Impact gewijzigde EPB-wetgeving op PV-systemen

Zonnepanelen zoom

Impact gewijzigde EPB-wetgeving op PV-systemen

Voor alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen sinds 1 januari 2014 dient elke nieuwbouwwoning (of ermee gelijkgesteld) in Vlaanderen in het kader van de EPB-wetgeving een minimum hoeveelheid energie te halen uit hernieuwbare bronnen.

Om aan de nieuwe EPB-eisen te voldoen, heeft de aangifteplichtige twee mogelijkheden:

1) Eén van de zes maatregelen uit onderstaande figuur toepassen in het bouwproject, waarbij elk van de opgesomde maatregelen een voldoende hoeveelheid energie moet produceren (= individuele kwantitatieve voorwaarde).

2) Minstens 10 kWh/jaar energie per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen halen via een combinatie van maatregelen uit die lijst. Bij deze optie vervalt de individuele kwantitatieve voorwaarde.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

EPB-eis zonnepanelen

Indien u er voor kiest om aan de EPS-eisen te voldoen door de investering in zonnepanelen, dient u er rekening mee te houden dat voor bouwaanvragen ingediend in 2016 men op jaarbasis een elektriciteitsproductie van minstens 10 kWh per m² bruto vloeroppervlakte (van de woning) dient te realiseren. Bij bouwaanvragen ingediend vóór 1 januari 2016 volstaat een waarde van 7 kWh/m².

Voor een woning, waarvoor de bouwaanvraag werd aangevraagd in 2016, met een bruto vloeroppervlakte van 300 m² dient u bijgevolg minstens 3.000 kWh elektriciteit te produceren door middel van zonnepanelen. Verdere toelichting bij de berekening van de bruto vloeroppervlakte van uw woning vindt u hier.

Kwaliteitsvoorwaarden

Tenslotte gelden er ook een aantal kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert.

Voor zonnepanelen betekent dit een oriëntatie naar het oosten, zuiden of westen en een hellingsgraad tussen 0° en 70°.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief !

Share this post

Comments (2)

 • Johan Declerck Reply

  Beste,

  ik ben een beetje verrast ivm de nieuwe EPB en de helling of helling van 0 tot 70 graden. Betekent dit dan dat een zonnepaneel plat kan liggen(!) en kan opgesteld worden met een hoek tot 70 graden? Dus indien we een verticale gevelmontage (90 graden) zouden verkiezen VOLDOEN WE NIET AAN DE NIEUWE EPB. Dat is zeer ontgoochelend voor alle toekomstige gebouw geïntegreerde PV… De architecten zullen niet blij zijn… en weeral “regeltjes” die niet echt slim zijn om PV verder te integreren in gebouwen.
  Graag een reactie/visie van experts in PV.
  Johan Declerck

  13 februari 2016 at 16:20
  • Ilumen Reply

   Geachte heer Bracke,

   Bedankt voor uw interessante reactie.

   Uw redenering klopt. Wanneer er sprake is van zonnepanelen met verticale gevelmontage (helling 90°), dragen deze inderdaad niet bij aan het minimum aandeel hernieuwbare energie maar uiteraard wel aan het E-peil. Hetzelfde geldt voor alle hellingen groter dan 70°.

   Indien u uw zonnepanelen plat op uw dak zou leggen (helling 0°), draagt dit inderdaad wel bij aan het minimum aandeel hernieuwbare energie.

   Verder kunnen wij ons wel wat voorstellen bij uw conclusie. We suggereren dat het niet onverstandig zou zijn om de bevoegde instanties met uw opmerking aan te spreken.

   Vriendelijke groet,

   Thomas Voets
   Marketing- en communicatieverantwoordelijke iLumen

   15 februari 2016 at 13:52

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *