Rendementsverliezen bij zonnepanelen

Bij elk fotovoltaïsch zonnepaneel treedt er, reeds vanaf het begin van hun levensduur, degradatie op. Naarmate de tijd vordert worden de rendementsverliezen steeds groter. Dit fenomeen heet PID (Potential Induced Degradation). Hierdoor behalen de zonnepanelen niet het verwachte rendement op 20 jaar. Het PID proces treedt vaak na 2 a 3 jaar op, vanaf dan verloopt de degradatie snel.

iLumen ontwikkelde de PIDbox, een toestel dat het rendement van uw zonnepanelen verhoogt en de levensduur ervan verlengt. De gemiddelde installatie wint hierdoor al snel 7% terug.

Welke zonnepanelen hebben last van PID?

Een studie van Thomas More Hogeschool toont aan dat ieder zonnepaneel in meer of mindere mate last heeft PID. Deze vaststelling wordt bevestigd door een onafhankelijk onderzoek van Solar Tester, dat aantoonde dat meer dan twee derde van de zonnepanelen van 10 jaar of jonger rendementsverliezen groter dan 20% lijden.

Vooral installaties die geplaatst zijn na 2008, blijken erg getroffen door PID. Hun omvormers beschikken immers niet langer over een transformator, waardoor er geen galvanische scheiding meer ontstaat tussen de panelen en het AC-net.

Bijgevolg werd het vanaf 2008 onmogelijk om de kabel die van de zonnepanelen naar de omvormer loopt (negatieve pool) te aarden.

Toch krijgen ook installaties geplaatst vóór 2008 na verloop van tijd te maken met het fenomeen Potential Induced Degradation. Zogenaamde ‘PID-free’ zonnepanelen bestaan niet!

Hoe kan men PID tegengaan?

Ingenieurs van iLumen hebben een oplossing gevonden die rendementsverliezen ten gevolge van Potential Induced Degradation voorkomt en regenereert: de PIDbox. Dit gepatenteerd toestel wordt tussen de zonnepanelen en de omvormer geïnstalleerd en zal de aangetaste zonnecellen ’s nachts herstellen, wanneer deze niet meer actief zijn.