Site pictogram Ilumen

Omvormer met transfo defect? Transfoloze omvormer met PIDbox is DE oplossing

Aftopping SMA

Onafhankelijk onderzoek van Solar Tester toont aan dat meer dan twee derde van de zonnepanelen van 10 jaar of jonger rendementsverliezen groter dan 20% lijden tegen gevolge van Potential Induced Degradation of PID.

PID treedt op bij alle zonnepanelen, vaak zonder dat de eigenaar van de installatie hiervan op de hoogte is, en houdt in dat de zonnepanelen versneld gaan degraderen. Door onder andere een hoge luchtvochtigheid en temperatuursverschillen worden bepaalde zonnecellen inactief.

Hierdoor behalen de zonnepanelen niet het verwachte rendement op 20 jaar. Het PID proces treedt vaak na 2 a 3 jaar op, vanaf dan verloopt de degradati

In de periode vóór 2008 werden zonnepaneleninstallaties standaard uitgerust met omvormers met transformator. Vandaag zijn dergelijke types omvormer niet langer beschikbaar op de markt, gezien transfoloze omvormers een gevoelig hoger rendement (in de omzetting van DC naar AC-stroom) realiseren.

Vooral installaties met transfoloze omvormers, typisch geplaatst na 2008, blijken erg getroffen door PID. Door het ontbreken van een transformator in de omvormer, ontstaat er geen galvanische scheiding meer tussen de panelen en het AC-net.

Bijgevolg werd het vanaf 2008 onmogelijk om de kabel die van de zonnepanelen naar de omvormer loopt (negatieve pool) te aarden, hetgeen rendementsverliezen in de hand werkt.

PIDbox

Om een oplossing te bieden aan het fenomeen PID, ontwikkelde iLumen de PIDbox. Dit gepatenteerd toestel regenereert en voorkomt rendementsverliezen ten gevolge van PID. De PIDbox verhoogt met andere woorden het rendement van uw zonnepanelen en verlengt hun levensduur.

Indien uw omvormer met transformator defect blijkt te zijn, kan u deze enkel vervangen door een transfoloze omvormer gezien omvormers met transformator niet langer op de markt worden aangeboden.

Zoals eerder aangehaald zijn zonnepaneleninstallaties die worden uitgerust met een transfoloze omvormer gevoeliger voor rendementsverliezen ten gevolge van PID dan installaties met een omvormer met transformator.

Daarom kiezen zonnepaneleneigenaars er best voor om hun (defecte) omvormer met transformator te vervangen door een transfoloze omvormer, met een PIDbox geïntegreerd tussen de zonnepanelen en de omvormer.
Op deze manier verzekeren zij zich van het hoogst mogelijke rendement op hun zonnepaneleninstallatie en verlengen zij de levensduur ervan.

P-type en N-type oplossingen

Tenslotte is het nog belangrijk te vermelden dat vandaag vooral zonnepanelen van het p-type op onze huizen worden geïnstalleerd. Toch kunnen er hogere rendementen worden behaald met de n-type panelen. Met name Sunpower en BenQ bieden al geruime tijd zonnepanelen van dit laatste type aan. Ook deze panelen blijken gevoelig voor Potential Induced Degradation.

De PIDbox van iLumen is compatibel met zowel p-type als n-type zonnepanelen. Voor dit laatste type panelen dient wel een andere, licht gewijzigde uitvoering van de PIDbox aangesloten te worden ten opzichte van de meer ‘standaard’ p-type panelen. De PIDbox kan ook probleemloos aangesloten worden op dunne film zonnepanelen.

Wil je meer weten over de PIDbox?

Ontdek hoe de PIDbox het rendement van uw zonnepanelen verhoogt.

Mobiele versie afsluiten