Site pictogram Ilumen

Ilumen opgenomen in VOKA toekomstindicator

Ismaël Ben-Al-Lal VOKA Toekomstindicator

De investering in zonnepanelen draagt niet enkel bij tot een milieuvriendelijkere maatschappij maar heeft ook een gunstig effect op uw energiefactuur. Tenminste, als u zich er bewust van bent dat het rendement van uw zonnepanelen na verloop van tijd zal verminderen omwille van PID (Potential Induced Degradation) en u daar effectief ook iets aan doet. Het Limburgse bedrijf Ilumen ontwikkelde als eerste op de markt een oplossing voor het PID-probleem en deponeerde prompt een octrooi.

“Het probleem van PID was al 20 jaar bekend. Alle zonnepanelen verliezen rendement door PID. Dat is eigen aan de technologie. Als wij dan kunnen zorgen dat we de eerste zijn met een oplossing dan hebben we natuurlijk een aantal stappen voor op de rest”, zegt Ismaël Ben-Al-Lal, die samen met Pieter Vangeel Ilumen oprichtte.

Die oplossing kreeg de naam ‘PID-box’ mee. Met dit toestel kan je de met PID getroffen panelen regenereren en tevens het ontstaan van PID voorkomen zonder dat je hiervoor de panelen van het dak dient af te halen of de omvormer dient aan te passen. “We zijn op het idee gekomen om een toestel te maken dat tussen de zonnepanelen en de omvormer geplaatst kan worden en dat ’s nachts het rendement van de installatie verhoogt. Daar hebben we onze focus op gelegd en ons octrooi geschreven en gedeponeerd.”

NO-NONSENS

Hoe belangrijk is die octrooiaanvraag voor een bedrijf als Ilumen? “We zijn begonnen met een octrooiaanvraag in België en hebben dan een PCT-aanvraag ingediend omdat dat wel de belangrijkste landen covert. Zo’n aanvraag brengt internationaal wel een meerwaarde voor de firma. Grotere klanten checken dat ook. Ik geloof er niet in dat dat gaat weerhouden dat het niet gekopieerd zal worden. Voor ons betekent dit octrooi wel een grote meerwaarde omdat er een product uit komt.”

Ismaël Ben-Al-Lal VOKA Toekomstindicator

Dat niet elk goed idee noodzakelijkerwijze een octrooi oplevert, weet Ben-Al-Lal als geen ander. “Wij proberen tussen idee en alvorens een octrooi te deponeren eerst af te toetsen of het wel mogelijk is. Wij trachten een no-nonsens bedrijf te zijn. Als wij een octrooi willen deponeren dan betekent dat dat we in het labo al gezien hebben dat het kan.”

OP EN TOP BELGISCH

Het volledige proces van idee-ontwikkeling tot productie houdt Ilumen bewust dicht bij huis. “De PID-box is 100% Belgisch. Al onze toeleveranciers zijn Belgisch. De zonnepanelensector is een heel volatiele sector. We willen de focus leggen op onze toegevoegde waarde en dat is onze know-how. Wij willen ook productieprocessen opvolgen maar wij gaan nooit zelf produceren. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de assemblage zo eenvoudig mogelijk kan.”

De verkoop van PID-boxen loopt momenteel in sneltreinvaart. “We vinden het belangrijk om hier werkgelegenheid te creëren. Momenteel produceren we ongeveer 1.400 PIX-boxen per maand. Als de vraag stijgt kunnen we dat perfect aan. Internationaal werkt het ook wel dat het een Belgisch en Europees product is. Daar zijn we ook trots op!”

BRON: Toekomst Indicator 2015 Voka – Kamer van Koophandel Limburg – September 2015

Mobiele versie afsluiten