Zijn de Vlaamse elektriciteitsnetten klaar voor de energietransitie?

Hoogspanning

In het kader van de energietransitie moeten de Vlaamse elektriciteitsnetten aangepast worden. Solar Magazine vroeg netbeheerders Fluvius en Elia naar een stand van zaken. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in Vlaanderen is inmiddels de grens van 4 gigawatt doorbroken. In Vlaanderen beheert Fluvius het elektriciteits- en aardgasnet in alle gemeenten. Directeur Grid Management Jean […]

Waarom slim laden de elektriciteitskost van uw elektrisch voertuig tot 30% verlaagt

iLucharge laadmodule

Uit onderzoek van transmissienetbeheerder Elia kan het kiezen voor een slimme laadoplossing voor uw elektrisch voertuig uw jaarlijkse kost met 15 à 30% verlagen. Bovendien leidt slim laden tot een extra verlaging van de CO2-uitstoot met 5 tot 10%. Slim laden verschuift het merendeel van de laadtijd van elektrische voertuigen naar periodes waarin de elektriciteitsprijzen […]

Energieregulator VREG maakt nieuwe transmissiekosten 2021 bekend

Hoogspanningskabels

Energieregulator VREG publiceerde onlangs op haar website de nieuwe transmissiekosten en toelagen die de distributienetbeheerders via de distributienettarieven innen om hun kosten aan Elia te dekken. Deze gelden vanaf 1 maart 2021 voor afnemers in het Vlaams Gewest. De distributienetbeheerders betalen tarieven aan Elia voor het beheer van het transmissienet. Die worden door de federale […]

Aandeel zonne-en windenergie een derde hoger in 2020

dak zonnepanelen

België heeft er een prima jaar opzitten wat betreft de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Zo weet beheerder van het hoogspanningsnet Elia dat ons land een derde meer stroom uit zon en wind haalde dan in 2019. In 2019 bedroeg de Belgische stroomproductie uit hernieuwbare energiebronnen 11,5 terawattuur. In het voorbije jaar groeide de […]

Record aan groene stroom overspoelt Belgisch net

Groene stroom

Door twee nieuwe windparken op zee zal België dit jaar meer hernieuwbare energie produceren dan ooit. Met op piekmomenten meer dan de helft stroom uit wind en zon staat de netbeheerder Elia voor de moeilijke uitdaging files op het stroomnet te voorkomen. Toen op zaterdag 31 oktober de wind op de Noordzee aanwakkerde, kwam ’s […]