Welke instrumenten rond zonne-energie stelt de Vlaamse overheid ter beschikking?

Dak zonnepanelen Futech klant

In het kader van het samenwerken aan de energietransitie ontwikkelde de Vlaamse overheid enkele nuttige instrumenten die u gratis online kan raadplegen. Een overzicht. De energiekaart Met de energiekaart kan u nagaan hoe Vlaanderen, uw gemeente en elke provincie scoort wat betreft hernieuwbare energieproductie. De energiekaart levert u een antwoord op vragen zoals: Hoever staan […]

Vlaamse overheid stelt ‘Stroomvoorspeller’ voor zonne- en windenergie voor

zon en wind

De Vlaamse overheid heeft zopas zijn Stroomvoorspeller voorgesteld. Met dit instrument kan de gebruiker in realtime zien hoeveel energie de Vlaamse zonnepanelen en windmolens op land produceren en hoeveel ze morgen zullen opbrengen.  De Stroomvoorspeller koppelt gegevens van zonnepanelen en onshore windmolens aan weersinformatie. Zo schat hij in hoeveel stroom de zon en wind voor […]