Hoogspanningskabels
Hoe ziet energieregulator VREG de toekomstige tariefstructuur voor zonnepanelen?

Na de plaatsing van de digitale meter kan u als particuliere zonnepaneleneigenaar zelf kiezen aan welke tariefstructuur u onderworpen wordt. Inmiddels werkte energieregulator VREG nog enkele andere voorstellen uit voor de toekomstige tariefstructuur.

Bij plaatsing van de digitale meter dient u zelf te bepalen onder welk tariefsysteem u wenst te vallen:

a) Het bestaand tariefsysteem met 15 jaar voordeel terugdraaiende teller (vanaf datum AREI-keuring) en betaling prosumententarief.
b) Het nieuwe tariefsysteem met netbelasting op basis van de werkelijke afname van het net. Prosumententarief en voordeel terugdraaiende teller vervallen.

Voor de toekomstige tariefstructuur voor zonnepaneleneigenaars deed energieregulator enkele voorstellen. Een overzicht.

1) Capaciteitstarief

In het verleden stond de ‘individuele aansluitcapaciteit’ hierin centraal. Een studie toonde echter aan dat deze in het verleden vaak te groot werden geplaatst.

In het huidige voorstel wordt dan weer opgeroepen om van het ‘individueel toegangsvermogen’ te vertrekken. Dit is het hoogste toegangsvermogen van het afgelopen jaar. Deze waarde kan enkel vastgesteld worden met een digitale meter. Voor consumenten zonder digitale meter zou het toegangsvermogen op basis van de kWh van het vorige jaar bepaald worden.

Stroomfactuur gezin

Het gedeelte ‘Distributie – netkosten’ van de stroomfactuur zou als volgt bepaald worden:

 • 25% van de netgebonden kosten op basis van verbruik (kWh)
 • 75% van de netgebonden kosten op basis van capaciteit (kVA)

Het gedeelte ‘Transmissie – kosten netontwikkeling/beheer’ zou voor de volle 100% bepaald worden op basis van de capaciteit (kVA).

systeempiek VREGTariefdragers VREG

2) Injectietarief

Bij het invoeren van een injectietarief voor prosumenten, zouden deze een tarief per geïnjecteerd kWh in het distributienet ontvangen.

Tot op heden zijn er nog geen bedragen bekend, maar het gemiddelde injectietarief voor laagspanning > 10 kVA in 2019 was 4,45 €/MWh.

Mogelijks kan de injectie op basis van de capaciteit i.p.v. kWh gebeuren.

3) Afschaffing dag/nacht en exclusief nacht

Energieregulator VREG wenst een einde te maken aan het systeem van dag- en nachttarieven voor elektriciteit. Deze maatregel zou ook van toepassing zijn voor gezinnen die (nog) niet over een digitale meter beschikken. De tellerstanden zouden in principe nog apart kunnen blijven, maar het distributienettarief zou gelijk worden gesteld (zowel netgebonden als niet-netgebonden).

Bron: Sectorcomité PV Vlaanderen, 6 november 2019

Prosumententarief verlagen met de iLubat?

Vraag nu uw gratis offerte aan !

88 reacties

 1. Goedendag, bent u een zakenman of -vrouw? Heeft u een lening nodig om uw schuld af te lossen en een mooi eigen bedrijf te starten? Heeft u een lening nodig om uw project te financieren? We bieden gegarandeerde leendiensten voor elk bedrag en naar elk deel van de wereld voor (particulieren, bedrijven, makelaars en bedrijfsorganen) tegen onze rentevoet van 2%. Voor aanmelding en meer informatie, stuur uw antwoorden naar het volgende e-mailadres: (hbal9633@gmail.com) Type lening aangeboden: zakelijke leningen, persoonlijke lening, autolening, vaste lening, enz … Maximaal aangeboden: 50.000.000.000,00 euro Minimaal aangeboden : 1.000,00 euro Met vriendelijke groet, George Howard Financial Group

 2. Zonnepanelen zijn enkel en alleen ingevoerd omdat de verschillende Europese landen hun doelstellingen tov de EU moesten, nadruk: moesten, halen, niet om de consument, sorry prosument, te plezieren. Zoals bij elke gladde verkoper werden alleen de voordelen in het licht gezet en werd de technische kant nooit belicht. Je kreeg GSC, later was het argument dat de prijs zodanig gezakt was dat deze certificaten, opgehoest door iedereen, nadruk: iedereen, niet meer nodig waren. Inmiddels wordt het gebruik van zonnepanelen bij de nieuwe tarifering zwaar belast, idem dito voor de warmtepomp. Nu wordt de elektrische auto gepromoot, maar waar vroeger zonnepanelen een voordeel voor de particulier waren en nu een blok aan het been worden bij de nieuwe tarifering, zal de e-auto hetzelfde lot beschoren zijn, want hij zal te veel capaciteit van het net vragen zodat de prijs van elektriciteit voor de bezitter ervan de hoogte inschiet. Laat ons eerlijk toegeven dat de omschakeling naar groene energie ontzettend duur is, hoewel, zon, wind en water quasi gratis zijn. Laat ons ook toegeven dat een kleine groep er ontzettend veel aan verdient, want zij beschikken over voldoende technische kennis om de zaken zo te draaien dat ze altijd gelijk hebben. Als dit mag worden gepubliceerd, dan is het “an inconvenient truth”, indien niet, dan gloort de dageraad van censuur en dictatuur, de volgende stap in het verhaal van energie.

 3. Capaciteitstarief in de nieuwe tariefstructuur : heel interessant hoe Fluvius ons iets laat geloven.
  – aan de prosument wordt een nettarief aangerekend : prosumententarief
  – de stroom geproduceerd door de prosument gaat naar de buur die geen zonnepanelen heeft
  – het net wordt praktisch niet gebruikt want de stroom neemt zijn kortste weg
  – de buur die geen zonnepanelen heeft betaald wel nettarief op het geleverde door de buur
  – het totaal netwerk wordt door PV ( zonnepaneel woningen die injecteren in net) veel minder belast, dat betekent dat een netversterking door EANDIS om de 10 jaar niet meer nodig is.
  Vergeet niet dat volgens de wetten van Kirchhoff, 2 stromen in verschillende richtingen aanleiding geven tot een totale stroom die minder is . ( stroom van onderstation is in tegenstroom met stroom geleverd van zonnepanelen)
  Dus als een consument stroom injecteert in het net is dat een VERMINDERING van zijn aandeel in de netbelasting en geen vermeerdering.
  De distributie netbeheerder ( EANDIS) heeft dit zelfs graag. Dus de kassa draait bij EANDIS 3 maal en de prosumententarief is bewust frauduleuz ( dient om de dure GSC’s terug te betalen)

 4. Jean D,

  Ver hieronder schreef je volgend antwoord op mijn vraag:
  “””””””
  In Nederland is de situatie momenteel zo dat elke leverancier het verbruik aanrekent ; afname – injectie aan gemiddeld 0.06 € per Kwh. Voor prosumenten die meer injecteren dan verbruiken geeft elke leverancier een terugleververgoeding. van gemiddeld tss 0.05 en 0.09 € per Kwh.
  Ik ben pas veranderd van leverancier en het dagtarief kost mij nu 0,068€ en mijn nachttarief 0,0465€ voor 100% groene energie met een vast contract voor 1 jaar. Dit is dus vergelijkbaar met de prijs in Nederland. In Nederland betalen de leveranciers tot 0,09€ terugleververgoeding. In Nederland is dat de prijs voor het overschot die men teruglevert. Uw overproductie dus. Voor het gedeelte dat je injecteert en terug afneemt geldt in Nederland nog tot 2023 de saldering zoals bij ons. Ze zijn wel van plan om dit vanaf 2023 tot 2031 jaarlijks af te bouwen. De regering vraagt aan de leveranciers om daarbij een redelijke vergoeding te voorzien voor het niet gesaldeerde deel.
  5 december 2019 at 19:49
  “””””””””
  Hiermee was alles nu duidelijk voor mij!

  Nu nog afwachten of ze in België ook WERKELIJK/FEITELIJK een vergoeding van 60% van de verkoopsprijs zullen TERUGGEVEN aan de mensen die GROENE stroom aan hun buren overhevelen wanneer zij het niet zelf gebruiken…

 5. Dit artikel neemt enkele punten over van de consultatie 1902 van de vreg.
  Het gaat over : en ik neem de paragrafen zoals ze in de consultatie staan
  4 Voorgestelde nieuwe tariefstructuur voor KVM klanten
  4.1 Selectie van potentiële tariefmodellen voor afname
  4.2 Beoordeling van potentiële tariefmodellen voor afname
  4.3 Voorgestelde nieuwe tariefstructuur voor afname en toepassingsmodaliteiten
  4.4 Voorgestelde nieuwe tariefstructuur voor injectie
  4.5 Voorgestelde aanpak tijdens transitieperiode met digitale en klassieke meters
  Dan voorzien ze nog iets extra in paragraaf 5 nl
  5 Flankerende maatregelen
  Ik ga niet ontkennen dat dit moeilijke materie is maar hier is
  Enige toelichting;
  In paragraaf 4.1 worden 7 verschillende modellen voorgesteld.
  in paragraaf 4.2 worden deze modellen beoordeeld op eenvoud, transparantie, niet discriminerend zijn, kosteneffectief en kostendekkend zijn, En er wordt ook gekeken in welke mate ze toekomstbestendig zijn.
  in paragraaf 4.3 worden er 2 modellen weerhouden nl 25% op verbruik/75% op capaciteit en 100% op capaciteit.
  Het artikel hierboven spreekt alleen over het eerste model.
  Er wordt in deze paragraaf uitgelegd hoe men die piekvermogens gaat bepalen.
  in paragraaf 4.4 denkt men na over een injectietarief voor zonneproductie zoals nu bij grote producenten aangerekend wordt. Die tarieven liggen heel laag bij die grote producenten en is ook niet op capaciteit gebaseerd.
  in paragraaf 4.4 zeggen ze dat diegenen die nog een oude meter heeft een capaciteitstarief zal aangerekend worden gebaseerd op zijn afname (verbruik) van het voorgaande jaar.
  in paragraaf 5 stellen ze een aantal flankerend maatregelen voor;
  Ze vermoeden dus dat een aantal consumenten hun distributiekost zullen zien verveelvoudigen zoals ik ook al heb aangetoond. Daarom willen ze een plafond instellen die tijdelijk ervoor moet zorgen dat de distributiekost hoogstens kan verdubbelen. Eerst zeggen ze dat dit waarschijnlijk de klanten zullen zijn met zeer weinig verbruik. Dat zijn dus diegenen die geen zonnepanelen hebben en zeer zuinig omspringen met hun stroom.
  Ze zullen dit enkel toepassen bij die klanten die een digitale meter hebben.
  Bij die klanten die nog geen digitale meter hebben verwachten ze geen sterke schommelingen van de factuur.
  Dat kan volgens mij alleen als het capaciteitstarief vergelijkbaar is met de distributiekost voor het verbruik van een gemiddeld gezin in Vlaanderen. Het enige ontbrekend cijfer is dan hoeveel is het kwartierpiekverbruik van een gemiddeld gezin om de prijs per KWpiek te kennen .
  Bij wijze van voorbeeld : een gemiddeld gezin betaald voor 3500 Kwh *0.15€ =525€ distributiekost.
  Als bij dit gezin het kwartierpiekvermogen = 5 Kwpiek dan kost het capaciteitstarief 105€ per Kwpiek.
  Het venijn zit hierin dat een klant met digitale meter maar geen zonnepanelen en een verbruik van 1750 Kwh
  wellicht ook een piekvermogen van 5 zal vertonen (zelfde oven en kookplaten) en dus het dubbele zal betalen van vroeger.
  Een klant met zonnepanelen betaalt nu al tss 90 € tot 105 €/Kwp prosumententax.

  1. Jean D,
   Vooreerst, enorm respect en dank voor alle moeite dat u doet om mensen zo goed mogelijk te informeren.
   Echter, in bovenstaande verhaal ben ik weer eens enkele keren de weg kwijt.
   Ik ga ervan uit dat de termen “distributiekost” en “transportkost” hetzelfde betekenen.
   Wel, in uw antwoord (op 7/12 om 18:13u), op mijn blog spreekt u van een “transportkost” van 0.0241€/kWh en was al de duurste.(Sibelgas)
   Hierboven spreekt u van een “distributiekost” van 0.15€/kWh.
   Dat is wel een zeer groot verschil.
   En bij de laatste alinea, waarbij u over 5 kWpiek schrijft, kan ik je helemaal niet meer volgen. Wilt u zeggen dat op een bepaald kwartier, de hoogste afname 5kW was?
   Maar daarvoor ga je eerst het totaal verbruik van dat gezin vermenigvuldigen met 0.15€/kWh (= 525€) en deze uitkomst gebruiken om het capaciteitstarief te gaan bepalen.
   Blijft moeilijke materie, zelfs voor mij…

   1. Transportkost is niet hetzelfde als distributiekost. Wij hanteren in onze discussies een algemene term zijnde de distributiekost. Maar in werkelijkheid is dit de som van distributie (netgebonden en niet netgebonden ) en transmissie. (Voor gaselwest is dat 0.1735€ + 0.0228€ /Kwh = duurste van den hoop.)
    Zoals in die grafiek staat. Zoals je kunt zien is de transmissiekost veel lager in prijs dan de naakte distrubutiekost. Die transmissiekost = transportkost en het is dit gedeelte waarover ze nadenken om aan te rekenen als injectietarief. (= 1/10de vd prijs)
    Om de consultatie te lezen geef je de zoekterm consultatie in op de website van de vreg.

   2. Ja marnix om een idee te hebben hoeveel een capaciteitstarief zou kunnen zijn stel ik voor om de huidige distributiekost van een gemiddeld gezin als basis te nemen voor hun capaciteitstarief.
    Als je dan aanneemt dat in de loop van een jaar de grootste piek dat ze zullen voorhebben = 5Kwa dan weet je hoeveel 1Kva piek kost. Het is dus een berekende schatting. De zwakke schakel is eigenlijk hoeveel is de hoogste piek bij een gemiddeld gezin.

 6. Waarom gaat een zonnepaneeleigenaar weinig verschil merken bij het invoeren van een capaciteitstarief?
  Laten we het voorbeeld nemen van Marnix. De prosument betaalt nu al een capaciteitstarief van 1000€ voor het gebruik van zijn omvormer (hier bvb 9Kva). In dit geval dus voor een maximumpiekvermogen van 9Kwp. Als zijn omvormer 9Kva aankan zal in de zomer als er geen andere toestellen aanstaan zijn kwartierpiekvermogen voor injectie op de middag afgevlakt worden op 9Kwp (Kilowattpiek). Als je daar 1000€ moet voor betalen is dat 111€ per Kwp.
  Veronderstel dat dit als basis wordt genomen voor het capaciteitstarief voor uw afname dan zal het toestel (of meerder toestellen tesamen) dat de hoogste piek veroorzaakt de prijs bepalen. Stel dat dit 8 Kwp is (= droogkast + oven + 2 inductiekookplaten samen een kwartier aanzetten) dan nog gaat deze prosument maar 888€ betalen ipv de vroegere prosumententax van 1000€.
  Een koppel die geen zonnepanelen heeft en van de 7 dagen in de week maar 2 keer thuis kookt en dan ook de droogkast opzet en op die manier ook een piek van 8 veroorzaakt zal ook 888€ moeten betalen. Maar hun jaarverbruik was slechts 2000 Kwh want ze zijn bijna nooit thuis. Hun vroeger distributie kost was (2000 x 0.16) = 320€. Dit koppel ziet hun distributiekost bijna verdrievoudigen met het nieuwe capaciteitstarief.
  Je kan dus besluiten dat zonnepaneeleigenaars al een zekere bescherming genieten tegen hoge capaciteitstarieven want ze betalen nu al een capaciteitstarief nl de prosumententax.

  1. Jean D,

   Niemand wil je kwetsen en zeker ik niet, maar wij blijven (naar de “leken” in techniek toe) zeer complex onze bevindingen/kennis verwoorden.
   En ja, ook ik ben, in je laatste schrijven, weer moeten afhaken om je te volgen…
   Ik som enkele punten op om (hopelijk) naar iedereen toe, verduidelijking te oogsten.
   * Vooreerst de feiten bij ondergetekende: ik heb 2*4 kW = 8 kW geïnstalleerde omvormers. daarop wordt de prosumententaks op berekent. Voor mijn (bv.) verbruiksjaar 8/2017-9/2018 heb ik 123,56€ (incl. BTW) per KW procumententaks betaald!! Dus: 8*123,56 = 988,48€ (voor 365dagen).(GASELWEST)
   * Wat voor mij (nog) niet duidelijk is: om het NET te onderhouden (en te gebruiken) moeten wij DISTRIBUTIE-kosten betalen. Volgens uw verhaal zouden wij op het geïnjecteerde geen distributiekosten aangerekend worden? Of heb ik u verkeerd begrepen? Immers, zullen wij met onze panelen, op piekopbrengsten zoals Ivo B aanhaalde, zoals in mijn geval (8,3 kWp op dak) momenten hebben dat ik 8+ kW als PIEKVERMOGEN in het net injecteer.
   Maar wat ik dan van jullie niet begrijp is dat jullie van oordeel zijn dat de AFGENOMEN pieken de GEINJECTEERDE pieken COMPENSEREN…
   Want met onze geïnjecteerde pieken “belasten” wij toch ook het NET?
   Dus ik ben van oordeel dat men zowel voor injectie als afname DISTRIBUTIEKOSTEN zal AANREKENEN en dat men OOK voor INJECTIE rekening zal houden met de PIEKVERMOGEN. ( i.g.v. vermogenbelasting)
   Dus hoe ik het zie:
   – zonnepaneel eigenaars met veel vermogen (en die tijdens de piekmomenten uitwerkende zijn) zullen sowieso met grote PIEKVERMOGENS moeten rekening houden op hun factuur!

   LATEN WE VOORLOPIG PIEKVERMOGEN even terzijde.

   #Volgens HUIDIG systeem:
   – betaal ik 988€ aan procumententaks
   – betaal ik 0€ aan elektriciteitskosten.(MINDER AFNAME dan geïnjecteerd)
   – krijg ik 0 € voor mijn GEINJECTEERDE GROENE energie
   – aangezien ik MINDER AFNAME dan geïnjecteerd heb (4000-6000 = -2000 kWh) wordt op mijn factuur ALLE AFTREKPOSTEN (lees belastingen) vermenigvuldigd met 0 KWh en betaal dus:
   – 0 € “kosten groene stroom”
   – 0 € “kosten WKK”
   – 0 € “kosten transportkosten”
   – 0 € “bijdrage op de energie”
   – 0 € “Federale bijdrage”
   Waar men GEEN rekening met uw verbruik houdt en u aanrekent per 365dagen zijn:
   – “vaste vergoeding” : 62,5 €/jaar
   – “meet- en teleactiviteit”: 3,79€
   – “bijdrage Energiefonds”: 96,04€
   – ik kan nog genieten van GSC: 300€/1000kWh

   #Dus in NIEUW systeem: (in mijn geval vanaf 2026 indien ik huidig systeem zou behouden)
   – zal ik 988€ NIET meer betalen aan prosumententaks
   – in mijn voorbeeld: zal er distributie betaald worden op 6000 KW INJECTIE
   – in mijn voorbeeld: zal er distributie betaald worden op de 4000 kW AFNAME
   – in mijn voorbeeld: zal er 4000 kW aan elektriciteit MOETEN betalen (welk tarief?????) dus:
   – 4000kWh * X €/kWh VERBRUIKERSTARIEF BETALEN!
   – 4000kWh * X €/kWh “kosten groene stroom” BETALEN!
   – 4000kWh * X €/kWh “kosten WKK” BETALEN!
   – 4000kWh * X €/kWh “kosten transportkosten” BETALEN!
   – 4000kWh * X €/kWh “bijdrage op de energie” BETALEN!
   – 4000kWh * X €/kWh “Federale bijdrage” BETALEN!
   – “vaste vergoeding” : 62,5 €/jaar BETALEN!
   – “meet- en teleactiviteit”: 3,79€ BETALEN!
   – “bijdrage Energiefonds”: 96,04€ BETALEN!

   BESLUIT:
   – in huidige systeem ben ik ongeveer 1150€ kwijt.
   – In het nieuwe systeem zal dit ZEKER niet minder zijn….

   Verbeter mij indien mijn bewering niet correct is.

   1. Beste Marnix.
    We houden inderdaad al een tijdje in de discussies geen rekening met vaste jaarkosten zoals abonnement leverancier en bijdrage energiefonds enz. We vergelijken in onze discussies meestal alleen het verbruik en vooral de distributiekosten.
    Je hebt het inderdaad goed begrepen dat er op het geïnjecteerde deel geen distributiekost wordt betaald. In feite is dit nu ook zo. Je betaalt prosumententax. Deze taks is berekend op het vermogen van uw omvormer. Maar wat gebeurt er met de stroom van die omvormer die niet onmiddellijk gebruikt wordt? Die wordt op het net gezet = 1x gebruik van het net. Die wordt dan in de winter terug van het net gehaald om te gebruiken = 2de maal gebruik van het net. Wij zeggen wel dat de prosumententax een taks is om stroom op het net te zetten maar de Vreg zegt dit is een forfaitair berekende taks voor een deel van de stroom die je van het net haalt en die je met de oude meter niet kan meten omdat je dit deel met de zonnepanelen erop gezet hebt.
    Zolang er dus geen vergoeding voor het geïnjecteerde deel gegeven wordt denk ik dat er ook geen taksen kunnen op gerekend worden.
    Wat het piekvermogen betreft moet je met het volgende rekening houden; Uw omvormers zullen 8 Kwpiek kunnen veroorzaken. Dat gebeurt bij u af en toe op een zeer zonniige zomerdag op voorwaarde dat er geen enkel ander elektrisch toestel aanstaat. Op zo’n moment zal de spanning op uw thuisnet oplopen tot 245 V . De stroom die door uw zekering van de meter gaat lopen bedraagt dan 8000/245 = 32.6 ampere . Dat is uw piekstroom (monofasisch)
    richting het distributienet. ALs je een toestel van 2500 W aanzet dan daalt uw piekstroom met 10.2 ampere en stuur je dus nog 22.4 ampere naar het distributienet. Als je nog 2 bijkomende toestellen aanzet kan uw piekstroom dus dalen naar 0. Het is pas als je meer verbruikt dan je injecteert op dat moment dat je piekstroom terug stijgt maar dan richting uw huis. Ik hoop dat je hiermee begrijpt dat je een piekstroom maar 1 keer meet ofwel door teveel af te nemen ofwel door teveel te injecteren. Als uw zekering van de meter 40Ampere is en hij is nog nooit afgeslagen dan heb je nog nooit een piekstroom van hoger dan 40 Ampere gehad.
    Het distributienet moet zo gemaakt worden dat die piekstromen kunnen geleverd worden of opgevangen worden. (afname of injectie)De kabels moeten de capaciteit zeg maar piekstromen aankunnen maar de piekstroom is ofwel opname ofwel injectie nooit de 2 samen.
    Daarom kan een capaciteitstarief maar 1 keer aangerekend worden. Het voorstel van de vreg is ook enkel en alleen voor afname bedoeld. zie consultatie 1902 paragraaf 4.
    In paragraaf 4.4 stellen ze wel een bevraging voor om in de toekomst ook nog eens een tariefdrager voor injectie te kunnen aanrekening op basis van transmissiekosten op het verbruik. Dit heeft dan niets met deze voorgestelde capaciteitstarief te maken.
    Dus in uw geval mag je de distributiekost op 6000Kwh injectie al zeker schrappen.
    Voor de andere kosten gaan we dus vanaf 2026 uit van marktprijzen voor afname en injectie.
    Uw voorbeeld dan met huidige marktcijfers.
    Distributiekost op 4000 Kwh verbruik of capaciteitstarief = 4000 * 0.1554€/kwh = 621.6€
    4000 Kwh * 0.06 € /Kwh verbruiklstarief betalen = 240€
    4000 Kwh * 0.0291€/Kwh groenestroom + WKK betalen = 116.4€
    4000 Kwh *0.0241€/Kwh transportkosten (sibelgas = 2de duurste) = 96.4€
    4000 Kwh * 0.0023306€/Kwh energiebijdrage = 9.3€
    4000 Kwh * 0.0033092€/Kwh federale bijdrage = 13.2 €
    Bijdrage energiefonds = 5.04 € per jaar (sedert 1 januari 2018)
    Vaste vergoeding = abonnementskost van leverancier (meestal gratis als je ieder jaar van leverancier verandert.
    Huur meter 4.67€ per jaar bij sibelgas
    6000 Kwh * 0.04€ injectievergoeding ontvangen van leverancier (min marktprijs leveranciersaankoop) = 240 € ontvangen
    6000 Kwh * 0.0291 groenstroom bijdrage ontvangen voor het leveren van groene stroom.
    = 174.6 € ontvangen

    Uw rekening : = 692.01€
    Dit is het resultaat met distributiekost gebaseerd op Kwh.
    Als bvb een capaciteitstarief wordt ingevoerd aan 111€ per KWpiek kan uw distributiekost dus 888€ zijn ipv 621.6€ maar dit tarief is nog niet gekend.

    1. Als je nu zegt ; ik geloof niet dat de leverancier ook maar 1 € gaat betalen voor de stroom die ik aan hem bezorg dan zal uw kost 1106.61€ zijn en dat is nog altijd 46€ goedkoper dan wat je nu betaalt. Maar dat zou echt niet eerlijk zijn van uw leverancier. Vooral ook omdat zij voor dat deel ook geen garantie van oorsprong moeten betalen.
     PS Ik heb het ook eens uitgerekend voor gaselwest dan bekom ik een te betalen rekening van 1020.82€ (gaselwest is voordeliger dan sibelgas)

 7. Ik denk dat we een duidelijk onderscheid moeten maken tussen injectietarief en injectievergoeding. Injectietarief is wat de gebruiker betaalt aan de netbeheerder en injectievergoeding is wat de leverancier betaalt aan de gebruiker voor zijn geproduceerde stroom die op het net gezet wordt.
  Nu is de injectievergoeding = afnamekost bij de leverancier.= saldering = vergoeding 1 op 1. Je krijgt gratis terug wat je op het net gezet hebt. uitgezonderd voor de teveel geïnjecteerde stroom. (teller staat negatief maar wordt op 0 gebracht.)
  Nu kan nje stellen dat het injectietarief = 1/2 van prosumententax. (forfaitair bedrag afhankelijk van het vermogen van uw omvormer) Eigenlijk betaal je prosumententax om te injecteren en er terug af te halen.
  Op 1 jan 2021 verandert dit voor nieuwe zonnepaneeleigenaars. Hoe is ?
  Maar wat zijn de dragers?
  1.distributiekost voor afname
  2.distributiekost voor injectie
  3 leverancierskost voor afname
  4 leveranciersvergoeding voor injectie.
  Wanneer wordt het duurder voor zonnepaneeleignaars? Als 1 + 2 > prosumententax voor wat de distributiekost betreft en als 4 < wordt dan 3 voor de leverancier en dit verschil niet kan gecompenseerd worden door overproductie.

  1. Dat is correct maar je kan daar niets over zeggen.
   Je weet immers niets wat de nieuwe tarieven gaan zijn.
   Van een injectietarief is er in een eerste fase zelfs helemaal geen sprake.
   De injectievergoedingen die circuleren zijn minimaal in verhouding tot de afnamekost. Een injectievergoeding zal trouwens steeds gebaseerd zijn op de naakte stroomprijs. En deze bedraagt maar een fractie van de factuurprijs.
   Als de factuurprijs gebaseerd wordt op een capaciteitstarief wordt de kWh prijs zelf totaal marginaal in het geheel.

   Vanuit het standpunt van een netbeheerder is dit ook normaal (maar daarom praat ik het nog niet goed). Zijn kosten blijven gelijk. De dividenden die hij aan de overheid moet betalen ook. De verplichte ODV kosten eveneens. Maar men spoort gebruikers meer en meer aan om zuinig om te springen met energie (isolatie, kleiner wonen A++++ toestellen,…..). Op basis van een kWh prijs zakken de inkomsten voor een netbeheerder dus steeds meer. Met een capaciteitstarief is men verzekerd van een (deels) vast inkomen, los van het eigenlijke verbruik.

   1. Beste IvoB . Met naakte stroomprijs bedoel je wellicht de groothandelsprijs die een leverancier moet betalen om stroom aan te kopen. De huidige marktprijs voor de leverancier ligt tss de 40 en 55€ per Mwh. (Belpex cijfers) Dit is tss 40 en 55€ per 1000Kwh = tss 0.04 € en 0.055€ per Kwh. Als ik vandaag zou veranderen van leverancier en 100% groene energie neem betaal ik een vaste kostprijs van 0.0541€ per Kwh (korting inbegrepen). De prijs zonder korting bij de goedkoopste leverancier is 0.0689€ /Kwh. voor enkelvoudig tarief vast contract voor 1 jaar.
    In mijn geval als hij stroom kan kopen aan 0.04€/Kwh is zijn winstmarge 35%.
    Als hij nu vanaf 2021 moet rekening houden met marktwaarden als de regering beslist om de energie voor particulieren ook te vermarkten dan zal de prijs die hij bereid is te betalen voor onze groene energie toch niet lager liggen dan de marktprijs. Je moet ook rekening houden dat voor elke Kwh groene stroom dat hij van ons aankoopt hij geen Garantie Van Oorsprong moet aanschaffen in het buitenland. Als hij uit winstbejag zoveel mogelijk klanten met zonnepanelen wil om aan groene stroom te geraken zal hij volgens mij zelfs bereid zijn meer te betalen dan de marktprijs.
    De injectietarieven die nu circuleren hebben daar niets mee te maken. Dat zijn distributietarieven die betaald moeten worden om stroom te injecteren in het net. Installaties van >10Kva betalen die nu al en die liggen inderdaad 10 keer lager dan de naakte stroomprijs.

 8. Beste Marnix. Als men nu wil overstappen op het nieuwe tarief moet je maar 1 ding in het oog houden. Namelijk ; is mijn prosumententax hoger dan de distributiekost op het geïnjecteerde deel. Als dat zo is kan je beter overschakelen naar het nieuwe tarief want dan betaal je minder. Dat is zo omdat het geïnjecteerde deel exact hetzelfde is als het deel dat je extra afneemt. Als je distributiekost op de totale afname moet betalen wil dat zeggen dat het geïnjecteerde deel in feite niet wordt afgetrokken. Het nieuwe tarief is dus eigenlijk al hetzelfde als wat ik voorstel nl Het maximumtarief – distributiekost op zelfconsumptie of = prosumententax – distributiekost op zelfconsumptie = distributiekost op extra afname.
  Nu kan men nog niet zien op grafiek wat uw piekstroom is maar die gegevens bestaan wel en het is een kwestie van tijd vooraleer iedereen die zal kunnen raadplegen via smartphone of PC. Ik zou alleen willen vermijden dat men de gemeten maximumpiek niet gedurende een jaar doorrekent omdat uw mogelijke besparingen dan gehypothekeerd worden. Zoals IvoB het zegt : we moeten kunnen vermijden dat we in onze vingers snijden door eenmalig een hoge piekwaarde te hebben die dan een jaar aangerekend wordt. En is het uiteraard absoluut noodzakelijk dat iedereen weet hoeveel zijn hoogste piekvermogen was (per dag of per maand) anders heeft de invoering van dit tarief ook geen enkele zin.
  Als de netcapaciteit moet uitbreiden om aan de toenemende vraag en productie van stroom te voldoen zullen we inderdaad allemaal meer distributiekost moeten betalen. Als de meerkost in de toekomst op gemeten piekvermogens gebaseerd wordt dan moet je rekening houden dat zonnepaneelbezitters de enigen zijn die een piekverbruik kan compenseren met piekproductie. Als je dan nog een batterij hebt kan je hetzelfde doen maar dan als de zon niet schijnt. Zij zullen dus zeker niet benadeeld worden tov niet-PV eigenaars integendeel.

  1. Als prosument kan je in theorie inderdaad een piekverbruik afdekken met een piekinjectie. Maar in de praktijk zal dat voor de meeste (werkende) gezinnen tegenvallen. Die hun piekverbruik is ’s morgens en ’s avonds en niet tijdens de middaguren. Hun piekverbruik ligt dus telkens aan de andere zijde van de piekinjectie.
   Men promoot ook het afstappen van fossiele brandstoffen en overschakelen op hernieuwbare energie. Voor een huishouden betekent dat tot op de dag van vandaag elektricteit. Voor verwarming betekent dat een doorlopend piekverbruik (van de warmtepomp) in de winter (met een lage tot onbestaande injectie) en een doorlopende piekinjectie in de zomer (met een zeer laag verbruik).
   Een thuisbatterij zal daar weinig aan veranderen. Geen of onvoldoende injectie (door gebrek aan productie) zal de batterij in de winter niet van voldoen de reserve-energie kunnen voorzien om een huishouden met een WP draaiende te houden. In de zomer (overproductie) zal uw batterij na een dag al volgeladen zijn en kan je er de volgende dagen nergens meer mee heen (de productie blijft immers doorlopen). De regelgeving is nu al zo dat als je een thuisbatterij plaatst (met premie) je omvormer maar max. 60% van zijn max. vermogen mag injecteren op het net. De rest ben je dus kwijt (want dat zal vooral gebeuren tijdens de middaguren in de zomerperiode).
   En wat met de bezitters van een BEV (wat toch ook volop gepromoot wordt)? Moeten al deze mensen hun EV dan gaan opladen op het middaguur als de zon volop schijnt (wanneer je de auto het minst nodig hebt) en in de winter of op sombere dagen maar de fiets nemen?
   Wat zal het omslagpunt zijn tussen “gewoon verbruik” en “piekverbruik”? Niemand die het zegt, juist daarom dat men geen inschatting kan maken. Maar in de “wandelgangen” circuleren wel geruchten dat het normale verbruik ergens tussen de 4-6 kw zal bedragen. Als je weet dat een BEV thuis op monofase al laadt tegen 7 kW en op driefase tegen 11kW zal je met het laden van een EV alleen al doorlopend een piek veroorzaken (met een weerslag op je ganse factuur). Een monofase PV installatie produceert nl. alleen gedurende het middaguur en gedurende een viertal maanden 4-5 kW.

   Tenslotte, hoe ga jij dat vermijden? Heb jij dan inspraak bij de VREG? Is de consultatieronde niet al verlopen?

   1. Net zoals je zegt IvoB. De prosument kan zijn piekverbruik compenseren met piekinjectie. Voor sommigen zal dat een voordeel zijn omdat ze op die manier enige invloed kunnen uitoefenen op die pieken. Maar ik ben ook akkoord dat dit voor velen praktisch niet haalbaar zal zijn. Maar dit is niet het grootste probleem. Het grootste probleem in mijn ogen is eenvoudig uitgelegd : iemand die alleen woont en 5 keer in de maand een wasmachine gebruikt een bepaalde piekstroom veroorzaakt en een gezin die 25 keer in de maand een identieke wasmachine gebruikt eenzelfde piekstroom veroorzaakt. Beiden moeten dan evenveel capaciteitstarief betalen. Als die van de grootteorde is van het vroegere verbruik van het gezin dan zal die alleenstaande zijn capaciteitstarief die hij moet betalen zien vervijfvoudigen. Volgens mij zullen vooral de personen die weinig verbruik hebben het slachtoffer worden en niet diegenen die al heel veel verbruiken met hun wamtepompen en opladen van EV’s. Neemt niet weg dat net die grote gebruikers beter gespaard worden van hogere tarieven omdat zij juist bijdragen tot een beter leefbaar milieu.

  2. Jean D,

   Begrijp mij niet verkeerd, want ik waardeer je input in deze blogs.
   Maar het is (althans voor mij) soms zeer moeilijk, onmiddellijk te snappen wat je wilt mededelen.
   Nu ook zijn er enkele zaken niet duidelijk.
   De reden dat o.a. Ivo B en uzelf aanhaalt waarom er zo weinig zonnepaneel eigenaren zich “manifesteren” (en dit is niet “disrespectful” bedoeld) is omdat deze materie zeer technisch is en niet iedereen in de techniek zit.
   Daarom wil ik een poging doen om meer mensen te betrekken in dit onderwerp.
   Vandaar dat ik het even wil laten beantwoorden met getallen in een FICTIEVE situatie.
   Men betaalt voor 2018: 1000€ procumententaks.
   Men PRODUCEERDE 9000 kWh in 2018 (DAT ZIET DE ANALOGE meter niet, maar ziet DE SLIMME METER dit WEL?????)
   De digitale meter zegt dat men 4000 kWh AFNAME heeft gehad in 2018
   De digitale meter zegt dat men 6000 kWh GEINJECTEERD heeft.
   Volgens principe “terugdraaiende teller” is dus 2000 kWh teruggedraaid. (4000 – 6000 = -2000)
   Als ik het correct interpreteer dan heeft men een ZELFCONSUMPTIE van 33% (9000 productie – 6000 naar NET = dus nog 3000 zelf gebruikt)
   Dit betekent dat het WERKELIJK ENERGIEVERBRUIK 7000kWh is geweest.( 4000 afgenomen van het net + 3000 direct van de zonnepanelen = 7000 kWh)
   Kan je nu even met die getallen uw bovenstaande reactie eens “herschrijven”?
   OP WAT en HOE zal er dan distributiekosten worden aangerekend.
   Hoeveel denk je dat men zal betalen op die 4000 afgenomen
   Hoeveel zal men terugkrijgen op de 6000 die is geïnjecteerd?
   Alvast bedankt voor de moeite aan de vaste waarden in deze blogs die hier willen op antwoorden!!
   Marnix

   1. Uiteraard, wat Ivo B reeds diverse keren duidelijk heeft gemaakt blijven wij op onze honger zitten wat betreft werkelijke tarieven.
    Dus mag op het FICTIEF voorbeeld ook gewerkt worden met “naar veronderstelde realistische” prijzen.

   2. Eerst en vooral Marnix kan iedereen uw goede bedoelingen wel appreciëren en ik kan het begrijpen dat het niet eenvoudig is maar uw fictief voorbeeld heb je helemaal correct geïnterpreteerd. De digitale meter ziet ook niet wat je zelf onmiddellijk gebruikt van het net. Hij kent dus ook niet uw totale productie van uw zonnepanelen. Hij meet alleen het geïnjecteerde deel en de afname. Uw voorbeeld is enigszins speciaal omdat je 2000 Kwh meer produceert dan wat je nodig hebt. Uw teller staat dus negatief voor uw verbruik. Voor alle tarieven die momenteel gekozen kunnen worden is uw verbruik 0 Kwh. Je moett dus hoofdzakelijk enkel de distributiekost betalen. Dit is 1000 € prosumententax.
    Als je het nieuwe tarief kiest moet je nagaan of de distributiekost op het geïnjecteerde deel lager is dan die 1000€. Bij U zou dat dus 6000 x 0.16€ zijn = 960 € maar omdat je 2000 Kwh teveel geïnjecteerd hebt en dit deel niet gerekend wordt is het in feite 4000 x 0.16€ = 640€
    Dit is hetzelfde als de distributiekost op uw afname nl 4000 x 0.16€ = 640€. Met het nieuwe tarief spaar je dus (tot 15 j na installatie) 360€ uit per jaar. Mijn uitleg was dus niet 100% volledig want ik had geen rekening gehouden met de teveel geproduceerde stroom.
    Dit brengt me tot het punt dat iemand met slechts 33% zelfconsumptie toch nog veel bespaart als hij maar genoeg overproductie heeft.
    Het enige dat je terugkrijgt op 6000 Kwh die je geïnjecteerd hebt is 4000 Kwh afname voor wat het verbruik betreft. Die 2000 Kwh overschot die niet gerekend wordt zal wel nog (max 20 j) groenstroomcertificaten opleveren want dit wordt met een aparte groene meter gemeten.
    Alles samen bij verandering naar nieuw tarief : 640 € betalen/jaar en 9 x 450 (of 300) = max 4050 € krijgen/jaar is een buitengewone goede investering op 20 jaar.

 9. Er zijn op dit artikel zeer interessante reacties gelezen door ondergetekende.
  *Als eerste punt wil ik terugkomen op het idee van Jean D om de facturatie voor iedereen duidelijk en transparant te maken. Dus te werken met VASTE tarieven en KORTINGEN afhankelijk van de INSPANNINGEN die door de procumenten zijn gedaan.
  Jean D stelt voor om een korting te geven op de procumententarief volgens het VERSCHIL van je omvormervermogen en wat je op het net hebt gezet.
  Maar 1 punt moet men duidelijk inzien. Met de digitale meter WEET MEN NOG STEEDS NIET WAT JE PRODUTIE IS. Men weet wat je injecteert en wat je afneemt van het net. Dus je EIGENGEBRUIK kan men hier NIET van afleiden.
  Daarom zal men moeten samenwerken met de instanties die de GSC goedkeurt en uitbetaalt! Want aan hen geven wij onze werkelijk PRODUCTIE door.
  Dus:
  – Zolang gebruikt gemaakt wordt van procumenten tarief:
  De procumententarief is duidelijk vastgelegd, “per regio en DBN….” met een eenheidsprijs per KW. Met de digitale meter EN de DOORGEGEVEN PRODUCTIE kan men het voorstel van Jean D doorvoeren.
  Dit is een EERLIJKE tegemoetkoming om ALLE procumenten te stimuleren om zoveel mogelijk eigenproductie te gebruiken voor de huishoudelijke verbruiken.
  – Vanaf het tijdstip dat men GEEN procumententarief meer kan kiezen:
  Indien men op het MAX. piekverbruik gaat afrekenen (op jaarbasis) dan wordt het link!
  Het voorstel van Jean D is fantastisch! Maar hoe gaat men in Gods naam, i.p.v. de Max piek te gebruiken als facturatie waarde een %- waarde op jaarbasis kunnen aannemen voor de facturatie. Wat inderdaad netjes geargumenteerd is door Jean D, zou dit zeer onrechtvaardig zijn tegenover bv. warmtepompbezitters of EV-eigenaars. Ook al heeft je WP, in wintermode een rendement van 3+, dan nog kan je niet naast het elektrisch verbruik kijken die nodig is om te koelen in de zomer en te verwarmen in de winter.
  * Als tweede wil ik (aansluitend op punt 1) de opmerking van Ivo B tegemoet treden.
  Hoe kunnen wij nu met volle overtuiging een beslissing nemen welke formule wij het best hanteren!
  Zolang wij niet weten wat de tarieven zijn die wij als vergoeding zullen krijgen voor de GROENE energie die wij op het net injecteren, kunnen wij onmogelijk berekenen welke formule in ons voordeel is. (binnen de 15jaar periode)
  Het moge wel duidelijk zijn voor iedereen dat wij steeds een hoger bedrag zullen blijven betalen dan wat procumenten krijgen voor wat ze leveren aan het net.
  Anders zou de stimulatie om zoveel mogelijk zelfconsumptie te doen, helemaal wegvallen.
  Maar als de cijfers die ik heb gelezen in de reacties juist zijn dan worden wij weer enorm benadeeld!
  Een vergoeding van 50% van de leveranciersprijs zou een zeer eerlijk en evenwichtige oplossing zijn.

  1. Ik zou me toch niet blindstaren en niet te veel hopen op een “billijke” injectievergoeding.
   Ik ben al ‘blij” als we niet moeten gaan betalen om te injecteren. Mijn PV- productie zal ik zelf dan wel zoveel mogelijk opgebruiken. Op een injectievergoeding die het verschil gaat maken hoop ik niet.
   Zeker niet een overheid die zich het credo “een beetje minder meer” als slogan heeft eigen gemaakt. 🙂

 10. Consument of prosument of onmondig,
  Ja JeanD, mensen gaan zich roeren als ze voelen dat de dreiging dichterbij komt. Ik denk dat wij proberen verder te denken dan bvb vlgd jaar. Jij spreekt van een community bij Testaankoop. Ok om daar aansluiting bij te zoeken. Wie is er baas van deze community? Hoe werkt dat? Ik heb gelezen dat mijn antwoord door een Moderator gecontroleerd wordt. Is die persoon iemand met wie er moet overlegd worden?

  1. Ik heb bij testaankoop op de community voor hernieuwbare energie de tekst van de VREG waarop dit artikel gebaseerd is voorgelegd opdat lezers zouden reageren op de consultatie die de VREG georganiseerd heef tot 16 oktober . Er is geen enkele reactie op gekomen en het werd 235 keer gelezen. Dus weinig interesse of veel te ingewikkeld.

   1. Hoe kan je nu reageren op iets zonder de details en de rekenmodellen er achter te kennen? De VREG stelt een algemeen concept voor met vage cijfers waarvan niemand weet waarop ze gebaseerd zijn. Gaat hun nieuw voorgesteld model een lagere energierekening opleveren? Een hogere? Een status quo? Voor wie wel voor wie niet? De meeste consumenten en prosumenten hebben nauwelijks een idee van hun eigen verbruik, laat staan hun onmiddellijk verbruik. Dus wat zouden ze een idee hebben van hun max. kwartierpiek vermogensverbruik. De weinigen die dat wel iets zegt kunnen ook niet met kennis van zaken reageren mits de VREG geen waarden vastklikt aan hun uitgangspunt. Naargelang de cijfers die achter een idee staan kan je zelf berekenen (of laten berekenen) of je er voordeel mee doet of niet en een mening vormen. Zonder cijfers kan het eindresultaat nog alle kanten uit en kan je dus ook geen gefundeerde pro noch contra formuleren.
    Ook is er geen enkel concreet gegeven waarop energieafnemers zich kunnen baseren waar men met de digitale meter naar toe wil en op welke termijnen. Dat creëert onzekerheid. En onzekerheid leidt tot tegenstand.
    Als men een draagvlak voor iets wil bekomen moet men eerst zekerheid bieden en klaarheid in de uitrol en het nagestreefde gebruik van een product. En uitleggen waarom het er komt en wat de voor- en nadelen kunnen zijn. Je zal dan nog altijd voor- en tegenstanders hebben maar dan kan je tenminste een discussie voeren gebaseerd op een gegeven. Niet op iets vaag en weinig concreet.

    1. Beste IvoB Ik vind toch dat je invloed kan uitoefenen op hun manier van denken zonder dat je exacte cijfers hebt. De voorbeelden die ik aangehaald heb zijn de volgende. Het is volgens mij maatschappelijker aanvaardbaar als je een vast tarief rekent (bvb prosumententax) en als beloning omdat je bvb maar de helft van uw productie op het net gezet hebt ook maar de helft van het prosumenten tarief moet betalen. In verband met hun piekstromen kan men hetzelfde doen; Vaste prijs voor het aangesloten vermogen. (=max piekvermogen) en het % verschil met de gemeten piek aftrekken als beloning. En zeker niet een kwartierpiekwaarde gebruiken om een consument een volledig jaar er mee te confronteren. Zo van je hebt in de winter elektrisch verwarmd en daar moet je in de zomer ook netkosten voor betalen. Of je was niet thuis en hebt niets van uw zonnestroom gebruikt daarom zullen we je die piekstroom ook in de winter aanrekenen. Of je hebt je jaccuzi verkocht maar we gaan je nog een heel jaar die piekstroom aanrekenen. Ze moeten beseffen dat als ze iemand straffen door via een eenmalig gemeten hoge piekstroom de netkosten hoog te houden dat er dan voor die consument in dat jaar geen enkele reden meer is om zijn piekstromen te beperken integendeel men is eerder geneigd om 100% te profiteren van hetgeen men betaald heeft of zal moeten betalen.

     1. En hoe gaat een modale consument weten hoeveel hij verbruikt in piektarief op een welbepaald ogenblik? Als hij het volgende jaar er “op los” verbruikt loopt hij het riscio een nieuw piekverbruik te creëren en in zijn eigen vingers te snijden.
      En hoe ga je de VREG beïnvloeden? Deze is volledig autonoom en aan geen enkel gezag onderworpen.
      Het enige wat de VREg wil is het voorkomen van pieken (zowel bij afname als bij injectie). Dan moet er niet meer geïnvesteerd worden in het bestaande net.

     2. Een vaste prijs voor het aangesloten vermogen is een eerder idee dat al is afgevoerd. Juist omdat het door de consument zo gemakkelijk te omzeilen was.

 11. Ik sluit me aan met de H. Clauwaert om voor ons zonnepaneleneigenaars een eigen forum op te starten.
  Samen staan we veel sterker als zelf-energieleverancier, bijdragend tot een verbetering van de klimaatdoelstellingen. Onze (klein)kinderen zullen er alleen maar baat bij vinden.
  Waar wachten we op, beste i-Lumen?

  1. Beste Paul. Ik wil u niet ontmoedigen maar er zijn in Vlaanderen reeds 400000 gezinnen die zonnepanelen hebben.
   Wij die op dit forum reageren zijn met nog geen 20. Als dit hier door 1000 mensen gelezen wordt zal het veel zijn.
   Daarom denk ik dat de 399000 anderen er zich eigenlijk niets van aantrekken en blij zijn met hun zonnepanelen.
   Ik begrijp dat want elke zonnepaneeleigenaar maakt nog altijd winst. Zeker diegenen die nog GSC krijgen.
   Ze zijn blij omdat ze bijdragen aan een beter milieu. Zonnepanelen hebben hun verbruik in Kwh zichtbaar gemaakt en ze krijgen het gevoel dat ze kunnen besparen. Ze doen het ook met ledlampen, aanschaf van energiezuinige toestellen, isolatie, stroom gebruiken als de zon schijnt enz.
   Testaankoop (consumentenorganisatie bij uitqstekà heeft ook zo’n community voor hernieuwbare energie. 1 artikel ging over de slimme meter en werd 3000 keer bekeken en telde 35 reacties vooral van mensen die wilden weten hoe die juist werkt.
   Daarom denk ik dat er niet voldoende steun zal zijn om een aparte belangengroep op te richten. Bovendien heeft Testaankoop mij via mail verzekerd dat ze wel al de contacten met de Vreg en netbeheerders hebben om erop toe te zien dat de belangen van de consument verdedigd worden. Zij willen ook niet dat de energietransitie ten koste van de particulier gebeurt.

 12. Peut-on savoir la répartition des primes versées aux particuliers et les PME et entreprise pour les panneaux voltaiques. peut-on aussi savoir comment sont établis le prix du transport , de la distribution d’électricité alors que une seule région paie le moins sans produire un KW. Merci

 13. In verband met het injectietarief en na het lezen van de verschillende reacties vraag ik me wel af waar dit injectietarief nu echt voor staat.
  Enerzijds bestaat er een injectietarief voor grote PV installaties . Ik heb die teruggevonden voor 2012.
  http://www.stroomvaneigenkweek.be/UPLOADS/FILS/PVVL_info_injectietarief_grotePV_v1.pdf
  Dit is een tarief die betaald wordt aan de netbeheerder (om stroom op het net te mogen zetten) en niet aan de gebruiker.
  Als men spreekt over vergoeding voor het produceren van groene stroom heeft men het eerder over terugleververgoedingen.
  In de ons omringende landen werden er reeds terugleververgoedingen betaald aan prosumenten. Die leken meer op contracten zoals wij de GSC kennen. Deze terugleververgoedingen zijn veel hoger dan de genoemde injectietarieven. In nederland tss 0.05 € en 0.09€ per KWH, in Frankrijk tot 0.55€/Kwh.
  Het zou dus kunnen dat ilumen hier 2 verschillende zaken door elkaar heeft gehaald. In de teksten van de vreg waarop dit artikel gebaseerd is wordt nergens een prijs vermeld ivm injectie. Er wordt wel nagedacht over de distributiekost voor injectie maar niet over de vergoeding voor geïnjecteerde stroom. Dat is logisch want enkel de distributiekost is hun bevoegdheid en de prijs voor teruggeleverde stroom is hun bevoegdheid niet.

  1. Vergis ik mij als ik denk dat de opsteller van het artikel (in de link) een schrijffout maakt?
   “neem een PV-installatie van 200 kWp” zou volgens mij 200 MWp moeten zijn.

   1. Nee Marnix dat klopt. Ik heb een installatie van 5.9 KVa (omvormer) met een piekvermogen van 6.3 Kwp (6300 Watt aan zonnepanelen) en die produceren 5800 Kwh op een jaar. (=5.8 Mwh)

    1. Jean D, bedankt om mij terecht te wijzen!
     Inderdaad, na even herrekenen zie ik mijn fout.
     Ik heb 8,3 kWp en ligt pal naar het zuiden.
     Mijn beste jaaropbrengst: 10 MW
     Dus bij 200 kWp = factor *25
     Dus in beste geval = 10MW*25 = 250 MW.
     Het artikel spreekt van een jaaropbrengst van 170 MW.

 14. Beste mede zonnepaneel eigenaars, ik ben blij met deze mogelijkheid tot onderling contact en overleg. Het lijkt me duidelijk wie onze tegenspeler is en vanuit welke hoek de maatregelen voorgesteld worden. Ik bedoel dat ik een spanningsveld zie waar wij als burgers-producenten slechts zeer gebrekkig ons standpunt kunnen verwoorden tegenover een machtige belangengroep. Ik pleit dus voor de oprichting van een belangengroep van zonnepaneel-eigenaars, een soort federatie om te kunnen overleggen met de Vreg en dit los van de politiek. Het gaat om ingewikkelde technische materie en bij de meeste mensen heerst er verwarring. Wie voelt zich aangesproken?
  Een weerbare burger.

  1. Beetje laat want er bestaat reeds jaren een forum voor zonnepaneel eigenaren en zelfs een VZW die de belangen van prosumenten verdedigt. Ze hebben het eerste prosumententarief via een gerechtelijke procedure tegen de CREG met succes kunnen terugdraaien. Daarna is de VREG opgericht en bevoegd geworden voor Vlaanderen. Waarop bijna onmiddellijk het tweede prosumententarief voor Vlaanderen van kracht werd. Na een lange juridische strijd – de reglementering was zo ingewikkeld geworden dat zelfs de rechterlijke macht niet meer wist welke rechtbank nu eigenlijk bevoegd was om te oordelen (HvB of RVS) – trok de VREG aan het langste eind. Spijtig genoeg moet ik Jean D hierin gelijk geven. De overgrote meerderheid van de prosumenten kon de hele strijd niet boeien en de rechtzaak draaide op de goede wil van enkelingen (en een kleine financiële bijdrage van een 1000 symphatisanten).
   Ik wens U dus veel succes toe bij het oprichten van nog een vereniging.

  2. Als toevoeging: de VZW Zonstraal is ook erkend als stakeholder en heeft dus ook een vertegenwoordiger om de visie van de prosumenten te verdedigen bij de VREG. Wat U vraagt is dus eigenlijk al een feit.

  3. Dus Roland Clauwaert,
   Indien u iemand kent die de “sociale media” perfect weet uit te spelen om het merendeel van de zonnepaneel eigenaren te stimuleren om één blok te vormen en invloed uit te oefenen in de toekomstige regelgeving, aan u de eer.
   Ik ben zeker de eerste in de rij om mits een kleine bijdrage, deel uit te maken van eventuele acties.
   Ik zou al gelukkig zijn als er een team “vertegenwoordigers” zou ontstaan die met de hoogste instanties op een directe wijze zouden kunnen debatteren. Ik denk hier aan mensen zoals (o.a.) Ivo B en Jean D. Deze mensen hebben duidelijk de juiste kennis om ons te vertegenwoordigen.

 15. Sinds Tommelein geen verkoper meer is en op de daken staat te springen is het stil bij de VLD.

  Goed gedaan ,doe zo verder aan de zee .Bij de garnalen zal dit misschien nog even lukken

 16. van het gebruik van de terugdraaiende teller is inderdaad geen schriftelijk bewijs.
  maar ik denk dat bijna iedereen die in de beginfase zonnepanelen aangekocht heeft , door de verkopers
  aangebracht is dat de groen certificaten 20 jaar lang uitbetaald werd en van een beperking van de terugdraaiende teller was toen geen sprake.
  Heb in 2008 met infrax tel. gesprek gehad over dit item. voor infrax was op dat moment geen probleem van de terugdraaiende teller. daar is dan een heisa ontstaan dat de zonnepanelen de stroom duurder maakten door de groencertificaten, alhoewel dit geen probleem zou moeten zijn. er was voor de certificaten 9 miljard euro voor vrijgemaakt. dit is het bedrag wat overeenkwam met de boete van Europa aan belgie omdat de de groene stroomnorm niet haalden, dit bedrag is dan toegekend om te mogen gebruiken om deze norm te kunnen halen.
  het probleem is dat dit voorzien was voor particuleren, maar de bedrijfswereld heeft daarna zich op die certificaten gestort, zodat momenteel voor nog geen 10% ZONNEPANELEN op de daken liggen en de rest op van het geld opgebruikt wordt door de industrie.

 17. Ik ben een leek in deze materie maar ik heb me het volgende laten vertellen…
  De digitale meter heeft naast de verbruikteller ,een teller die aanduidt wat je op het net zet.
  Iemand beweert dat de netbeheerder in staat is om op zonnige piekmomenten te beletten dat je stroom op het net zet. En wat je er niet kan opzetten moet men je ook niet betalen .Weet iemand daar meer over.

  1. Het klopt dat de digitale meter twee telwerken heeft.
   Eén voor afname.
   Eén voor injectie.
   Een digitale meter draait dus ook niet terug zoals een analoge meter. Om te salderen moet je afname en injectie dus nog met elkaar verrekenen (het resultaat is dus hetzelfde).

   Als je thuisbatterijen met een premie wenst te installeren ben je ook al verplicht een digitale meter te plaatsen. Je bent eveneens verplicht je injectie ten alle tijden te beperken tot 60% van het max. omvormervermogen.
   De netbeheerder kan inderdaad sturen via de digitale meter (Is ook één van de redenen van plaatsing. Met een analoge meter kan je het verbruik en de injectie niet op afstand noch individueel sturen. Dat moet nog per wijkcabine en is veel te ingrijpend).
   Wat betreft de injectievergoeding zou ik me daar geen “zorgen” om maken. Deze zullen peanuts zijn (en zeker geen 45 cent). Hoogstens de naakte kostprijs van de elketriciteit (zo’n 6 cent)

  2. De digitale meter is gemaakt om te meten wat je afneemt en op het net zet. Niet om dit te verhinderen. De omvormer daarentegen moet kunnen functioneren tss 207 en 253 V. Als bij piekmomenten 253V overschreden wordt moet hij automatisch uitvallen. Een omvormer moet ook kunnen functioneren aan de netfrequentie tss 49 en 51 Hz. Hij moet 30 minuten lang netfrequenties tss 45.5-49 en 51.5 Hz aankunnen. Eens die waarden overschreden moet hij ook automatisch uitvallen. (omvormer norm C10/C11) Op die manier wordt het net automatisch beveiligd tegen instabiliteit.

 18. Nog steeds geen duidelijke taal : wat betaal je voor alle gebruikte stroom digitaal gemeten ; 10 cent per kwh en wat krijg je voor je productie ; 0,45 cent ? Geen terugdraaien is volle pot voor alles en slechts 0,45 voor je productie . In een simulatie van jaarverbruik 5000 kwh met eigen productie van 4000 kwh betaal je 5000 x 10 cent en krijg je 4000 x 0,45 cent !!!! En dan nog taxen op verbruik van 5000 kwh en de graaicultuur floreert als nooit tevoren !
  In plaats van zonnepanelen te kopen , beter af met aandelen van fluvius of andere stroomleveranciers , niet te verwarren met de facturatiefirma ‘s

   1. Waar haal je de info dat je 45 cent per kWh zou krijgen voor geïnjecteerde stroom?
    In dat geval verbruik ik niets meer en injecteer ik alles en koop het nadien wel terug aan 28 cent. 🙂

   2. Beste Jean , als dat waar is ,leg ik thuis alles vol panelen ( 500 m² extra ) : jullie mogen leveren en plaatsen , maar ik wil een contract met uw berekening en een waarborg . de distributiekosten zullen nog verdubbelen in prijs !! alles zullen de distributoren en producenten gebruiken om aan hun winsten te geraken en de vreg en de politiek steunt hun daarbij , , want zij zijn allen
    aandeelhouders . maar het zal 1800 betalen worden en slechts 50 krijgen (en geen 500 )

    1. In Nederland is de situatie momenteel zo dat elke leverancier het verbruik aanrekent ; afname – injectie aan gemiddeld 0.06 € per Kwh. Voor prosumenten die meer injecteren dan verbruiken geeft elke leverancier een terugleververgoeding. van gemiddeld tss 0.05 en 0.09 € per Kwh.
     Dwz dat in nederland een saldering bestaat (prijs afname = prijs injectie) maar voor de teveel geinjecteerde stroom krijgen prosumenten in nederland tss 0.05 en 0.09€ per Kwh.

     1. Jean D, ik begrijp je tekst niet helemaal.
      Hoe kan de prijs voor afname gelijk zijn aan de prijs injectie?
      En ben je wel zeker dat men 0.06€ moet betalen voor afname en men soms meer (0.09€) zou terugbetaald worden indien men meer geinjecteerd heeft dan afgenomen??
      Kan je even verduidelijken of je bron als link toevoegen?
      Dank!

     2. Ik ben pas veranderd van leverancier en het dagtarief kost mij nu 0,068€ en mijn nachttarief 0,0465€ voor 100% groene energie met een vast contract voor 1 jaar. Dit is dus vergelijkbaar met de prijs in Nederland. In Nederland betalen de leveranciers tot 0,09€ terugleververgoeding. In Nederland is dat de prijs voor het overschot die men teruglevert. Uw overproductie dus. Voor het gedeelte dat je injecteert en terug afneemt geldt in Nederland nog tot 2023 de saldering zoals bij ons. Ze zijn wel van plan om dit vanaf 2023 tot 2031 jaarlijks af te bouwen. De regering vraagt aan de leveranciers om daarbij een redelijke vergoeding te voorzien voor het niet gesaldeerde deel.

 19. Bedankt Tommelein voor de belofte dat er niets zou veranderen voor eigenaars zonnepanelen met terugtraaiende meter, nu horen niets meer van hem, zo gaat dat altijd met politiekers, en wij maar op hun stemmen ! De mensen die nu nog zonnepanelen leggen verdienen er niets aan, tenzij zij stroom verbruiken als er zon is, maar dan moet je wel thuis zijn ! wij worden hier zwaar bedrogen en bestolen, want als er zon is en geen verbruik gaat de stroom gratis naar de leveranciers, en we kunnen ook nog volgens de reklame een batterij plaatsen, zal waarschijnlijk wel iets helpen maar het blijft altijd een verliespost ! bedankt

  1. Niet dat ik perse fan ben van Tommelein of enig andere politicus. Maar Tommelein kan er weinig aan doen dat de VREG in beroep wenst te gaan tegen het decreet dat voor 15 jaar vanaf eerste indienststelling het recht op saldering zou garanderen.
   En zolang het salderen blijft bestaan zijn zonnepanelen winstgevend.

  2. Tot eind 2020 krijgen nieuwe zonnepaneeleigenaars nog 15 jaar (tot 2035) lang al de stroom die zij produceren zelf gratis terug. Je wordt dus helemaal niet bestolen.

   1. Jean D, op voorwaarde dat de VREG het onderspit delft…
    Indien de VREG wint (en wie gaat weerstand bieden???) dan zullen ALLE zonnepaneel eigenaars en ZEKER de nieuwe die geen GSC ontvangen de dupe zijn!
    Want geloof mij, het verschil van wat je zal betalen voor afname zal (zeker voor mensen met elektrische verwarming, warmtepompen, EV’s) HOGER zijn dan wat je nu als procumententaks betaald!

 20. Wat met hetgeen ons beloofd was toen wij negen jaar geleden voor meer dan 21.000€ Geïnvesteerd hebben.
  Loze beloftes en eigenlijk pure contractbreuk van onze regering en dit ook nog eens met hulp van de vreg !

  1. Het enige dat ze beloofd hebben is dat je nog 20 jaar GSC gaat krijgen van meer dan 300€ per 1000Kwh geproduceerd. Die belofte wordt nog altijd nagekomen. Over andere zaken zijn geen beloftes gemaakt.
   Er werd nooit beloofd dat je nooit iets zou moeten betalen voor het gebruik van het net voor het gratis stockeren van uw zonneenergie op het net.

 21. Stel voor dat alles blijft zoals het is met terugdraaiende teller.Wie kan er nu nog volgen meer complexiteit
  en meer kosten ???

  Misschien dat de VREG dit ook eens eerst voorlegt aan het Grondwettelijk Hof ,al hun gepruts .

  Zijn we nu al zeker dat er voldoende electriciteit is de volgende winter zonder dure aankopen ??

  We zijn een jaar verder .Wat heeft de VREG al ondernomen ?? Dat is .

 22. De uitleg in het artikel is inderdaad allerminst eenvoudig. Ik vraag me ook af, waarom we ineens van 20 jaar naar 15 jaar voordeel terugdraaiende meter terugvallen. Of denkt men dat we dat niet opmerken als ze de rest van de uitleg maar ingewikkeld genoeg maken?

  1. Het een heeft niets te maken met het ander. 20 jaar is voor de GSC die gemeten worden met een aparte groene meter. Het andere is 15 jaar die gaat over de vergoedingen die gekoppeld worden aan de metingen met een digitale meter. Die digitale meter zal neet als een oude meter ook na die zogezegde 15 jaar hetzelfde blijven meten. Hij meet afname en injectie apart en het geinjecteerde deel is hetzelfde als het teruggedraaide deel. Hij zal dat altijd blijven doen.

 23. of,hoe maken we iets ,dat zo eenvoudig is ,zo snel mogelijk zo ingewikkeld dat zelfs de bedenkers er niet meer aan uit kunnen,…..
  en de klanten betalen wat wij vragen.
  vanwaar de controle of graaimaatregelen ook komen ,vreg,vlaamse of nationale regering,
  gekloot worden we.

 24. Wat zou de invloed zijn van het bijplaatsen van een extra PV-installatie (totaal minder dan 10kVA)? Wordt de 15 jaar vanaf AREI-keuring gerekend op de eerste (bij ons +- 10 jaar geleden) of de meest recente installatie? In elk geval lijkt het verwarmen met een warmtepomp een pak duurder te worden.

  1. Wil dat ook wel eens weten. Het gelijkheidsbeginsel zou in elk geval ernstig geschonden worden als je 10j geleden 2 kWp installeerde en er nu 2kWp bij legt; en de 15j periode ophoudt binnen 5j. Terwijl iemand die nu nog 4kWp zou leggen nog 15j geniet van het oude systeem.

   1. Dat komt bart omdat je de nieuwe zonnepanelen aan het bestaande toegangspunt aansluit. Je mag bvb ook uw nieuwe installatie aan een tweede toeganspunt aansluiten. Je krijgt dan 2 digitale meters waarvan er 1 nog 15 jaar geniet van het bestaande decreet. Je zou dan bvb in de toekomst zelfs 2 verschillende leveranciers kunnen hebben.

    1. Ben je daar zeker van?
     Een PV installatie is gekoppeld aan een toeganspunt (EAN nummer) en niet aan een meternummer. En een EAN nummer is gekoppeld aan een plaats (adres) en niet aan een persoon. Twee meters (meternummers) zou het probleem dus niet oplossen gezien er maar één EAN nummer per adres is. De bijkomende PV installatie zou dus een iedentiek EAN nummer gekoppeld zijn en eveneens vervallen 15 jaar na installatie van de eerste.
     Je mag per toegangspunt (adres) ook niet meer dan 5 kVA omvormervermogen per fase aansluiten (met een max. van 10 kVA). Door het bijplaatsen van een meter wijzigt het aansluitvermogen van het adres ook niet. Een tweede installatie op hetzelfde adres wordt dus al beperkt door het max. vermogen per fase.
     Werd indertijd zo ook bevestigd door het kabinet van Lydia Peeters.

     1. Niet 100% zeker maar als iemand absoluut nachttarief wil behouden krijgt hij 2 digitale meters. In het ontwerp van het decreet staat ook een voorbeeld waar een huis 2 toegangspunten krijgt. Ik ga dan van de veronderstelling uit dat die bvb een aparte meter kan krijgen om een EV op te laden en uiteraard moet men aan de wetgeving voldoen betreffende aansluitvermogen en dergelijke.

  2. Ik weet niet of het verwarmen met een warmtepomp veel duurder gaat worden. Als die warmtepomp ook gebruikt wordt om af te koelen in de zomer kan het zijn dat de zelfconsumptie voldoende groot is om in de volgende 5 jaar minder distributiekost te betalen. Om een goede inschatting te kunnen maken van het toekomstig rendement van bijplaatsen van zonnepanelen zou je eerst meer moeten weten over het nieuwe compensatiemechanisme dat na die 15 jaar na eerste installatie in voege zal treden.

  3. – Als je nog GSC gerechtigd bent mag je sowieso niets wijzigen aan de installatie.
   – Aan de omvormer mag je ook niets wijzigen (alleen bij stuk gaan van de omvormer mag je een nieuwe plaatsen, deze mag niet groter zijn (of als hij niet meer verkrijgbaar is moet hij zo dicht mogelijk aanleunen bij de oorspronkelijke en dit moet gemeld worden aan de DNB) .
   Het piekvermogen van panelen heeft niets te maken met de beperking van het omvormervermogen van 5 kVA (monofase) of 10 kVA (trifase). Afhankelijk van de specificaties van je omvormer (sommige merken laten tot 200% overdimensionering toe) en de plaatsing van de panelen (oost en west is minder belastend dan pal zuid) kan je veel meer PV-vermogen plaatsen (kWp) dan het max. vermogen van de daaraan gekoppelde omvormer (KVA).
   – Gezien je installatie gekoppeld is aan een adres (EAN nummer) zal iedere uitbreiding (bijplaatsen panelen) eveneens vervallen na 15 jaar na de eerste datum van keuring van de PV installatie op datzelfde adres (EAN nummer).

 25. Beste,
  In het artikel is er sprake van een injectietarief (>10 kVA) van 4,45€/MWh. In toelichting van Jean D spreekt je van 4,45€cent/kWh of 10 maal meer. Wat is het huidige juiste injectiebedrag aub ? (1 MWh is toch 1000kWh)

  Bedankt voor de toelichting Jean want ik ook had het anders voor met het injectietarief. Ik dacht dat dit ook al van toepassing zou zijn nu (met digitale teller), bij keuze nieuw tariefstructuur op basis werkelijke afname, zeker wat betreft voor de geproduceerde overcapaciteit. Niet dus ?

  1. Ja sorry komma verkeerd gezet. Het is inderdaad 0,445 €cent. En inderdaad er is nog helemaal geen regeling voor injectietarief wat het verbruik betreft. Het nieuwe tarief gaat enkel over de distributiekosten en dat loopt 15 j vanaf de installatie van uw eerste zonnepanelen. Injectietarief voor productie kan dus pas vanaf dan. Dit moet geregeld worden door de overheid. Met hun decreet hebben ze eigenlijk uitstel geregeld. Spijtig nietwaar want kostprijs leverancier 0.06/kWh en 0.445/kWh krijgen voor hetgeen je produceert is zeer winstgevend. Als de VREG hun proces tegen het decreet wint dan hebben de bezitters van een digitale meter nog heel wat centen tegoed van de leverancier.

   1. Beste Jean D,

    – Kostprijs aan de elektriciteitsleverancier : 0,06 €cent/kWh?
    Moet dit niet ‘rond’ de 6 €cent/kWh zijn?
    Ik had enkelvoudige meter (dagtarief) en een vaste prijs.

    – Injectietarief : 0,445 €cent/kWh en daarop moet je dan nog distributie- en transportkosten betalen, zonder rekening te houden met de andere toeslagen (GSC, Energiefonds, …).
    Iedereen weet dat de elektriciteit slechts een 25% van de factuur is en alle andere kosten 75% van de factuur bedragen.

    – Je eigen productie injecteren wordt dus een verlieslatende bezigheid.

 26. Inderdaad, ik heb die vraag al eens gesteld, maar het antwoord geeft niet aan hoeveel het verlies is van deze maatregel. Het geeft niet aan wat het verschil is tegenover de terugdraaiende meter. Zijn de mensen die Elektrisch verwarmen benadeeld, ja of neen.

 27. wat is dan het verschil tussen verbruikstarief en distributietarief? Begrijp ik het dan goed dat we bij injectie van overtollig geproduceerde energie, we als gebruiker/producent een vergoeding gaan krijgen?

 28. Beste, graag had ik eens een duidelijk antwoord gehad op volgende vraag. Wat is de regeling voor mensen die Elektrisch verwarmen. meestal hebben die een installatie, die geplaatst is op het totale stroomverbruik van een jaar. Wat als de tijd van 15 jaar verstreken is, hoeveel verlies zal men dan leiden zonder de terugdraaiende teller. Deze gezinnen hebben de grootste opbrengst van de panelen gedurende zomer, en het grootste verbruik gedurende winter. Het kan toch niet zijn dat het teveel aan opbrengst gedurende zomer, zomaar naar de stroomleveranciers zal gaan. graag een zo eenvoudig mogelijk antwoord aub.

  1. Beste Put. Voor iemand die elektrisch verwarmt met een PV installatie die hun verbruik compenseert verandert er gedurende 15 jaar na hun installatie niets. Ze blijven dan 0 € verbruik en alleen prosumententax betalen met hun digitale meter. Dat is geregeld door het decreet van de regering. Dus zolang die 15 jaar niet verstreken is geeft de leverancier de stroom die hij in de zomer gekregen heeft aan u gratis terug in de winter.
   De regering heeft dus die compensatieregeling (op het net zetten en gratis terugkrijgen) met een decreet vastgelegd. In het decreet staat ook dat wanneer die periode eindigt de compensatieregeling zal vervangen worden door een ander compensatiemechanisme. Groene stroom is momenteel bijna 8 keer meer waard dan grijze stroom. Daarmee wil ik niet zeggen dat dit het nieuwe compensatiemechanisme gaat worden maar er was toch sprake van vermarkten van de energie. Het is dus nog een vraagteken. Gezien het feit dat groene stroom duurder is wordt in veel landen een hogere terugleververgoeding betaald en kost het dus geld aan de leverancier. En in ieder geval als er overschot is dwz als men op een jaar meer produceert dan men nodig heeft dan is het overschot pure winst.
   Enkel de digitale meter is in staat om de metingen te doen om die compensatie te kunnen verrekenen.
   Voor de distributiekost wordt het een heel ander verhaal. Momenteel is de distributiekost hoger voor dagtarief dan voor nachttarief en voor zonnepaneeleigenaars is er ook nog het capaciteitstarief die men prosumententarief noemt. Het is de bevoegdheid van de Vreg en die kan deze tarieven altijd veranderen. Het zijn trouwens tarieven die jaarlijks aangepast worden. Met de komst van de digitale meter heb je keuze tussen 2 systemen. Het oude systeem die niets verandert en het nieuwe systeem die het prosumententarief vervangt door het tarief op de totale afname. Iemand die elektrisch verwarmt en niet in staat is zijn zelfconsumptie te verhogen betaalt met het eerste systeem in die 15 jaar niet meer als anders. Kan hij zijn zelfconsumptie verhogen tot 50% dan zal hij minder distributiekosten betalen met het nieuwe systeem.
   Na die 15 jaar hangt het af hoeveel groene stroom waard is en hoeveel distributiekost er gerekend zal worden voor afname en eventueel injectie. Als je beseft dat de normen niet gehaald worden en men in de komende jaren nog heel veel extra zal moeten investeren in groene stroom zal deze stroom in de toekomst niet zo snel goedkoper worden dan grijze stroom.
   Wat de Vreg nu probeert te realiseren is de investeringskosten die netbeheerders gaan moeten voorzien zo laag mogelijk te houden door distributietarieven te ontwikkelen die ervoor moeten zorgen dat het net zo min mogelijk belast wordt. Hoe minder men het net zal belasten met pieken hoe goedkoper de distributiekost zal zijn. Puur elektrisch verwarmen op momenten dat de zon niet schijnt zal een duurdere distributiekost veroorzaken dan uitgesteld verwarmen met behulp van zonneenergie en of batterijen. De vraag is zal de meerkost in distributiekost gecompenseerd worden door de verkoop van uw groene stroom. En daar kan ik u momenteel geen antwoord op geven.

   1. Correcte info maar toch één kleine nuance: de VREG is niet akkoord met het decreet ivm de gegarandeerde saldering voor een termijn van 15 jaar vanaf de eerste installatie van de PV installatie. Ze plannen daartegen een rechtzaak. Zolang daar geen uitspraak over is (of de VREG en de Vlaamse overheid bereiken geen onderling akkoord) blijft de termijn van 15 jaar een onzeker gegeven.

    1. Inderdaad IvoB. Ik vraag me ook af of zoals in het verleden al gebeurd is (afschaffing van injectietarief voor grote PV installaties in 2012 door de overheid, gecontesteerd door de creg en gewonnen op 12 juli 2012) als dit decreet vernietigd wordt door het grondwettelijk hof en de Vreg dus gelijk krijgt of de leveranciers dan met terugwerkende kracht een vergoeding gaan moeten geven voor de geproduceerde stroom.

 29. Vooraleer er hier weer verkeerd geïnterpreteerde meningen gegeven worden op de titels graag enkele toelichtingen.
  Eerst en vooral voor ogen houden dat de Vreg enkel bevoegd is voor de distributietarieven en dus niet voor de BTW of de tarieven voor het verbruik.
  In de tekst ; nettarief gebaseerd op de werkelijke afname = prosumenten tarief valt weg en terugdraaiende teller valt weg : dat is voor wat de distributietarieven betreft en niet voor het verbruik zelf. Nog 15 jaar lang wordt het verbruik gemeten Afname – Injectie. Voor het verbruik valt de terugdraaiende teller dus niet weg.
  Het injectietarief. Als dit van toepassing wordt (mogelijk vanaf 2021 voor nieuwe installaties) valt de saldering dus weg en betaalt men voor afname en ontvangt men voor injectie. Nu geschat op 4,45 €cent per Kwh .
  Dit is toch duidelijk een stelling die bewijst dat het terugdraaien niet wegvalt voor wat het verbruik betreft.
  Afschaffing dag / nacht exclusief nacht. Ook hier gaat het enkel over de distributiekost niet over het verbruik.
  Veel zonnepaneeleigenaars hebben al enkelvoudig tarief omdat hun meter anders op jaarbasis teveel onder 0 zou gaan. Bovendien als de distributiekost op capaciteit door meting van piekstromen gebaseerd is maakt het niet uit of dit overdag of ’s nachts gebeurt. De gewone meter en de digitale meter blijven altijd dag en nacht metingen doen en zolang er een verschil in prijs is tussen leveranciersprijs voor dag en nacht zal dit blijven bestaan. Daar heeft de Vreg niets aan te zeggen. De max prijzen worden door de regering bepaald en de kortingen die daarop gegeven worden (welkomstgeschenken) worden door de leveranciers bepaald. Nu zijn er reeds leveranciers die reclame maken met de slogan dat ge uw dag tarief kan krijgen aan uw nachttarief maar opgepast : je moet het altijd uitrekenen want dat tarief kan evengoed net iets hoger zijn dan het gemiddelde van dag en nacht bij een concurrent.
  Ze mogen van mij gerust de distributietarieven gelijk stellen aan het tarief voor nachtdistributie. Ik vermoed dat ze wel weer naar gemiddelden zullen zoeken.

  1. Beste Jean D,
   In het artikel staat: “injectietarief voor laagspanning > 10 kVA in 2019 was 4,45 €/MWh”. Als ik mij niet vergis is 4,45 Euro gelijk aan 445 Eurocent. En 1 MWh is gelijk aan 1000 KWh. 445/1000 = 0,445 Eurocent per KWh.

   Is dit een fout in het artikel of heeft U zich vergist in Uw commentaar (“Nu geschat op 4,45 €cent per Kwh “)?

   1. Uiteraard zal dit 4,45€cent zijn. Op piekmomenten is de internationale prijs groothandel soms met momenten negatief ( aug 2019). Reken maar dat er snel zal afgerekend worden op het moment dat de tarieven (die de zonnepaneelhouder zal krijgen) zeer laag zijn.
    Daarvoor heeft men de digitale meter nodig. Er zal onmiddellijk via programmatie een factuur uitrollen en verstuurd worden naar iedereen. Weg voordeel zonnepanelen….. Bedankt Tommelein , Lydia Peeters en de rest van de Liberale familie…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS