Site pictogram Ilumen

PIDbox herstelt ook degradatie bij n-type panelen

Zonnepanelen

De voornaamste reden voor rendementsverlies bij zonnepanelen is Potential Induced Degradation (PID). Onafhankelijk van het type zonnepaneleninstallatie regenereert de PIDbox van Ilumen de met PID aangetaste cellen.

De meest voorkomende PV systemen zijn mono- en polykristallijne silicium zonnepanelen. Silicium is een halfgeleider die in twee varianten wordt geproduceerd, namelijk het p-type met positieve ladingsdragers en het minder voorkomende n-type met negatieve ladingsdragers. Het verschil tussen beide types heeft zijn oorsprong in het dopingproces tijdens de kristallisatie. Terwijl voor het p-type boor als doteerstof wordt gebruikt, wordt voor het n-type doorgaans fosfor toegevoegd aan de silicium ingots.

N-TYPE SILICIUM
Vandaag worden er vooral zonnepanelen van het p-type op onze huizen geïnstalleerd. Toch kunnen er hogere rendementen worden behaald met de n-type panelen. Met name Sunpower en BenQ bieden al geruime tijd zonnepanelen van dit laatste type aan. Ook deze panelen blijken gevoelig voor Potential Induced Degradation.

Terwijl bij p-type silicium kristallijne zonnepanelen een hoge negatieve spanning ongunstig is, wordt bij de n-type panelen een hoge positieve spanning als ongunstig ervaren (Fig 1).


Fig 1: spanning bij p- en n-type zonnepanelen

Wanneer er een hoge positieve spanning wordt toegepast op n-type silicium kristallijne zonnepanelen, ontstaat er een lekstroom van de cellen naar de aarde (Fig 2). Hierdoor blijft er na verloop van tijd een negatieve lading achter aan het oppervlak (voorkant) van de zonnecellen. Deze negatieve lading activeert de transformator en vervolgens worden er positieve ladingsdragers aangetrokken die op hun beurt gaan ‘recombineren’ met de elektronen aan het oppervlak. Deze ladingsdragers zullen dus niet bijdragen aan de geleiding van de zonnecellen waardoor het rendement afneemt.


Fig 2: Het degradatieproces bij n-type zonnepanelen verklaard
Bron: SunPower Discovers the ‘Surface Polarization’ Effect in High Efficiency Solar Cells

GEVOLGEN VOOR PIDBOX
De PIDbox van Ilumen is compatibel met zowel p-type als n-type zonnepanelen. Voor dit laatste type panelen dient wel een andere, licht gewijzigde uitvoering van de PIDbox aangesloten te worden ten opzichte van de meer ‘standaard’ p-type panelen. Met de installatie van de PIDbox verhoogt u het rendement van de met PID aangetaste zonnecellen en verlengt u de levensduur ervan. De PIDbox kan ook probleemloos aangesloten worden op dunne film zonnepanelen.

Wil je meer weten over de PIDbox?

Ontdek hoe de PIDbox het rendement van uw zonnepanelen verhoogt

Mobiele versie afsluiten