Site pictogram Ilumen

Hoe evolueert stroomprijs voor gezinnen en hoe is deze opgebouwd?

Hoe is de stroomprijs voor gezinnen geëvolueerd sinds januari 2017? En uit welke componenten is uw elektriciteitsfactuur opgebouwd? Een overzicht.

Onderstaande figuur toont de evolutie van de elektriciteitsprijzen voor huishoudelijke afnemers met een doorsnee verbruik, zijnde 3.500 kWh waarvan 1.600 kWh dagverbruik en 1.900 kWh nachtverbruik op jaarbasis.


De daling in januari 2019 wordt grotendeels verklaard door de afname van het gewogen gemiddelde distributienettarief. Sindsdien is de trend globaal genomen afnemend.

Componenten elektriciteitsprijs

In onderstaande figuur wordt de verdeling en evolutie van de elektriciteitsprijs voor huishoudelijke afnemers met een doorsnee verbruik in kaart gebracht.

In de figuur wordt de hoogte en de evolutie van de prijsonderdelen weergegeven, rekening houdend met volgende veronderstellingen:

De energiekost daalde sterk, mede onder invloed van de groothandelsprijzen die opmerkelijk lager waren dan een jaar voordien.

De evolutie van zowel Distributie – netbeheer als Distributie – ODV en toeslagen is te verklaren door de daling van het gewogen gemiddelde tarief van beide onderdelen vanaf januari 2019.

Het gewogen gemiddelde tarief van de toeslagen in de transmissienettarieven steeg procentueel sterk vanaf maart 2019.

V-test

Om in de V-test de objectieve vergelijkbaarheid te garanderen tussen de contracten met vaste energiecomponent waarbij de ‘Kosten voor groene stroom’ en de ‘Kosten voor WKK’ geïntegreerd zijn in de energiecomponent enerzijds en de overige contracten anderzijds, wordt er proportioneel rekening gehouden met de huidige én de toekomstige quotumpercentages en aankoopprijzen. Aangezien in december 2018 en december 2019 gerekend werd met dezelfde quotumpercentages, is de evolutie van de kosten voor WKK toe te schrijven aan de doorrekening
van de toegenomen aankoopprijzen van de certificaten.

Tenslotte stelde VREG in de aangeboden elektriciteitscontracten grote verschillen vast in de jaarlijkse vergoeding. Niet enkel tussen de verschillende leveranciers, maar in de meeste gevallen ook tussen de contracten van eenzelfde leverancier.

Bron: Marktrapport VREG 2019

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Mobiele versie afsluiten