Site pictogram Ilumen

Hoe snel en correct de prestaties van uw zonnepanelen beoordelen?

Zonnepanelen zoom

Wanneer u de prestaties van uw zonnepanelen over een bepaalde periode wenst op te volgen, is de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit een belangrijke indicator. Om voorbarige conclusies te vermijden is het belangrijk dat u de zonnestraling in de beschouwde periode in rekening brengt.

Veronderstel dat we het rendement van alle zonnepanelen die in 2010 in Vlaanderen werden geïnstalleerd onderzoeken. Als indicator voor het rendement van deze installaties beschouwen we het aantal (aan de minimumprijs) verkochte groenestroomcertificaten ten opzichte van het in 2010 geïnstalleerd vermogen, dat 351.615 kW bedraagt.

Verkocht # GSC Rendement
Efficiëntie 2012 (%) 353.051 100,4%
Efficiëntie 2013 (%) 328.800 93,5%
Efficiëntie 2014 (%) 345.227 98,2%

Tabel 1: Rendement zonnepaneleninstallaties geïnstalleerd in 2010

Op basis van tabel 1 kunnen we concluderen dat het rendement van zonnepaneleninstallaties geïnstalleerd in 2010 het hoogst was in 2012 (100,4%) en het laagst in 2014 (93,5%). Bij bovenstaande conclusie wordt er echter geen rekening gehouden met de zonnestraling in de desbetreffende jaren. Deze wordt, voor de gemeente Diepenbeek, weergegeven in tabel 2.

Jaar Zonnestraling (Wh/m²)
2012 1.009.106
2013 1.014.174
2014 1.066.293

Tabel 2: jaarlijkse zonnestraling in Diepenbeek

Indien we het jaarlijks aantal verkochte groenestroomcertificaten beschouwen ten opzichte van de zonnestraling per jaar, komen we tot een verrassende conclusie (tabel 3). In tegenstelling tot wat u op basis van tabel 1 zou vermoeden, heeft de gemiddelde zonnepaneleninstallatie die werd geïnstalleerd in 2010 minder goed gepresteerd in 2014 dan in 2013.

Jaar Verkocht # GSC /Zonnestraling (Wh/m²)
2012 0,349
2013 0,324
2014 0,323

Tabel 3: aantal verkochte GSC i.f.v. zonnestraling

Concluderend kunnen we dus stellen dat om een correct beeld te krijgen van de werkelijke prestaties van uw zonnepanelen over de jaren heen, u de zonnestraling van de desbetreffende jaren in rekening dient te brengen.

Let wel, de resultaten van bovenstaande berekeningen dienen met de nodige omzichtigheid te worden behandeld. Het is immers niet uitgesloten dat de eigenaars van de zonnepanelen geïnstalleerd in 2010 hun GSC-aanvraag pas later indienden dan het jaar waarin de elektriciteit geproduceerd werd. Deze factor werd niet in de berekeningen opgenomen.

‘Mijn iLumen’

Het rendement van uw zonnepaneleninstallatie kan u ook opvolgen via het gratis online portaal Mijn iLumen. Deze rendementscalculator berekent het theoretische rendement van uw zonnepanelen. Mijn iLumen synchroniseert alle historische data van uw installatie en berekent nadien automatisch en accuraat het rendement. Zo kan u onmiddellijk nagaan of uw installatie optimaal presteert.

Het rendement van uw zonnepanelen opvolgen?

Ontdek tevens onze rendementsverhogende PIDbox

Mobiele versie afsluiten