Connectoren
Risico’s bij het (de)monteren van zonnepanelen

Het (de)monteren van zonnepanelen brengt heel wat risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld maar aan een opbrengstdaling ten gevolge van een verkeerde aansluiting of, erger nog, brandgevaar door slecht monteren.

Daarom is het in eenieders belang dat de montage en demontage van zonnepanelen op een correcte manier gebeuren.

Bij het monteren van een PV-installatie is het belangrijk om opzij van en boven de modules ruimte vrij te houden met het oog op onderhoud, reiniging,… Er dient een strook van 30 tot 40 cm tussen de onderste dakrand en de onderkant van de module vrijgehouden te worden om regen in de dakgoot op te vangen. Verder dient men voldoende aandacht te besteden aan het aanbrengen van bevestigingshaken.

Bevestigingshaken

Bij sommige haken kan het bevestigingsgedeelte groter zijn dan de keeper breed is. Dit overstekende deel kan een hefboom vormen die de op de haak uitgeoefende krachten nog kan verhogen. Een dergelijke wijze van plaatsing is dus niet aan te bevelen.

Bevestigingsgedeelte hake

Bij de afkoppeling van uw PV-installatie raden wij u aan om volgende stappen te volgen:

1. AC-automaat afzetten
2. DC-schakelaar afzetten

Noot: zeker zijn dat er geen stroom kan vloeien

3. Eerste string loskoppelen
4. Zorgen dat strings elkaar niet kunnen raken
5. Tweede string loskoppelen

Steeds langs de onderkant loskoppelen!

Bij het verwijderen van bestaande of het plaatsen van nieuwe connectoren dient men er rekening mee te houden dat men connectoren van hetzelfde merk/type aan elkaar koppelt door gebruik te maken van geschikte tools.

Connectoren

Met betrekking tot de verschillende montagesystemen kunnen er verschillende types onderscheiden worden:

a) Omvormer met 1 MPPT (‘String inverter’)

In deze configuratie worden meerdere in serie geschakelde modules aangesloten op de omvormer. De PV-installatie valt niet volledig uit wanneer één van de (meerdere) omvormers defect is.

String inverter

b) Omvormer met aantal MPPT’s

Bij dit systeem kunnen meerdere strings parallel op een omvormer aangesloten worden. Met deze opstelling kunnen de verliezen worden gecompenseerd die veroorzaakt worden door schaduw.

Omvormer met aantal MPPT's

c) Eén omvormer per module

Een omvormer per module
Bij deze configuratie is elke module voorzien van een omvormer. Voor dit type van montage zijn er evenwel twee verschillende principes:

  • Micro-omvormers (DC/AC): deze worden bevestigd op de achterzijde van elke module en zetten gelijkstroom direct om in wisselstroom. Zij zijn onderling parallel verbonden en aangesloten op een centrale supervisie (Master). Deze moet van hetzelfde merk zijn als de micro-omvormers.
  • Power optimizers (DC/DC/AC): deze worden bevestigd op de achterzijde van elke module waarvan zij de productie optimaliseren. Zij leveren een gelijkspanning die door een centrale omvormer naar wisselspanning wordt omgezet, op voorwaarde dat deze voldoet aan de norm VDE 0126 met betrekking tot de loskoppeling van fotovoltaïsche installaties.

Nieuwe zonnepaneleninstallaties dienen aan een AREI-keuring te worden onderworpen. Deze keuring dient verplicht te worden uitgevoerd vóórdat zonnepanelen in gebruik worden genomen. Het betreft een onderzoek waaruit moet blijken of het veilig is om de PV-installatie op te starten.

Ook bij wijzigingen aan bestaande zonnepaneleninstallaties is een nieuwe AREI-keuring in bepaalde gevallen verplicht, zoals blijkt uit onderstaand schema.

ARei keuring

Bron: Opleidingssyllabus installateurs fotovoltaïsche systemen (Thomas More)

Meer van dit soort nieuws ontvangen?

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief !

Eén reactie

  1. Ik heb ook ervaring met het demonteren van zonnepanelen en ik moet zeggen dat ik er niet bewust van was wat er allemaal fout kan gaan. Was ik dit artikel maar eerder tegengekomen. Had zeker wat tijd gescheeld!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer
BLOGS