Verstrenging normering klasse solarkabels in kader brandveiligheid

PIDbox

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie gaf op 1 juni 2020 toestemming om solarkabels van het type F1, Eca of Dca bij plaatsing van een zonnepaneleninstallatie in laag of in bundel toe te laten. Deze beslissing werd genomen als gevolg op de onbeschikbaarheid op de markt van kabels met als kenmerk F2 en […]

Impact nieuwe AREI-regelgeving op aarding zonnepaneleninstallaties

Ilubat thuis ok

Vanaf 1 juni 2020 gaat het nieuwe AREI-reglement in voege. Zonnepaneleninstallaties mogen in België pas in werking worden gesteld na een conforme AREI-keuring. Een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe AREI is de aarding van de zonnepanelen. Zo is het niet toegestaan om enerzijds een aardingskabel te leggen die de panelen met de omvormer verbindt en […]

België krijgt vanaf 1 juni 2020 nieuwe regels voor installeren zonnepanelen

Ilubat thuis ok

In België wordt per 1 juni 2020 definitief het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) van kracht. In de regelgeving zijn onder meer eisen aan zonnepaneelinstallaties vastgelegd. Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) bevat een reeks voorschriften waaraan Belgisch elektrisch(e) materieel en installaties – zoals zonnepanelen – moeten voldoen. AREI-keuring In […]

Hoe vraag ik de Vlaamse premie thuisbatterij aan?

Ilubat thuis ok

Sinds 1 augustus kan u bij het Departement Omgeving Vlaanderen een aanvraag indienen voor een premie voor uw thuisbatterij. Belangrijk om weten is dat wanneer u deze premie aanvraagt, u uw voordeel van de terugdraaiende teller dient op te geven en in het nieuwe tariefsysteem voor zonnepaneleninstallaties dient te stappen. Bijgevolg kan u de premie […]

Welke impact heeft uitbreiding PV-installatie op termijn voordeel terugdraaiende teller ?

Slimme meter

Na plaatsing van de digitale meter kunnen eigenaars van zonnepanelen met een omvormervermogen < 10 kVA kiezen om al dan niet het huidige compensatiesysteem met terugdraaiende teller te behouden voor 15 jaar (vanaf AREI-keuringsdatum). Een veelgestelde vraag is echter wat er gebeurt bij een uitbreiding van een bestaande installatie of bij het plaatsen van een […]