Prosumententarief ruimt plaats voor capaciteitstarief

rendement zonnepanelen

Prosumententarief ruimt plaats voor capaciteitstarief

Sinds 1 juli 2015 dienen eigenaars van zonnepanelen met een vermogen ≤ 10 kW met terugdraaiende teller, de zogenaamde ‘prosumenten’ een vergoeding te betalen voor hun werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Het ziet er echter sterk naar uit dat dit prosumententarief slechts een overgangsmaatregel is. De Vlaamse Regulator van Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werkt momenteel immers een alternatief uit in de vorm van een capaciteitstarief.

Prosumententarief

Het prosumententarief kwam meteen na zijn invoering onder vuur te liggen. Eigenaars van zonnepanelen spanden rechtszaken aan omdat zij van oordeel waren dat het tarief een loopje nam met het gelijkheidsbeginsel, vermits elektriciteitsgebruikers zonder panelen het tarief niet moeten betalen. Eerder behaalden zij met een soortgelijke argumentatie hun gelijk toen ze de invoering van een netvergoeding, die hen 250 euro op jaarbasis zou kosten, voor de rechtbank aanvochten. Ter vergelijking, het prosumententarief voor een doorsnee pv-installatie van 4,2 kilowatt bedraagt in Vlaanderen gemiddeld 340 euro per jaar.

Capaciteitstarief

Als antwoord op de kritiek werkt de VREG momenteel aan een capaciteitstarief dat een betere én eerlijkere berekening moet toelaten. “We denken namelijk dat het eerlijker zou zijn om de kosten voor het gebruik van het distributienet door particulieren niet alleen te berekenen op basis van de kWh die door de teller gaan, maar ook op basis van de capaciteit van de aansluiting”, zegt Dirk Van Evercooren, directeur marketing van de VREG in Het Belang Van Limburg. Eigenaars van zonnepanelen zouden in verhouding meer moeten betalen. Uit berekeningen blijkt dat zij slechts ongeveer 30 procent van de elektriciteit uit hun zonnepanelen rechtstreeks gebruiken. De rest zetten ze op het net, om het er later af te halen. Dat tweerichtingsverkeer vergt een aansluiting met een hogere capaciteit.

2018

Een definitieve oplossing is hoe dan ook nog niet voor morgen. “Op dit ogenblik werken de netbeheerders aan verschillende scenario’s, om uit te zoeken hoeveel het capaciteitstarief aan de huishoudens met of zonder zonnepanelen zou kosten”, stelt Thierry Van Craenenbroeck, gedelegeerd bestuurder van de VREG. “Bovendien denken we aan manieren om het duurzaam gebruik van elektriciteit in de hand te werken. Het zal dus nog enkele jaren duren voor we de stap kunnen zetten, maar we mikken op 2018. Het prosumententarief zal dan een overgangsmaatregel blijken.”

Bron: Het Belang Van Limburg, 2 oktober 2015: ‘Nieuwe belasting op zonnepanelen al afgevoerd’

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *