Resultaten POLL – U verkiest massaal investeringssubsidie op batterijopslagsystemen

Poll batterijopslag

Resultaten POLL – U verkiest massaal investeringssubsidie op batterijopslagsystemen

In het kader van de iLumen Nieuwsbrief van woensdag 11 juli stelden wij u de vraag of en op welke wijze batterijopslagsystemen in de toekomst gesubsidieerd dienen te worden. U nam massaal deel aan onze poll.

“Voor particuliere zonnepaneleninstallaties zal er snel een premiesysteem komen”, bevestigde Tommelein onlangs in Het Belang Van Limburg. “Ik heb dit jaar een project in de begroting voorzien om de aankoop van thuisbatterijen met een premie te ondersteunen. Als koploper inzake onderzoek en ontwikkeling moet Vlaanderen deze nieuwe technologieën ondersteunen”, aldus de minister.

Resultaten Poll

U nam massaal deel aan onze poll.  Maar liefst 87,6% van de respondenten is voorstander van de subsidiëring van een batterijopslagsysteem. De grote meerderheid van 73,3% geeft de voorkeur aan een éénmalige subsidie op het investeringsbedrag, terwijl 10% wel heil ziet in een jaarlijks toegekende subsidie.  12,4% van de deelnemers vindt dan weer dat een subsidiëring van batterijopslagsystemen niet nodig is.

Hieronder vindt u een greep uit de massaal achtergelaten reacties van ons lezerspubliek.

Eénmalige subsidie op investeringsbedrag
– Een subsidie is een goed idee, zolang dit niet tot oversubsidiëring leidt
– De aanschaf van een batterijopslagsysteem zou voor iedereen moeten mogelijk zijn, ook voor wie niet zoveel cash liggen heeft, dus zou er een subsidie moeten komen op het moment van de investering. Het komt ten slotte iedereen ten goede, ook de consument die geen zonnepanelen heeft.
– Eenmalig met een bovengrens, zoals de andere renovatie of bouwpremies.
– Als je dan subsidie wil geven hou het dan simpel. Een eenmalig bedrag op de aankoop en bouw de subsidie tijdig af wanneer de batterijsystement goedkoper worden.
Wellicht kunnen de netbeheerders bijdragen aan de subsidie aangezien zij het meeste last hebben van de fluctuaties op het net veroorzaakt door het terugleveren van zonne-energie.
– Dan ken je direct genieten van de korting zoals vroeger bij de subsidieregeling bij nieuwe ramen en isolatie spouwmuur.
– De grootste belemmering momenteel is de kost van dit systeem. Eenmalige subsidie kan er voor zorgen dat meer gezinnen een systeem kunnen aanschaffen.
– Met een éénmalige subsidie heeft de eindgebruiker zekerheid en wordt er ook bespaard op het administratieve aspect.
– Met de groenestroomcertificaten hebben we kunnen vaststellen dat deze op lange termijn niet betaalbaar bleken.Een eenmalige vergoeding zou voldoende moeten stimuleren om de kost voor de gebruiker aanvaardbaar te houden. Prijzen zullen net als de zonnepanelen in de toekomst toch zakken en dan kan de subsidie evenredig verlaagd worden. Indien je voor hernieuwbare energie wil gaan dan wil je zelf best ook wel wat investeren.
– Ook voor minder kapitaalkrachtige kopers wordt de aankoop van zo’n systeem dan bereikbaar, aangezien ze dan snel een gedeelte van hun geld terug ter beschikking hebben, waardoor de aankoop sneller verantwoord kan worden in een kleiner budget, de rekensom snel gemaakt is en ook in de nabije toekomst onverwachte uitgaven die niet of niet goed betaald kunnen worden, geen aanleiding geven tot “spijt” over de vroegere aankoop van het batterijopslagsysteem.

Jaarlijkse subsidie
– In functie van de capaciteit van de zonnepanelen en de opslagacpaciteit van de batterij.
– Gedurende 20 jaar, met de garantie dat er geen andere taksen gecreëerd worden zoals in het verleden met de zonnepanelen (prosumententarief)
– In de vorm van een belastingsvoordeel, gespreid over een aantal jaren.
– Als er een jaarlijkse subsidie wordt uitgekeerd dient er wel over gewaakt worden dat men de batterij nog steeds in bezit heeft.  Anders strijkt men de subsidie op en verkoopt men die batterijen vervolgens nog met winst. Deze zullen wel gegeerd zijn door bezitters van een elektrische wagen.

Een ander subsidiesysteem
– Lening op investeringsbedrag met afbetaling a rato van daaropvolgende besparingen. Aanmoediging intelligente batterijopslag door ogenblikkelijk-regioverbruiksafhankelijke en gebruikersconsulteerbare tarifering.

– Batterijopslag kan aangemoedigd worden door aanpassing van de prosumententaks.
– Wie een batterij plaatst vrijstellen van de distributiekost en enkel in functie van zijn verbruik belasten dat hij van het net haalt.
– Het eerlijkste voor iedereen om een thuisbatterij te financieren is gebruik maken van de slimme meter. Laat mensen een net vergoeding betalen op de elektriciteit die ze AFNEMEN maar niet op de elektriciteit die ze AFGEVEN. Hierdoor stimuleer je zonnepaneel eigenaren om hun verbruik naar hun productie af te stemmen of een thuisbatterij te plaatsen. Op deze manier hoeft een subsidie niet en hoeft er ook geen administratieve molen rond gevoerd te worden. Het huidige systeem van de net vergoeding moet compleet wegvallen.

Subsidiëring batterijopslag is niet nodig
– Ik stel me vragen of een batterijopslagsysteem voor particulieren vandaag wel rendabel is.
– Ik heb reeds 2 batterijopslagsystemen geplaatst (Tesla Powerwall) en deze brengen onmiddellijk hun geld op.
– Niet subsidiëren. Zoals bij zonnepanelen zal een.subsidiëring de prijs kunstmatig hoog houden en later zullen die subsidies op een of andere manier toch terugverdiend worden (cfr prosumententaks).
– De voordelen van zonnepanelen zijn voldoende. Thuisopslag kan maar nuttig worden als de capaciteit groot genoeg is om een jaaropslag te overbruggen. Immers bij zonnig zomerweer gedurende een langere periode zal er nog altijd een overschot op het net moeten worden gestuurd en in de winter moet er nog altijd gebruik gemaakt worden van andere bronnen. Thuisopslag kan enkel de dag nacht wisseling overbruggen en daar zijn geen subsidies voor nodig. Dat geld kan beter gebruikt worden om methoden te ontwikkelen om opslag van energie uit klimaatafhankelijke bronnen op lange termijn op te slaan.
– Subsidiëring zal de aankoopprijs van batterijopslagsystemen kunstmatig verhogen. Zonder subsidies zullen de prijzen sneller dalen in functie van technologische ontwikkeling.

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Share this post

Comments (5)

 • jasta Reply

  Inderdaad Chris, klagen en zagen kan je altijd.
  Een feit blijft dat ons land steeds nieuwe records blijft vestigen als het op belastingen aankomt. De tijd dat ons land op nr. 1 stond met niet minder dan 128 verschillende belastingen, heffingen en accijnzen allerhande is reeds lang overtroffen,…. juist ja, door ons land. Het culpabiliseren van de burger is een nationale en regionale politieke sport geworden. Men houdt nochtans al 30 jaar een visje voor dat, als we nu voldoende besparen, we later daarvan de vruchten zullen plukken onder de vorm van minder belastingen/belastingverlagingen.
  Er schort wel degelijk iets aan de politieke ethiek in dit land. Er ligt overigens nog heel wat ander slecht nieuws op de plank…
  En, NEEN, politieke zeggenschap is niet voor iedereen. Mensen die het ernstig menen worden er vanop het lokale niveau al uitgewipt.
  Daarna houden de overblijvers elkaar de hand boven het hoofd. Dit geldt voor ELKE politieke partij.

  31 juli 2018 at 16:00
 • gunther Reply

  Er staat meer dan 260 miljard euro op spaarrekeningen tegen 0.11%. Laat de overheid initiatieven nemen om een aanzienlijk deel – bvb 10% of 26 miljard – van dit bedrag vrij te maken, gewaarborgd tot max. 100,000 euro en aan een interestvoet van 3.5%. Gebruik de beschikbare fondsen dan o.a. voor investering ondersteunende maatregelen in groene energie. Een eenmalige subsidie en een deel van de persoonlijke investering fiscaal verrekenen.

  26 juli 2018 at 07:40
 • Jean Reply

  Laat de burger met rust, blijf niet plagen om aan hun centen te zitten, eerst subsidies, daarna belasten en aan contractbreuk doen, zoals bij de zonnepanelen. Dat de intelligente politiekers, het probleem zelf oplossen? we zijn al tot over ons oren belast, dat ze ons geld niet verder verspillen en goed gebruiken

  25 juli 2018 at 11:22
  • Chris Reply

   Jean, anders misschien zelf in de politiek gaan als je denk dat je het beter kan. De politiekers kunnen nooit goed doen voor iedereen, maar klagen en zagen kan je altijd.

   25 juli 2018 at 15:06
   • ANDRE Reply

    iemand die in de politiek gaat met goede bedoeling,speelt na een tijdje het spel mee,of wordt buitengepest!

    22 augustus 2018 at 10:32

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *