Een tweede leven voor zonnepanelen: de moeite waard of niet?

Cohousing Waasland

Levensduurverlenging van producten, componenten en materialen, gerealiseerd door hergebruik en reparatie, is een van de hoekstenen van een circulaire economie. In de afgelopen jaren is er een steeds grotere inzet van zonnepanelen geweest, wat in de toekomst zal leiden tot een verwachte toename van vernieuwing van installaties. Dit betekent dat veel zonnepanelen zullen worden ontmanteld […]

Circulaire bedrijfsmodellen voor zonnepanelen en batterijen

Circulaire zonne-energie

De exponentiële groei van zonnepaneleninstallaties, hun recyclage en het afval van de restmaterialen zorgen voor aanzienlijke technische en ecologische uitdagingen. Tegelijkertijd ontstaan ​​er voor belangrijke spelers in de fotovoltaïsche sector nieuwe kansen om waarde toe te voegen. Het CIRCUSOL-onderzoeksconsortium voert onderzoek naar een dergelijke opportuniteit: de reparatie van defecte of versleten zonnepanelen met het oog […]

Uitdagingen bij tweede leven batterijopslagsystemen

Circusol Grosser

Onze partner Futech is één van een 15-tal Europese partners die deel uit maken van het Circusol Consortium. Dit innovatieve project, behorend tot het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie, gaat dieper in op het ontwikkelen van bedrijfsmodellen voor een circulaire zonnepanelensector in Europa. De exponentiële groei van zonnepaneleninstallaties zal op termijn leiden tot […]

Wat met de afvalberg aan zonnepanelen die er binnen enkele jaren zit aan te komen?

Circulaire zonne-energie

Er is werk aan de winkel om een circulaire productieketen op te zetten en om op zoek te gaan naar een tweede leven voor producten en materialen. Een circulaire productieketen voor zonnepanelen, wat houdt dat in? Denk aan recyclage en hergebruik van ruwe materialen tot herstellen, herwaarderen en hergebruiken van afgedankte installaties. Een berg afval, […]