De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van ILumen. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hijzelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door ILumen enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

ILumen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendomen copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van ILumen. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van ILumen is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ILumen. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. ILumen beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat ILumen enkel de basisinformatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. ILumen maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Wie is verantwoordelijk voor het cookiebeleid op deze website?

ILumen is als enige verantwoordelijk voor het cookiebeleid en de verwerking van de cookies. Voor bijkomende informatie omtrent het cookiebeleid, kan u ons steeds bereiken via het contactformulier op onze website.

Welke cookies worden er op ILumen.be gebruikt?

Functionele cookies: de website gebruikt first party cookies om de site te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde data blijft binnen ILumen en wordt niet met derden gedeeld.

Google Analytics’ cookies: om een beeld te kunnen schetsen van het aantal bezoekers op onze site, moeten we die uitrusten met een speciale code. Deze code genereert vier cookies, die ons een inzicht geven in hoe bezoekers de ILumen website gebruiken. Deze data van niet-persoonlijke aard gebruiken we om onze website permanent te verbeteren en wordt ook niet met derden gedeeld.

Social media cookies: bepaalde pagina’s op onze website kunt u liken of sharen (via Facebook, Twitter, of LinkedIn) Om dit tot stand te brengen, moet u ter plekke inloggen bij het gewenste sociale medium. Om later een andere pagina te liken of sharen, moet u niet meer opnieuw inloggen. De geplaatste tracking cookie zorgt er immers voor dat de site uw gegevens onthoudt, op voorwaarde dat u vanop dezelfde computer surft

Hoe kan ik cookies verwijderen?

U kan zelf cookies wissen, inschakelen of verwijderen. Hoe u dit kan doen is afhankelijk van het type web browser waar u gebruik van maakt (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Veiligheid

Op de website van ILumen zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline.

De persoonsgegevens die door ILumen worden verwerkt, kunnen (ook voor commerciële doeleinden) worden meegedeeld aan de opdrachtgevers die op ILumen beroep doen voor de installatie en het onderhoud van zonnepanelen(installaties).

De gegevens kunnen door ILumen aan derden overgedragen worden, uiteraard wel beperkt tot zusterondernemingen, klanten en onderaannemers.

U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij ILumen werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@ilumen.be.

Gebruik van bekomen informatie

ILumen kan uw verkregen gegevens gebruiken om ILumen nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van ILumen zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van ILumen bevat links naar andere sites. ILumen oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van ILumen de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. Het privacy statement van de website van ILumen heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

iLusmart App

In het kader van de iLusmart applicatie, mobiel en via webversie toegankelijk, verzamelt iLumen volgende persoonsgegevens:

– Naam en voornaam

– Postadres

– Emailadres

– Telefoonnummer

Deze data worden enerzijds gebruikt om het profiel van de gebruiker te koppelen aan zijn digitale meter en/of eventuele producten van iLumen. Anderzijds draagt de aanwezigheid van deze data bij aan een vlotte opvolging door iLumen in het kader van eventuele storingen.

Hiernaast verwerkt de iLusmart applicatie afname- en injectiegegevens van de digitale meter nadat de gebruiker door middel van het goedkeuren van een mandaat in de ‘Mijn Fluvius’ omgeving van netbeheerder Fluvius expliciete toestemming aan iLumen verleent om deze data in de iLusmart applicatie te visualiseren.

De persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot afname- en injectie die door iLumen worden verwerkt in het kader van de iLusmart App, kunnen (ook voor commerciële doeleinden) worden meegedeeld aan de opdrachtgevers die op ILumen beroep doen voor de installatie en het onderhoud van zonnepanelen(installaties).

Gebruikers die hun persoonsgegevens en/of de gegevens met betrekking tot afname- en injectie die door iLumen worden verwerkt tijdelijk of definitief willen laten verwijderen, kunnen dit verzoek bij iLumen indienen door een email te versturen naar ilusmart@ilumen.be. Vervolgens zal iLumen deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

Algemene voorwaarden

De klant verklaart expliciet op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van ILumen.

Laatste wijziging

Dit privacy statement werd het laatst gewijzigd op 22 oktober 2021.