Hoe helpt de PIDbox uw energiefactuur verbeteren?

PIDbox iLumen

Hoe helpt de PIDbox uw energiefactuur verbeteren?

De voornaamste reden voor rendementsverlies van zonnepanelen is Potential Induced Degradation (PID). Dit fenomeen treedt op bij quasi alle zonnepanelen en kan tegengegaan worden door de installatie van een PIDbox. Maar welke invloed heeft de installatie van dit toestel op uw energiefactuur?

We zullen deze vraag beantwoorden aan de hand van een fictief doch realistisch cijfervoorbeeld. Indien u niet vertrouwd bent met begrippen zoals ‘piekvermogen’ en ‘opbrengst’, raden wij u aan om eerst deze link te raadplegen.

CIJFERVOORBEELD

In onderstaand cijfervoorbeeld wordt de terugverdientijd van een PIDbox berekend voor een PV-systeem dat respectievelijk in 2010 en in oktober 2016 werd geïnstalleerd in België.

Veronderstel een installatie van 22 zonnepanelen met elk een vermogen van 250 Wp. Het piekvermogen van de volledige installatie bedraagt dus 5.500 Wp (22 x 250 Wp).

De opbrengst van de installatie bedraagt bijgevolg 5.225 kWh (0,95 kWh/Wp x 5.500 Wp).

Andere assumpties zijn:

Installatie 2010
Ten gevolge van de installatie van de PIDbox ontstaan er een meeropbrengst door de besparing aan elektriciteit. Deze wordt als volgt berekend: (7,45% x 5.225 kWh x 0,24 €/kWh) = 93,4 €.

Wie in 2010 een PV-systeem installeerde heeft gedurende 20 jaar recht op groenestroomcertificaten ter waarde van 0,35 euro per kWh geproduceerde groene stroom. Dit levert de volgende meeropbrengst op: (7,45% x 5.225 kWh x 0,35 €/kWh) = 136,2 €.

De terugverdientijd van de PIDbox bedraagt dus amper 8,02 jaar. Over 20 jaar bekeken is uw voordeel maar liefst 3.843 € !
Installatie 2016
Indien u vandaag een PV-systeem (< 10 kW) installeert, komt u niet langer in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Hierdoor is uw meeropbrengst gelijk aan de besparing aan elektriciteit. De terugverdientijd ligt hierdoor hoger en bedraagt 6,42 jaar. Uw voordeel over 20 jaar is gelijk aan 1.270 €.

Bovenstaande resultaten dienen echter met de nodige omzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

  • Het cijfervoorbeeld veronderstelt ter vereenvoudiging dat de degradatie ten gevolge van PID constant blijft in de tijd. Het is echter de verwachting dat naarmate de levensduur van de panelen toeneemt, de degradatie sterker zal toeslaan (figuur 1). Uiteraard komt dit de terugverdientijd van de PIDbox alleen maar ten goede.Degradatie

Figuur 1: degradatiemodel Koch – PI Berlin

  • De rendementsverhoging ten gevolge van de installatie van de PIDbox in het cijfervoorbeeld bedraagt 7,45% maar in het onderzoek van Hogeschool Thomas More werden zelfs efficiëntieverbeteringen tot 17% vastgesteld.
  • Het cijfervoorbeeld houdt geen rekening met mogelijke prijsverhogingen voor elektriciteit, die de investering in een PIDbox gunstig beïnvloeden.
  • Verder dient men ook in het achterhoofd te houden dat de installatie van de PIDbox zal bijdragen tot een kortere terugverdientijd van uw zonnepanelen.
  • Tenslotte zal de installatie van de PIDbox de levensduur van de zonnepanelen verlengen. Ook dit heeft uiteraard een gunstige invloed op uw investering.

Wil je meer weten over de PIDbox?

Ontdek hoe de PIDbox het rendement van uw zonnepanelen verhoogt

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *