Minister Muylle dreigt met boetes tegen dure energiecontracten

Energiefactuur

Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) dreigt met boetes voor energieleveranciers die hun klanten opzadelen met te dure contracten. Dat meldt de VRT. Uit een onderzoek van de Economische Inspectie blijkt dat zeven op de tien leveranciers niet doorverwijzen naar de vergelijkingstool van de Vlaamse energieregulator Vreg. Er zijn ook klachten over te hoge voorschotten en […]

Record aantal gezinnen en bedrijven veranderde in mei van stroomleverancier

Hoogspanning

In mei 2020 veranderde 3,73% van de gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier. Dit is minder dan 0,01 procentpunt onder het recordniveau van mei 2019. In absolute cijfers gaat het wel om een record voor een meimaand. In het totaal kozen 130.487 gezinnen en bedrijven voor een nieuwe stroomleverancier. Door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteitscontract […]

Switchcijfer elektriciteitsleverancier lag nooit hoger dan in 2019

Switchgraad stroom

Sinds 13 september 2012 mogen leveranciers niet langer een verbrekingsvergoeding aanrekenen aan gezinnen en KMO’s wanneer zij een andere leverancier kiezen of ‘switchen’. Zolang de wettelijke opzeggingstermijn van één maand wordt nageleefd, kunnen consumenten dus sneller en eenvoudiger veranderen van elektriciteits- of aardgascontract. Onderstaande figuur geeft door middel van het ‘switchcijfer’ het relatief aantal veranderingen […]

België is duur voor elektriciteit en goedkoop voor gas

Energiefactuur

Uit een onderzoek van PwC blijkt dat de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven hoger uitvalt dan in de buurlanden. Voor aardgas betalen we in België dan weer relatief weinig.  De consultancygroep PwC vergeleek in opdracht van de vier energieregulatoren in België onze energieprijzen met die van de ons omringende landen. De energiewaakhonden bestelden die studie […]

Implementatieregels directe lijn elektriciteit verduidelijkt en versoepeld

Groene stroom

Sinds 1 januari 2020 zijn versoepelde criteria van kracht voor de aanleg van directe lijnen voor elektriciteit en gas. Een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt, is enkel toegestaan na voorafgaande toelating door de VREG. Door deze wijziging kan de VREG een aanvraag voor een directe lijn die de grenzen van […]