Ontvang ik groenestroomcertificaten wanneer ik zonnepanelen installeer voor lager E-peil?

EPB

Ontvang ik groenestroomcertificaten wanneer ik zonnepanelen installeer voor lager E-peil?

Sinds 1 januari 2014 kan u bij een nieuwbouw of renovatie op een relatief eenvoudige manier zonnepanelen plaatsen om te voldoen aan de EPB-eisen. EPB staat voor ‘Energie Prestatie en Binnenklimaat’ en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van nieuwe of gerenoveerde woningen, waaronder isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie en verwarmingssystemen.

EPB
Alle gebouwen, waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwaanvraag is ingediend, moeten op vlak van energie en binnenklimaat voldoen aan bepaalde eisen, uitgedrukt in een energieprestatiepeil of ‘E-peil’. De EPB-eisen worden almaar strenger. Dat betekent dat woningen energiezuiniger moeten worden en een lager E-peil moeten halen.

Zonnepanelen

Om een lager E-peil te behalen kan u ervoor opteren om zonnepanelen te plaatsen. Wel is het belangrijk te weten dat u in dit geval geen recht heeft op groenestroomcertificaten.

Voor nieuwe particuliere zonnepaneleninstallaties (≤10 kW) worden er sinds 14 juni 2015 niet langer groenestroomcertificaten toegekend. U dient er om deze reden dus niet aan te twijfelen om zonnepanelen te plaatsen met het oog op een beter E-peil.

Voor installaties die in gebruik genomen werden tussen 1 januari 2014 en 14 juni 2015 ligt de situatie enigszins anders. Indien de zonnepaneleninstallaties tijdens deze periode werden geplaatst in het kader van de EPB-normering, komt men niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Werden de zonnepanelen geplaatst los van enige EPB-verplichtingen, heeft u uiteraard wel recht op uw certificaten.

Meer info:  Infobrochure Eandis – Zonnepanelen ≤ 10 kVA 

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Comments (2)

  • Silke Reply

    Als je het slim aanpakt en voor een goede installatie kiest (qua aantal zonnepanelen en ligging), dan is het sowieso een slimme investering. Wat de invloed op je energieprestatie dan ook is.

    4 juli 2017 at 13:41
  • Robaer Reply

    Of U al dan niet groenstroomcertificaten krijgt of niet heeft niets te maken met de energieprestatie van een woning, dit is puur een financiële kwestie.

    13 mei 2017 at 10:59

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *