PV performantie tool

De PV Performantie tool geeft u inzicht in de prestaties van uw zonnepaneleninstallatie en houdt hierbij rekening met het aantal zonne-uren in de beschouwde periode. Volg onderstaande aanwijzingen en ga na of uw zonnepanelen naar behoren presteren of mogelijk onderworpen zijn aan rendementsverliezen ten gevolge van Potential Induced Degradation.

Vaak gestelde vragen

Kan u de PV performantie tool ook gebruiken wanneer uw zonnepanelen te maken hebben met schaduw?

De PV Performantie tool gaat uit van een zonnnepaneleninstallatie zonder schaduw. In geval van schaduw (ook al is deze zeer beperkt) kunnen de resultaten van de PV performantie tool een vertekend beeld geven, ook al blijven de schaduwplekken gedurende meerdere jaren onveranderd.

Geeft de PV performantie tool exacte waarden over het rendement van uw zonnepanelen?

Neen! De PV performantie tool geeft enkel een indicatie van de prestatie van uw zonnepanelen in de tijd, maar uiteraard kunnen er ook andere factoren spelen.

Cijfervoorbeeld

In onderstaand fictief cijfervoorbeeld wordt de evolutie van het rendement van een zonnepaneleninstallatie geanalyseerd voor een periode tussen april 2012 en april 2017. De installatie in kwestie blijkt in vijf jaar tijd aan een rendementsverlies van bijna 20% te zijn blootgesteld.

Voor een installatie met een dergelijk patroon is de PIDbox van iLumen een zeer interessante oplossing. Na de installatie van dit toestel zal het rendement van de zonnepaneleninstallatie in kwestie opnieuw richting 100% evolueren, terwijl ook de levensduur verlengd wordt.

PV Performantie tool