Site pictogram Ilumen

Onafhankelijk testorgaan toont significante rendementsverliezen bij zonnepanelen aan

Na verloop van tijd krijgen zonnepanelen te maken met rendementsverliezen ten gevolge van Potential Induced Degradation (PID). Dit fenomeen treedt vaak op zonder dat de eigenaar van de zonnepaneleninstallatie hiervan op de hoogte is. Het onafhankelijke testorgaan Solar Tester onderzocht in opdracht van IMO IMOMEC de aanwezigheid van PID bij 49 zonnepanelen van 32 gangbare merken, met enkele zeer interessante conclusies tot gevolg…

De 49 onderzochte zonnepanelen zijn afkomstig uit installaties die tijdens de afgelopen 10 jaar werden gerealiseerd. Uit de test blijkt dat bij 78% van de onderzochte zonnepanelen een rendementsverlies van 5% of meer optrad. Bij maar liefst 67% van de geteste panelen werd een vermogensverlies van 20% of meer vastgesteld.

Solar Tester stelde bij zonnepaneleninstallaties in Nederland, België en Frankrijk rendementsverliezen ten gevolge van PID vast bij een totaal vermogen van meer dan 60 MWp. De onderneming ontwikkelde hiervoor een meetprotocol waarmee PID onomstotelijk vastgesteld kan worden. Bij de detectie van PID, worden volgens Solar Tester de meetresultaten gebruikt voor garantieclaims en kunnen maatregelen worden genomen om PID tegen te gaan.

PIDbox

Eén van de maatregelen die genomen kan worden is de installatie van een PIDbox. Dit toestel regenereert zonnepanelen met zowel beperkte als significante rendementsverliezen in een tijdspanne van enkele weken en verlengt tegelijkertijd hun levensduur. Naast zijn regeneratieve functie voorkomt de PIDbox ook rendementsverliezen in de toekomst.

De PIDbox is uniek in de zin dat dit toestel als enige (gepatenteerde) PID oplossing in de markt volledig onafhankelijk werkt van de omvormer. Bijgevolg komen de lopende omvormergaranties niet in gedrang.

De PIDbox wordt geïnstalleerd tussen de zonnepanelen en de omvormer. ’s Nachts, wanneer de PV-installatie niet actief is, stuurt het toestel stroom voor de zonnepanelen waardoor deze geregenereerd worden.

Onafhankelijk onderzoek van Thomas More Hogeschool toont aan dat het rendement van zonnepanelen na de installatie van de PIDbox gemiddeld met 7,5% toeneemt. Volgens datzelfde onderzoek is de terugverdientijd van de PIDbox bijna steeds minder dan 3 jaar. De PIDbox wordt vandaag in bijna 40 landen aan de man gebracht en heeft een geïnstalleerd vermogen van meer dan 550 MW.

Bron PID test: Solarmagazine.nl

Wil je meer weten over de PIDbox?

Ontdek hoe de PIDbox het rendement van uw zonnepanelen verhoogt.

Mobiele versie afsluiten