Hoe de aanwezigheid van PID opsporen?

Infrarood test

Hoe de aanwezigheid van PID opsporen?

Potential Induced Degradation (PID) is de belangrijkste reden voor efficiëntieverliezen bij zonnepanelen. Daarom is het belangrijk om dit fenomeen tijdig op te sporen.

De aanwezigheid van PID kan gedetecteerd worden door middel van een aantal testen.

1. Elektroluminescentie test

Een elektroluminescentie test wordt ’s nachts uitgevoerd met een speciale camera, terwijl de module van energie wordt voorzien zonder de aanwezigheid van zonlicht.

Bij een module zonder PID hebben alle cellen dezelfde helderheid. Op figuur 1 wordt een met PID aangetaste module getoond. De cellen die niet langer of niet volledig worden verlicht hebben te maken met PID.

EL Test
Fig. 1: Elektroluminescentie test

De elektroluminiscentie test kan ook op systeemniveau worden uitgevoerd, zoals u in deze schitterende reportage kan terugzien.

2. Infrarood test

Deze test wordt met een infraroodcamera uitgevoerd op een zonnige dag. Een met PID aangetaste module heeft een hogere temperatuur dan andere modules. Cellen die warmer (rood) zijn dan andere cellen (geel) zijn mogelijk aangetast met PID.

De infrarood test is gemakkelijk uit te voeren omdat de PV-installatie niet dient te worden uitgeschakeld.

IR
Fig. 2: infraroodtest zonnepaneel

3. Open klemspanning

Een eerste indicatie om PID te detecteren is het meten van de open klemspanning (‘open circuit voltage’) met een voltmeter. De open klemspanning is de spanning die gemeten wordt wanneer het zonnepaneel losgekoppeld is. Hierdoor kan er geen stroom lopen en is de spanning maximaal.

Wanneer de modules met PID aangetast zijn, is de open circuit voltage lager dan de referentie.

4. Werkingsspanning (operating voltage)

Ook de werkingsspanning van een zonnepaneel kan gemeten worden door een eenvoudige voltmeter. Deze parameter geeft meer informatie over het paneel dan de ‘open circuit voltage’.

Zonnepanelen die met PID getroffen zijn hebben een lagere werkingsspanning dan panelen waarbij PID afwezig is. Dit is meteen ook de reden waarom zonnepanelen met PID grotere lekstromen hebben. Bijgevolg moeten de met PID aangetaste zonnepanelen eenzelfde vermogen leveren dan de andere panelen in de string. Hierdoor werken deze zonnepanelen aan een lagere werkingsspanning.

Deze redenering wordt verduidelijkt door onderstaande formule:

P = U * I

Indien het vermogen (P) afneemt ten gevolge van PID en de stroom (I) constant blijft door de andere panelen in serie, neemt de spanning (U) af. Bovendien is de afname van de werkingsspanning proportioneel met de PID-verliezen.

5. IV-curve

Om na te gaan of een zonnepaneel vrij is van PID, kan met een IV-statistiek opmaken. Hiermee kunnen afwijkingen van de IV-curve worden vastgesteld. Met het oog op een goede accuraatheid worden deze metingen best op een zonnige dag uitgevoerd.

In het voorbeeld in figuur 3 zijn zowel de spanning als de stroom gezakt. Er is duidelijk sprake van PID op het zonnepaneel in kwestie.

IV
Fig. 3: IV-curve met en zonder PID

 

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *