Brussel verlaagt subsidie voor zonnepanelen met 20 en 46 procent

Groene stroom

Brugel, de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt, verlaagt de steun voor zonnepanelen. Hiertoe worden de vermenigvuldigingscoëfficiënten die worden toegepast op groenestroomcertificaten verlaagd. Het systeem van groenestroomcertificaten is een ondersteuningssysteem voor de productie van groene stroom. Brugel herberekent elk jaar de vermenigvuldigingscoëfficiënten om ervoor te zorgen dat zonnepanelen na 7 jaar rendabel blijven. Met […]

Actualisatie bandingsfactoren GSC bestaande en nieuwe projecten

MAST zonnepanelenwand

Het Vlaams Energieagentschap heeft zopas het definitieve rapport gepubliceerd met de actualisaties voor de onrendabele toppen en bandingsfactoren voor bestaande projecten en projecten gebouwd tussen 1 augustus 2020 en 31 augustus 2020. Op het definitieve rapport voor nieuwe projecten vanaf 1 januari 2021 is het nog even wachten. Sectorfederatie PV Vlaanderen – Techlink stelde twee […]

De 3 grote wijzigingen in het Vlaams subsidiebeleid voor u samengevat

Zuhal Demir

De voorbije weken voerde de Vlaamse regering enkele significante wijzigingen door aan het subsidiebeleid voor de sector van de zonne-energie. Een overzicht. IRR grote projecten omlaag De overheidssteun zorgt er in Vlaanderen voor dat bedrijven die investeren in zonnepanelen of windmolens een gegarandeerd rendement halen, de zogenaamde Internal Rate of Return (IRR). Het gegarandeerde rendement […]

Tendersysteem vervangt systeem groenestroomcertificaten voor grote PV-projecten

dak zonnepanelen

De Vlaams regering keurde onlangs grondige wijzigingen aan het ondersteuningssysteem voor zonnepanelenprojecten > 40 kW goed. Vanaf 2021 wordt een tendersysteem ingevoerd in plaats van het systeem van groenestroomcertificaten. Hiernaast heeft de Vlaamse regering ook een wijziging goedgekeurd om geen steun meer toe te kennen bij negatieve prijzen en andere beperkingen in te voeren voor […]

Demir geeft groene investeerders respijt

Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) heeft een pakket maatregelen goedgekeurd om te garanderen dat investeringen in windmolens, zonneparken, warmtekrachtkoppelingen en groene warmte niet in het gedrang komen. Dat meldt De Tijd. Door de lockdownmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus COVID-19 dreigden tal van investeringsprojcten niet op tijd opgeleverd te worden, waardoor ze subsidies zouden mislopen. […]