Wat is PID?

Verhoog het rendement van uw zonnepanelen met de PIDbox

ilumen's PIDbox

Kenmerkend voor zonnepaneleninstallaties is dat zij na verloop van tijd ondermaats gaan presteren ten gevolge van Potential Induced Degradation of PID.

Om hier het hoofd aan te bieden, ontwikkelde onze interne R&D-afdeling, op basis van uitgebreide studies en diverse testen, de PID-box.

Dit gepatenteerd toestel wordt tussen de zonnepanelen en de omvormer geïnstalleerd en zal de aangetaste zonnecellen ’s nachts herstellen, wanneer deze niet meer actief zijn.


Wat is PID?

PID of Potential Induced Degradation treedt op bij alle zonnepanelen, vaak zonder dat de eigenaar van de installatie hiervan op de hoogte is.

PID houdt in dat de zonnepanelen versneld gaan degraderen. Door onder andere een gebrek aan aarding van de zonnepanelen treedt er een verzwakking op in bepaalde interne contacten.

Hierdoor behalen de zonnepanelen niet het verwachte rendement op 20 jaar. Het PID proces treedt vaak na 2 a 3 jaar op, vanaf dan verloopt de degradatie snel.


Welke zonnepanelen hebben last van PID?

rendement zonnepanelen

Een studie van de Thomas More Hogeschool toont aan dat ieder zonnepaneel in meer of mindere mate last heeft PID.

Vooral installaties die geplaatst zijn na 2008, blijken erg getroffen door PID. Vanaf 2008 werd het onmogelijk om de kabel die van de zonnepanelen naar de omvormer loopt (negatieve pool) te aarden.

Hierdoor ontstaan grotere spanningen ten opzichte van de aarde die zo meer lekstromen veroorzaken.

Het bestaan van PID werd door volgende onafhankelijke partijen aangetoond.


Hoe kan men PID tegen gaan?

Het rendementsverlies dat veroorzaakt wordt door Potential Induced Degradation kan men voorkomen door de installatie van een PIDbox. U kan reeds een PIDbox aanschaffen voor een prijs vanaf 749€ (inclusief plaatsing en 6% BTW). Vraag een offerte aan voor meer informatie.

Dit toestel wordt geplaatst tussen de zonnepanelen en de omvormer en zal de met PID aangetaste zonnecellen herstellen en de levensduur ervan verlengen.


Rendement?

Het rendement van uw zonnepanelen neemt af ten gevolge van Potential Induced Degradation. Dit fenomeen kan tegengegaan worden door de plaatsing van een PIDbox.

Hoeveel extra energie kan u opwekken indien u een PIDbox installeert?

Een studie van energietechnologiestudenten bevestigt een gemiddelde rendementsstijging van 7,45% na het plaatsen van een PIDbox. Het minimum verhoogde rendement bedraagt net geen 3%, het maximum bijna 17%.

Bovendien heeft de PIDbox niet enkel een gunstige impact  op de opgewekte hoeveelheid energie maar ook op de levensduur van uw zonnepanelen. Hierdoor ontstaat een dubbele winstsituatie voor uw zonnepaneleninstallatie.


Ilumen's PIDbox reeds te zien in:

Logo Voka
Unizo logo
Trends logo
Sterck magazine logo

Vraag hier uw gratis offerte aan  PIDboxiLubatSmappeeAccessoires PIDboxPID coatingNazicht zonnepanelenReiniging zonnepanelenMonitoring zonnepanelenInspectie met drone (zonnepaneleninstallatie > 30 kW)

  Vragen?

  Bel ons gratis binnen België:
  via 0800 82 061

  Of mail info@ilumen.be

  Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Solarzellen mit der PIDbox

  ilumen's PIDbox

  Das große Problem auf diesem Sektor ist, dass die Leistung der Solarzelleninstallationen unter dem Einfluss von ‘potential induced degradation’ oder PID nach einiger Zeit schwächer wird. Um dies zu verhindern, hat unsere interne R&D Abteilung auf der Grundlage von umfangreichen  Studien und Tests die PIDbox entwickelt. Die patentierte Box wird zwischen Umformer und Solarzellen montiert. Sie repariert die betroffenen Solarzellen nachts, wenn die Zellen nicht mehr aktiv sind.


  Was ist PID?

  PID oder Potential Induced Degradation tritt bei allen Solarzellen auf, oftmals ohne dass der Besitzer der Installation dies bemerkt.

  PID bedeutet, dass die Solarzellen schneller an Leistung verlieren.

  Eine schlechte Erdung der Installation führt zu hohen Spannungen, die Streuströme in die Erde verursachen.

  Dadurch erreichen sie nicht mehr 20 Jahre lang die erwartete Leistung.

  Dieser Prozess tritt häufig nach 2 bis 3 Jahren auf. Von da an geht es mit der Leistung schnell bergab.


  Welche Solarzellen haben Probleme mit PID?

  rendement zonnepanelen

  Eine Untersuchung der Thomas More Hochschule zeigt, dass jede Solarzelle mehr oder weniger Probleme mit PID hat.

  Vor allem Installationen, die nach 2008 montiert wurden, scheinen davon betroffen zu sein.

  Seit 2008 kann das Kabel, das von den Solarzellen zum Umformer geht (negativer Pol) nicht mehr geerdet werden.

  Dadurch entstehen höhere Spannungen und dadurch mehr Streuströme in die Erde.


  Wie können Sie PID entgegenwirken?

  Diesen durch Streuströme und fehlende Erdung verursachten Leistungsverlust können Sie dank der PIDbox vermeiden.

  Diese Box wird zwischen der Installation und dem Umformer eingebaut.

  Nachts, wenn die Installation nicht aktiv ist, repariert die PIDbox die betroffenen Solarzellen.


  Leistung?

  Im März installierten wir in drei unserer Installationen eine PIDbox. Bereits im April und Mai sahen wir, dass unsere Solarzellen eine höhere Leistung erzielten.

  Die Investition in die PIDbox war eindeutig die richtige Entscheidung.

  Jurgen Gobyn

  Jurgen GobynCEO - GOBO Transport & Logistics

  PID vermindert die Leistung Ihrer Solarzelleninstallation. Dem können Sie mit der Installation einer PIDbox entgegenwirken.

  Wie viel extra Energie können Sie herausholen, wenn Sie eine PIDbox installieren?

  Ein Studium von Energietechnologiestudenten bestätigt eine durchschnittliche Leistungssteigerung von 7,45 % nach Installation einer PIDbox. Die geringste Leistungserhöhung betrug nicht einmal 3 %, der Maximalwert lag bei fast 17 %.

  Darüber hinaus hat die PIDbox nicht nur Auswirkungen auf die erzeugte Energiemenge, aber auch auf die Lebensdauer Ihrer Solarzellen. So entsteht ein doppelter Gewinn für Ihre Solarzelleninstallation.

  Erhöhen Sie jetzt die Leistung Ihrer Solarzellen mit der PIDbox

  Increase the efficiency of your solar panels with the PIDbox

  ilumen's PIDbox

  Typical for PV systems is that after some time they will underperform due to Potential Induced Degradation (PID).

  As a solution, our internal R&D department developed the PIDbox, based on intensive research and several tests.

  This patented device is installated between the solar panels and the inverter to regenerate the affected solar cells and to extend their lifetime.


  What is PID?

  PID or Potential Induced Degradation occurs on all photovoltaic panels, often without the owner of the installation being aware of it.

  Because of PID the solar panels degrade faster and therefore don’t achieve the expected return during their lifetime. The degradation process occurs after 2 or 3 years and after this it will proceed fast.


  Which solar panels suffer from PID?

  rendement zonnepanelen

  Scientific research has shown that each solar panel suffers from PID. Especially PV systems that were installed after 2008, appeared to be very sensitive for PID.

  In 2008, it became impossible to ground the cable that runs from the solar panels to the inverter (negative pole). This resulted in larger tensions, and therefore in more leakage current to the earth


  How to fix the PID issue?

  The loss of efficiency caused by Potential Induced Degradation, can be prevented by the installation of a PIDbox.

  This device is placed between the solar panels and the inverter and will regenerate the affected solar cells and extend their lifetime.


  Increased efficiency?

  Throughout our monthly efficiency report we can follow up all gains perfectly. We had PIDboxes placed on our 3 installations this March. Already in April and May we saw an increase in efficiency.

  The investment in the PIDbox clearly was a very good choice.

  Jurgen Gobyn

  Jurgen GobynCEO - GOBO Transport & Logistics

  PID decreases the efficiency of your PV system. This loss of efficiency can be prevented by means of a PIDbox. What is your energy gain when installing a PIDbox?

  According to recent research, efficiency of solar panels increases with 7,45% after a PIDbox is installed. The smallest increase of efficiency was just lower than 3%, while the maximum increase was up to almost 17%.

  Moreover, the PIDbox does not only influence the amount of energy produced but it also extends the lifetime of your solar panels. You already see the double win for you PV system?

  Discover how the PIDbox increases the efficiency of solar panels!

  The PIDbox is designed for middle scale PV systems and easy to implement on systems with centralized inverters. It is compatible with all sizes of inverters and strings. On request outdoors enclosure and build-in GPRS are available.

  This device regenerates solar panels that are infected with PID and extends their lifetime.

  ilumenEasy to implement

  ilumenRegenerates panels affected with PID

  ilumenCompatible with all inverters and string sizes

  ilumenThe best solution for central inverters

  ilumenCE (as of 2017), CE (until 2016) and EMC certified 


  Unique Series Technology


  Discover our PID coating

  Accelerate the regeneration process with our PID coating! 


  PID regeneration process:

  pid_improvement

  Example:

  Figuur PIDbox


  Technical data:

  PIDbox datasheet EN

  Verhoog het rendement van uw zonnepanelen met de PIDbox

  ilumen's PIDbox

  Kenmerkend voor zonnepaneleninstallaties is dat zij na verloop van tijd ondermaats gaan presteren ten gevolge van Potential Induced Degradation of PID.

  Om hier het hoofd aan te bieden, ontwikkelde onze interne R&D-afdeling, op basis van uitgebreide studies en diverse testen, de PID-box.

  Dit gepatenteerd toestel wordt tussen de zonnepanelen en de omvormer geïnstalleerd en zal de aangetaste zonnecellen ’s nachts herstellen, wanneer deze niet meer actief zijn.


  Wat is PID?

  PID of Potential Induced Degradation treedt op bij alle zonnepanelen, vaak zonder dat de eigenaar van de installatie hiervan op de hoogte is.

  PID houdt in dat de zonnepanelen versneld gaan degraderen. Door onder andere een gebrek aan aarding van de zonnepanelen treedt er een verzwakking op in bepaalde interne contacten.

  Hierdoor behalen de zonnepanelen niet het verwachte rendement op 20 jaar. Het PID proces treedt vaak na 2 a 3 jaar op, vanaf dan verloopt de degradatie snel.


  Welke zonnepanelen hebben last van PID?

  rendement zonnepanelen

  Een studie van de Thomas More Hogeschool toont aan dat ieder zonnepaneel in meer of mindere mate last heeft PID.

  Vooral installaties die geplaatst zijn na 2008, blijken erg getroffen door PID. Vanaf 2008 werd het onmogelijk om de kabel die van de zonnepanelen naar de omvormer loopt (negatieve pool) te aarden.

  Hierdoor ontstaan grotere spanningen ten opzichte van de aarde die zo meer lekstromen veroorzaken.

  Het bestaan van PID werd door volgende onafhankelijke partijen aangetoond.


  Hoe kan men PID tegen gaan?

  Het rendementsverlies dat veroorzaakt wordt door Potential Induced Degradation kan men voorkomen door de installatie van een PIDbox. U kan reeds een PIDbox aanschaffen voor een prijs vanaf 749€ (inclusief plaatsing en 6% BTW). Vraag een offerte aan voor meer informatie.

  Dit toestel wordt geplaatst tussen de zonnepanelen en de omvormer en zal de met PID aangetaste zonnecellen herstellen en de levensduur ervan verlengen. De gepatenteerde PIDbox is uniek in die zin dat het als enige PID oplossing op de markt onafhankelijk van de omvormer werkt. Hierdoor blijven de lopende omvormergaranties gelden.


  Rendement?

  Het rendement van uw zonnepanelen neemt af ten gevolge van Potential Induced Degradation. Dit fenomeen kan tegengegaan worden door de plaatsing van een PIDbox.

  Hoeveel extra energie kan u opwekken indien u een PIDbox installeert?

  Een studie van energietechnologiestudenten bevestigt een gemiddelde rendementsstijging van 7,45% na het plaatsen van een PIDbox. Het minimum verhoogde rendement bedraagt net geen 3%, het maximum bijna 17%.

  Bovendien heeft de PIDbox niet enkel een gunstige impact  op de opgewekte hoeveelheid energie maar ook op de levensduur van uw zonnepanelen. Hierdoor ontstaat een dubbele winstsituatie voor uw zonnepaneleninstallatie.


  Ilumen's PIDbox reeds te zien in:

  Logo Voka
  Unizo logo
  Trends logo
  Sterck magazine logo

  Vraag hier uw gratis offerte aan   PIDboxiLubatSmappeeAccessoires PIDboxPID coatingNazicht zonnepanelenReiniging zonnepanelenMonitoring zonnepanelenInspectie met drone (zonnepaneleninstallatie > 30 kW)

   Vragen?

   Bel ons gratis binnen België:
   via 0800 82 061

   Of mail info@ilumen.be

   De PIDbox werd ontwikkeld voor middelgrote PV systemen en is makkelijk te implementeren op systemen met gecentraliseerde omvormers. Het toestel is compatibel met alle groottes van omvormers en strings. Over uw omvormergaranties hoeft u zich dus geen zorgen te maken!

   Op aanvraag zijn buitenshuis behuizing en ingebouwde GPRS beschikbaar.

   Verhoog het rendement en verleng de levensduur van uw PV-systeem met de PIDbox van iLumen!


   PIDbox = centrale oplossing

   PIDbox schema

   ilumenEenvoudig te implementeren

   ilumenRegenereert panelen getroffen met PID

   ilumenCompatibel met alle inverters en strings

   ilumenDe beste oplossing voor gecentraliseerde inverters

   ilumenCE (vanaf 2017), CE (tot 2016) en EMC gecertifieerd


   PIDbox = Gepatenteerde serietechnologie


   Ontdek onze PID coating

   Versnel het regeneratieproces met onze PID coating !


   Technische gegevens PIDbox

   Wenst u meer technische informatie? Download dan via onderstaande links de
   Datasheet en de Handleiding van de PIDbox.

   Downloadlink Datasheet PIDbox
   Downloadlink Handleiding PIDbox


   PID BOX mini

   Ilumen PID BoxDe PID Box Mini is de ideale makkelijk te implementeren PID oplossing voor kleine en middelgrote PV systemen (typ. max. ±24kWp). Met een A en B kanaal maakt het u mogelijk op elks een maximum power point trackers (MPPT) van maximum 20A aan te sluiten. Op aanvraag zijn IP65 behuizingen beschikbaar.

    

    

   Bestel nuDatasheetInstallatie handleidingEMC rapportCE verklaringOnafhankelijke test rapport

    

   PID BOX Utility

   Ilumen PID Box UtilityDe PID Box Utility is ontwikkeld voor de echt grootte PV systemen en is makkelijk te implementeren op systemen met gecentraliseerde inverters. Het is compatibel met alle groottes van inverters en strings. Op aanvraag zijn buithuis behuizing en ingebouwde GPRS beschikbaar.

    

    

   Bestel nuDatasheetPrincipe schemaCE verklaringOnafhankelijke test rapport

   Geef een antwoord

   Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *