Een tweede leven voor zonnepanelen: de moeite waard of niet?

Cohousing Waasland

Levensduurverlenging van producten, componenten en materialen, gerealiseerd door hergebruik en reparatie, is een van de hoekstenen van een circulaire economie. In de afgelopen jaren is er een steeds grotere inzet van zonnepanelen geweest, wat in de toekomst zal leiden tot een verwachte toename van vernieuwing van installaties. Dit betekent dat veel zonnepanelen zullen worden ontmanteld […]

Een tweede leven voor zonnepanelen: loont het de moeite of niet?

Cohousing Waasland

De levensduur verlengen van producten, componenten en materialen, gerealiseerd door hergebruik en herstel is een van de hoekstenen van een circulaire economie. In de afgelopen jaren is de zonnepanelenmarkt enorm gegroeid, wat in de toekomst zal leiden tot een verwachte toename van vernieuwing van installaties. Dit betekent dat veel zonnepanelen zullen worden ontmanteld voordat het […]

Circulaire bedrijfsmodellen voor zonnepanelen en batterijen

Circulaire zonne-energie

De exponentiële groei van zonnepaneleninstallaties, hun recyclage en het afval van de restmaterialen zorgen voor aanzienlijke technische en ecologische uitdagingen. Tegelijkertijd ontstaan ​​er voor belangrijke spelers in de fotovoltaïsche sector nieuwe kansen om waarde toe te voegen. Het CIRCUSOL-onderzoeksconsortium voert onderzoek naar een dergelijke opportuniteit: de reparatie van defecte of versleten zonnepanelen met het oog […]

Uitdagingen bij tweede leven batterijopslagsystemen

Circusol Grosser

Onze partner Futech is één van een 15-tal Europese partners die deel uit maken van het Circusol Consortium. Dit innovatieve project, behorend tot het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie, gaat dieper in op het ontwikkelen van bedrijfsmodellen voor een circulaire zonnepanelensector in Europa. De exponentiële groei van zonnepaneleninstallaties zal op termijn leiden tot […]