Hoe verschilt de netvergoeding voor zonnepaneleneigenaars per gewest?

netbeheerder tool

Hoe verschilt de netvergoeding voor zonnepaneleneigenaars per gewest?

De manier waarop de vergoeding voor zonnepaneleneigenaars per gewest verschilt, typeert wel een beetje ons Belgenland. In Vlaanderen, Wallonië en Brussel ziet het plaatje er namelijk telkens anders uit, met uiteenlopende consequenties voor de prosument.

Vlaanderen: van prosumententarief naar tarief op basis van werkelijke afname

Het prosumententarief is de jaarlijkse vergoeding die eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende teller sinds 2015 betalen voor het gebruik van het distributienet. De belangrijkste bestaansreden? Consumenten die zelf (een deel van) hun energie opwekken, ook prosumenten genoemd, droegen voorheen niet of in beperkte mate bij aan het gebruik van het net, waardoor de andere netgebruikers de kosten nagenoeg volledig droegen. Een forfaitaire jaarlijkse heffing zorgde dus voor een meer rechtvaardige verdeling van die lasten.

Overgangsregeling bijna ten einde

Voor wie na 1 januari 2021 zonnepanelen plaatst, geldt automatisch een nieuwe regeling. De prosument betaalt dan nettarieven op basis van de werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Dat systeem stimuleert hem om zijn verbruik maximaal af te stemmen op de energieproductie van zijn zonnepanelen. Het loont dan bijvoorbeeld om de wasmachine op een zonnig moment te starten. Wie zonnepanelen plaatst vanaf 2021, maakt aanspraak op een nieuwe Vlaamse premie. Die vergoeding bedraagt 300 euro per kilowattpiek (kWp) voor installaties tot 4 kWp. Ligt het vermogen hoger, dan neemt dat bedrag af: voor de kWp tussen 4 en 6 kWp bedraagt het nog 150 euro per kWp, met een maximum van 1.500 euro per installatie.

Wallonië: prosumententarief: forfaitair of proportioneel

Wallonië: forfaitair of proportioneel prosumententarief

De invoering van het prosumententarief in Wallonië lijkt wel een (politieke) soap. Na veelvuldig uitstellen kwam de Waalse regering tot een vergelijk. Het prosumententarief gaat van kracht op 1 oktober 2020. De Waalse overheid voorziet begeleidende maatregelen. In eerste instantie ontvangen de prosumenten een vergoeding van honderd procent van het prosumententarief voor de opgewekte energie die ze niet zelf verbruiken. Die compensatie bedraagt vanaf 2022 nog 54%. Vanaf 2024 moet het voor eigenaars van zonnepanelen mogelijk zijn om hun niet-verbruikte elektriciteit door te verkopen, waardoor de compensatie van de Waalse regering wegvalt.

Twee tariefmodellen

De Waalse prosument kiest voor de berekening van het prosumententarief tussen een forfaitair tarief en een vast tarief, ook wel proportioneel tarief genoemd. Het forfaitaire tarief hangt af van de maximale capaciteit van de fotovoltaïsche installatie en gelijkt sterk op het prosumententarief dat Vlaanderen nog tot eind dit jaar hanteert. Het proportionele tarief is berekend op basis van de elektriciteit die de prosument effectief van het net haalt. Hoe meer energie u verbruikt, hoe meer u betaalt. Het moedigt de eigenaars van zonnepanelen aan om energie te verbruiken op het moment dat zijn zonnepanelen die opwekken. Dat model toont dus sterke gelijkenissen met de nieuwe regeling die Vlaanderen vanaf 2021 invoert. Voor die tariefformule is een bidirectionele meter vereist, die de prosument zelf moet financieren.

Brussel: nettarieven op basis van het reële verbruik

Het Brusselse Gewest heeft op 1 januari 2020 een einde gemaakt aan het principe van de terugdraaiende teller, in de hoofdstad beter bekend als het compensatiesysteem. Elke prosument moet er verplicht over een digitale of bidirectionele meter beschikken. Dat toestel maakt het mogelijk om de nettarieven rechtstreeks te linken aan de hoeveelheid elektriciteit die de prosument van het net afneemt. Die meting op basis van de werkelijke elektriciteitsstromen draagt volgens energieregulator Brugel bij tot een rationeel energieverbruik. In tegenstelling tot in Vlaanderen en Wallonië is het systeem van groenestroomcertificaten in Brussel voor kleine verbruikers nog altijd van toepassing, al neemt het aantal certificaten er stelselmatig af.

Algemene trend naar autoconsumptie

U merkt het: van een uniforme aanpak tussen de gewesten is geen sprake. Toch kunnen we globaal spreken van een evolutie richting een hogere autoconsumptie, waarbij de prosument in het ideale geval meer van zijn zelf opgewekte energie verbruikt in plaats van ze in het net te injecteren.

Bron: HLN.be, 29 september 2020 met dank aan Mijnenergie.be

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Comments (52)

 • verpoorten frans Reply

  beste ivo B nu ben ik er zeker van dat ge bij fluvius werkt, stop toch met de mensen wat wijs te maken, u maakt zich echt belachelijk, juist als jean D, stop met die uitleg waar niets van klopt, of ben u misschien vergeten dat ze in Nederland terug bezig zijn met de oude meters terug te plaatsen, wegens veel te veel problemen met digitale meters

  23 oktober 2020 at 09:29
  • Jean D Reply

   4 miljoen huishoudens in Nederland heeft een slimme meter. Een half miljoen hebben die geweigerd omdat het in Nederland niet verplicht is. Weigeren betekent in Nederland: niet uitlezen op afstand. Dit is niet hetzelfde als een analoge meter eisen. Ze krijgen een digitale meter maar moeten net zoals met een analoge meter de standen zelf doorgeven. 2.3 miljoen huishoudens moeten nog een slimme meter krijgen in Nederland. Volgens EU richtlijnen had nederland tegen eind 2020 80% van de aansluitingen moeten voorzien van slimme meters. Tenzij jij bij de EU werkt of bij de netbeheerder van Nederland en het tegenovergestelde kan bewijzen is er niemand op deze site die jou nog geloofd.

   23 oktober 2020 at 15:27
   • verpoorten frans Reply

    beste, denk u dat iemand u geloofd, ik weet dat u een goede baan hebt bij een van die, dus maak de mensen toch niets wijs

    25 oktober 2020 at 09:30
   • verpoorten frans Reply

    besste, wat u verteld is niet de waarheid, ze hebben al 500.000 terug vervangen door analoge meters omdat de digitale veeeel problemen hebben gebracht

    30 oktober 2020 at 01:08
  • lucky electronics Reply

   Alstublieft Frans, Ben jij echt doof en blind !!! Lees eerst alstublieft eens de reactie die ik geplaatst heb op een van uw berichten t.o.v. Ivo B.
   . Daar je dit nog niet gedaan hebt wil dit veel zeggen over u.
   Van Jean D weet ik niets, maar ik weet wel dat zijn commentaren die ik al gelezen heb, in de mate van het mogelijke juist zijn. Het is niet omdat afspraken en reglementering veranderen, dat je daarom moet afrekenen met de boodschapper. Ondanks het feit dat ik ook nog graag mijn analoge meter ( die ook niet altijd perfect is ) wil behouden gebiedt de eerlijkheid mij te vertellen dat het grootste gedeelte van West Europa, en dan zeker al de zuiderse landen al vele jaren een digitale meter hebben. Duitsland heeft die al meer dan 8 jaar !!i

   23 oktober 2020 at 23:27
 • Marina Reply

  Voor veel mensen zal het een meer kost betekenen, (nachttarief voor accumulatie)
  Er zou eens switch gemaakt kunnen worden i.v.m. klimaatveranderingen door fossiele brandstoffen (gas, mazout) meer te belasten en de BTW naar 21% te brengen en een aanzienlijke verlaging naar elektrische verbruik vb. 6%
  Dan kan de factuur een beetje gemilderd worden.

  23 oktober 2020 at 08:45
 • Michel De Mulder Reply

  Mensen,
  Volgende keer terug voor dezelfde partijen en dus dezelfde politiekers stemmen en dan maar klagen. Wordt eens wakker

  22 oktober 2020 at 14:52
  • IvoB Reply

   Wij zijn al langer wakker hoor.
   Wat hebben politici met de nettarieven te maken?
   De politici hebben juist bij decreet het recht op de terugdraaiende teller (analoog en digitaal) voor 15 jaar vastgelegd. Het is de ONAFHANKELIJKE regulator en nog enkele andere partijen (het verzoekschrift bij het GH is vrij in te kijken en op te volgen) die daartegen beroep hebben aangetekend. Dan nog eens tegen afzonderlijke artikels.
   Het GH heeft dit samengevoegd tot één zaak welke hoofdzakelijk schriftelijk verloopt.

   Je roept op tot verzet en je weet niet eens tegen welke partij je je wil verzetten en welke procecure je daartoe moet volgen?
   Op andere politici stemmen verandert, buiten wat loze beloften, niets aan de zaak.

   22 oktober 2020 at 15:13
 • Jo Dierickx Reply

  Dat elektriciteit gedoe is een echte mafia aan het worden ! Der moet dringend wat aan gebeuren !Wat onze buurlanden kunnen moet in Belgie toch ook te regelen zijn… of moeten er te veel hun zakken vullen !

  21 oktober 2020 at 15:52
  • IvoB Reply

   Wat moet er dan ‘geregeld’ worden?
   In de buurlanden betalen de gebruikers ook een netvergoeding.
   En België loopt inzake de digitale meter eerder achterop in plaats van voorop.
   Het is één van de laatste landen waar men nog werkt met een analoge meter.

   22 oktober 2020 at 12:30
   • verpoorten frans Reply

    beste ivo B nu ben ik er zeker van dat ge bij fluvius werkt, stop toch met de mensen wat wijs te maken, u maakt zich echt belachelijk

    23 oktober 2020 at 09:25
  • verpoorten frans Reply

   zeer juist, ze moeten allemaal hun zakken vullen , das gewoon in dit apen land

   23 oktober 2020 at 09:24
  • verpoorten frans Reply

   beste, wat u zegt is de waarheid maar sommige mensen hier(ivo B en jean D) willen natuurlijk dar we allemaal braaf ja zeggen en ons laten betalen, deze mensen werken voor een bedrijf en ze willen alleen zo weinig mogelijk problemen das al, de waarheid is dat zulke mannen daar een goede baan hebben en dat moeten wij betalen

   25 oktober 2020 at 09:34
 • IvoB Reply

  Voor wie na 1 januari 2021 zonnepanelen plaatst, geldt automatisch een nieuwe regeling. De prosument betaalt dan nettarieven op basis van de werkelijke afname van het elektriciteitsnet.

  Dit is niet correct of tenminste niet volledig. Ook voor de afname van elektriciteit gelden de tarieven op basis van de werkelijke afname. Met uitzondering van het deel onmiddellijke zelfconsumptie.
  Zolang het GH geen uitspraak doet (uitspraak pas verwacht voorjaar 2021) over het recht op 15-jarige terugdraaiende teller kunnen prosumenten blijven kiezen voor de terugdraaiende teller (digitaal of analoog). Maar dat wil NIET zeggen dat het daaraan verbonden prosumententarief ongewijzigd blijft. Niets houdt de regulator tegen jaar na jaar het prosumententarief duurder te maken zodat een prosument toch vervroegd kiest voor optie 2 (omdat dit dan goedkoper wordt dan optie 1).

  Vollediger is, toch wat betreft Vlaanderen:

  Situatie voor de keuring van een PV-installatie vanaf 01/01/2021 ;

  U kan niet langer genieten van de compensatieregeling van 15 jaar. Fluvius plaatst een digitale meter en deze draait voor geen enkele component van de elektriciteitsfactuur terug (pure elektriciteitskost, nettarieven en heffingen). U wordt zowel voor de energiekost als de heffingen als de nettarieven afgerekend o.b.v. uw werkelijke (=bruto-) afname.

  Zonnepanelen geplaatst vanaf 01/01/2021 krijgen een vergoeding voor de door hen op het net geïnjecteerde elektriciteit. U krijgt deze “terugleververgoeding” van uw eigen leverancier of van een leverancier met wie u een contract sluit (bedrag nog niet duidelijk).

  Wanneer u toelaat dat de door de digitale meter geregistreerde kwartierwaarden aan uw leverancier ter beschikking gesteld mogen worden, kan de leverancier u een dynamisch prijscontract aanbieden. Dat is een energiecontract waarbij de prijs van de geleverde elektriciteit de variaties op de groothandelsmarkt volgt en waarbij de prijs dus kan variëren tot op uurbasis. Dergelijk contract kan voordelig zijn wanneer u vooral verbruikt op momenten dat de energieprijs laag is. U kan het moment van verbruik ook verder optimaliseren a.d.h.v. een slim aansturingssysteem en ev. een batterij. U krijgt een premie zonnepanelen, onder bepaalde voorwaarden.

  21 oktober 2020 at 13:29
  • Bart De Pauw Reply

   Aan IvoB.
   In princiepe doet het er me allemaal niet toe hoe alles aan- en verrekend wordt, zolang het totaal onderaan op m’n faktuur maar niet ineens de helft duurder is tussen voor en na ( en m’n faktuur is nu 500 € / jaar )
   Als dit wel zo is, zonder dat mijn verbruik gedrag verandert, dan is het een ‘vergulde’ ( of ‘mooi uitgelegde’) kost verhoging voor elektiricteits gebruik, en gaan ze van mij meer inkomsten hebben ( en ik zal niet de enige zijn … )

   23 oktober 2020 at 07:45
   • Jean D Reply

    Het capaciteitstarief wordt in het leven geroepen om uw gedrag te veranderen. Als het gedrag niet verandert zullen zonder aanpassing van het gedrag ongeveer 30 % van de aangesloten klanten 10% tot meer dan 50% minder distributiekosten betalen dan vroeger. Voor 30% van de klanten zal er op 10% na (pos en neg) niets veranderen en de resterend 40% gaat van 10% tot 30% meer betalen. Er zit in het systeem een max limiet ingebouwd. Het zijn vooral de kleine verbruikers die geen zonnepanelen hebben die meer gaan moeten betalen en de grote verbruikers en zonnepaneelbezitters gaan minder distributiekosten betalen. Door het gedrag aan te passen zal men de mogelijkheid hebben om minder te betalen onafhankelijk van het feit of je zonnepanelen hebt of niet. Het is dus een tarief die vooral bij grote verbruikers zonder zonnepanelen het meeste besparingen zal opleveren.

    23 oktober 2020 at 08:43
    • Bart De Pauw Reply

     “Het is dus een tarief die vooral bij grote verbruikers zonder zonnepanelen het meeste besparingen zal opleveren.”
     Wat niet logisch is,
     Dus de kleinere verbruikers moeten dan de kost dragen van wat de bovenstaande grotere verbruikers niet meer betalen ?

     23 oktober 2020 at 11:34
     • Bart De Pauw

      Dus wie niet in zonnepanelen geinvesteerd heeft en zijn verbruik spreidt in de tijd gaan ze belonen ?

      23 oktober 2020 at 11:45
     • Jean D

      Zo ziet het er wel naar uit en dat komt omdat iedereen, ook diegenen die zelfs nog geen digitale meter hebben een minimum vaste bijdrage zal moeten betalen nl op 2.5 kW piek. Zelfs als je bvb geen verbruik hebt.

      23 oktober 2020 at 21:13
 • Jan Teuwen Reply

  Nachttarief werd ingevoerd omwille van een teveel aan stroom met dank aan de kerncentrales.
  Elektriciteit = ’s nachts beterkoop. Overschot.
  Toch word ons, zonnepaneeleigenaars, gevraagd om overdag, als de stroom schaars is, onze toestellen aan te zetten.
  Dit klopt niet.
  Het zal zorgen voor een groter onevenwicht.
  Op het ogenblik dat mijn buurman zijn WKK opstart om dit tekort te temperen, wordt aan mij gevraagd mijn wasmachine aan te zetten??!!

  21 oktober 2020 at 13:27
  • IvoB Reply

   Dat wordt niet gevraagd aan een PV-eigenaar.
   Er wordt wel gevraagd uw verbruik te spreiden en als PV-eigenaar uw toestellen bij voorkeur in te schakelen als de zon schijnt. Dan is er nl. zonne-energie genoeg en geen schaarste. Het komt ook je zelfverbruik (onmiddellijke afname van eigen productie ipv de overtollige zelfproduktie in het net te injecteren) dat bij de nieuwe tarifering niet moet betalen (geen netgebruik en geen elektricteitsafname).
   Vanaf het ogenblik dat je eigen afname groter is dan je eigen produktie (schaarste) heb je er uiteraard alle voordeel bij je toestellen, indien mogelijk, pas in te schakelen als de afnameprijs van het net zo laag mogelijk is.

   21 oktober 2020 at 13:35
   • Marina Reply

    Het gaat hier niet enkel om de stroom die maar voor 20% is van de elektriciteit factuur
    80% is de netkosten taksen en BTW
    Overschotten van elektriciteit zeker in de zomer zal men niet allemaal kunnen gebruiken en zullen deze op het net terecht komen waar je ook distributiekosten taksen en btw moet betalen
    Men krijgt misschien een kleine fractie van deze stroom 10% vergoed,
    Oplossing: minder produceren tot eigen verbruik en een deel van de PV-panelen afschakelen.

    22 oktober 2020 at 09:33
    • IvoB Reply

     Dit onderwerp gaat zelfs uitsluitend over het gebruik van het net en de vergoeding welke daar tegenover staat. Voor elektriciteit die je zelf opwekt en zelf verbruikt moet je geen netkosten betalen. Voor stroom die je te veel produceert en op het net injecteert moet je vooralsnog ook geen vergoeding betalen. Er is nog geen injectietarief voorzien. Wel een injectievergoeding, maar nog geen gekende tarieven. Het capaciteitstarief gaat ook alleen over afname en niet over injectie.
     Het heeft dus weinig zin een deel van je panelen uit te schakelen. Je betaalt er niets minder door. Als je nog GSC hebt snij je zelfs in eigen vel.

     Zal dit in de toekomst veranderen? Waarschijnlijk wel want niets staat stil in de wereld. Maar gezien deze factoren voor iedereen nog onbekend zijn kan je er alleen maar over speculeren. Beter te reageren op iets dat al vast staat en vooral op de juiste maatregelen dan te speculeren op van alles en nog wat en vooral te reageren op onjuiste informatie (laatste is niet persoonlijk bedoeld).

     22 oktober 2020 at 12:19
   • Marina Reply

    PS: deze is weer niet gepost maar weggehaald,
    de modurator is iemand met een verborgen agenda

    Het gaat hier niet enkel om de stroom die maar voor 20% is van de elektriciteit factuur
    80% is de netkosten taksen en BTW
    Overschotten van elektriciteit zeker in de zomer zal men niet allemaal kunnen gebruiken en zullen deze op het net terecht komen waar je ook distributiekosten taksen en btw moet betalen
    Men krijgt misschien een kleine fractie van deze stroom 10% vergoed,
    Oplossing: minder produceren tot eigen verbruik en een deel van de PV-panelen afschakelen.

    22 oktober 2020 at 09:56
 • Marina Reply

  Waarom worden mijn reactie’s niet getoond ???

  mvg

  21 oktober 2020 at 12:29
  • IvoB Reply

   Je reacties worden getoond. Anders had ik er ook niet op kunnen reageren. 🙂

   22 oktober 2020 at 12:20
 • Marina Reply

  Het eigen verbruik verhogen, in de meeste gevallen is dit maar 30%
  Streven voor nul op de teller maar dit zal niet lukken maar ga wel streven naar een hoger eigen verbruik t.o.v. geproduceerde elektriciteit
  Door gebruik te maken van Thermische batterij met weerstand op een teller die het verschil maakt
  en streeft naar nul.
  Een elektrische batterij is nog niet interessant (lithium batterij gaat maar 8 jaar mee) met de huidige kost 1000€/kW – 250€ premie is dit een slechte investering.
  Heeft iemand zoutbatterijen en heb je ervaring ermee, dit is misschien interessant omdat die langer meegaan 20 jaar.

  De batterij kan zorgen om een buffer tegen stroompieken (hier wordt in de toekomst je elektriciteit factuur op berekend), afvlakken stroompieken (warmtepomp verwarming).

  21 oktober 2020 at 11:28
  • IvoB Reply

   Als je alleen van het economische standpunt uitgaat wordt een batterij pas interessant als je de kost van het capaciteitstarief kent.
   Het heeft, vanuit economisch standpunt, weinig zin een paar duizend euro te investeren in een systeem (geen enkele batterij is gratis) om ieder jaar 40-60€ aan capaciteitstarief te besparen. Als je al zou kunnen besparen.
   Je moet dus al individueel berekenen of je volgens jouw verbruikersprofiel wel boven het minimale capaciteitstarief uitkomt (+2.5 kW) en dat je in de onmogelijkheid verkeert om er iets aan te doen zonder bijkomende investeringen
   Als dat het geval is moet je dan nog afwachten in welk tarief je zal terecht komen en vooral wat dat tarief je gaat kosten.
   Het is trouwens ook niet correct dat een LiFePO4 thuisbatterij maar 8 jaar meegaat.
   Op een mobiele accu (in EV’s) krijg je al 8 jaar garantie en dan hebben ze nog 70% capaciteit en zijn ze zelfs herbruikbaar in een stationaire omgeving. In een stationaire omgeving (minder slijtage, stabielere omgeving) is het ook geen uitzondering meer om bij een DoD van 96% 10 jaar en 6000 cycli garantie te krijgen.
   Met een gemiddelde van 250 cycli per jaar heeft zo’n batterij een geschatte levensduur van 20 jaar.
   Geen enkele gezond bedrijf geeft een garantie als ze er niet zeker van is dat de meerderheid van haar produkten minimaal de garantieperiode overleeft.
   Als je wat zoekt heb je zo’n plug en play batterij al voor 450 €/kWh (incl. BTW maar excl. plaatsing en omvormer).

   Maar zelfs dan blijft, puur economisch, netopslag nog altijd goedkoper.

   22 oktober 2020 at 13:04
 • Jules Reply

  De Vreg heeft al goed gewerkt ,doe zo maar verder ,het einde is hopelijk niet veraf voor jullie dure bende.

  21 oktober 2020 at 10:56
  • verpoorten frans Reply

   volledig mee eens das niet goed voor ivo B , want dan kan hij miss zijn werk verliezen

   21 oktober 2020 at 17:52
   • lucky electronics Reply

    Aan Verpoorten Frans : ivo B werkt niet eens bij VREG of een aanverwante instelling die hiermee baat heeft. Wees blij dat hij u CORRECT inlicht over wat er speelt, en wat er staat te gebeuren. Ik werk ook niet bij een instelling die hier enig belang bij heeft, maar vind wel dat je niet mag schieten op een boodschapper. Ik lees Ivo B zijn commentaren al meer dan 5 jaren op een andere site ,Ik ken hem niet persoonlijk, ..maar kan u verzekeren dat hij juridisch en moreel redelijk correct probeert te zijn, en zeker niet te vergeten HEEL VEEL ERVARING HEEFT in deze discussie.

    22 oktober 2020 at 00:18
   • lucky electronics Reply

    Aan Verpoorten Frans : Ivo B is zelf een van de eersten die samen met nog andere pioniers gereageerd heeft tegen prosumententarief en verandering van regelgeving sinds 2010… Meer ga ik u niet vertellen, de rest kan je zelf uitzoeken

    22 oktober 2020 at 00:32
 • Markske Reply

  Typisch ons Belgenland

  De VREG keurt goed:
  Gaselwest (8840) 220€/jaar duurder omwille van de dun bevolkte zone (Roeselare, Ieper, …)
  Fluvius West (8830) goedkoper omwille van de dun bevolkte zone

  Prosumententarief
  Gaselwest 105.94€/kWp omwille van de dik bevolkte zone (hoe zo dik bevolkt?
  Fluvius West 76.51€/kWp omwille van de dun bevolkte zone

  21 oktober 2020 at 10:45
  • Jan bij Reply

   In de tijd heb ik zonnepanelen geplaatst om voldoende zonneenergie te hebben in de winter voor mijn electrsche verwarming zo zuinig m9gelijk te kunnen gebru8ken zonder in hoge k9sten te vallen. Wat doet men nu ; allerhande drogredenen uitvinden om onze electriciteits rekening terug omhoog te drijven.
   Men klaagt dat men niet aan de milieuregeling kan voldoen omdat men niet op tijd milieuvriendelijk kan produceren maar men bestraft degenen die dat wel doet ipv het testimuleren. Men neemt zelfs onze oversxhot jaarlijks in beslag.

   21 oktober 2020 at 14:13
 • Marina Reply

  De vergoeding die je krijgt van je injectie op het net is 10% van de elektriciteit die men van het net
  haalt zonder de netvergoeding en taksen en BTW.
  Nee bedankt, ga het volgende doen wanneer ik niet meer van een terugdraaiende teller kan genieten, en moet betalen voor de injectie naar het net (netvergoeding en taksen en BTW).
  dit is niet meer interessant in de zomer het teveel aan elektriciteit op het net te zetten, zal ik panelen
  uitschakelen tot het eigenverbruik, zodat de teller op 0 blijft staan.

  21 oktober 2020 at 10:44
 • Elie Reply

  Simpele conclusie in die triestig landje en zeker in Vlaanderen:
  zonnepanelen op je dak = je bent bedrogen en je zal je in de toekomst blauw (of groen) betalen

  21 oktober 2020 at 10:26
 • Frans Verlaeckt Reply

  Wat gaan ze ons in deze bananenrepubliek nog allemaal op de mouw spelden? Het te veel dat mijn zonnepanelen op een bepaald moment produceren, gaat naar mijn dichtste geburen.. De stroom is zoals water, het zoekt de kortste weg. Door dat feit moet de stroom naar mijn gebuur niet de lange weg afleggen van de centrale naar zijn huis. Dus het net wordt minder belast en er treden minder netverliezen op. De leidingen moeten sowieso toch gedimensioneerd worden voor het totale vermogen, voor als er geen zon is.

  21 oktober 2020 at 10:06
  • IvoB Reply

   En hoe komt jouw zelf geproduceerde energie dan tot bij die buren? Toch via het openbaar net.
   Je hebt geen enkele verplichting om je zelf geproduceerde energie te injecteren op het net van een ander.
   Je bent zelfs niet verplicht je aan te sluiten op een openbaar net.
   Je kan het zelf onmiddellijk verbruiken of zelf opslaan. Voor de overgrote meerderheid zal die laatste optie duurder zijn dan de eerste.

   21 oktober 2020 at 13:20
  • Jean D Reply

   Als al uw buren binnen enkele jaren met een EV rijden zal het water overstromen en uw panelen zullen niet voldoende produceren om die overstroming tegen te gaan.

   22 oktober 2020 at 08:52
 • ludo huybrechts Reply

  Als ik dat goed begrepen heb, hebben de walen tot heden toe geen prosumenten tarief betaalt, aangezien dat dit slechts vanaf 1 oktober 2020 van kracht is geworden.
  Arme Vlamingen, want die hebben het dus voor de walen dan wel bijbetaald.
  Dat hebben de politiekers ook nooit gezegd.

  21 oktober 2020 at 09:53
  • Filiep Reply

   Ja ik wil niet over politiek beginnen maar als je het land wil opsplitsen in gewesten zijn dit de gevolgen. Zoals voor klimaat hebben ze zoveel ministers dat er geen rechtlijnig beleid is. Leve al onze verschillende regeringen.

   21 oktober 2020 at 10:03
  • IvoB Reply

   De Vlaamse kiezers wilden zoveel mogelijk zelfbestuur. Awel, ze hebben het voor het deel netgebruik al gekregen.
   Voor de regulatie van elektriciteitskost is de CREG (federaal) bevoegd. Voor de regulatie netgebruik uitsluitend Vlaanderen (o.a. de VREG). De VREG reguleert, op algemene vraag van de Vlaamse kiezers die overwegend kiezen voor “wat we zelf doen, doen we beter partijen” uitsluitend het netgebruik in Vlaanderen.
   Nu zijn die Vlaamse kiezers weer niet tevreden en is het weer de schuld van de Walen? Je kan vvoor veel naar de overzijde wijzen maar niet voor de regulatie van de nettarieven. Dat is uitsluitend een bevoegdheid van de gewesten. Voor wie in Vlaanderen woont geldt dus uitsluitend de Vlaamse regelgeving.

   21 oktober 2020 at 13:18
   • verpoorten frans Reply

    das waar, maar de verkeerde partij was baas, en daarom zitten wij nu met al die problemen

    21 oktober 2020 at 17:54
 • Van Bocxlaer G Reply

  Wanneer de terug draaiende teller voor mij afloopt gaan de zonnepanelen uit. Wanneer ik toestellen inschakel die veel stroom vragen schakel ik de zonnepanelen in wanneer er voldoende zon is. Dit zal niet altijd mogelijk zijn maar ik plaats geen stroom op het net waarvoor ik moet betalen als ik er nodig heb.

  21 oktober 2020 at 09:52
  • Jean D Reply

   Je gaat geld krijgen als je stroom op het net zet. Je gaat er niet voor moeten betalen. Je betaalt alleen voor stroom die je van het net neemt. Als je dus uw zonnepanelen uitschakelt op het moment dat je stroom aan het net levert gaat het jou meer kosten dan wanneer je ze laat aanstaan.

   22 oktober 2020 at 12:48
 • Bart De Pauw Reply

  Waarom allemaal zo moeilijk maken …
  Dat we binnenkort ( en dit is relatief) niet meer van onze ‘terug draaiende teller’ kunnen profiteren is duidelijk.
  Waarom dan niet gewoon een kost voor wat je verbruikt en een opbrengst voor wat je levert ?
  En waarom de netkost of aansluitkost niet aanrekenen adhv een vast vergoeding per type aansluiting ( en onafhankelijk van of je veel of weinig verbruikt of injecteert ). De aansluiting is destijds toch aangekocht geweest volgens het maximale wat je er kan op verbruiken ( type aansluiting ). En het achterliggende (mid en hoogspannings) net moet toch afgestemd zijn (of aangepast worden) naar het aantal aansluitigen welke ze geleverd hebben ? Of hebben ze aan oversubscription gedaan die ze ons nu willen laten betalen ?

  21 oktober 2020 at 09:38
  • IvoB Reply

   Dat is nu precies wat men wil doen: een kost aanrekenen voor het gebruik van het net en een injectievergoeding geven (modaliteiten moeten nog bepaald worden maar in principe kan dit vanaf 2021) voor je overproduktie en geen vergoeding noch kost voor de elektriciteit die je zelf opwekt en zelf onmiddellijk verbruikt (dus niet over het net gaat).

   Een vast capaciteitstarief (op aansluitingsvermogen) was zelfs een van de voorstellen. Maar dat heeft de consultatierondes niet overleefd.

   22 oktober 2020 at 07:53
 • paul Reply

  Wat een apenland

  21 oktober 2020 at 09:13
  • verpoorten frans Reply

   zeer zeker, er zijn er te veel die hun zakken moeten vullen

   21 oktober 2020 at 09:18
   • Joel Reply

    Zijn die mensen die het in de energiesector voor het zeggen hebben, nog niet beschaamd voor alle foefjes die ze produceren op kosten van de betalende burger?

    21 oktober 2020 at 10:16

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *