Switchcijfer elektriciteitsleverancier lag nooit hoger dan in 2019

Switchgraad stroom

Sinds 13 september 2012 mogen leveranciers niet langer een verbrekingsvergoeding aanrekenen aan gezinnen en KMO’s wanneer zij een andere leverancier kiezen of ‘switchen’. Zolang de wettelijke opzeggingstermijn van één maand wordt nageleefd, kunnen consumenten dus sneller en eenvoudiger veranderen van elektriciteits- of aardgascontract. Onderstaande figuur geeft door middel van het ‘switchcijfer’ het relatief aantal veranderingen […]

België is duur voor elektriciteit en goedkoop voor gas

Energiefactuur

Uit een onderzoek van PwC blijkt dat de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven hoger uitvalt dan in de buurlanden. Voor aardgas betalen we in België dan weer relatief weinig.  De consultancygroep PwC vergeleek in opdracht van de vier energieregulatoren in België onze energieprijzen met die van de ons omringende landen. De energiewaakhonden bestelden die studie […]

Implementatieregels directe lijn elektriciteit verduidelijkt en versoepeld

Groene stroom

Sinds 1 januari 2020 zijn versoepelde criteria van kracht voor de aanleg van directe lijnen voor elektriciteit en gas. Een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt, is enkel toegestaan na voorafgaande toelating door de VREG. Door deze wijziging kan de VREG een aanvraag voor een directe lijn die de grenzen van […]

Nieuw AREI-reglement van kracht vanaf juni 2020: wat zijn de gevolgen?

iLubat installatie commercieel

In België mag een elektrische installatie pas in werking worden gesteld nadat deze is gekeurd conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Voor zonnepaneelsystemen zijn er specifieke regels vastgelegd in de documenten C10/11 en C10/26 van de federatie van netbeheerders Synergrid. Op 1 juni 2020 treedt een volledig herzien AREI in werking. “Het […]

Recordaantal gezinnen veranderde in februari van stroomleverancier

Energiefactuur

In februari veranderde 1,88% van de gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier. Dat meldt VREG in zijn nieuwsbrief. In het totaal kozen 65.646 gezinnen voor een nieuwe leverancier, wat een record betekent voor een februarimaand. Het hoge aantal wissels wordt vooral aangestuurd door de gezinnen, waar de switchgraad 0,03 procentpunten hoger ligt dan in februari 2019. […]