Batterij opslag zonnepanelen
Premie voor huishoudelijke opslagbatterijen bij zonnepanelen

De Vlaamse regering gaf haar eerste principiële goedkeuring aan een besluit om de steun aan huishoudelijke batterij-installaties vast te leggen. De premie is nog niet finaal goedgekeurd en kan dus nog niet worden aangevraagd.

Om in de toekomst van de premie gebruik te kunnen maken dient men te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De aanvrager moet een natuurlijke persoon zijn die eigenaar is van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit van max. 10 kW, in het geval van PV een maximaal AC vermogen van de omvormer van 10 kW
 • De aanvrager moet een prosument zijn met een digitale meter die kiest voor het systeem waarbij de distributienet bijdrage gebaseerd is op de bruto elektriciteitsafname, en dus niet forfaitair op basis van het omvormervermogen
 • De batterij-installatie beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface.
 • De omvormer heeft op elk moment een injectielimiet van 60% van het omvormervermogen van de PV-installatie.
 • De batterij-installatie mag geen loodaccu zijn. In de praktijk mikt men op zoutwaterbatterijen.
 • De batterij-installatie moet geplaatst zijn door een erkend installateur. 
 • De batterij-installatie moet gekeurd zijn en de aanvrager moet over een keuringsbewijs beschikken met het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit in kWh, het vermogen in kW en de wijze van aansluiting.
 • De batterij-installatie moet aangemeld zijn bij de netbeheerder.

Premiebedrag

De premie voor aankoop of leasing van een stationaire installatie voor elektrochemische opslag is 250€ per kWh capaciteit van de installatie met een maximum van 3.200€ per aansluitingspunt. De premie kan nooit meer zijn dan 35% van de investeringskost. Per EAN-nummer is er maximaal één premie om de tien jaar. Om de totale investeringskost van de elektrochemische opslag-installatie te bepalen worden volgende kosten in aanmerking genomen:

 • De aankoopprijs van de batterij-installatie zelf incl. BTW of bij leasing de totale leasingskosten gedurende de eerste 10 jaar.
 • De installatie- en plaatsingskosten
 • De kostprijs van de omvormer. In het geval van een geïntegreerde omvormer voor zowel de PV-installatie als de batterij-installatie, wordt 50% van de kostprijs van de omvormer in rekening gebracht.

Wie nog geen digitale meter heeft bij aanvraag van de premie, krijgt ook de kost voor de plaatsing van de meter vergoed tot een maximum van €300. Een digitale meter op aanvraag kost €226 excl. BTW indien de kast al aanwezig is.

De Minister kan besluiten het premiebedrag voor het lopende jaar te verlagen als er vanaf 1 augustus premies zijn aangevraagd voor meer dan 50% van het beschikbare budget.

Modaliteiten

De premie zal op de website van de Vlaamse overheid aangevraagd kunnen worden aan de hand van een aanvraagformulier. Dit moet de aanvrager uiterlijk drie maanden na de factuurdatum of de datum waarop het leasecontract is gesloten, indienen bij het Departement Omgeving.

De verwachting is dat het besluit, na finale goedkeuring tegen de zomer in werking zal treden.

Bron: Nieuwsflits PV Vlaanderen – Techlink 21 mei 2019

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

3 reacties

 1. een premie van max 3200 euro,…
  gevolgd door een lydia tax binnen een jaar of 2?
  geen twee keer hee bedriegers

 2. een premie kan je mijns inziens maar 1 keer aanvragen, anders is je batterij snel terugverdiend met winst 😉
  als je een 6kW omvormer nu hebt met terugdraaiende meter heb je jaarlijks ongeveer 600 euro vaste kost aan nettarief. (ongeveer 100 euro per KWp vermogen van je omvormer.
  Met een batterij had je gerust je omvormerkracht kunnen verlagen naar 4 of misschien zelfs lager (misschien dat de mensen van ilumen dit exacter kunnen zeggen). Dit bespaart je dus 200 euro per jaar. Echter je hebt nu reeds de kost gemaakt van je je huidige omvormer. beetje gemiste kans. Als je omvormer in de toekomst over een jaar of 8 het begeeft, zou ik de batterij plaatsen en een lager vermogen omvormer plaatsen (zal ook weer goedkoper zijn qua toestel zelf). Aangezien je huidige installatie er nu staat en betaald is zou ik moest ik jou zijn nog ff wachten met de batterij en je 15 jaar terugdraaiende teller zoveel mogelijk behouden. Nu de boel vervangen gaat je niets opleveren. De premie is ook nog niet, dus nog ff de kat uit de boom kijken kan ook geen kwaad.

 3. Geen lood-accu’s zie ik staan. Daar kan ik inkomen. Mag ik er dan vanuit gaan dat Li-ion accu’s geen probleem vormen? Aangezien het aanbod van zoutwaterbatterijen voorlopig nogal aan de lage kant is.

  Het betreft een nieuwbouwwoning in mijn geval. We verhuizen in juli. De zonnepanelen werden op 21/05 geïnstalleerd, waarbij de omvormer er eentje is van 6kW. De meter is (voorlopig) nog een klassieke terugdraaiende teller.

  Het liefst hadden we gewacht tot volgend jaar om de investering te maken, op voorwaarde dat er nog subsidies zijn. Ik zie dat de premies voor het lopende jaar vanaf 1 augustus verlaagd kunnen worden, afhankelijk van het succes. Mag ik er dan vanuit gaan dat we vanaf 1 januari 2020 terug tot 3.200€ kunnen terugtrekken of is dit helemaal nog niet zeker?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS