepanelen.)
   Ik denk niet dat Fluvius zo ver zou gaan maar ze hebben wel het recht om je af te sluiten van het net als je de toegang tot hun installatie weigert. Ze zullen je daarvoor eerst (volgens datzelfde decreet ander artikel) naar een adviescommissie sturen om vooralsnog de plooien proberen glad te strijken. Tenslotte ben je een klant bij hen en is het niet hun bedoeling om je van het net af te sluiten.

   5 maart 2020 at 12:06
 • van r Reply

  fake nieuws. Het is niet wettelijk verplicht om een d.meter te plaatsen.

  4 maart 2020 at 13:35
 • inez van den dries Reply

  Fluvius stelt in het artikel het volgende:

  ” De oude mechanische meters zijn immers niet meer beschikbaar.”

  Dit maakt toch niet uit…. ik heb al een analoge meter, die prima werkt, die moet helemaal niet vervangen worden door een dom ding.
  Nu verwacht men wel dat ik deze terugdraaiende meter laat vervangen door iets waarvan nog niet bepaald is hoeveel de teruggeplaatste stroom vergoed zal worden. Met een terugdraaiende meter is dat 1:1 , met een digitale is dat erg duister, ligt nog niet vast en wordt waarschijnlijk pas vastgelegd nadat iedereen overgeschakeld is.
  Het zou niet de eerste keer zijn dat de overheid ons opnieuw in de maling neemt, en de spelregels verandert tijden het spelen van et spel. Ik had het recht op een terugdraaiende teller… levenslang, geen 15jaar (na arei) !!!

  Nog een opmerking: besparen is prima, maar hoe kan het een besparing zijn door al die perfect werkende ferrarismeters ( de terugdraaiende, mechanische meters) te vervangen door een nieuwe meter en die goede meter dan maar op een hoop te gooien… moet ondertussen al een enorme hoop opleveren…. Hoe is dat financieel te verantwoorden ??? … oh ja… door jaarlijks voor onze nieuwe meters te laten betalen ( ruim 27 euro per jaar, elk jaar opnieuw).

  Als de ministers meer geld willen, dan suggereer ik dat iedereen verplicht de vergoeding van de GSC terug t
  moet betalen… ik schrik van niets meer…

  4 maart 2020 at 13:05
  • IvoB Reply

   Er is momenteel niets duister aan.
   Saldering is voor analoge en digitale meter volledig gelijk.
   Dat ligt vast voor 15 jaar vanaf eerste plaatsing zonnepanelen op hetzelfde EAN nummer.
   Of je dat nu digitaal meet of analoog maakt niet uit.

   Het is wel correct dat de VREG het 15-jarig recht op saldering via gerechtelijke weg aanvecht. Maar dat heeft niets te maken met de analoge of digitale meter. En die beslissing kan nog jaren op zich laten wachten.

   Alles hangt dan af of tegen de uitspraak (en dan nog alleen als de VREG in het gelijk wordt gesteld) alle prosumenten reeds zijn voorzien van een digitale meter. Zo niet krijg je in dat geval een bijkomend juridisch probleem. Want een prosument met een digitale meter (waarbij injectie en afname door de netbeheerder verrekend moeten worden om tot een saldering te komen) kan dan zijn saldering deels (netkosten) kwijt geraken. Maar een prosument met een analoge meter (die terugdraait en geen onderscheid kan maken tussen injectie en afname, laat staan tussen nettarief en stroomprijs) blijft dan – ondanks dat de VREG gelijk haalde – “noodgedwongen” nog een tijd genieten van de saldering.
   Benieuwd hoe ze dat dan technisch (bijna onmogelijk) en vooral juridisch (zondigt tegen het gelijkheidsbeginsel) gaan oplossen.
   Tegen dit tempo krijgt men nooit overal tijdig een digitale meter geplaatst.

   In tegenstelling tot GSC is er – spijtig genoeg – geen overeenkomst tussen partijen om een recht te doen gelden.
   GSC werd contractueel vastgelegd tussen netbeheerder en prosument (tot twintig jaar). Saldering was en is een politieke beslissing. Of jij moest daar ergens een contract van hebben liggen dat juridisch aanvechtbaar is?

   Een digitale meter is in de meeste gevallen geen besparing voor de prosument maar uiteraard wel voor de netbeheerder. Ze moeten al geen meteropnemers meer op pad sturen (en die kosten worden nu ook doorverrekend aan de gewone klant en niet aan de slimme prosument).

   GSC kan je niet verplicht doen terugbetalen. Zoals ik al zei, een vooruitziend prosument heeft dat contractueel tegen een vastgestelde prijs en voor een vastgestelde periode laten vastleggen.

   4 maart 2020 at 14:25
 • Guy P Reply

  Sommige zonnepaneeleigenaars zijn niet snel verlegen. Jean D is er fier over dat hij sinds de komst van zijn digitale meter zijn verbruik heeft kunnen halveren, terwijl hij zijn privé-zwembad met elektriciteit verwarmt. Zit die man dan voortdurend aan de knop om ze vlug af te zetten wanneer de zon een dip krijgt ? Of verbruikt hij tussendoor ook netstroom ? Ik heb helemaal niets tegen bezitters van een zwembad in Belgie en ik ben nog minder jaloers, maar als bezitter ervan op de kar springen van de groene jongens en bekommerd zijn om verbruik, lijkt me wel wat hypocriet, niet ? Als je je de luxe van een privé zwembad wilt permitteren, dan moet je mi ook niet zitten rekenen en cijferen tot na de komma, en dit zeker niet gebruiken als argument pro digitale meter. Heb je al ooit een Ferrari-rijder horen jammeren over zijn hoog benzineverbruik, nee toch ? ‘Bewuster omspringen met energie’ noemt onze vriend Jean dat. Hallo ??

  4 maart 2020 at 12:56
  • verpoorten frans Reply

   guy P, ik heb u commentaar gelezen, en ik geef u 100% gelijk, maar ge weet dat die jean D, kan lullen ,en hij geloofd het zelf nog

   4 maart 2020 at 13:33
 • stef Reply

  Hoeveel injectie vergoeding blijft over na alle kosten ……is deze variabel ?
  Blijft dag-nacht tarief ……
  Wat met zwaardere aansluitingen ?

  stef

  4 maart 2020 at 11:13
  • IvoB Reply

   De nieuwe tariefstructuur 2021/22 is nog niet publiek gemaakt.
   Valt dus weinig zinnigs over te vertellen.

   4 maart 2020 at 14:08
 • verpoorten frans Reply

  jean D ik zie dat ge weer aan het lullen bent, uw verbruik halveren door en digitale meter? maak de mensen toch niets wijs

  4 maart 2020 at 10:40
  • Jean D Reply

   Ja Frans dat komt omdat ik mijn verwarmd zwembad nu alleen nog laat werken als de zon schijnt. Ik had dat natuurlijk al veel vroeger moeten doen. Het scheelt 4000 KWh per jaar.

   4 maart 2020 at 12:06
   • IvoB Reply

    En je had een digitale meter nodig om er bewust van te worden dat een zwembad verwarmen energie kost? De analoge meter hield gewoon geen rekening met dat verbruik?
    Net zoals o.a. AVG kan ik met pen/papier en een digitaal rekenblad al jaren exact bepalen wat ik wanneer verbruik.
    Uw digitale meter gaat uw zwembadverbruik ook niet afzonderlijk meten.

    4 maart 2020 at 12:33
 • Peeters Herman Reply

  Geachte,
  IK heb 26 zonnepanelen en bij iedere 1000kwb krijg ik 350€ terug via groene stroomcertifificaten ( volgens contract nog 10 j) en dit met een terug oude terug draaiende meter ,hoe gaat dat verrekend worden als ik overschakel naar een digitale meter ben niet overtuigd dat dit nog gaat gebeuren zo is mijn investering voor niets geweest ,in 2010 waren de zonnepanelen enorm duur tegenover nu ! dus graag info hier over !.Ik dank u bij voorbaat,
  Mvg,
  Peeters Herman

  4 maart 2020 at 10:39
  • IvoB Reply

   Nogmaals er wijzigt NIETS. Noch voor het prosumententarief noch voor de uitbetaling van de GSC certificaten.

   Een digitale meter is geen toverdoos hè. Het is gewoon de digitale versie van de huidige analoge meter. Europa staat er vol van (Vlaanderen is één van de laatste regio’s om deze in te voeren).
   GSC’s hebben niets te maken met je digitale meter. Die worden afgerekend op je MID gekeurde GSC meter die in je zekeringkast staat en waar je zelf de meterstanden moet van doorgeven in het daartoe voorziene portaal.

   Bij plaatsing van de digitale meter kan je wel (vrij en gratis) kiezen om het huidige prosumententarief te behouden of over te schakelen op de nieuwe tarifering zonder saldering. Kies je voor het prosumententarief wijzigt er niets tov je huidige situatie.

   Het enige dat er verandert is dat er geen meteropnemer meer moet langskomen en men dus ook niet meer kan frauderen met de doorgave van de meterstanden. Maar dat laatste kan je moeilijk als argument gebruiken om de DM te weigeren. 🙂

   4 maart 2020 at 11:15
   • van gorp Reply

    gewoon een digitale versie van de analoge meter?
    mijn analoge meter mankeerd niets,en toch wordt ik gedwongen om hem te vervangen,,,,,
    volgens mij is dat verspilling en machtsmisbruik.
    en dan staan ze verwonderd dat de mensen hun vertrouwen kwijt zijn in die energiemafia en overheid.

    5 maart 2020 at 14:35
   • verpoorten frans Reply

    beste, er zijn al verschillende landen waar men terug overschakel naar analoge meters, omdat digitale meters véél in de fout gaan, maar dat weet u natuurlijk ook al, dus stop met onzin te schrijven

    6 maart 2020 at 23:05
 • avg Reply

  op verkeerde been gezet???????
  wie energiebewust is heeft dat digitale dure speelgoed niet nodig,wie het niet is gaat het ook niet worden met dat duur verplicht speelgoed.
  ik hou al bijna 10 j mijn verbruik van zowel gas als electriciteit in de gaten met potlood en papier.
  het gedwongen plaatsen van nieuwe meters(uiteindelijk ook op kosten van de klant) die enkel maar moeten
  dienen om meer kontrole te hebben blijft hoe dan ook een verwerpelijke praktijk en machtsmisbruik.
  vervang de meters bij een defect of grote aanpassing.
  al dat gepamper en gemanipuleer van de laatste jaren zorgt alleen maar voor meer wantrouwen.
  ik wil zelf beslissen wat er in mijn huis gebeurd en wat niet.

  4 maart 2020 at 10:23
  • avg Reply

   t’is duidelijk vanwaar dit bericht weer komt.
   de promomolen is weer op gang

   4 maart 2020 at 10:27
 • Karien Reply

  Weet iemand of het mogelijk is om vervroegd een digitale meter aan te vragen ? Bij mij zou het voordeliger uitkomen om om te schakelen.

  4 maart 2020 at 10:17
  • IvoB Reply

   Dat is geen enkel probleem. Moet je gewoon aanvragen bij je netwerkbeheerder. De vervanging van de oude meteren plaatsing van de nieuwe is dan wel voor jouw rekening.

   4 maart 2020 at 11:09
 • Jean D Reply

  Er zijn inderdaad veel zonnepaneeleigenaars op het verkeerde been gezet door gebrekkige informatie in het verleden. Men dacht toen dat met de komst van de digitale meter het terugdraai effect niet meer mogelijk zou zijn. Niets is minder waar. Injectie wordt afgetrokken van afname en dat is identiek hetzelfde als terugdraaien. Bij mijn eerste afrekening met de digitale meter is het terugdraai effect toegepast. Het was dus perfect mogelijk de analoge terugdraai methode te behouden met de digitale meter. Het zou juridisch gezien zelfs niet standhouden dat het terugdraai effect zou verdwijnen zonder compensatie. Als particulier stroom verkopen behoort tot zo’n (volgens het decreet verplichte) compensatie. Dit brengt ons in competitie met de huidige grote energieproducenten. Particulieren krijgen dan geld en groenstroomcertificaten en de felbegeerde garanties van oorsprong voor elke 1000Kwh dat ze produceren en op het net steken. Op die manier worden de monopolyposities van grote energieproducenten doorbroken.(zoals het in Duitsland nu al is) Het decreet wordt gezien als een bescherming van de zonnepaneeleigenaar terwijl het in feite net het tegenovergestelde betekent. Het decreet stelt dat het terugdraai effect slechts 15 jaar zal gelden na installatie ipv de nu geldende norm met de analoge meter nl altijd. Volgens het decreet zal vanaf 2021 de verkoop van eigen geïnjecteerde stroom een feit zijn. In Brussel is dit nu reeds zo. Brusol plaatst gratis zonnepanelen op uw dak en deze worden gefinancierd door de GSC die deze producent krijgt voor uw geïnjecteerde stroom. Brusol verkoopt die stroom aan een leverancier. Na 10 jaar wordt je zelf eigenaar van uw zonnepanelen en in die 10 jaar betaal je enkel uw afgenomen stroom en dit is natuurlijk minder als voorheen omdat je ook een deel van uw zonneproductie onmiddellijk zelf gebruikt en dat is uiteraard gratis. De transitie in Duitsland heeft wel geleid tot 2de hoogste energieprijzen in europa (sluiting van alle kerncentrales en hoge kosten uitbreiding van het net en hoge subsidies voor particulieren) . Zonnepaneeleigenaars liggen er natuurlijk niet wakker van : ze nemen nog maar weinig van het net door bovendien massaal thuisbatterijen te gebruiken en bijgevolg deert een hoge elektriciteitsprijs hen veel minder. Het argument die Fluvius gebruikt om de weigeraars over de streep te trekken is dus inderdaad het feit dat het wettelijk niet toegestaan is om een vervanging van een meter te weigeren (maakt niet uit of die analoog of digitaal is). Dit staat in alle energiedecreten. Alle andere argumenten die niet te maken hebben met hun eigenbelang zijn enerzijds slechts beperkte tijd geldig (bvb ivm prosumententax) of anderzijds niet verifieerbaar wegens gebrek aan concrete gegevens.(bvb prijs van geïnjecteerde stroom). 1 ding is zeker ; als je een digitale meter in huis hebt dan ga je onvermijdelijk bewuster omspringen met energie. Het is wellicht uitzonderlijk maar ik heb mijn verbruik kunnen halveren sedert ik een digitale meter heb.

  29 februari 2020 at 00:15
  • RH Reply

   Ik zou dan eens heel graag horen hoe u uw verbruik hebt gehalveerd.

   Wat Fluvius ook verzwijgt is dat de VREG vanaf 2021 wil dat de transport- en distributiekosten NIET terugdraaien. Op onze factuur toegepast, gaan we op een factuur van €400 elektriciteit op jaarbasis €500 extra betalen aan kosten. Google gerust eens naar “VREG grondwettelijk hof”.

   4 maart 2020 at 10:20
   • Jean D Reply

    Ik wil het wel graag uitleggen. Ik heb een zwemspa die 4000 Kwh per jaar verbruikt omdat het balboa systeem de temperatuur van het water tot 16 graden blijft verwarmen om te beschermen tegen bevriezing. De minimum instelling is om de 12 uur 2 uur verwarmen en dan blijft de temperatuur in de winter bij vriestemperatuur boven de 10 graden. In het verleden liet ik dat gewoon zo. Met het advies om zoveel mogelijk te verbruiken als de zon schijnt ben ik begonnen met de cyclus s’nachts te onderbreken in de zomer en nadien zelfs volledig uit te schakelen en niet meer te zwemmen van okt tot april zolang er geen nachtelijke vriestemperaturen van lager dan -2 graden voorkomen. Het gemeten verbruik tot nu toe is 210 Kwh gemeten met een aparte meter geplaatst 1 maand na de plaatsing van de DM. Daarmee zal mijn totaal verbruik in huis met 50% verminderen. Zoals ik al zei wellicht uitzonderlijk en niet echt een voorbeeld voor groene jongens (allee tot verleden jaar)
    Wat uw andere opmerking betreft kan je elders wel lezen wat mijn mening daarover is.
    Samengevat : als de Vreg gelijk krijgt en het artikel die ze aanvechten geschrapt wordt omwille van een inbreuk op de discriminatiewet dan blijft alles zoals het was met de analoge teller of ook als je al een dm hebt :namelijk saldering voor altijd en prosumententax voor altijd. (= situatie voor het aangepaste decreet en dit met terugwerkende kracht). Dit zal dan duren tot de regering een nieuw aangepast decreet maakt. Als ze geen gelijk krijgen (bvb als het grondwettelijk hof oordeelt dat de discriminatie betreffende de keuzes in distributietarief niet van die aard is om het artikel te schrappen dan blijft alles zoals nu in het decreet staat. (nl na 15 jaar en voor nieuwe installaties vanaf 2021 1 enkele keuze in distributiekost nl op afname + geen prosumententax meer + verplichte minimum vergoeding voor geïnjecteerde stroom.

    4 maart 2020 at 21:31
  • IvoB Reply

   @ Jean D: dat ligt dan in de wijziging van uw verbruik en niet aan de digitale meter. Ik ga al jaren zeer bewust om met mijn energieverbruik. Daar heb ik geen digitale meter voor nodig. Ik heb ook niets tegen een digitale meter (toch niet zolang prosumenten met een digitale meter en analoge meter over dezelfde kam geschoren worden) maar mijn verbruik gaat hij niet positief beïnvloeden, laat staan halveren. Hoe zou hij dat trowuens kunnen? De energie die ik verbruik heb ik gewoon nodig (4-5 kWh per dag) om het huishouden normaal te doen functioneren. Dat betekent gewoon dat je voor de komst van de digitale meter niet wist waar je mee bezig was. Niet meer, niet minder.

   Je vertelt veel zinnige praat maar wat je hier laat uitschijnen (dat door de komst van de DM je verbruik gehalveerd is) slaat nergens op. Dat is alleen gedaald omdat je je verbruiksprofiel hebt aangepast. En dat had je al lang voor de komst van de DM kunnen doen. Jij bent nl. de verbruiker. Niet de meter.

   4 maart 2020 at 11:08
   • Jean D Reply

    Ja dat klopt IvoB . Ik ben niet zo’n groene jongen als jij. Ik ben pas beginnen beseffen dat ondanks ik al 12 jaar zonnepanelen heb dat het beter is om het verbruik te concentreren op de uren dat de zon schijnt ipv alles op nachttarief te willen doen. Ik dacht mijn gtroot verbruik te kunnen compenseren met zonnepanelen en dat daarmee de kous af wazs. Pas sedert ik een digitale meter heb ben ik er mij in gaan verdiepen en ben ik tot de vaststelling gekomen dat dit verkeerd was. Bijkomend moest ik vaststellen dat veel zonnepaneeleigenaars die hier reacties posten het systeem ook volledig verkeerd begrijpen. Ik heb dus inderdaad mijn verbruiksprofiel aangepast sedert ik een digitale meter heb. Dat ik het niet eerder gedaan heb ligt inderdaad aan mij en niet aan de DM en ik hoop dat veel zonnepaneeleigenaars eerder uw voorbeeld hebben gevolgd en zich dus niet concentreren op het terugdraaien van hun meter maar eerder op het niet gebruiken van stroom van het net en het zoveel mogelijk onmiddellijk gebruiken van hun zonnepanelen. Het is niet omdat je dit niet kan meten dat je het niet kan doen. Ik beschouw ook het noteren van verbruik zelfs met pen en papier geen voorbeeld van bewust omgaan met energie tenzij dat ze beseffen dat het zo weinig mogelijk terugdraaien van hun meter de juiste manier is om net-verbruik te voorkomen. Jij bent zeker goed bezig want 4 a 5 Kwh per dag is echt heel weinig. Ik heb al zoveel als alles in stand-by winterslaap staat terwijl ik op vakantie ben.

    4 maart 2020 at 20:26
  • Jacquemin catherine Reply

   Hallo,

   Heb je voor het proumententarief gekozen of voor werkelijk verbruik ?

   4 maart 2020 at 11:19
   • Jean D Reply

    Uw verbruik die je moet betalen aan de leverancier blijft altijd hetzelfde.
    Als je bvb 1200 Kwh afname hebt en 1000 Kwh injectie is uw verbruik 200 Kwh.
    Ik veronderstel dat het dit verbruik is dat je bedoelt met werkelijk verbruik.
    Uw distributiekost die je moet betalen daar heb je 2 keuzemogelijkheden voor.
    1ste keuze
    distributiekost op werkelijk verbruik van 200Kwh + prosumententarief
    2de keuze
    distributiekost op uw afname van 1200 Kwh en geen prosumententarief

    Ik heb de 2de optie gekozen omdat de distributiekost op het verschil (hier 1000 Kwh) voor mij lager uitvalt dan het prosumententarief.

    Vanaf wanneer is dit voordeliger?
    Je ziet dat het verschil in Kwh hetzelfde is als het geïnjecteerde deel.
    Je moet dus als leidraad de distributiekost berekenen op het geïnjecteerde deel omdat dit dezelfde hoeveelheid gaat zijn van uw extra afname. Als deze berekening lager is dan de prosumententax dan doe je voordeel. Je moet er wel rekening mee houden dat je best een marge neemt omdat uw distributiekost daalt of stijgt naarmate je minder of meer injecteert op een jaar en eens gekozen is altijd gekozen.

    4 maart 2020 at 20:54

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *