Switchcijfer elektriciteitsleverancier lag nooit hoger dan in 2019

Switchgraad stroom

Sinds 13 september 2012 mogen leveranciers niet langer een verbrekingsvergoeding aanrekenen aan gezinnen en KMO’s wanneer zij een andere leverancier kiezen of ‘switchen’. Zolang de wettelijke opzeggingstermijn van één maand wordt nageleefd, kunnen consumenten dus sneller en eenvoudiger veranderen van elektriciteits- of aardgascontract. Onderstaande figuur geeft door middel van het ‘switchcijfer’ het relatief aantal veranderingen […]

Recordaantal gezinnen veranderde in februari van stroomleverancier

Energiefactuur

In februari veranderde 1,88% van de gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier. Dat meldt VREG in zijn nieuwsbrief. In het totaal kozen 65.646 gezinnen voor een nieuwe leverancier, wat een record betekent voor een februarimaand. Het hoge aantal wissels wordt vooral aangestuurd door de gezinnen, waar de switchgraad 0,03 procentpunten hoger ligt dan in februari 2019. […]

Vlaming kon gemiddeld 147 euro besparen door van stroomleverancier te veranderen

Hoogspanning

Tijdens april van dit jaar kozen maar liefst 60.070 gezinnen en bedrijven voor een nieuwe elektriciteitsleverancier. De activiteitsgraad van gezinnen en bedrijven bedroeg in april 1,74% ten opzichte van 1,28% in april 2018.  Een gezin kon in april gemiddeld 147 euro besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteitscontract, een stijging van 22 euro ten […]

Maakt uw elektriciteitsleverancier zijn groenestroombelofte waar? Doe de Groencheck!

Groene stroom

Van waar is de stroom die u in uw huishouden gebruikt afkomstig? Van het binnen-of het buitenland? En komt deze van wind, zon, water, biomassa,… ? Om hierin duidelijkheid te scheppen ontwikkelde de VREG de zogenaamde Groencheck. Met deze tool kan u nagaan of uw leverancier bij de VREG de juiste bewijsstukken indiende om zijn […]

Record aantal gezinnen en kleine bedrijven wisselden in 2018 van elektriciteitsleverancier

Hoogspanning

Een record aantal gezinnen en kleine bedrijven stapte in 2018 over naar een andere elektriciteitsleverancier. Een eerste terugblik op de energiemarkt in 2018 toont een blijvend hoge bereidheid om van energieleverancier te veranderen. In 2018 wisselde opnieuw een record aantal gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier, 20,63%. Het vorige record, 20,06%, werd in 2016 bereikt. Maar liefst […]