Site pictogram Ilumen

Nog geen enkele premie toegekend voor thuisbatterij

Batterij opslag zonnepanelen

Eén maand na de invoering van de premie voor een thuisbatterij heeft nog geen enkele Vlaming van het systeem gebruikgemaakt. 

Sinds 1 augustus voorziet de Vlaamse regering een premie voor een thuisbatterij. Eigenaars van zonnepanelen kunnen in zo’n batterij elektriciteit opslaan die ze niet onmiddellijk gebruiken. Tegelijk met de invoering van de digitale meter, die sinds 1 juli in Vlaanderen wordt uitgerold, hoopt de Vlaamse regering met de premie zonnepaneleneigenaars te overhalen om zo’n thuisbatterij te installeren, zodat meer eigenaars van zonnepanelen zouden afstappen van het systeem van de terugdraaiende teller.

Maar één maand na de invoering heeft nog geen enkele Vlaming gebruikgemaakt van het nieuwe premiesysteem. “In de maand augustus hebben we twee premieaanvragen voor een thuisbatterij binnengekregen, maar beide dossiers kwamen niet in aanmerking omdat de aanvraag binnen de drie maanden na factuurdatum moet gebeuren”, zegt Brigitte Borgmans van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, waar de premies voor een thuisbatterij aangevraagd kunnen worden.

Nieuwe tarief

Wie aanspraak wil maken op een premie, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet beschikken over een digitale meter en kiezen voor het nieuwe tarief – en dus afstappen van het systeem van de terugdraaiende teller. “Wie nog geen digitale meter heeft en de premie aanvraagt, krijgt de kosten van de installatie van de digitale meter wel vergoed”, zegt Brigitte Borgmans. Daarnaast geldt de premie enkel voor milieuvriendelijke batterijen en moet de thuisbatterij geplaatst worden door een erkend installateur.

De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur capaciteit, met een maximumbedrag van 3.200 euro. Daarnaast mag de premie niet hoger zijn dan 35 procent van de investeringskost. Wie zich een doorsneebatterij voor thuisgebruik van 8 kilowattuur aanschaft, krijgt dus een premie van 2.000 euro. Een batterij van 8 kilowattuur kost ongeveer 8.000 euro, of 6.000 euro voor wie aanspraak maakt op de premie.

Voorwaarden nog niet lang gekend

“We vinden het niet onlogisch dat we momenteel nog niet veel premieaanvragen voor een thuisbatterij hebben ontvangen”, zegt Brigitte Borgmans van het Departement Omgeving. “De voorwaarden van de premie zijn nog niet zo lang gekend. Bovendien moeten er op het moment van de aanvraag verschillende documenten overgemaakt worden, waaronder de factuur, een goedgekeurd controleverslag en een bewijs dat het batterijsysteem is aangemeld bij de netbeheerder. We verwachten wel dat er de komende maanden wat meer aanvragen zullen binnenlopen.”

Bron: Het Belang Van Limburg, 4 september 2019

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Mobiele versie afsluiten