Christiaens Paul def
iLumen klant wint elk jaar meer dan 500 kWh dankzij PIDbox: “Resultaat is schitterend”

De PIDbox van iLumen verhoogt het rendement van zonnepanelen en verlengt hun levensduur. Uit onafhankelijk onderzoek van Thomas More Hogeschool, associatie KU Leuven, blijkt een gemiddelde rendementswinst van 7,5% na plaatsing van dit gepatenteerd toestel. Ook klant Paul Christiaens boekte na integratie van een PIDbox grote rendementswinsten op zijn zonnepaneleninstallatie.

De installatie van de heer Christiaens, die in gebruik werd genomen in december 2008, realiseerde vóór plaatsing van de PIDbox een gemiddelde jaaropbrengst van 9.281,4 kWh. Na plaatsing van de PIDbox, in april 2016, steeg de opbrengst van zijn installatie tot een gemiddelde van 9.825,6 kWh/jaar.

Dit tot grote tevredenheid van de heer Christiaens.  “Het resultaat van de PIDbox is zonder meer schitterend te noemen”, liet hij aan iLumen weten.

Groenestroomcertificaten

Naast zijn besparing op elektriciteit, geniet de heer Christiaens het bijkomend voordeel dat hij als eigenaar van een zonnepaneleninstallatie uit 2008 in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten van 450 euro per 1.000 kWh zonneproductie. Door de jaarlijkse meerproductie van gemiddeld 545 kWh, verwierf hij dankzij de plaatsing van de PIDbox in 2016 reeds 2 extra certificaten waardoor zijn investering razendsnel was terugverdiend.

Referentiejaar 2019

Rekening houdend met de zonne-instraling in Ukkel sinds 2009 liet de installatie van de heer Christiaens in 2019 relatief gezien zelfs het beste resultaat sinds ingebruikname optekenen!

Jaar Jaaropbrengst PV-installatie (kWh) Zonne-instraling Ukkel (Wh/m²) Relatieve productie t.o.v. referentiejaar
2009 9481,33 1.086.426 0,95
2010 9080,2 1.056.445 0,93
2011 9566 1.087.180 0,95
2012 9094,6 1.041.919 0,95
2013 8783,8 1.037.129 0,92
2014 9186,1 1.066.802 0,93
2015 9777,9 1.111.767 0,95
2016 9458,1 1.045.237 0,98
2017 9283,6 1.063.633 0,95
2018 10434,9 1.171.732 0,97
2019 10125,8 1.098.333 1

Wil je meer weten over de PIDbox?

Ontdek hoe de PIDbox het rendement van uw zonnepanelen verhoogt.

16 reacties

 1. ik heb in mijn vorige reactie , bewust niet verteld dat ik vorig jaar april ook een pid box heb geplaatst,
  bij een 9 jaar oude installatie, nu de degradatie van de zonnepanelen is ook merk kwaliteits gebonden,
  zodat er sommige meer baat kunnen bij hebben, het voornaamste punt is dat een installatie in de nacht hersteld wordt van degradatie, bijkomend punt is natuurlijk de poetsbeurt ( beschermlaag ) bij de installatie wordt gedaan,
  denk dat de huidige goede installaties weinig nood hebben aan de pid box
  voor mij is het wel een positief resultaat, ondanks dat de panelen die ikheb volgens de plaatser van de pid box goed onderhouden waren op uitzicht, maar de degradatie van de panelen kon ik alleen maar zien door mijn jaarlijks rendement bij te houden. voor mijn installatie van 3600wp zou het tussen de 4 à 5 jaar duren voordat ik deze terug verdiend zou hebben, de levensduur van de pid box wordt door i lumen niet vermeld.
  denk dat iedereen persoonlijk kan berekenen of hij deze pid box kan gebruiken, denk niet dat zo moeilijk is.

  1. Beste Maurice
   Als je uw gegevens invult in de eerste tabel die ik voor Deboosere heb gemaakt met een referentiewaarde van 2010 en de uitkomst (laatste kolom) per rij deelt door het laatste cijfer van de tweede tabel zal je een idee hebben van de degradatie van uw panelen met referentiejaar 2010. Er is geen andere manier om het rendement of degradatie van uw panelen te weten te komen onafhankelijk van de instraling die ieder jaar verschilt.

 2. Ik heb nog een beter idee.
  Als we aannemen dat de installatie van Mr Christiaens spiksplinternieuw was in 2010 dan kunnen we beter 2010 als referentie nemen. Mijn installatie werkte ook perfect in het eerste jaar.
  Het resultaat is dan
  In 2010 1,00
  In 2011 1,02
  In 2012 1,02
  In 2013 0,99
  In 2014 1,00
  In 2015 1,02
  In 2016 1,05
  In 2017 1,02
  In 2018 1,04
  In 2019 1,07
  Het cijfer geeft dus de evolutie van het rendement weer van zijn installatie ivg met de instraling in Ukkel.
  Hieruit blijkt duidelijk dat van 2010 tot 2015 er geen enkele degradatie van zijn zonnepanelen zichtbaar was en dat ondanks dit het rendement vanaf 2016 toch stijgt. Dit kan alleen maar aan de pidbox te wijten zijn vermits alle andere factoren relatief zijn tov het referentiejaar.
  En het zal dus zeker niet te wijten zijn stijgingen of dalingen van de productie per jaar zoals sommigen hier beweren want het gaat om relatieve cijfers die nu net die schommelingen uitsluiten.

  1. Beste Jean D,

   U maakt een interessante benadering. Ik heb dezelfde berekening gemaakt om ook de installatie van de heer Deboosere te evalueren.
   Christiaens Deboosere
   In 2010 1,00 1,00In 2011 1,02 1,05In 2012 1,02 1,03In 2013 0,99 1,02In 2014 1,00 1,04In 2015 1,02 1,02In 2016 1,05 1,05In 2017 1,02 1,00In 2018 1,04 1,01In 2019 1,07 0,98

   Zet dit even in een grafiek en dan zal je zien dat die 2 curves nogal fel verschillen. Terwijl ze eigenlijk gelijk zouden moeten zijn als de redenering correct is. De eerste jaren lijkt de installatie van Deboosere beter te presteren, in 2015 en 2016 gelijk en nadien slechter.
   Wat kunnen we daaruit besluiten? Eigenlijk alleen dat er een grotere sample moet genomen worden om besluiten te kunnen trekken. In dit geval weten we niet hoe het verschil is geweest in zonneschiijn tussen Ukkel, Meise (Debooseref – ongeveer 20 km van Ukkel) en Christaens (waarvan we niet weten waar die installatie zich bevindt). Enkel indien je een absolute zonnemeter zou geplaatst hebben naast de installatie van Christiaens, zou je besluiten mogen trekken uit deze ene meting. Er lijkt overigens iets gebeurd te zijn met de installatie van Deboosere in 2019 want ze gaat meerdere procenten achteruit.
   Ik raad de firma iLumen dan ook aan een uitgebreidere studie te maken van meerdere installaties met en zonder PIDBox over meerdere jaren en daar dan de juiste statistische methodes op toe te passen om de ruis uit de metingen te halen. Enkel dan zal kunnen aangetoond worden dat de PIDBox effectief een winst oplevert.
   1 element dat ik overigens niet begrijp: indien de installatie van de heer Christiaens geen degradatie heeft gekend tot 2015 (en dus 100% blijft renderen), hoe kan de PIDBox dat dan toch nog verbeteren? Voor mij is dit een extra teken dat de meeropbrengst enkel een gevolg is van meer instraling.

   1. Bestye Luc, Bedankt om de moeite te nemen om de berekening voor Deboosere te doen. Het lijkt erop dat ook hij last heeft van degradatie vanaf 2016.
    Het lijkt erop dat je 2010 als referentiejaar genomen hebt.
    Voor alle duidelijkheid geef ik je de methode en berekening nog eens mee.( vanuit excel )
    Voor deboosere : met als referentiejaar 2010
    respectievelijk : jaar/ productie / referentie/ rendement

    In 2009 4158 3974 1,05
    In 2010 3974 3974 1,00
    In 2011 4278 3974 1,08
    In 2012 4046 3974 1,02
    In 2013 3975 3974 1,00
    In 2014 4166 3974 1,05
    In 2015 4264 3974 1,07
    In 2016 4126 3974 1,04
    In 2017 3982 3974 1,00
    In 2018 4452 3974 1,12
    In 2019 4058 3974 1,02

    Voor de instraling in Ukkel met referentiejaar 2010

    In 2009 1086426 10556445 1,03
    In 2010 1056445 1056445 1,00
    In 2011 1087180 1056445 1,03
    In 2012 1041919 1056445 0,99
    In 2013 1037129 1056445 0,98
    In 2014 1066802 1056445 1,01
    In 2015 1111767 1056445 1,05
    In 2016 1045237 1056445 0,99
    In 2017 1063633 1056445 1,01
    In 2018 1171732 1056445 1,11
    In 2019 1098333 1056445 1,04

    De laatste kolom van de 2 tabellen zet je in grafiek.
    Wat ilumen doet is de gegevens van de laatste kolom van de paneeleigenaar delen door de laatste kolom van de instraling om zo de evolutie van het relatief rendement te kunnen bepalen rekening houdend met de zonne-instraling in Ukkel.
    Het resultaat daarvan is vergelijkbaar met de laatste kolom in het artikel maart dan met een ander referentiejaar.
    Met 2010 als referentie is dat

    In 2009 1,02
    In 2010 1,00
    In 2011 1,05
    In 2012 1,03
    In 2013 1,02
    In 2014 1,04
    In 2015 1,02
    In 2016 1,05
    In 2017 1,00
    In 2018 1,01
    In 2019 0,98

    En zoals je zegt zijn hun panelen de laatste 3 jaar minder efficient.

    Je hebt gelijkt dat je voor een exacte evaluatie in feite de instraling op de plaats van de installatie zou moeten hebben. Maar dit is enkel van belang als je 2 installaties met elkaar wilt vergelijken. Hier vergelijk je een installatie met de zonneinstraling. De reden hiervoor is dat er een temperatuursverschil kan bestaan naargelang de plaats waar uw installatie zich bevindt. En zoals je weet heeft de temperatuur een grote invloed op het rendement van uw panelen. Maar niettemin geeft het een trend aan. Je zou kunnen stellen dat zonnepanelen aan de kust relatief gezien een groter rendement gaan hebben dan diezelfde zonnepanelen in de kempen bij gelijke instraling omdat de temp aan de kust in de zomer gemakkelijk 10° lager is. Het enige verschil dat je dan zal zien op de grafieken is dat de lijn die de relatieve rendementen geeft van de zonnepanelen voor deze aan de kust hoger gaat liggen terwijl die voor de kempen lager gaat liggen. Maar vermits het een vergelijking is tov een referentiejaar kan je toch heel gemakkelijk de trend zien. Je zou kunnen stellen dat je rendementsverlies zowel in de kempen als aan de kust iets afwijkt van het rendementsverlies in Ukkel als je de installaties met elkaar vergelijkt.. Het percentage verschil is afhankelijk van de temperatruurscoeffient van de panelen en de plaats (eigenlijk temp) en je zou dat percentage verschil kunnen berekenen als je hiermee rekening houdt maar het zal toch geen afbreuk doen van een trend die je kan vaststellen.

   2. Om op uw laatste vraag te antwoorden :
    Als ik de werking van de pidbox lees dan merk ik dat die iedere dag ’s nachts de panelen als het ware in hun oorspronkelijke staat probeert te herstellen. Als dat iedere dag gebeurt voor ze opnieuw in gebruik genomen worden kan ik me wel voorstellen dat niet alleen het bestaande rendement behouden blijft maar ook na verloop van maanden het uiteindelijk resultaat positief zal zijn. Ik denk dat je het eerder moet beschouwen als een bescherming van je panelen waarbij je als bonus een herstel ziet als er een degradatie geweest is.

 3. Beste Ilumen

  Toch raar dat jullie bij Mr Christiaens het jaar 2019 als referentie nemen. Als ik in de plaats van Mr Christieans was had ik 2015 als referentie genomen zodat je tov de referentie kan zien hoeveel de degradatie was voor de installatie en dan de verbetering tov de referentie na de installatie. Ik heb het voor jullie berekend aan de hand van jullie tabel en het resultaat is dan als volgt:
  2009 9481,33 1086426 0,99
  2010 9080,2 1056445 0,98
  2011 9566 1087180 1,00
  2012 9094,6 1041919 0,99
  2013 8783,8 1037129 0,96
  2014 9186,1 1066802 0,98
  2015 9777,9 1111767 1,00
  2016 9458,1 1045237 1,03
  2017 9283,6 1063633 0,99
  2018 10434,9 1171732 1,01
  2019 10125,8 1098333 1,05

  Het gemiddelde van de 6 jaar voor de installatie is een rendement van 0.98
  Het gemiddelde van de laatste 4 jaar is 1.02 .
  De gemiddelde stijging van het rendement van de pidbox is dus zoals maurice hieronder zegt 4%
  Het best scorend jaar met pidbox tov het slechts scorend jaar zonder pidbox is 9%.

  Waarom is dit resultaat gemiddeld gezien zo teleurstellend?
  Omdat Mr Christiaens eigenlijk nog geen nood had aan een pidbox vermits zijn rendement nog 98% was.
  Als jullie een bestaand voorbeeld kunnen tonen waarbij het rendement van de zonnepanelen ivg met de instraling in Ukkel 10 tot 15 % gezakt is en dan na enkele jaren opnieuw hersteld is dan laat ik er 1 plaatsen.
  MVG

 4. van zover ik het kan bekijken , het resultaat van 2009 installatie en resultaat 2019 na 10 jaar gebruik,
  snelle berekening , zou de pid box een extra rendement geven van ongeveer 4%. als we het best scorend jaar zouden nemen is er een rendement van 2% extra maar voor een goede vergelijking zou men eenzelfde jaar zonuren moeten uitkiezen. Het resultaat van de pidbox ligt hoger dan de jaren daarvoor en als hierdoor uw zonnepanelen een langere levensduur zouden hebben is dit geen verliesinvestering op termijn denk ik hiervan
  nu het resultaat van pidbox , kostprijs is dezelfde voor kleine een of grote installatie , bij een grote installatie is deze dan ook sneller terugverdiend in dezelfde omstandigheden.

 5. 500 KW dat is een winst van 500 X 0.27 eurocent = 135 euro.De PID Box kost 500 euro.( + installatiekosten?)Vier jaar nodig om het terugbetaald te hebben.Als je hiermee dan nog overproductie hebt per jaar voor de graaiers van FLUVIUS waar je geen bal voor krijgt lijkt me dit een domme investering.

  1. Beste Rik. Je mag voor Mr Christiaens niet vergeten een halve GSC bij te rekenen = 225 €. Dan kom je op 360 € per jaar. Terugverdientijd : minder dan 2 jaar. Als Mr Christiaens daarmee een overproductie veroorzaakt zal Fluvius daar niet van profiteren want zijn prosumententax blijft hetzelfde. Ook de leveranciers zullen minder inkomsten hebben en de staat zal minder BTW ontvangen en Mr Christiaens zal na 2 jaar 360 € per jaar meer inkomsten hebben dan nu. Enige winnaar in dit verhaal is Mr Christiaens.

 6. beste Luc, ik moet u helaas gelijk geven, de meer opbrengst hangt voor 99% af van meer zonneschijn, ik vind het ook spijtig van ilumen dat ze alles wat verdraaien, voor de verkoop van hun PIDbox, als het allemaal zo gemakkelijk was, en meer opbrengst dan had iedereen een PIDbox, maar de werkelijk is wel wat anders

 7. Nou, nou, dit is een mooi staaltje van misleidende reclame. Of is het eerder fake news? Ten minste, zo lijkt het toch voor mij.
  Jammer genoeg is het niet mogelijk om via dit formulier een foto of een bestand mee te sturen maar iedereen die dat wil, kan (bv via Excel) zien dat de stijging van de opbrengst van de panelen van meneer Christiaens voor het grootste gedeelte gewoon een gevolg is van de verandering van het aantal zonne-uren terwijl de tabel hierboven de stijging lijkt toe te schrijven aan de PIDBox.
  Maak een tabel, kolom 1 heeft de jaartallen, kolom 2 heeft de opbrengsten van mr Christaens, maar deel ze door 10 om ze op een vergelijkbare schaal te krijgen als de zonneinstraling in Ukkel (want we kennen het panelenoppervalk niet) en zet in de derde kolom de opbrengsten van een andere zonnepanelen eigenaar. Bijvoorbeeld van jouw eigen installatie of neem, zoals ik gedaan heb, de getallen van ene meneer Frank Deboosere uit Meise wiens gegevens je mooi kan zien op https://www.frankdeboosere.be/zonnepanelen/zonnepanelen2019.php.
  Deel deze gegevens door 4 om ze ook op een vergelijkbare schaal te krijgen.
  Vervolgens maak je een mooie lijngrafiek van deze tabel en wat zie je dan? 3 sterk parallel bewegende lijnen die aantonen dat de veranderingen van opbrengst grotendeels het gevolg zijn van het verschil in zonneschijn in dat jaar. Laat staan dat er jaarlijks 500kWh meer opbrengst zou zijn tgv een PIDbox. Mogelijk zijn de panelen ook nog eens gereinigd geweest bij de plaatsing van de PIDbox in 2016, maar dat weet ik dus niet.
  Zo zie je maar, altijd opletten met getallen en percentages. Een grafiek zegt vaak meer dan duizend woorden:-)

  1. Ik heb eens hetzelfde gedaan voor mijn zonnepanelen ; mijn zonnepanelen komen dan met diezelfde berekening op volgend resultaat :

   6342 1,10
   6994 1,25
   6444 1,11
   5729 1,03
   5529 1,00
   5446 0,96
   5779 0,98
   5337 0,96
   5235 0,93
   5840 1

   Hiermee kan ik dus niet ontkennen dat de eerste 5 jaar mijn installatie serieus performanter was dan de laatste 5 jaar. Als ik het gemiddelde neem van de eerste 5 jaar = 1.10 en het gemiddelde van de laatste 5 jaar = 0.96 heb ik een rendementsverlies van 14%
   Dat is op 5800 Kwh gerekend (de referentie) 812 Kwh per jaar.
   Dat betekent voor mij 812 Kwh meer betalen = 812 x 0.25€ = 203 € en 365 € minder GSC = verlies van 568€ op een jaar.
   Moest ilumen mij kunnen garanderen dat een pidbox die 812Kwh kan opleveren dan zou ik het wel overwegen want dan is dat toestel op anderhalf jaar uitgewonnen en ik krijg nog 8 jaar GSC.
   Ik begrijp wel niet waarom je zou moeten delen door 10 want alle gebruikte vergelijkingen zijn relatief tov jaar 2019. Als iets relatief is mag men delen of vermenigvuldigen met gelijk welk getal het resultaat blijft altijd relatief tov de referentie.

  2. Beste Luc. Ik heb gedaan wat jij voorstelt en de absolute cijfers van Mr Christieans in een kolom gezet. Je moest die cijfers wel niet delen door 10 maar wel vermenigvuldigen met 100 om die op een vergelijkbare schaal te krijgen. En inderdaad ze lopen parallel. Wat zegt die grafiek dan met duizend woorden ; Die grafiek zegt dan dat de er geen groot defect waar te nemen is in zijn installatie want zijn opbrengst volgt bijna exact de instraling in Ukkel. Die grafiek zegt natuurlijk niets over zijn rendement. Om zijn rendement te kunnen vergelijken moet je een andere grafiek maken. Je moet een tabel maken met bvb 2016 als referentie en zijn productie vergelijken met dat jaar. (deel de productie van ieder jaar door de productie van2016 Doe hetzelfde met de instraling in ukkel. Zet die 2 kolommen in grafiek en je ziet het rendement van zijn installatie in vergelijking met de instraling in Ukkel. Als je die grafiek bekijkt dan lopen ze niet meer parallel. Dan zie duidelijk de kruising die plaats vindt in het jaar dat de pibox is geïnstalleerd.
   In 1 ding heb je gelijk. Een grafiek zegt meer dan duizend woorden maar je moet wel de juiste grafiek gebruiken om de juiste conclusies te trekken anders heeft het niet veel zin.

 8. Nice, maar met slechts een kleine installatie (gemiddelde jaaropbrengst 195 kWh) en geen groene stroom certificaten, blijft de ID-box een dure investering.

  Moest ik al 7,5% redendementswinst hebben, dan zou het > 21j duren voor ik die investering heb terugverdiend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS