Hoogspanningskabels
Kwaliteit distributienetten in Vlaanderen ligt hoog

Vlaanderen hield in 2020 een goed kwaliteitsniveau aan van de distributienetten voor elektriciteit (inclusief het plaatselijk vervoernet van elektriciteit beheerd door ELIA), zowel op vlak van  onderbrekingen als voor de kwaliteit van de geleverde spanning.

Een distributienetgebruiker op het Vlaamse laagspanningsdistributienet had in 2020 gemiddeld 19 minuten en 28 seconden geen elektriciteit als gevolg van incidenten. Dit is een stijging ten opzichte van 2019 (18 minuten en 28 seconden), maar blijft wel ver onder het tienjaarlijkse gemiddelde.

Een Vlaamse klant wordt gemiddeld eens in de 2,5 jaar door een ongeplande stroomonderbreking getroffen.

Met deze cijfers behoort Vlaanderen bij de koplopers in Europa op vlak van kwaliteit van het elektriciteitsdistributienet.

Belangrijkste oorzaken van onbeschikbaarheid zijn defecten op kabels, al dan niet veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld aannemers).

Hoewel het aantal meldingen van spanningsproblemen toenam ten opzichte van vorig jaar, was de kwaliteit van de geleverde spanning in 2020 niet problematisch. In de eerste maanden van 2021 stelde VREG een beduidende verdere stijging van het aantal meldingen vast. VREG volgt de acties op die de distributienetbeheerders nemen (zowel operationeel als door hun investeringsbeleid) om deze problematiek het hoofd te bieden.

Bron: Nieuwsbrief VREG 5 augustus 2021

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

3 reacties

  1. Fluvius kan pas verantwoordelijk gesteld worden als de spanning 263 Volt overschrijdt. Stel je voor! Waar is de logica? Waar is het gezond verstand?

  2. al verschillende keren apparatuur kapot (waaronder een dure warmtepomp) door overspanning……
    Dus goede controle van het net is in dit geval absoluut een onwaarheid. Fluvius weigert ook maar tussen te komen in d k osten !!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS