Switchcijfer elektriciteitsleverancier lag nooit hoger dan in 2019

Switchgraad stroom

Sinds 13 september 2012 mogen leveranciers niet langer een verbrekingsvergoeding aanrekenen aan gezinnen en KMO’s wanneer zij een andere leverancier kiezen of ‘switchen’. Zolang de wettelijke opzeggingstermijn van één maand wordt nageleefd, kunnen consumenten dus sneller en eenvoudiger veranderen van elektriciteits- of aardgascontract. Onderstaande figuur geeft door middel van het ‘switchcijfer’ het relatief aantal veranderingen […]