Hoe verschillen de meest typische verbruiksprofielen in niveau zelfconsumptie?

Verbruiksprofielen voor elektriciteit zijn curves op basis van een cijfertabel die per kwartier van een volledig jaar het relatieve verbruik weergeven voor een bepaald type van afnemer. Vermenigvuldigd met het jaarverbruik van een afnemer geven deze curves een benadering voor hoeveel energie die afnemer tijdens ieder kwartier verbruikt heeft. 

In het verleden werd voor niet-continu gemeten afnemers altijd een SLP gebruikt, wat staat voor ‘synthetisch lastprofiel’. Die profielen worden voor een bepaald jaar steeds volledig op voorhand vastgelegd. Ze worden bepaald op basis van historische gegevens en houden rekening met de jaarkalender (weekdagen, weekends en feestdagen, brugdagen, uur van zonsopgang en -ondergang, enz.) en eventuele andere bepalende factoren, zoals klimaatinvloeden. Een SLP geeft dus een typeverbruik weer dat rekening houdt met de werk- en vakantiedagen, met de dagindeling (op week- en weekenddagen) en met klimatologische invloeden (winter, zomer).

Vlaamse Energieregulator VREG stelt op haar website twee typische synthetische lastprofielen ter beschikking:

 • S21 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke verbruiker met een nacht-dagverhouding < 1,3 en wordt ook toegekend aan alle mensen met een enkelvoudige meter omdat de dag-nachtverhouding hier niet nader te bepalen is.
 • S22 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke verbruiker met een nacht-dagverhouding >= 1,3. Mensen met accumulatieverwarming (met exclusief nachtmeter) worden doorgaans binnen dit profiel genomen.

Simulatie productie

Futech paste een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kWh toe op beide SLP’s voor 2021.

Andere assumpties die toegepast werden om inzichten te verwerven in het zelfconsumptie niveau (= het percentage van de geproduceerde zonne-energie dat onmiddellijk verbruikt of opgeslagen wordt) van beide profielen:

 • geïnstalleerd vermogen zonnepanelen: 5 kWp
 • hellingshoek: 15°
 • oriëntatie: zuidgericht
 • systeemverliezen: 14%

De verwachte productie van deze installatie wordt in onderstaande grafiek gevisualiseerd.

Verwachte productie

Integratie thuisbatterij

Rekening houdend met bovenstaande assumpties bedraagt het zelfconsumptie niveau onder het S21 profiel 27,2% en dat van het S22 profiel 20,5%.

Vervolgens simuleren we we de impact van het toevoegen van een batterijsysteem van respectievelijk 2,5 kWh en 5 kWh aan de zonnepaneleninstallatie van 5 kWp. De integratie van een 5 kWh thuisbatterij resulteert bij het S22-profiel in een zelfconsumptie niveau van 44,2%. Bij het S21 profiel wordt zelfs meer dan de helft (50,3%) van de geproduceerde energie onmiddellijk verbruik en/of opgeslagen.

S21 profiel S22 profiel
Zelfconsumptie zonder batterij 27,2% 20,5%
Zelfconsumptie 2,5 kWh batterij 41,5% (296 cycli) 33,3% (305 cycli)
Zelfconsumptie 5 kWh batterij 50,3% (238 cycli) 44,2% (245 cycli)

Bovenstaande cijfers zijn uitermate interessant met het oog op een eventuele economische analyse van de integratie van een thuisbatterij van 2,5 kWh of 5 kWh bij de bewuste zonnepaneleninstallatie.

De data van uw digitale meter in realtime opvolgen?

Maak kennis met de iLusmart van iLumen!

10 reacties

 1. In 2013 hebben wij zonnepanelen geplaatst. Vanaf dat ogenblik konden we onze centrale verwarming uitschakelen, waardoor we geen aardgas meer verbruikten. Immers, onze woning konden wij volledig elektrisch verwarmen met ‘Lage Temperatuur Infrarood-panelen’. Naar onze mening is dit het goedkoopste systeem in aanschaf èn in verbruik. Het vraagt geen onderhoud. Het wordt beschouwd als de meest gezonde en milieuvriendelijkste verwarming. Wegens onze goed geïsoleerde woning werd dit systeem voornamelijk in werking gesteld ’s avonds en ’s nachts, als de zonnepanelen geen elektrisch vermogen meer produceren. Na de verplichte overschakeling van de terugdraaiende naar de digitale teller is het voor ons veel goedkoper opnieuw te verwarmen met aardgas. Bovendien hebben we een houtkachel geplaatst (een degelijke ‘allesbrander’): is dit milieuvriendelijk? Voor een batterij hebben we geen budget en beschikken we niet over voldoende ruimte. Voor een elektrische auto hebben we eveneens geen budget. Waar is de logica van de overheid? Waar is het gezond verstand van de politiek?

 2. Economische analyse :
  Er wordt volgens de tabel in het profiel S21 23% aan stroom bespaard door de zonneproductie op te slaan in een 5 kVa batterij. Dat is 3500 kWh x 23/100 = 805 kWh.
  Besparing : Afnameprijs 0.28€/kWh – injectievergoeding 0.04€/kWh = 0.24€ x 805kWh = 193€
  Vanaf volgend jaar wordt het capaciteitstarief ingevoerd. Een deel wordt vast (2.5kW kwartierpiekvermogen) en het verbruik per kWh kost minder.
  Besparing wordt beperkt door de kWh verbruiksprijs (schatting : Afnameprijs 0.22€/kWh – injectievergoeding 0.04€/kWh = 0.18€ x 805kWh = 145€
  Om de 5 kVa batterij terug te verdienen op 10 jaar mag die niet meer kosten dan 1450€
  Dus inderdaad lagere prijzen nodig om een terugverdientijd van 10 jaar te bekomen.In de praktijk zullen de prijzen niet dalen zolang er premies gegeven worden. De premie die men krijgt is momenteel 1500 € voor 5Kva maar niet meer dan 40% van de factuur. . Met de premie van 1500€ moet de factuur al 3800 € bedragen anders kan de installateur de beloofde premie niet garanderen.. Installateurs gaan daarom niet onder die prijs gaan en dus wordt uw terugverdientijd hoger. Er rest nog 2300 € te betalen waardoor uw terugverdientijd 2300 / 145 = 15.8 jaar wordt.

 3. Maak het eenvoudig een voer de terugdraaiende teller in .Gedaan met al die leugens en fake simulaties her en der .
  Warmtepompen zullen dan ook voordelen hebben
  De maatschappij vergaat aan complexiteit zonder enige meerwaarde ,alleen kosten en taxen en veel administratie dat werkt hier nog .Gezond verstand is volledig zoek .
  Zie groen en ons energiebeleid ? een ramp .Geen wind ,veel zon en dure el. aankopen in buitenland in de zomer .Goed bezig

 4. Het is niet de eerste leugen die men schrijft.
  Laat je niet opnieuw kloten door een thuis batterij te plaatsen, deze is niet rendabel volgens testaankoop en de heer Ronnie Belmans (voorzitter) van de Vreg zou voordeel aan hebben als deze batterijen geplaatst worden CO van?? volgens bepaalde bronnen.
  Hier de tekst van Test aankoop, de eerste die de waarheid durven te vertellen, zelfs de media blijven de batterij promoten hoe noemt men dat fake news, maar ja zij mogen dat zeker.
  04 maart 2020
  Batterijen die de stroomproductie van jouw eigen zonnepanelen tijdelijk opslaan, oogsten flink wat aandacht, ook op Batibouw, waar er wordt uitgepakt met aantrekkelijke promoties. Maar de investering is nog niet rendabel, zo blijkt uit onze recente studie over de oplossingen met een lithium-ionbatterij.
  Nu de terugdraaiende meter geen evidentie meer is en je in de toekomst netkosten zou moeten betalen volgens de hoeveelheid stroom die je effectief van het net haalt, zijn bezitters van zonnepanelen wel eens geneigd om hun fotovoltaïsche installatie aan te vullen met een batterij. De idee is om het overschot aan productie van de zonnepanelen zelf te verbruiken op de ogenblikken dat de zon het laat afweten.
  De promoties die op Batibouw worden voorgesteld en de Vlaamse premie van € 250 per kWh opslag, met een maximum van 35 % van de investering, lijken een extra duwtje in de rug te geven. Maar onze laatste studie over de rentabiliteit van batterijen toont aan dat de investering financieel niet rendabel is.
  NAAR ONS DOSSIER BATTERIJEN VOOR ZONNEPANELEN
  Niet rendabel
  Onze studie ging uit van zonnepaneleninstallaties met verschillende vermogens en een uiteenlopende opslagcapaciteit. Maar geen enkel van de onderzochte scenario’s bleek rendabel over de levensduur van het opslagsysteem. Wat je dankzij een batterij kunt besparen aan netkosten of netvergoeding weegt niet op tegen de afschrijving van de aanzienlijke kosten. De aankoopprijs van de batterij zou 3 of 4 keer lager moeten liggen om een terugverdientijd van 7 jaar te kunnen bereiken.
  Onafhankelijk van het stroomnet werken: een moeilijke zaak
  Baas zijn over je eigen energie blijft een droom en bovendien een dure droom voor wie hoopt om zich van het stroomnet te kunnen loskoppelen en zelfvoorzienend te zijn. Zelfs de grootste zonnepaneleninstallaties en batterijen uit onze studie (van respectievelijk 10 kWp en 10 kWh) dekken over een jaar genomen gemiddeld slechts 81 % van een jaarverbruik van 5 000 kWh. Van oktober tot maart ligt dat percentage nog lager, met amper 65 %. Zo wordt het wel erg moeilijk om volledig autonoom te kunnen werken. Conclusie: als je met een batterij gaat voor rentabiliteit, kun je beter wachten tot de prijzen ervan dalen.
  Als jouw overweging van ecologische aard is, weet dan dat de recyclage van de batterij een probleem vormt dat verre van opgelost is. Tegelijk staan de benodigde grondstoffen al erg onder druk om de elektrificatie van de mobiliteit mogelijk te maken.

 5. @Allewaert Danny
  Idd. zo lang mogelijk een analoge meter behouden. Verder twijfel ik over het nut en de terugverdientijd van een thuisbatterij. Afgezien nog van het feit dat ze een serieuze, niet te blussen brand kunnen veroorzaken !
  Mijn warmtepomp ging kapot door overspanning (Fluvius weigert hier iets aan te doen) en er komt nu GAS.
  Lage electriciteitskost door mijn zonnepanelen.
  Draagvlak voor GROEN kan van mij de pot op…..

  1. Heeft niets te maken met GROEN maar alles met plat kapitalisme. Zonnepanelen, thuisbatterijen,… de economie moet blijven draaien.
   Het is overigens logisch dat men de thuisbatterij promoot. Hoe meer mensen zo’n onrendabele thuisbatterij plaatsen, hoe meer de pieken op het net worden afgevlakt en hoe minder de netbeheerders moeten investeren in versterking van het net. Het is ook de reden dat men een aalmoes geeft voor teruglevering van energie aan het netwerk. Als men een faire prijs zou betalen, zou niemand nog een thuisbatterij kopen. Kortom, promotie voor thuisbatterijen én een aalmoes voor teruglevering dienen één doel: vermijden dat de netbeheerders grote investeringen moeten doen in het net.

   Maar natuurlijk, “GROEN” belachelijk maken is zovéél makkelijker dan eens nadenken over wat er echt aan de hand is…

 6. Iemand met een terugdraaiende meter moet die zolang als mogelijk houden.
  Hiermee doe je meer winst dan met een premie.Als je uiteindelijk toch een digitale meter wordt opgedrongen, kijk dan naar een batterij van minstens 8 KW
  werkelijke opname. Vooraleer je de keuze van leverancier maakt doe een GRONDIGE marktstudie zodat je niet wordt opgezadeld met een installatie die
  technisch niet is verantwoord.
  Veel leveranciers hebben slechts oog voor verkoop en zitten er niet mee in je een minderwaardige installatie aan te smeren.(vb. batterij 2.5 kw)
  De problemen in de toekomst zijn dan voor jou.

 7. We hebben nu een terugdraaiende meter.
  We kunnen boos worden, maar dat gaat sowieso verdwijnen.
  Ik hobby nogal wat en heb een 3 fasen aansluiting en machines op 380V.
  Hoe zit dit met een batterij, levert die ook omgezet naar 380V.

 8. En nu de echte cijfers, wat kost het om zonder de batterij de stroom van t net te halen (elektriciteitskost en capaciteitskiost).
  Deze jaarlijkse kost afgezet op de installatiekost van een 2,5 2n 5kWh thuisbatterij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS