Andries Joey Getuigenis
Raad van State akkoord met compensatie voor Vlaamse zonnepaneleneigenaars

De Raad van State heeft geen fundamentele bezwaren tegen de compensatie van Vlaamse zonnepaneeleigenaren via een retroactieve investeringspremie vanwege de vernietiging van de terugdraaiende teller.

De Vlaamse regering vroeg de Afdeling Wetgeving van de Raad van State half maart om binnen 30 dagen advies uit te brengen over de ontwerpregelgeving die een compensatiepremie regelt voor zonnepaneeleigenaren.

Wijziging Energiedecreet nodig

Minister Demir van Energie meldt nu dat de Raad van State niet alleen geen fundamentele bezwaren heeft bij de compensatieregeling die de regering uitwerkte, maar ook bij de daarbij horende uitrolstrategie voor digitale meters waarbij zonnepaneeleigenaren zijn geschrapt als prioritaire doelgroep.
Wel merkt de Raad van State op dat de regeling gepaard moet gaan met een wijziging van het Energiedecreet voor wat betreft de zogenaamde ‘prioritaire doelgroep’. Demir hierover: ‘We hebben bij de principiële goedkeuring steeds gezegd dat we alle adviezen gingen afwachten vooraleer we verdere stappen gingen zitten. We analyseren het advies van de Raad van State in detail en zullen dan de nodige vervolgstappen zetten. In ieder geval lijken we alweer een stap dichter bij een definitieve regeling.’

Vrijwillig en ondubbelzinnig

In het advies stelt de Raad van State dat het: ‘Wel vereist dat de keuze van de betrokkene particulieren vrijwillig en ondubbelzinnig kan worden gemaakt, wat impliceert dat ze een juist inzicht moeten hebben over het bedrag van de compensatie en dat voldoende duidelijkheid bestaat over de omvang en de aard van de schade die het voorwerp is van de compensatie’.

De Raad van State oordeelt dat aan die eerste voorwaarde is voldaan, aangezien de ontworpen regeling voorziet in precieze bedragen. ‘Ook aan de tweede voorwaarde lijkt te zijn voldaan, aangezien het door de prosumenten geleden nadeel door het verlies van het voordeel van de terugdraaiende meter door hen voldoende nauwkeurig becijferbaar is om het met kennis van zaken te kunnen afwegen tegen het voordeel van de retroactieve investeringspremie’, aldus het advies.

Afstand van rechtzaak

De Raad van State maakt tot slot ook geen bezwaar bij de bepaling dat wie gebruik wilt maken van de retroactieve premie, afstand moet doen van een rechtszaak tegen de Vlaamse overheid. ‘Op zich kan het niet als onevenredig worden beschouwd dat de overheid de toekenning van een forfaitaire compensatie voor een nadeel dat door een bepaalde groep van particulieren is geleden, afhankelijk maakt van het verzaken aan een rechtsvordering om dat nadeel door de overheid vergoed te zien op grond van buitencontractuele foutaansprakelijkheid. De forfaitaire compensatie biedt die particulieren immers een bijkomende en meer zekere keuze om dat nadeel tot op zekere hoogte vergoed te zien worden’, luidt het advies.

De Raad van State verwijst ook naar precedenten op dat vlak, waaronder de toenmalige steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis.

Voorbehoud uitrolstrategie

De Raad van State maakt tot slot ook geen fundamentele bezwaren tegen de vermelde uitrolstrategie van de Vlaamse overheid. ‘Aangezien de Raad van State niet over alle gegevens beschikt over de mogelijke impact van de maatregel op de uitrolstrategie, moet op dit punt een voorbehoud worden gemaakt’, aldus het advies.

De Raad van State stipt wel aan dat de keuze om pas vanaf 2025 in te zetten op dwangmiddelen voor de plaatsing van digitale meters bij prosumenten die in aanmerking komen voor de retroactieve investeringspremie, alvast het halen van de doelstelling voor de uitrol van de digitale meter niet vergemakkelijkt. Bovendien is mogelijk een aanpassing van het Energiedecreet nodig.

Extra advies Gegevensbeschermingsautoriteit

Op advies van de Raad van State en om het dossier juridisch robuuster te maken meldt minister Demir een bijkomend advies aan de Gegevensbeschermingsautoriteit te gaan vragen, naast een eerdere adviesvraag aan de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bron: Solarmagazine.nl, 8 april 2021

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

10 reacties

 1. Mijn electriciteits rekening zal op zijn minst verdubbelen door de afschaf van de terugdraaiende teller ook al heb ik heel mijn installatie aangepast om overdag maximaal van mijn zonnepanelen af te nemen maar als er geen zon schijnt werken mijn panelen niet en wanneer ik deze het meest nodig heb ook niet . de overschot krijgen we dan minimaal vergoed om het nieuwe verbruik maximaal te betalen.
  Wij als particulieren krijgen al 10jaar geen subsidies of groen stroom certifikaten meer maar de bedrijven krijgen dze wel nog tot op heden en het zijn deze die heel ,het zootje belaserenen daar wordt niets tegen gedaan.

  1. Jan, ik vrees hetzelfde: verdubbeling of nog erger. Ik verwacht ook geen (eerlijke) oplossing van de overheid. Daarom ben ik zelf aan de slag gegaan. Hybride omvormer geplaatst en voorlopig recup batterijen. Als je een klein beetje handig bent valt de installatie best mee. Volgende stap zal extra panelen zijn en gedeeltelijk off-grid gaan. Als je meer info wil dirkpuntwilmotsattelenetpuntbe

 2. levenslang terug draaiende meter en 20 ! jaar groene stroom certificaten – dat is wat ze mij 12 jaar geleden hebben beloofd – niets meer of niets minder – ik ga bijgevolg niet akkoord met wat er nu allemaal gaande is.

 3. Hoe verklaart men de terugdraaiende teller in de andere gewesten; Dat zijn geen Belgen voor het Grondwettelijk Hofke .Een opgezet politiek spel met de leveranciers en de VREG dat maar blijft duren onder het oog van Europa zogezegd .Dikke leugens ,belangenvermenging en dik betaalde bestuurderszetels invullen

 4. Hoe verklaart men de terugdraaiende teller in de andere gewesten; Dat zijn geen Belgen voor het Grondwettelijk Hofke .Een opgezet politiek spel met de leveranciers en de VREG dat maar blijft duren onder het oog van Europa zogezegd .Dikke leugens ,belangenvermenging en dik betaalde bestuurderszetels invullen

 5. Wat een kortzichtige commentaren lees ik hier. De digitale meter is er pas gekomen NADAT de enorme en perverse koterij van oversubsidiëring van zonnepanelen door de excellenties Turtelboom, Tommelein en Peeters én hun voorgangers er al lang was. Wat nu door de Raad van State is goedgekeurd is wat een kabinet heeft opgeteld waar een minister eindelijk eens het verstand heeft om de plannen vooraf te testen om hun juridische kader te kunnen garanderen. Dat is toch veel beter dan beloftes maken die vervolgens niet waargemaakt kunnen worden? Want zo deden de voorgangers het. En de Raad van State stelt heel duidelijk dat iedereen de keuze heeft: ofwel de compensatie aanvragen, ofwel een rechtzaak starten tegen de Vlaams overheid. Niet content met de compensatie? Geen probleem dus.

  1. De digitale meter legt Europa op beste Bruno en heeft niks te maken met uw kortzichtige commentaar en blijkbaar fan van NVA. Is hier geen sprake van discriminatie ? Stel dat de analoge meter een blanke zou zijn en de digitale meter een zwarte (of omgekeerd), wel zo zie ik het. Pure discriminatie. Ofwel voor iedereen een terugdraaiende teller ofwel voor iedereen geen terugdraaiende teller. Beide kan, maar de politiek in Vlaanderen, jawel met NVA, OPEN-VLD en CD&V is hiervoor te laf (in Wallonië evenwel niet want daar komt het gewest tussenbeide). Ofwel saldeert men bij iedereen ofwel niet (bij een analoge meter kan men ook een injectie toepassen – blijkbaar 70% v/d opbrengst zp volgens meetgegevens VREG – trouwens VREG hanteert dit nu al voor de bepaling van de hoogte van het prosumententarief.

 6. De digitale meter is en blijft een voorbedacht middel, om de mensen een gedeelte van hun panelen in beslag te nemen. Diefstal met voorbedachtheid dat is wat erachter zit.
  0

 7. Ik was waarschijnlijk nog één van de laatsten die geloofde in een eerlijke rechtspraak en politieke bestel. Bij deze is mijn geloof echter hierin helemaal verdwenen. Het is dan ook niet moeilijk om vast te stellen dat de mensen geen vertrouwen meer hebben in de instellingen. Ze dwingen ons dan ook om de kantjes eraf te lopen, laat staan burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Eerlijk zijn, sociaal zijn, onze maatschappelijk plicht opnemen, och o zo naïef !

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS