Implementatieregels directe lijn elektriciteit verduidelijkt en versoepeld

Groene stroom

Sinds 1 januari 2020 zijn versoepelde criteria van kracht voor de aanleg van directe lijnen voor elektriciteit en gas. Een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt, is enkel toegestaan na voorafgaande toelating door de VREG. Door deze wijziging kan de VREG een aanvraag voor een directe lijn die de grenzen van […]

Versoepeling ‘directe lijn’ tussen energieproducent en -afnemer vanaf 2019

zon en wind

Vanaf 1 januari 2019 wordt het eenvoudiger om een ‘directe lijn’te realiseren tussen een bedrijf dat hernieuwbare energie produceert en een bedrijf in de buurt dat energie afneemt.  Sommige bedrijven hebben wel plaats voor zonnepanelen of een windmolen, maar hebben zelf weinig energieverbruiik. Een rechtstreekse verbinding met een ander bedrijf in de buurt dat die […]

Versoepeling wetgeving maakt ‘directe lijn’ tussen producent en afnemer zonne-energie aantrekkelijker

dak zonnepanelen

Vlaamse ondernemingen zullen in de toekomst gemakkelijker zonne-energie kunnen afnemen die elders geproduceerd wordt. Dat meldt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein op zijn website. Met de zogenaamde ‘directe lijn’ wordt de mogelijkheid gecreëerd om een zonnepaneleninstallatie te verbinden met een afnemer die niet gelegen is op dezelfde site. Vandaag kan dit enkel onder zeer strikte voorwaarden, […]