Praktijkvoorbeeld toont rendementsverliezen bij gedegradeerd zonnepaneel

EL test zonnepaneel

Praktijkvoorbeeld toont rendementsverliezen bij gedegradeerd zonnepaneel

Na verloop van tijd krijgen zonnepanelen te maken met rendementsverliezen. Soms zijn deze verliezen erg groot, met alle gevolgen voor uw energiefactuur.

Bij iLumen werd er onlangs een zonnepaneel binnengebracht met een initieel vermogen van 230 Wp. Meteen ontwikkelde één van onze ingenieurs een IV curve van het bewuste paneel om zo eventuele rendementsverliezen op te sporen. Ook werd er een EL-test op het paneel uitgevoerd.

IV-curve

Een IV-curve van een zonnepaneel stelt de relatie voor tussen de opgewekte spanning van het paneel en de geproduceerde stroom. De opgewekte spanning van het zonnepaneel is bij slecht weer (d.w.z. een lage zonne-instraling) ongeveer even groot als bij goed weer (d.w.z. een hoge zonne-instraling). De geproduceerde stroom daarentegen ligt logischerwijze gevoelig lager bij slecht weer dan bij goed weer.

Wanneer een zonnepaneel onderhevig is aan rendementsverliezen wordt de IV-curve beïnvloed. Dit is te verklaren doordat de opgewekte stroom veel lager ligt dan normaal het geval zou moeten zijn.

IV curve

De rode lijn in bovenstaande grafiek is de IV-curve van het zonnepaneel met rendementsverliezen. We zien dat de spanning bij 0 ampère 29 volt bedraagt (dit kan u aflezen op de X-as). De stroom van het paneel moet normaal gezien tussen de 6 en 8 ampère liggen. Uit deze curve kunnen we echter afleiden (Y-as) dat deze slechts zo’n 5,4 ampère bedraagt. Dit is te verklaren door het feit dat een groot aantal cellen van het zonnepaneel onderhevig zijn aan rendementsverliezen. Zij wekken minder energie op waardoor het totaalvermogen van dit paneel een stuk lager ligt dan het initieel vermogen.

EL-test

Een elektroluminescentie test wordt ’s nachts uitgevoerd met een speciale camera, terwijl de module van energie wordt voorzien zonder de aanwezigheid van zonlicht.

Bij een module zonder degradatie hebben alle cellen dezelfde helderheid. Dit is in onderstaande figuur van het onderzochte paneel duidelijk niet het geval, aangezien verschillende cellen niet langer of niet volledig verlicht worden.

EL test zonnepaneel

Rendementsverliezen

Zoals eerder vermeld bedraagt het piekvermogen van het onderzochte paneel 230 Wp. Bij het opstellen van de IV-curve bleek echter dat het bewuste paneel vandaag, minder dan 4 jaar na ingebruikname, nog slechts een vermogen van 124,6 Wp heeft.

Deze rendementsdaling van maar liefst 45,8% wordt veroorzaakt door Potential Induced Degradation (PID). Dit fenomeen treedt op bij alle zonnepanelen, vaak zonder dat de eigenaar van de installatie hiervan op de hoogte is, en houdt in dat de zonnepanelen versneld gaan degraderen. Door onder andere een hoge luchtvochtigheid en temperatuursverschillen worden bepaalde zonnecellen inactief.

PIDbox

Zonnepanelen die rendementsverliezen lijden zijn uiteraard nefast voor uw elektriciteitsproductie en bijgevolg dus ook voor uw energiefactuur. Om dit te voorkomen ontwikkelden de ingenieurs van iLumen de PIDbox. Dit toestel regenereert de rendementsverliezen van zonnepanelen en voorkomt dat deze zich in de toekomst opnieuw zullen voordoen. Op deze manier verlengt de PIDbox ook de levensduur van uw zonnepaneleninstallatie.

Het spreekt voor zich dat iLumen de PIDbox aansloot op het bewuste paneel. De resultaten van deze test zullen binnenkort op deze blogpagina worden meegedeeld.

Wil je meer weten over de PIDbox?

Ontdek hoe de PIDbox het rendement van uw zonnepanelen verhoogt.

 

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *